116 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kundtjänst: 08-232 232
Kunskapsbank / Bygg & renovering / Företagare: Så hanterar ni coronavirus och kundbesök

Företagare: Så hanterar ni coronavirus och kundbesök

Med tanke på coronaviruset (covid-19) spridning i Sverige och resten av världen är det många som känner oro just nu. I dessa tider är det extra viktigt att du tänker på din egen och andras hälsa. Ha därför tydliga rutiner på plats för att skapa en så trygg arbetsmiljö som möjligt för dig och dina kunder.

Skapa en coronapolicy

Tips som har hämtats från Folkhälsomyndigheten: tvätta händerna och undvika att röra ögon, näsa och mun.Exempel:

  • Vi tar tempen varje dag och går inte till jobbet om vi har feber
  • Händer och verktyg rengörs inför varje kundbesök
  • Händer rengörs under arbetet så snart vi har tagit i saker eller haft social kontakt
  • Alla ytor som vi har tagit i (exempelvis bord och dörrhandtag) torkas av med desinfektionsmedel
  • Vi nyser i armvecket 
  • Vi håller ett säkerhetsavstånd på 2 meter mellan varje person när det är möjligt 
  • Vi sjukanmäler oss och stannar hemma när vi är sjuka, även om vi bara har lindriga sjukdomssymtom.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Besök inte din kund om du känner dig krasslig

Tänk på att symptomen från coronavirus (covid-19) har visat sig se olika ut från fall till fall. Vissa får feber, ont i huvudet och muskelvärk medan andra är i princip symtomfria. Om du vet att du har varit i kontakt med någon som har drabbats av covid-19 ska du därför alltid avstå kundmöten även om du inte känner dig sjuk. Symptomen uppkommer vanligen inom 5 dagar, men det kan dröja så länge som 14 dagar innan sjukdomen bryter ut.

Sjukanmäl dig som vanligt. Från och med 11 mars (till 11 maj i skrivande stund) gäller inte karensdagen. Du har därmed rätt till full sjuklön från första dagen. Egenföretagare med enskild firma kommer att ersättas genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. 

Arbetsgivare har rätt att skicka hem personal utan sjukdomssymptom för att förhindra smittspridning, men de ska då betala full lön.

Källa: 1177.se , Folkhälsomyndigheten.se , Byggnads.se 

Hygien är viktigt – Ha på dig handskar

Tvätta händerna ofta. Tvål dödar bakterierna från covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du tvättar händerna i minst 20 sekunder när du kommer till arbetet, efter att du har varit ute och träffat kunder, före måltid, vid mathantering, efter ett toalettbesök och när du kommer hem.

Tänk också på att inte röra dig i ansiktet. Undvik att skaka hand med människor.

Ha på dig handskar i största möjliga mån när du arbetar. Coronavirus kan även spridas via kontakt med ytor och objekt. Det är dock inte säkerställt om/eller hur länge viruset överlever utanför kroppen.

Enligt en rapport från forskare i Tyskland kan sars-cov (en virustyp som liknar covid-19) vara aktivt fem dagar på metall i rumstemperatur och fyra dagar på trä, glas eller papper.

Källa: Krisinformation.se , SVT

Det är arbetsgivarens ansvar att dokumentera smitta – men inte alltid

Covid-19 ska hanteras som riskklass 3. Det innebär att arbetsgivaren kan vara skyldig att dokumentera om en arbetstagare har blivit sjuk i samband med arbete. Smittan måste ha konstaterats via provtagning.

Så här skriver arbetsmiljöverket:

”Det som arbetsgivare ska dokumentera är exponering för det nya coronaviruset som har skett på grund av att något brustit i arbetsgivarens system med åtgärder för att förebygga risker. Det kan till exempel vara att skyddsutrustning gått sönder, inte använts eller att gällande rutiner inte har följts.”

Arbetsmiljöverket poängterar att:

”Många människor har yrken där de träffar många andra personer under dagarna, allt från vårdpersonal till busschaufförer. Men att till exempel en person kliver på en buss, eller att man fikar med en kollega kan inte ses som ett tillbud i föreskrifternas mening.”

Du kan läsa mer om detta i 11 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2018:4) om smittrisker.

Källa: Arbetsmiljöverket

Stanna hemma om du misstänker att du har covid-19

För de allra flesta är coronavirus en lindrig sjukdom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför egenvård i hemmet. För att förhindra smittspridning ska du isolera dig inomhus tills symtomen har gått över samt ytterligare två dygn. WHO avråder från användandet av Ipren och Voltaren (antiinflammatoriska läkemedel – även kallade NSAID) om du har corona. Det råder dock delade meningar om vilken effekt dessa läkemedel har (Läkemedelsverket anser inte att det finns tillräckliga belägg för att avråda coronasmittade från användning). Ta Alvedon om du vill undvika antiinflammatoriska läkemedel.

Om du behöver vård ska du börja med att ringa 1177. Om du har andnöd ringer du 112.

Du är anses tillhöra en riskgrupp om du sedan tidigare har kroniska lungsjukdomar, hjärtbesvär, diabetes eller är över 70 år.

Källa:1177.se , Folkhälsomyndigheten.se 

Håll dig uppdaterad

Du hittar allmän information om coronavirus och covid-19 på  Krisinformation.se och på  Folkhälsomyndigheten.se

Ring det nationella informationsnumret 113 13 om du har frågor.

 

Texten är  uppdaterad och publicerad av HelpHero.se 2020-03-27

Fler inlägg om Bygg & Renovering

Köp inte nytt – bygg ut istället
Börjar ditt drömhus bli lite för trångt eller fantiserar du om ett vackert uterum som förenar inne och ute? En utbyggnad kan vara ett enkelt sätt att utöka din villas storlek i stället för att behöva flytta till något större. Det finns mycket som du kan göra. Ibland behöver du inte ens by...
Läs mer om Köp inte nytt – bygg ut istället
Sök bygglov i Sverige: Kostnad och regler
När du ska bygga eller renovera behöver du oftast ett bygglov. Precis som det låter ger ett bygglov (tidigare byggnadslov) dig rätt att bygga precis vad du vill så länge du följer lokala regler för markanvändning. I korta drag: Du måste följa detaljplanen i området där du ska bygga nytt e...
Läs mer om Sök bygglov i Sverige: Kostnad och regler
Rotavdrag eller grönt avdrag? Nytt avdrag för gröna investeringar 2021
Rotavdrag? Nytt avdrag för gröna investeringar 2021 Det var Centerpartiet som redan 2018 la fram förslaget om ett så kallat ”grönt avtal”. Tanken med detta var att skatten skulle sänkas på det som gynnar klimatet. Det kan exempelvis handla om att investera i solceller, solvärme eller mätar...
Läs mer om Rotavdrag eller grönt avdrag? Nytt avdrag för gröna investeringar 2021