Så här skriver skatteverket angående regler för rotavdrag

Rotavdraget 2023 är till för privatpersoner som äger sin bostad typ villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet samt har en inkomst och utför godkänt arbete i eller inom fastigheten.

Småhus

Bygg – reparera och underhålla

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Nybyggd bostad och ”femårsregeln”.

Rotavdrag ges för att

 • slipa och byta golv, tak och väggmaterial; se även Målning och tapetsering
 • sätta kakel och klinker
 • byta och reparera köksluckor, dörrar, dörrlås, dörrhandtag och fönsterbleck; se även fönster under Glas och plåt
 • byta och reparera fasader, hängrännor och takpannor; se även rengöring av takpannor m.m. under Rengöring
 • reparera och underhålla entrétrappor, balkonger och altaner samt tillhörande räcken, förutsatt att de är ihopbyggda med huset
 • sanera asbest och radon i samband med byggarbete
 • reparera på grund av skadedjur
 • montera och montera ner byggnadsställningar i samband med rotarbete.

Inget avdrag ges för att

 • reparera och underhålla pooldäck, staket, murar och båtbryggor
 • reparera och underhålla markiser, persienner, lamellgardiner, rullgardiner och solskydd; se även montering av markiser under Bygga om och bygga till
 • göra energideklarationer eller mäta fukt, radon och asbest
 • bekämpa skadedjur.

Bygg – bygga om och bygga till

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.
 • Bostaden ska vara äldre än fem år. Se även Nybyggd bostad och ”femårsregeln”.
 • Större delen av den ursprungliga byggnadsstommen på huset ska behållas.

Rotavdrag ges för att

 • riva väggar och bygga om planlösningen i ett hus samt arbeta med tilläggsisolering
 • göra förbättringsarbeten, till exempel byta plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel
 • göra tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport eller gäststuga. Någon av tillbyggnadens sidor ska till minst 75 procent sitta ihop med den befintliga byggnadens yttervägg eller så ska det finnas en dörr emellan; se även Gräv- och markarbete.
 • bygga altan och balkong till exempel i trä eller på gjuten platta, förutsatt att de byggs ihop med huset
 • montera markiser och platsbyggda fasta möbler, exempelvis garderober och bokhyllor
 • montera och montera ner byggnadsställningar i samband med rotarbete
 • installera motoriserade mörkläggningsgardiner och liknande, förutsatt att elarbete är en del av installationen. Rotavdrag ges dock inte för smarta hem-lösningar och installation av programvara etcetera
 • montera fast köks- och badrumsinredning samt installera vitvaror i samband med omfattande byggarbete eller renovering
 • installera centraldammsugare och trapphiss
 • bygga och reparera en inomhuspool.

Inget avdrag ges för att

 • installera och reparera pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset; se även VVS
 • bygga ett helt nytt hus eller en friggebod, ett garage, ett växthus eller en liknande fristående byggnad
 • arbeta med att riva ett hus, även om det byggs upp ett nytt på den gamla stommen
 • bygga pooldäck, staket och murar eller lägga sten och plattor direkt på mark
 • montera fristående möbler, persienner, lamellgardiner, rullgardiner eller solskydd, samt skruva upp eller ned gardinstång; se dock godkänt arbete under Möblering (rut)
 • skriva bygglovshandlingar eller anlita en arkitekt, kvalitetsansvarig, besiktningsman eller liknande.

El

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa befintlig el till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Nybyggd bostad och ”femårsregeln”.

Rotavdrag ges för att

 • dra in el; se även indragning av el under Gräv- och markarbete
 • modernisera el samt byta och montera vägguttag
 • installera och komplettera elcentraler (proppskåp)
 • installera inbyggda spotlights; se även byte av glödlampor och säkringar under Tvätta, laga och sy (rut)
 • installera laddningspunkter för elfordon, till exempel på fasad eller i garage; se även godkända installationer inom Grön teknik. Rotavdrag och skattereduktion för grön teknik kan inte ges för samma arbete.
 • installera, reparera och byta ut solceller; se även godkända installationer inom Grön teknik. Rotavdrag och skattereduktion för grön teknik kan inte ges för samma arbete.

Inget avdrag ges för att

 • dra el i trädgården
 • installera en fristående laddstolpe för elfordon; se dock godkända installationer inom Grön teknik
 • installera och reparera larm eller övervakningskameror
 • felsöka, oavsett om det sker i samband med annat rotarbete eller inte
 • göra energideklarationer.

Glas och plåt

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa befintligt glas och plåt till det skick som det var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Nybyggd bostad och ”femårsregeln”.

Rotavdrag ges för att

 • reparera eller byta ut fönster samt för att montera bullerglas och isolerglas
 • glasa in balkonger och altaner
 • reparera, rengöra eller byta ut plåttak, hängrännor och stuprör.

Inget avdrag ges för att

 • göra plåt- och glasarbeten utanför kundens bostad, till exempel i företagets egna lokaler
 • montera solfilm på fönster eller sätta upp myggnät
 • byta glasskärmar på data- och it-utrustning; se godkänd reparation under Fiber- och it-tjänster (rut)
 • putsa fönster; se godkänd fönsterputsning under Städning (rut).

Gräv- och markarbete

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.
 • Markarbetet ska syfta till att utöka bostadsytan eller försörja bostaden med värme, vatten, avlopp, elektricitet eller elektronisk kommunikation.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Nybyggd bostad och ”femårsregeln”.

Rotavdrag ges för att

 • göra markarbeten för avlopp, till exempel infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbäddar; se även anläggningar för avlopp under VVS
 • göra markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel bredband och fiber; se även installation av bredband och fiber under Fiber- och it-tjänster (rut)
 • dränera husgrunder
 • göra sprängarbete som krävs för att bygga en utbyggnad och återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader)
 • som kranskötare eller grävmaskinist utföra arbete som är godkänt för rotavdrag på tomten, oavsett om maskinen står på eller i anslutning till den
 • göra markarbeten för att dra in el-, vatten- och avloppsledningar samt avloppsbrunnar, till exempel trekammarbrunnar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp
 • göra markarbeten för värmeförsörjning; se även installation av värmepumpar under VVS.

Schablonberäkning vid borrning

Om företaget utför en entreprenad till fast pris går det att räkna ut arbetskostnaden enligt schablon. Kunden får då ett i förväg uppgjort pris för tjänsten där alla kostnader för entreprenaden ingår, till exempel arbete, maskinkostnad, material och resor. Schablonen för arbetskostnad vid borrning är satt till 35 procent av den totala kostnaden.

Exempel

Pris entreprenad, borrning för vatten: 120 000 kronor Arbetskostnad enligt schablon 35 %: 120 000 kronor × 0,35 = 42 000 kronor Rotavdrag 30 %: 42 000 kronor × 0,30 = 12 600 kronor

Inget avdrag ges för att

 • asfaltera, lägga sten eller plattor samt anlägga uppfarter, gräsmattor och trädgårdsgångar; se även Trädgårdsarbete (rut)
 • bygga staket och murar
 • gräva för att anlägga en pool
 • betala för maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande
 • betala för sprängbesiktning.

Murning och sotning

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet bara syfta till att återställa murade ytor till det skick de var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Nybyggd bostad och ”femårsregeln”.

Rotavdrag ges för att

 • mura och reparera skorstenar, murstockar, öppna spisar och kakelugnar
 • göra annan sotning än den obligatoriska kommunala
 • mura och reparera fasader och entrétrappor.

Inget avdrag ges för att

 • uppföra och reparera murar eller fristående eldstäder utomhus
 • kontrollera eldstäder och skorstenar.

Målning och tapetsering

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa byggnaden till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Nybyggd bostad och ”femårsregeln”.

Rotavdrag ges för att

 • måla golv, tak, väggar, fönster och element; se även Reparera och underhålla
 • måla eller lacka dörrar och köksluckor
 • måla fasader
 • tapetsera.

Inget avdrag ges för att

 • måla eller lacka dörrar och köksluckor i företagets lokaler
 • måla staket eller murar.

Rengöring

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.

Rotavdrag ges för att

 • byggstäda material och andra grovsopor efter ett utfört rotarbete; se även Städning (rut)
 • rengöra altandäck, fasader, tak, takpannor och hängrännor
 • rengöra ventilation och imkanaler samt för att städa efteråt; se även rengöring av spisfläkt under Städning (rut)
 • rengöra avlopp och oljetank samt för att städa efteråt; se även VVS.

Inget avdrag ges för att

 • forsla bort till exempel byggmaterial, skräp eller möbler; se även Flyttjänster(rut)
 • slamsuga och tömma septiktankar; se även VVS.

VVS

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden.
 • Reparation och underhåll ska gälla inventarier som är fast monterade i huset och grundläggande för dess funktion.
 • Installation av inventarier ska medföra visst byggarbete.
 • Om bostaden är yngre än fem år får arbetet bara syfta till att återställa VVS- utrustningen till det skick den var i från början. Om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Se även Nybyggd bostad och ”femårsregeln”.

Rotavdrag ges för att

 • dra in och reparera el-, vatten- och avloppsledningar samt att anlägga avlopp, till exempel trekammarbrunnar och infiltrationsbäddar; det gäller även vid indragning av kommunalt vatten och avlopp; se även under Gräv- och markarbete
 • installera och reparera vattenmätarkonsol, vattenfelsbrytare, element, termostat, blandare, kranar, toalett, dusch, badkar, handfat samt kakel- och klinkersättningar; se även Reparera och underhålla
 • byta ut flottör, packningar, silar eller andra delar av toaletter eller handfat
 • installera och rengöra avlopp, ventilation och imkanaler samt för att städa efteråt; se även godkänt arbete för rengöring av spisfläkt under Städning (rut)
 • installera och reparera braskaminer
 • felsöka maskiner och inventarier där vi godkänner rotavdrag för reparation, till exempel värmepump eller värmepanna
 • installera, reparera och byta ut värmepannor, värmepumpar och solvärmesystem; se även markarbete för värmeförsörjning under Gräv- och markarbeteexternallink Länk till annan webbplats. samt godkända installationer inom Grön teknik. Rotavdrag och skattereduktion för grön teknik kan inte ges för samma arbete.

Schablonberäkning vid installation av ett värmesystem

Om företaget utför totalentreprenad till fast pris går det att räkna ut arbetskostnaden enligt schablon. Kunden får då ett i förväg uppgjort pris för tjänsten där alla kostnader för entreprenaden ingår, till exempel arbete, maskinkostnad, material och resor. Så här ser schablonen för arbetskostnad ut:

 • Installation av vätska vattenvärmepump (till exempel bergvärme): 35 procent av den totala kostnaden.
 • Installation av luftvärmepump (luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftvärmepump): 30 procent av den totala kostnaden.
 • Installation av solvärmesystem: 30 procent av den totala kostnaden.
 • Installation av vedpanna: 28 procent av den totala kostnaden.
 • Installation av elpanna, gaspanna, oljepanna eller pelletspanna: 24 procent av den totala kostnaden.

Din kund kan sedan få rotavdrag med 30 procent av denna arbetskostnad.

Exempel

Pris totalentreprenad, luftvärmepump: 20 000 kronor Arbetskostnad enligt schablon 30 %: 20 000 kronor × 0,30 = 6 000 kronor Rotavdrag 30 %: 6 000 kronor × 0,30 = 1 800 kronor

Inget avdrag ges för att

 • göra servicearbeten eller kontroll och översyn av maskiner och inventarier
 • filma avloppsrör, oavsett om det sker i samband med annat rotarbete eller inte
 • installera eller reparera pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset
 • slamsuga och tömma septiktankar
 • reparera tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner; se även godkänt arbete under Reparation av vitvaror (rut)
 • göra energideklarationer och fuktmätningar.

Bostadsrätt

Bygg – reparera och underhålla

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i bostaden, det vill säga innanför bostadens tak, väggar och golv, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Rotavdrag ges för att

 • slipa och byta golv, tak och väggmaterial; se även Målning och tapetsering
 • sätta kakel och klinker
 • byta och reparera köksluckor och innerdörrar samt lås och handtag på innerdörrar
 • arbeta på insidan av en ytterdörr
 • byta och reparera innerfönster och fönsterfoder
 • sanera asbest och radon i samband med byggarbete
 • reparera bostaden på grund av skadedjur.

Inget avdrag ges för att

 • reparera och underhålla markiser, persienner, lamellgardiner, rullgardiner och solskydd
 • reparera och underhålla staket, murar, båtbryggor, pooldäck, balkonger och altaner samt tillhörande räcken
 • arbeta på gemensamma ytor, till exempel tak, fasader, trapphus och entréer
 • byta eller reparera ytterdörrar eller lås i ytterdörrar, fönster eller fönsterbleck; se dock godkända arbeten på insidan av fönster under Glas och plåt
 • tilläggsisolera
 • göra energideklarationer eller mäta fukt, radon eller asbest
 • bekämpa skadedjur.

Bygg – bygga om och bygga till

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i bostaden, det vill säga innanför bostadens tak, väggar och golv, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar. Undantag från detta gäller exempelvis när två bostadsrätter anpassas till en bostad eller tvärtom, när bostadsytan utökas eller när en oinredd biyta görs om till bostadsyta.

Rotavdrag ges för att

 • bygga om och till en bostadsrätt; se även markarbete vid utbyggnad under Gräv- och markarbeten
 • göra förbättringsarbeten, till exempel byta plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel
 • montera fast köks- och badrumsinredning samt installera vitvaror i samband med byggarbetet
 • montera platsbyggda fasta möbler, exempelvis garderober och bokhyllor
 • riva innerväggar och bygga om lägenhetens planlösning
 • installera trapphiss.

Inget avdrag ges för att

 • arbeta med att färdigställa en nyproducerad bostad
 • bygga eller bygga om en balkong eller en altan – inte heller arbete som sker på insidan av bostaden till följd av arbete med balkong eller altan, till exempel att flytta ett element eller sätta in en balkongdörr
 • installera och reparera pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset; se även VVS
 • bygga ett helt nytt hus eller en friggebod, ett garage, ett växthus eller liknande fristående byggnad
 • bygga om eller bygga till ett förråd, garage, carport eller gäststuga
 • byta ytterdörr
 • bygga pooldäck, staket och murar
 • montera fristående möbler, markiser, persienner, lamellgardiner, rullgardiner eller solskydd, eller för att skruva upp eller ner en gardinstång; se dock godkänt arbete under Möblering (rut)
 • montera upp eller ned en byggnadsställning på utsidan av bostaden
 • skriva bygglovshandlingar eller anlita en arkitekt, kvalitetsansvarig, besiktningsman eller liknande.

El

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i bostaden, det vill säga innanför bostadens tak, väggar och golv, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Rotavdrag ges för att

 • installera och komplettera elcentraler (proppskåp)
 • dra elledningar från proppskåpet vidare ut i bostaden, oavsett om ledningarna går i eller utanpå väggen
 • modernisera el genom att till exempel byta och montera vägguttag eller installera inbyggda spotlights; se även byte av glödlampor och säkringar under Städning (rut)

Inget avdrag ges för att

 • dra el utomhus eller till en elcentral (proppskåp) utanför bostaden
 • installera, reparera och byta ut solceller eller laddningspunkter för elfordon; se dock godkända installationer inom Grön teknik
 • installera och reparera larm eller övervakningskameror
 • felsöka, oavsett om det sker i samband med annat rotarbete eller inte
 • göra energideklarationer och fuktmätningar.

Glas och plåt

Krav för rotavdrag:

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i bostaden, det vill säga innanför bostadens tak, väggar och golv, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Rotavdrag ges för att

 • arbeta på insidan av befintliga fönster, exempelvis byta glaset i den inre fönsterbågen eller montera tätningslist.

Inget avdrag ges för att

 • göra plåt- och glasarbeten utanför kundens bostad, till exempel i företagets egna lokaler
 • byta fönster och gångjärn i fönster, arbeta mellan eller på utsidan av befintliga fönster
 • montera solfilm på fönster eller sätta upp myggnät, även om det görs på insidan av fönstret
 • glasa in balkonger eller altaner
 • byta glasskärmar på data- och it-utrustning; se godkända arbeten under Fiber- och it-tjänster (rut)
 • putsa fönster; se godkända arbeten under Städning (rut)
 • reparera eller byta plåttak, hängrännor och stuprör.

Gräv- och markarbete

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i nära anslutning till bostaden som köparen äger. Arbetet får bara ske på tomten där bostaden står.
 • Arbetet får endast utföras om bostadsytan utökas eller en oinredd biyta görs om till bostadsyta.

Rotavdrag ges för att

 • göra gräv-, mark- och sprängarbete som krävs för att husgrunden ska kunna byggas ut
 • gräva ner ledningar för värme, vatten, avlopp och elektricitet på tomten, om det sker i samband med en tillbyggnad.

Inget avdrag ges för att

 • gräva ner, reparera eller byta ut ledningar för värme, vatten, avlopp, elektricitet och elektronisk kommunikation på tomten
 • göra gräv-, mark- och sprängarbete för att bygga en altan eller balkong
 • dränera husgrunder
 • asfaltera, lägga sten eller plattor samt anlägga gräsmatta, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar; se även Trädgårdsarbete (rut)
 • gräva för att anlägga en pool
 • betala kostnader för sprängbesiktning eller maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner, borraggregat eller liknande.

Murning och sotning

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska ske i bostaden, det vill säga innanför bostadens tak, väggar och golv, samt gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Rotavdrag ges för att

 • mura och reparera öppen spis och kakelugn.

Inget avdrag ges för att

 • uppföra eller reparera skorstenar, murar, entrétrappor eller eldstäder utomhus
 • sota skorstenar
 • kontrollera eldstäder och skorstenar.

Målning och tapetsering

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i bostaden, det vill säga innanför bostadens tak, väggar och golv, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Rotavdrag ges för att

 • måla golv, tak, väggar och element
 • måla eller lacka dörrar och köksluckor
 • tapetsera
 • måla innerdörrar och insidan av ytterdörrar och fönster.

Inget avdrag ges för att

 • måla eller olja fasader, balkonger, altaner eller takterrasser
 • måla eller olja utsidan av fönster eller ytterdörrar
 • lacka eller måla dörrar och köksluckor i företagets lokaler
 • måla staket eller murar.

Rengöring

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i bostaden, det vill säga innanför bostadens tak, väggar och golv, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.

Rotavdrag ges för att

 • byggstäda material och andra grovsopor efter ett utfört rotarbete; se även Städning (rut).

Inget avdrag ges för att

 • rengöra altandäck, fasader, tak, takpannor och hängrännor
 • rengöra ventilation och imkanaler eller för att städa efter utfört arbete; se även rengöring av spisfläkt som godkänt arbete under Städning (rut)
 • rengöra avlopp, tömma septiktank och slamsuga eller städa efter utfört arbete; se även VVS
 • forsla bort till exempel byggmaterial, skräp eller möbler; se även Flyttjänster (rut).

VVS

Krav för rotavdrag

 • Arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger.
 • Arbetet ska utföras i bostaden, det vill säga innanför bostadens tak, väggar och golv, och gälla åtgärder som bostadsrättshavaren ansvarar för enligt föreningens stadgar.
 • Reparation och underhåll ska gälla inventarier som är fast monterade i huset och grundläggande för dess funktion.
 • Installation av inventarier ska medföra visst byggarbete.

Rotavdrag ges för att

 • installera och reparera braskaminer, värmepannor och värmepumpar, dock enbart för den del av arbetet som sker inuti bostaden. Schablonberäkning av arbetskostnad kan inte användas vid installation av värmesystem i bostadsrätter.
 • installera och reparera vattenmätarkonsol, vattenfelsbrytare, element, termostat, blandare, kranar, toaletter, duschar, badkar, handfat samt kakel- och klinkersättningar; se även Reparera och underhålla
 • dra vatten- och avloppsledningar, oavsett om ledningarna går i eller utanpå väggen, så länge de tjänar den aktuella bostaden och arbete utförs innanför bostadens tak, väggar och golv
 • byta golvbrunn
 • byta ut flottörer, packningar, silar eller andra delar av en toalett eller ett handfat
 • utföra arbeten på delar av ventilationskanal och rökkanal som finns innanför bostadens tak, väggar och golv
 • felsöka maskiner och inventarier, till exempel värmepump eller värmepanna.

Inget avdrag ges för att

 • utföra servicearbeten, kontroll och översyn av maskiner och inventarier
 • installera, reparera och byta ut solfångare, solceller och laddningspunkter för elfordon; se dock godkända installationer inom Grön teknik
 • reparera tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner; se även godkänt arbete under Reparation av vitvaror (rut)
 • utföra stambyten, flytta eller byta ut avloppsrör, flytta golvbrunn
 • dra in el-, vatten- och avloppsledningar eller för att arbeta med anläggningar för avlopp, till exempel infiltrationsbäddar och trekammarbrunnar; det gäller även indragning av kommunalt vatten och avlopp
 • rengöra ventilation och imkanaler eller för att städa efter utfört rotarbete; se även godkänt arbete för rengöring av spisfläkt under Städning (rut)
 • utföra avloppsrensning, slamsugning och tömning av septiktankar
 • installera eller reparera pooler eller bad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör huset; se även bygga en pool under Bygga om och bygga till
 • göra energideklarationer eller fuktmätningar.

Ägarlägenhet

Bygg – reparera och underhålla

Krav för rotavdrag

Arbetet ska utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som kunden äger och har underhållsansvar för. Arbeten på de gemensamma delarna av byggnaden och på samfälligheten ger inte rätt till rotavdrag.

Rotavdrag ges för att

 • slipa och byta golv, tak och väggmaterial
 • kakla och sätta klinker
 • byta och reparera köksluckor, dörrar, dörrlås, dörrhandtag och fönsterbleck
 • reparera och underhålla balkonger och altaner, förutsatt att de är ihopbyggda med ägarlägenheten
 • sanera asbest och radon i samband med byggarbete
 • reparera ägarlägenheten på grund av skadedjur.

Inget avdrag ges för att

 • arbeta på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, till exempel fasaden och yttertaket
 • arbeta i gemensamma utrymmen, till exempel trapphuset eller förrådslängan
 • reparera och underhålla markiser, persienner, lamellgardiner, rullgardiner och solskydd på bostaden
 • reparera och underhålla pooler eller andra utomhusbad
 • reparera och underhålla pooldäck, staket, murar och båtbryggor
 • göra energideklarationer eller mäta fukt, radon och asbest
 • bekämpa skadedjur.

Bygg – bygga om och bygga till

Krav för rotavdrag

Arbetet ska utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som kunden äger och har underhållsansvar för. Arbeten på de gemensamma delarna av byggnaden och på samfälligheten ger inte rätt till rotavdrag.

Rotavdrag ges för att

 • förbättra standarden, till exempel byta plastmatta till trägolv eller våtrumstapet till kakel
 • montera fast köks- och badrumsinredning samt installera vitvaror i samband med byggarbetet
 • bygga balkonger och altaner, förutsatt att de byggs ihop med ägarlägenheten
 • montera markiser, platsbyggda garderober och platsbyggda bokhyllor
 • riva innerväggar och bygga om lägenhetens planlösning.

Inget avdrag ges för att

 • färdigställa en nyproducerad lägenhet
 • arbeta på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, till exempel fasaden och yttertaket
 • arbeta i gemensamma utrymmen, till exempel trapphuset eller förrådslängan
 • installera pooler eller andra utomhusbad utomhus, även om de byggs in i en altan som tillhör ägarlägenheten
 • bygga pooldäck, staket och murar
 • montera persienner, lamellgardiner, rullgardiner och solskydd; se dock godkända arbeten under Möblering (rut)
 • montera fristående möbler och skruva upp eller ned gardinstång; se dock godkända arbeten under Möblering (rut)
 • skriva bygglovshandlingar eller anlita en arkitekt, kvalitetsansvarig, besiktningsman eller liknande.

El

Krav för rotavdrag

Arbetet ska utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som kunden äger och har underhållsansvar för. Arbeten på de gemensamma delarna av byggnaden och på samfälligheten ger inte rätt till rotavdrag.

Rotavdrag ges för att

 • installera och komplettera elcentraler (proppskåp)
 • modernisera el samt byta och montera vägguttag
 • installera inbyggda spotlights
 • installera, reparera och byta ut solceller eller laddningspunkter för elfordon på kundens del av byggnaden; se även godkända installationer inom Grön teknik. Rotavdrag och skattereduktion för grön teknik kan inte ges för samma arbete.

Inget avdrag ges för att

 • arbeta på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, till exempel fasaden och entrén
 • arbeta i gemensamma utrymmen, till exempel trapphuset eller förrådslängan
 • installera, reparera och byta ut solceller eller laddningspunkter för elfordon på gemensamma delar av byggnaden; de dock godkända installationer inom Grön teknik.
 • installera eller reparera larm eller övervakningskameror
 • felsöka, oavsett om det sker i samband med annat rotarbete eller inte
 • göra energideklarationer.

Glas och plåt

Krav för rotavdrag

Arbetet ska utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som kunden äger och har underhållsansvar för. Arbeten på de gemensamma delarna av byggnaden och på samfälligheten ger inte rätt till rotavdrag.

Rotavdrag ges för att

 • byta eller reparera fönster, samt montera bullerglas och isolerglas
 • glasa in balkonger och altaner som tillhör ägarlägenheten
 • montera fläktkåpor och stänkskydd vid diskbänkar.

Inget avdrag ges för att

 • arbeta på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, till exempel fasaden och entrén
 • arbeta i gemensamma utrymmen, till exempel trapphuset eller förrådslängan
 • göra plåt- och glasarbeten utanför kundens bostad, till exempel i företagets egna lokaler
 • montera solfilm på fönster eller sätta upp myggnät.

Gräv- och markarbete

Krav för rotavdrag

Arbetet ska utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som kunden äger och har underhållsansvar för. Arbeten på de gemensamma delarna av byggnaden och på samfälligheten ger inte rätt till rotavdrag.

Rotavdrag ges för att

 • göra gräv-, mark- och sprängarbete för att bygga en altan, förutsatt att den byggs ihop med ägarlägenheten.

Inget avdrag ges för att

 • gräva ner ledningar för värme, vatten, avlopp, elektricitet och elektronisk kommunikation på tomt i anslutning till lägenheten
 • dränera husgrunden
 • asfaltera, lägga sten eller plattor, eller anlägga gräsmatta, trädgårdsgångar, uppfarter, staket och murar
 • gräva för att anlägga en pool
 • betala för sprängbesiktning eller maskinell utrustning, till exempel grävmaskiner och borraggregat.

Murning och sotning

Krav för rotavdrag

Arbetet ska utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som kunden äger och har underhållsansvar för. Arbeten på de gemensamma delarna av byggnaden och på samfälligheten ger inte rätt till rotavdrag.

Rotavdrag ges för att

 • mura och reparera öppen spis och kakelugn
 • göra annan sotning än den obligatoriska kommunala.

Inget avdrag ges för att

 • arbeta på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, till exempel fasaden och yttertaket
 • arbeta i gemensamma utrymmen, till exempel trapphuset eller förrådslängan
 • uppföra eller reparera skorstenar, murar, entrétrappor eller eldstäder utomhus
 • kontrollera eldstäder och skorstenar.

Målning och tapetsering

Krav för rotavdrag

Arbetet ska utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som kunden äger och har underhållsansvar för. Arbeten på de gemensamma delarna av byggnaden och på samfälligheten ger inte rätt till rotavdrag.

Rotavdrag ges för att

 • måla golv, tak, väggar och element
 • måla eller lackera dörrar och köksluckor
 • tapetsera.

Inget avdrag ges för att

 • arbeta på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för, till exempel fasaden och yttertaket
 • arbeta i gemensamma utrymmen, till exempel trapphuset eller förrådslängan
 • lackera eller måla dörrar och köksluckor i företagets lokaler
 • måla staket eller murar.

Rengöring

Krav för rotavdrag

Arbetet ska utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som kunden äger och har underhållsansvar för. Arbeten på de gemensamma delarna av byggnaden och på samfälligheten ger inte rätt till rotavdrag.

Rotavdrag ges för att

Inget avdrag ges för att

 • rengöra fasader, tak, takpannor och hängrännor
 • arbeta i gemensamma utrymmen, till exempel trapphuset eller förrådslängan
 • tömma septiktankar och slamsuga
 • forsla bort till exempel byggmaterial, skräp eller möbler.

VVS

Krav för rotavdrag

Arbetet ska utföras på ägarlägenheten eller på den del av byggnaden som kunden äger och har underhållsansvar för. Arbeten på de gemensamma delarna av byggnaden och på samfälligheten ger inte rätt till rotavdrag.

Rotavdrag ges för att

 • installera och reparera en AC eller en luftvärmepump
 • installera och reparera vattenmätarkonsol, vattenfelsbrytare, element, termostat, blandare, kranar, toalett, dusch, badkar, handfat samt kakla och sätta klinker
 • byta flottör, packningar, silar eller andra delar av toaletter eller handfat
 • rensa avlopp och övrig städning efter utfört arbete; se även godkänt arbete under Städning (rut)
 • felsöka maskiner och inventarier, till exempel värmepump eller värmepanna
 • installera, reparera och byta ut solceller eller laddningspunkter för elfordon på kundens del av byggnaden; se även godkända installationer inom Grön teknik. Rotavdrag och skattereduktion för grön teknik kan inte ges för samma arbete.
 • rengöra ventilation, imkanaler och övrig städning efter utfört arbete; se även godkänt arbete under Städning (rut).

Inget avdrag ges för att

 • arbeta på delar av byggnaden som samfälligheten ansvarar för
 • arbeta i gemensamma utrymmen, till exempel källare eller förråd
 • göra servicearbeten eller kontroll och översyn av maskiner och inventarier
 • installera eller reparera pooler eller utomhusbad, även om de byggs in i en altan som tillhör ägarlägenheten
 • installera, reparera och byta ut solceller eller laddningspunkter för elfordon på gemensamma delar av byggnaden; se dock godkända installationer inom Grön teknik
 • tömma septiktankar och slamsuga
 • reparera tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner, se även godkänt arbete under Reparation av vitvaror (rut)
 • göra energideklarationer och mäta fukt.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Beskriv uppdraget

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress

(Adressen där uppdraget ska utföras)

När du klickar på ‘Skicka förfrågan’ skapar vi ett HelpHero konto åt dig. Med det godkänner du att relevanta företag kontaktar dig för att lämna offerter.

Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om bygg & Renovering
Hur fungerar rotavdraget 2024?
Rotavdraget är en slags skattereduktion som infördes i Sverige 1993 och kallades då för ROT-programmet. "ROT" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget kan du använda när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag. Rotavdraget innebär att du kan minska arbetskostnad...
Läs mer om
Hur fungerar rotavdraget 2024?
Hur fungerar rotavdraget 2022?
Rotavdraget är en slags skattereduktion som infördes i Sverige 1993 och kallades då för ROT-programmet. "ROT" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget kan du använda när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag. Rotavdraget innebär att du kan minska arbetskostnad...
Läs mer om
Hur fungerar rotavdraget 2022?
Vad kostar det att byta fasad?
Nu ska vi titta närmare på vad det kan kosta att byta fasad. Du har förmodligen hittat hit för att du funderar på att renovera exteriören på ditt hem. Många väljer att byta fasad av rent underhållsmässiga skäl, men vissa vill också minska sina energikostnader eller helt enkelt byta färg o...
Läs mer om
Vad kostar det att byta fasad?
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.