Vad kostar det att byta fasad?

Nu ska vi titta närmare på vad det kan kosta att byta fasad. Du har förmodligen hittat hit för att du funderar på att renovera exteriören på ditt hem. Många väljer att byta fasad av rent underhållsmässiga skäl, men vissa vill också minska sina energikostnader eller helt enkelt byta färg och material på utsidan av huset. I Sverige är trä det absolut vanligaste materialet när det gäller fasader. Andra vanliga material är tegel, puts och plåt. Även korsvirkeshus och timmerhus förekommer. Alla material har sina fördelar och nackdelar. Tänk på att inte göra för stora förändringar så att huset i fråga förlorar sin personliga karaktär vid ett fasadbyte.

Hur går det till att byta fasad?

En träfasad och en putsad fasad som håller på att renoveras

Fasader behöver bytas och fräschas upp med jämna mellanrum. I vissa fall krävs bara en enklare uppgradering av någon enstaka bräda eller en ordentlig tvätt och ommålning. Andra gånger är det läge att byta ut ytterpanelen helt och hållet. Ungefär vart tionde år behöver en träfasad målas om.

Byte av ytterpanel på träfasader kan göras genom att följa dessa steg:

 • Undersök status – ta bort det gamla materialet och kontrollera hur stommen mår. Finns det röta som behöver åtgärdas innan ny panel sätts dit?
 • Planera den nya panelen – välj obehandlade eller grundmålade panelbrädor. Detta påverkar priset. Undvik att skarva om det är möjligt.
 • Montera – fibrerna ska peka neråt och monteringen ska påbörjas vid en av husknutarna. Brädorna behöver inte vara lika långa i nederkant, detta justeras senare.
 • Måla – börja med bottenbrädorna i första ledet. Senare målas även lockläkten.
 • Täck – den skarv som finns mellan bottenbrädorna och taksprånget behöver täckas.
 • Spika upp och måla lockläkten.

Sen återstår det att jämna till genom att såga av fasaden i nederkant och olja in träet i nederkant så skyddar du huset från rötangrepp.

Hur förlänger jag livstiden på fasaden?

Huset mår bra av omvårdnad och en ny fasad kan framför allt hindra eventuella fuktskador.

En träfasad håller i många år om den får lite kärlek då och då. I regel behöver en träfasad tvättas och målas om med tio till femton års mellanrum. När du tvättar/målar om fasaden får du bort eventuella alger, röta och sprickor. Obs. Använd helst inte en högtryckstvätt vid rengöring av träfasader eftersom risken är stor att vattnet tränger för djupt in i träet vilket kan leda till röta.

Några generella tips till dig som ska byta träfasad:

 • Bygg med luftspalt som tillåter panelen att torka inifrån.
 • Bygg med vindpapp som gör väggen lufttät och blockerar fukt.
 • Se till att panelen slutar en ordentlig bit ovanför marken för att skydda den från väta.
 • Taksprånget ska vara tillräckligt stort för att panelen ska få en bra skydd.

Fasad i naturmaterialet tegel

Även naturmaterialet tegel är ett vanligt förekommande material på fasader i Sverige. Livslängden kan uppgå till flera hundra år vilket gör tegel till ett hållbart och miljövänligt alternativ. En annan stor fördel med tegel är att fukt har svårt att få fäste på materialet, men trots detta kan själva murbruket behöva repareras under åren.

Övriga åtgärder:

 • Byt skadat tegel
 • Hantera fogsläpp
 • Kontrollera om infästningarna har rostat

Tegel kan tvättas med skrubborste och fasadsåpa. Detta kan du göra själv, men det är ett ganska tidskrävande arbete.

Omvårdnad av putsad fasad

Om arbetet med en putsad fasad inte utförs på rätt sätt finns det en stor risk att det kommer att uppstå fuktrelaterade problem. Bland fördelarna med materialet kan dock nämnas att huset blir robust och fasaden behöver inte underhållas lika mycket som exempelvis en träfasad. I regel behöver du bara genomföra en omputsning var femtionde år. Däremellan är det trevligt med viss ommålning. När du målar om behöver du vara ytterst noggrann med att tvätta och rengöra fasaden ordentligt. Luftspalt är nödvändigt för att fasaden ska skyddas mot fukt. Du kan fylla i små sprickor med puts själv.

Andra fördelar? Betonghus är brandsäkra och energisnåla. Mögel har dessutom svårt att få fäste vilket har bidragit till dess utbredda popularitet i större fastigheter.

Vilka faktorer kan påverka kostnaden på fasadbytet?

Det finns många faktorer som påverkar slutkostnaden för ditt fasadbyte.

Underhåll av träfasad

Några av dessa är:

 • Fasadens material. Trä, tegel, puts, plåt?
 • Fasadens skick vid tidpunkten för byte – behöver den rivas och bytas ut helt eller finns det mindre omfattande metoder att ta till?
 • Klimatet där du bor – hur utsatt kommer din panel att vara för snö, vatten och vind?
 • Väljer du obehandlade eller grundmålade panelbrädor?
 • Hur mycket planerar du att göra själv i form av underhåll? Kommer du att måla om själv eller anlita professionella målare varje gång det är dags?

Vi rekommenderar att du tar in offerter från hantverkare om du vill veta exakt hur mycket just ditt fasadbyte kommer att kosta

Prisexempel

För att bedöma kostnaden för en fasadrenovering behöver löpande kostnader vägas in. En träfasad är exempelvis förhållandevis billig, men kräver mer underhåll än en fasad av puts eller tegel som båda är dyrare alternativ rent materialmässigt.

Här listas några prisuppgifter per kvadratmeter (grovt uppskattade). Vi utgår från ett hus med en fasadyta på 120 kvadratmeter.

Typ av fasad Prisexempel för kostnad per kvadratmeter Kostnad för en fasadyta på 120 kvadratmeter
Träfasad 1 500 kronor 180 000 kronor
Träfasad med lockpanel 1 700 kronor 204 000 kronor
Tegelfasad (monterade stående lättbetongelement samt rött, slaget tegel) 2 700 kronor 324 000 kronor
Tegelfasad (gul, slät tegelfasad och träregelvägg) 2 600 kronor 312 000 kronor
Putsad fasad (träregelvägg med fasadputs) 2 600 kronor 312 000 kronor
Putsad fasad (lecablock med fasadputs) 2 300 kronor 276 000 kronor

Det kan vara bra att känna till att det tillkommer en grundkostnad som brukar landa någonstans mellan 10 000 och 20 000 kronor (beroende på husets storlek) när du byter en träfasad.

Exakt vad som ingår i en fasadrenovering kan variera väldigt mycket. Vi rekommenderar att du tar in offerter om du vill ha en exakt prisbild på ditt projekt. I övrigt är det bra att tänka på att kostnader för avfärgning, nedknackning, omputsning, byggställningar, fönsterbyten och tilläggsisolering tillkommer.

Kostnad för fasadbyte och tilläggsisolering

Det är inte ovanligt att välja att tilläggsisolera i samband med att fasaden byts ut. Ungefär 20 procent av värmen kan läcka ut genom ytterväggarna på en standardisolerad fastighet. Med extra isolering kan du därmed göra vissa energibesparingar.

Mellan tummen och pekfingret kostar ett fasadbyte och tilläggsisolering på en äldre villa med 120 kvadratmeter träfasad cirka 115 000 kronor utan rotavdrag och 98 000 kronor med rotavdrag.

Då utgör kostnaden för isoleringsdelen 31 000 kronor och kan dras av från exemplet för den som inte är intresserad av att tilläggsisolera.

I så fall landar vi därmed på en investering på 84 000 kronor utan rotavdrag respektive 67 000 kronor med rotavdrag för byte av träfasaden i exemplet.

Kostnadsuppskattningen i exemplet bygger då på att:

 • Fasaden är 120 kvadratmeter.
 • Ägaren själv hyr byggställning till en kostnad av 5 390 kronor inklusive arbetskostnad för montering och demontering samt tillämpat rotavdrag.
 • Väggstommen behålls och tilläggsisoleras med 100 mm så kallad isolerskiva av styv glasull.
 • Lockpanel, spikläkt och foder runt fönster och dörrar tas bort.
 • Arbetet uppskattas till 12 arbetsdagar med en timkostnad på 500 kronor.
 • Det fiktiva huset ligger i Småland.

Det här räkneexemplet är inspirerat av inlägget ”Vad kostar det att byta fasad och tilläggsisolera?” på portalen Byggahus.se https://www.byggahus.se/renovera/vad-kostar-byta-fasad-tillaggsisolera

Ytterligare en vinst med att tilläggsisolera fasaden är att det minskar energiläckaget vilket i sin tur minskar energiförbrukningen. I detta fall handlar det om en minskning på 2000 kWh per år.

Det kanske inte känns tillräckligt för att motivera hela projektet, men du bör se det som en långsiktig investering. Inomhusklimatet blir dessutom mer behagligt och jämnt under året vilket ger en ökad komfort.

Behöver jag ansöka om bygglov för fasadbyte?

Ja, det kan behövas bygglov för att byta fasad. Detta krävs exempelvis om du planerar att byta färg på huset eller ändra fasadens material. Ta kontakt med din kommun innan du sätter igång med projektet. Om det krävs bygglov är det bra att ansöka om det i god tid. I värsta fall kan ett uteblivet bygglov innebära straffavgifter. Du kan även behöva avbryta hela projektet och återställa ditt hem till sitt ursprungliga skick.

Tips för den som ska byta fasad

modernt hus med betongfasad

 • Fundera noggrant kring omfattningen av fasadbytet – kan det räcka med en renovering eller är det ett totalt fasadbyte som är det enda alternativet?
 • Välj tidpunkten med omsorg och börja inte för sent inpå höst och vinter då risken för fukt ökar.
 • Skydda din bostad under fasadbytet genom att täcka för berörd ventilation och annat – rådfråga din utförare som har koll på bygget.
 • Var noga med säkerheten på grund av byggställningar och annat så att ingen obehörig tar sig i ert hus.
 • Besikta resultatet själv eller med en professionell besiktare. Detta hjälper dig bland annat i framtida försäkringsfrågor.
 • Fundera över hur olika materialval kommer att påverka ditt hus eller byggnadens värde.
 • Var beredd på att er bomiljö påverkas under tiden som arbetet genomförs. Kanske går det att kombinera med att ni är bortresta för att minimera tiden ni lever med buller och insyn.
 • Finns det flera projekt som jag har på gång med mitt hus som till exempel fönsterbyte? Det är vanligt att passa på att byta fönster eller isolera när byggställningarna är uppe. Sannolikt kommer du inte vara så sugen på att sätta upp allting igen redan nästa säsong.

Vad finns det för bidrag att söka?

Precis som när de kommer till de flesta renoveringsprojekt ger ett fasadbyte dig rätt till rotavdrag. Du kan få göra avdrag på 30 procent av arbetskostnaderna, upp till en summa av 50 000 kronor per person och år. Det kan vara bra att veta att det räknas ihop med rutavdraget ifall du även har nyttjat det.

Några saker att tänka på:

Material, verktyg och maskiner täcks inte av rotavdraget, det är arbetskostnaderna du kan få en skattereduktion på. Be företaget som du anlitar att dra av procenten redan vid offert och fakturering – summan kommer att betalas ut senare av Skatteverket. På Skatteverkets hemsida kan du använda deras egen uträkningstjänst för att beräkna hur mycket rotavdrag du kan få göra. Du hittar den här: https://app.skatteverket.se/rakna-skatt-client-skut-skatteutrakning/rot-rut/fyll-i-dina-uppgifter

Gör din egen kostnadsberäkning

Om du vill skaffa dig en bättre uppfattning om slutnotan innan du kontaktar utförare kan du använda digitala uträkningstjänster som exempelvis hos Dokus som tar fram riktpriser för renoveringsåtgärder. Kalkylatorn hittar du här: https://dokus.se/renoveringskalkyl/fasad. Du anger själv information om yta och materialval för att få en indikation om priset. För en bostadsrättsbyggnad använder du denna: https://dokus.se/renoveringskalkyl/fasad-bostadsratt

Det är överlag klokt att läsa på och lära dig mer om vad det har kostat för andra som har gått igenom samma process tidigare. Då får du en bild av saker att tänka på längs vägen och kan få upp ögonen för kostnader som kan vara enkla att missa på förhand.

Jämför prisförslag innan du bestämmer dig

Följ grundregeln att alltid utsätta ditt prisförslag för konkurrens. Gör det till en vana att alltid fråga flera utförare och leverantörer om offert innan du sätter igång med ett hemprojekt. Se också till att du har en noggrann budget. En fasadrenovering kan vara svår att bromsa så se till att ha budget och marginal för eventuella oförutsedda kostnader som tenderar att dyka upp längs vägen under projektets gång. Var noga med att begära besiktning efter avslutat arbete, gärna av en oberoende part, och betala inte slutsumman förrän hela arbetet är klart.

Ta in offerter här, och jämför dessa innan du anlitar en expert

För att uppskatta fasadens yta behöver du ta reda på bredden gånger höjden på varje husvägg. Om du saknar denna info eller om det känns svårt att räkna ut exakt kan byggföretagen i regel komma ut till dig och mäta fasaderna med särskilda verktyg som förenklar mätandet av kvadratmeter. Detta ger dig en rättvis och riktig kostnadsuppskattning. Ofta räknas fönster och dörrar bort från den totala aktuella ytan för fasadbytet.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om bygg & Renovering
Hur fungerar rotavdraget 2023?
Rotavdraget är en slags skattereduktion som infördes i Sverige 1993 och kallades då för ROT-programmet. "ROT" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget kan du använda när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag. Rotavdraget innebär att du kan minska arbetskostnad...
Läs mer om
Hur fungerar rotavdraget 2023?
Regler för rotavdrag 2023
Så här skriver skatteverket angående rotavdrag 2023 Rotavdraget 2023 är till för privatpersoner som äger sin bostad typ villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet samt har en inkomst och utför godkänt arbete i eller inom fastigheten. Småhus Bygg – reparera och underhålla Krav för rotavdrag ...
Läs mer om
Regler för rotavdrag 2023
Hur fungerar rotavdraget 2022?
Rotavdraget är en slags skattereduktion som infördes i Sverige 1993 och kallades då för ROT-programmet. "ROT" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget kan du använda när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag. Rotavdraget innebär att du kan minska arbetskostnad...
Läs mer om
Hur fungerar rotavdraget 2022?
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.