Investera i ett självförsörjande hus

Självförsörjning har under de senaste åren kommit att bli något av en trend. Att odla grönsaker för eget bruk, införskaffa ett hönshus med höns som lägger ägg som försörjer familjens förbrukning och återanvända gamla saker för att skapa nya är något som lockar många. Vad det beror på är svårt att säga. Vissa hävdar att det är världsläget och den allmänna oron som bidrar till att fler väljer att göra sig fria från tilltron till allmänheten och bli mer självständiga. Det ständiga hotet om klimatförändringarna och det politiska läget lockar människor till hemmets trygga vrå. Den extra tiden som spenderas i hemmet inspirerar förmodligen till fler projekt där hem och hushåll är inblandat.

Idag har många gått vidare i den självförsörjande tanken och fokuserar på hur de kan åstadkomma ett självförsörjande hus och hushåll på mer hållbara sätt. Många tycker inte att det räcker att vara delvis självförsörjande på mat. Att vara oberoende av en elleverantör och kommunal vattenförsörjning skapar en frihetskänsla som också eftersträvas. Att ta nästa steg i sin egen självförsörjning kräver mycket information och tankeverksamhet.

Funderar  du kring hur livet skulle se ut om du kopplade bort dig från el- och vattennätet och försörjde dig helt på egen hand? Även om det kanske inte finns några stora summor pengar att spara kan det vara intressant att se hur ett självförsörjande system skulle kunna se ut. Idag är det fullt möjligt att skapa ett självförsörjande hus. I den här artikeln berättar vi mer om vad som krävs av dig för att du och din familj ska kunna leva ett mer självständigt liv.

Vad krävs för att skapa ett självförsörjande hus?

Det första du behöver göra om du vill ha ett självförsörjande hus är att samla så mycket information som möjligt. Du behöver både information om ditt eget hus och din egen tomt samt om vilka möjligheter till självförsörjning som finns. Inspireras gärna av andra människors val och se hur de lever sina liv frånkopplade från allmänhetens el- och vattenförsörjning. Det finns många reportage och artiklar online där människor med olika typer av hus och förutsättningar har lyckats med projektet att skapa ett självförsörjande hus.

Att vara självförsörjande kan innebära olika saker för olika människor. För vissa innebär begreppet självförsörjning att man har egen vattenbrunn och därmed inte är beroende av kommunal vattenförsörjning. För andra innebär det att odla grönsaker och ägna sig åt djurhållning i liten skala, de månader som man kan äta färska grönsaker i Sverige. För en tredje grupp kan det handla om att preppa. En prepper samlar på sig allt som kan tänkas behövas inför en eventuell katastrof. Katastrofen kan till exempel innebära krig, terrorattack eller klimatförändringar. För en lite mindre, men växande, grupp människor innebär självförsörjning helt enkelt det som ordet står för – att du försörjer dig själv på det du behöver. Från mat och vatten till el och kläder. Hur du definierar självförsörjning påverkar förstås hur långt du vill ta projektet att skapa ett självförsörjande hus. I den här artikeln berättar vi främst om hur du gör ditt hus självförsörjande på el och vatten, snarare än hur ditt liv blir mer inriktat på självförsörjning.

Sammanfattningsvis kan du alltså tänka på att själva definitionen av ett självförsörjande hus innebär:

  • Huset är självförsörjande på el
  • Huset är självförsörjande på vatten
  • Huset har eget avlopp

Självförsörjande på el

Att koppla bort sig från elnätet innebär att du tar bort möjligheten att köpa el av en elleverantör. Innan du gör det behöver du bli självförsörjande på el. Men du kan också välja att behålla möjligheten till att köpa el, ifall det skulle behövas i nödfall. Det vanligaste sättet att bli självförsörjande på el är genom att använda sig av solel, men det finns förstås flera andra sätt. Du kan till exempel också ha ett eget vind- eller vattenverk, om förutsättningarna för det finns.

Vad är egentligen solel?

Solel kommer från solceller. Solceller består av halvledardioder som är ljuskänsliga och kan omvandla ljuset till elektrisk ström. Solel är ett mycket populärt alternativ i länder där solen ofta lyser, som i Australien och på Hawaii. Där kan man i stort sett spara pengar på att installera solceller istället för att vara ansluten till det allmänna elnätet och köpa el av ett elbolag. Men trenden har även spridit sig till mörkare länder, som här uppe i Norden. Solel används idag ofta som ett klimatvänligt komplement till den vanliga elförbrukningen.

Att bli självförsörjande på solel

glödlampa

Det är idag rent tekniskt möjligt att gå off grid och bli självförsörjande på el genom att installera solceller. Även om det inte alltid är direkt lönsamt kan det för många kännas intressant just tack vare frihets- och säkerhetsaspekten i det hela. Att det är svårt att få upp lönsamheten i att ha självförsörjande el i sitt hus baseras på att den moderna människan vill använda så mycket el att det täcker det nuvarande behovet. Om du inte har lust att minska på exempelvis bekväm uppvärmning och hitta nya lösningar för mindre elförbrukande matlagning kan det bli ett väldigt dyrt projekt.

Om du istället är medveten om att du behöver ändra om vissa dagliga vanor för att hålla elförbrukningen nere behöver du inte satsa på en lika stor anläggning av solceller. Därmed kan du också hålla kostnaderna för själva inköpet och installationen nere. Även om du inte vill förändra något beteende vad gäller elförbrukningen hemma är det fullt möjligt att byta ut din nuvarande el mot en självförsörjande variant med solceller. Med det menas att du ser över vilken elförbrukning du har idag och ersätter den med ett mikrosystem av solceller som ger samma storlek på elförsörjningen som du i genomsnitt förbrukar.

Ett första steg på vägen mot att bli självförsörjande på el är att ta reda på hur mycket solceller du behöver installera för att klara din årliga förbrukning av el. Det kan till exempel ett företag som säljer solpaneler hjälpa dig med. I vissa fall kan du också få hjälp av din nuvarande elleverantör för att kunna räkna ut det. Förutsättningarna ser olika ut beroende på var i landet du bor. I norr har du till exempel långt mycket färre soltimmar på vintern, men desto fler på sommaren. Vissa månader är det i stort sett omöjligt för att norrländskt hus att vara självförsörjande på solel, medan det under samma period kan vara genomförbart i de södra delarna av landet. När du vet hur stor yta som krävs för att täcka ditt elbehov kan du börja räkna på kostnaderna för projektet och ta ställning till om du tycker att det är värt investeringen eller inte.

Att lagra solel

Solpanelerna ger energi när det är ljust ute. Så fort solen går ner slutar energiproduktionen. Men om du nu bor i Norrland och vill installera solel för att bli självförsörjande i din elförbrukning, går det inte att lagra elen? Svaret är att det går att lagra solel för mörkare tider när solelen inte producerar lika mycket energi. Att satsa på lokala lagringsmöjligheter i form av batterier är ett tillvägagångssätt som har provats på många håll.

Genom att lagra din överblivna solel från dagen till batterier som används på kvällen optimerar du din energianvändning. Batterierna är dock utformade för att användas ofta. De lagrar i regel väldigt små mängder el, mellan 5 och 10 kWh. Lagringstiden överskrider sällan ett dygn. Det innebär med andra ord att det är svårt att lagra el från den soliga sommaren till den mörka vintern. Om du skulle vilja lagra solel mellan olika årstider skulle det bli väldigt dyrt. Så på frågan om det är en bra idé att använda batterier i sitt solcellssystem blir svaret av ekonomiska skäl oftast nej.

Ett alternativ till att lagra solel i batterier är att sälja din överskottsel till ett elbolag. Då säljer elbolaget vidare din överskottsel till andra kunder.

Hembatteri som laddas med solceller

Självförsörjande vatten och avlopp

För att skapa ett självförsörjande hus behöver huset vara självförsörjande på framför allt el, vatten och avlopp.

Självförsörjande på vatten

För att bli självförsörjande på vatten räcker det egentligen med att du har en egen brunn. Idag har omkring 15 procent av Sveriges befolkning egen vattenbrunn. De flesta kommuner saknar krav på tillstånd för att borra efter dricksvatten. Du bör dock kontrollera att din tomt har tillräckligt hög grundvattennivå för att det ska vara möjligt att borra eller gräva en egen brunn för vattenförsörjning.

Eget avlopp

Att välja bort kommunalt avlopp och istället anlägga ett eget reningssystem av avloppsvattnet är ett annat steg i projektet att bygga ett självförsörjande hus. Om du vill ha eget avlopp i ditt hus krävs det att du har en godkänd infiltrationsbädd eller ett reningsverk installerat.

Solskenshistorier om självförsörjande hus

Idag finns det många fungerande exempel på självförsörjande hus runtom i Sverige. Att den självförsörjande trenden sprider sig innebär att du som är nyfiken på att starta upp ett eget projekt har mycket inspiration att hämta.

Hus utan sladd i Sigtuna

I Sigtuna pågår idag ett långsiktigt projekt kallat Hus utan sladd, där man testar ny teknik. Målet är att hitta sätt att dra ner på energianvändningen och minska påfrestningen på miljön. Utåt sett ser huset ut som en ganska enkel och modern villa. Men här har man tänkt på allt. Alla fönster består av fyra glas för att minimera värmeläckage. Ytterdörrarna är försedda med luftslussar och stommen är isolerad med nya, högisolerande material. I huset har man också tänkt till ett extra varv gällande varmvattenförsörjningen. Här kan man ta en vanlig dusch och bara förbruka fem liter totalt. Möjligheten till detta kommer från ett inbyggt reningsprogram som återanvänder duschvattnet – inte helt olikt en så kallad rymddusch. Fler åtgärder har gjorts i form av extrainsatta batterier för att klara dygnsförbrukningen av el med hjälp av solceller. En liten del av elen kommer också från ett litet vindkraftverk som finns placerat på tomten. Vintertid har man sett till att behålla möjligheten att ansluta sig till det allmänna elnätet för att i nödfall kunna köpa el tillfälligt.

Självförsörjande permanentboende i Göteborg

Ett annat lyckat exempel på självförsörjande hus finns i Angered i Göteborg. Där har de boende i huset inte behövt använda sig av elnätet som en nödlösning en enda gång på två år. Receptet på framgången är att omvandla el från sommaren till vätgas. Detta gjordes genom att i elektrolysrör spjälka vatten. Vätgasen lagrades sedan i metalltuber fram till de kyligare månaderna kom. Under vintern användes en bränslecell som hade kapacitet att omvandla vätgas tillbaka till el. Det är en kostsam historia. De olika processerna har inneburit stora energiförluster, vilket har gjort så att varje kilowattimme el under vintern har krävt ungefär tre kilowatttimmar el från sommaren. I framtiden kan denna teknik komma att bli mer lönsam. Den senaste tekniken brukar nämligen ofta vara dyrare för hemmabruk ett tag, innan marknaden har tagit fart.

Inte alltid lönsamt, men alltid lönt

Att skapa sitt eget självförsörjande hus är att göra planeten en tjänst. Allt behöver inte vara lönsamt. På senare tid har det dock visat sig att solpaneler ökar värdet på huset. Även om det ofta är dyrare med solel än vanlig el kan du alltså tänka positivt kring värdet på huset och eventuellt utöka bolånet med kostnaden för solpanelerna. Dessutom kan du alltid tänka att om du känner att du brinner för att åstadkomma en positiv klimatpåverkan och vill leva så självständigt som möjligt, bör du se över möjligheterna till att göra om ditt eget boende till en typ av självförsörjande hus. Det är mycket sällan en dålig idé.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om bygg & Renovering
Hur fungerar rotavdraget 2023?
Rotavdraget är en slags skattereduktion som infördes i Sverige 1993 och kallades då för ROT-programmet. "ROT" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget kan du använda när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag. Rotavdraget innebär att du kan minska arbetskostnad...
Läs mer om
Hur fungerar rotavdraget 2023?
Regler för rotavdrag 2023
Så här skriver skatteverket angående rotavdrag 2023 Rotavdraget 2023 är till för privatpersoner som äger sin bostad typ villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet samt har en inkomst och utför godkänt arbete i eller inom fastigheten. Småhus Bygg – reparera och underhålla Krav för rotavdrag ...
Läs mer om
Regler för rotavdrag 2023
Hur fungerar rotavdraget 2022?
Rotavdraget är en slags skattereduktion som infördes i Sverige 1993 och kallades då för ROT-programmet. "ROT" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget kan du använda när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag. Rotavdraget innebär att du kan minska arbetskostnad...
Läs mer om
Hur fungerar rotavdraget 2022?
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.