Vad kostar attefallshus med källare?

Ett attefallshus med källare passar perfekt som gäststuga, förvaringsutrymme eller varför inte som replokal? Ett attefallshus med källare kan du dessutom inreda fullt beboeligt med året-runt-standard för att hyra ut och därmed lösa någons boendesituation samtidigt som du får in en extra inkomstkälla. Vi ska kika närmare på hur mycket det kan tänkas kosta att köpa eller bygga ett attefallshus.

Det här är ett attefallshus 

Ett attefallshus, även kallat attefallare, är ett hus som fungerar som komplementhus (dess föregångare är friggebodarna). Komplementhuset kan vara antingen en komplementbyggnad eller en komplementbostad. Det som utmärker och är särskilt med attefallshus är att de kan byggas utan bygglov. Namnet kommer från Stefan Attefall som var landets bostadsminister när attefallshusen infördes år 2014. Huset skulle inte få vara större än 25 kvadratmeter i byggnadsarea och ha en nockhöjd på högst fyra meter för att räknas som attefallare.

attefallshus

Från och med den 1 mars 2020 införs en ny större variant av attefallshus, så kallade bolundare, som får ha en byggnadsarea på högst 30 kvadratmeter och även dessa kan byggas utan att det krävs bygglov. Till följd av detta erbjuder nu många företag färdiga ritningar för bolundare och det finns också möjligheter att bygga ut sin nuvarande attefallare med de 5 extra kvadratmetrarna som gör att det blir en bolundare.

För attefallshus eller bolundare gäller följande:

 • 30 kvadratmeter byggnadsarea om huset används som komplementbostadshus.
 • Högst fyra meter nockhöjd.
 • Attefallshus som ska användas som komplementbyggnader (exempelvis garage eller gäststuga) får vara högst 25 kvadratmeter.
 • Huset ska vara fristående.
 • Det måste finnas en huvudbyggnad på tomten för att bygga den här typen av komplementhus.
 • Bygganmälan till kommunen krävs.
 • Huset får byggas minst 4,5 meter från tomtgränsen utan tillstånd av grannar.

Regler för attefallshus med källare

När det gäller attefallshus med källare är reglerna lyckligtvis sådana att begränsningen med 25 kvadratmeter bara gäller för den del av byggnaden som är ovan mark. Det vill säga att du kan bygga en ordentlig källare och ändå slippa bygglovsprocessen. Det finns ingen begränsning när det gäller källare, så länge den hålls innanför tomtgränsen, vilket har gjort detta till ett populärt alternativ.

Det finns många likheter mellan attefallshus med källare och så kallade suterränghus. Exempelvis kan marken behöva renas från sten med hjälp av sprängning innan bygget kan påbörjas.

Eftersom nockhöjden i ett attefallshus får vara högst fyra meter upplever många att loft och tvåvåningslösningar känns trånga. Med en källare löser du problemet. Du kan få flera kvadratmeter extra boyta med alternativet källare och med rätt planlösning kan du komma upp i en yta över totalt 50 kvadratmeter. I så fall inkluderas även loft. Det kan jämföras med ett vanligt attefallshus utan källare där boytan brukar uppgå till ungefär 20 kvadratmeter.

Attefallshus med källare

I ett annat exempel kan vi se att ett hus som håller sig inom ramen för attefallshus kan ha 19 kvadratmeter i entréplan, en inredd källare på 24 kvadratmeter och ett loft som är 10 kvadratmeter. Den totala boytan blir därmed 52 kvadratmeter vilket är jämförbart med en vanlig tvårumslägenhet. Det handlar alltså om att planera smart för att komma upp i önskat antal kvadratmeter.

Några saker att tänka på:

 • En sak att tänka på är att dräneringen ska vara god på platsen för bygget. Det behöver vara goda geotekniska förhållanden vilket innebär att det finns bra förutsättningar gällande exempelvis grundvatten. För att säkerställa detta är det klokt att anlita en skicklig byggfirma med gott renommé.
 • Se även till att isolera ordentligt och fuktsäkrare källaren för att det ska vara trevligt att vistas i källaren året om.
 • Källaren behöver vara minst 2,40 meter i takhöjd.
 • Det finns även diverse bestämmelser med krav kring tillgänglighet, dagsljus och brandsäkerhet som du behöver kolla upp innan du bygger din källare.

Vad kan påverka kostnaden?

 Det finns ett flertal faktorer som påverkar kostnaden för investeringen vilket gör det svårt att redovisa en exakt kostnad för attefallshus med källare. Några av de faktorer som påverkar priset är:

 • Hur mycket du göra själv och hur mycket du lägger ut på en byggfirma.
 • Om du väljer ett nyckelfärdigt modulhus eller väljer att rita själv.
 • Om det behöver sprängas på platsen där källaren ska placeras.
 • Hur mycket som krävs när det gäller schaktning av marken där huset ska placeras.
 • Hur välisolerad källaren ska vara och om den ska fungera som boende året runt.
 • Vad du väljer för interiör i huset – särskilt när det gäller kök och badrum.
 • Extra val som exempelvis golvvärme.

Kostnadsuppskattning för attefallshus

Det finns flera olika prisnivåer att landa på. I tabellen nedan ges uppskattade priser för olika kostnadsnivåer av attefallshus. Utöver detta tillkommer kostnader för källaren.

Attefallshus Cirkapris
Enkelt attefallshus som används som förråd och byggs utifrån en byggsats. 30 000 – 40 000 kronor
Ett paket med ritning och byggsats för attefallshus. 75 000 kronor
Komplett attefallshus i byggsats med stomme och virke. Eventuella kostnader för kök och badrum tillkommer. 150 000 kronor
Färdigbyggt, isolerat attefallshus för boende med förberedda avloppsledningar 100 000 – 700 000 kronor

Tänk på att det tillkommer ett gäng kostnader utöver själva huset. Exempelvis krävs i regel markröjning för att få huset på plats. För att huset ska bli beboeligt krävs bland annat:

 • Markarbete
 • Ansökningshandlingar
 • Anslutningsavgift
 • Nybyggnadskarta
 • Avlopp, el och isolering

Attefallshusen har blivit ett populärt alternativ idag för personer som önskar extra utrymme. Om du inte ämnar bo i huset krävs inte samma nivå av isolering och uppvärmning. Komplementhuset kan du välja att använda som bastu, båthus, växthus eller fjällstuga och i så fall behöver det inte bli lika dyrt. Det är upp till din ambitionsnivå för bygget och dess utseende.

Beräkna kostnaden för källare

För den som vill räkna ut kostnaden för källare finns det digitala verktyg som exempelvis på Husgrunder.com. Vår tabell nedan är inspirerad av denna kalkylator och ger en indikation om priset för källare.

Bygga källare – kostnader Cirkapris
Materialkostnad (vägg- och dräneringssystem) 58 916 kronor
Arbetskostnad (montering av väggsystem, betong och dräneringsskiva) 49 500 kronor
Totalt för bygget inklusive moms 135 520 kronor
Betongplatta 3134 kronor/kvm x 25 kvm = 78 350 kronor
Grävkostnad: uppskattad kostnad för grävarbete inklusive schaktning och etablering (25 kvm) 36 072 kronor
Totalt: Cirka 250 000 kronor

För källarbygge har vi valt 25 kvadratmeter källare/grund och vägghöjden 2,5 meter.

För betongplattan har vi valt helentreprenad av betongplatta för attefallshus.

För grävarbetet har vi valt attefallshus med källare placerad i Skåne med 25 kvadratmeter grävyta.

Observera att det här ska ses som en är grov uppskattning. För att ta reda på det exakta priset för ditt tilltänkta byggprojekt gör du klokt i att kontakta några olika professionella utförare för att få ett exakt pris som bygger på omständigheterna kring ditt bygge.

Det är vanligt att välja mellan:

 • Nyckelfärdiga hus som är klara vid leveransen – de tar uppskattningsvis några timmar att installera. Vanligt går det att flytta in samma dag som huset levereras. Om du ska ha källare krävs givetvis extra förberedelser, kolla med din leverantör hur ni löser det bäst.
 • Sektionsbyggda hus som byggs på plats med moduler förberedda för fönster, dörrar, väggar och isolering.
 • Ritning på modulhus – du köper en ritning som någon annan har tänkt ut men du bygger huset själv. Med kompletta ritningar och handlingar kan en snickare förstå huset och du kan även använda underlaget för att skicka det till kommunen för bygganmälan.Uppvärmnings av attefallshus

Hur påverkar uppvärmningen kostnaden?

För att göra källaren beboelig åren om och skydda dina saker från eventuell fukt är en välfungerande uppvärmning nödvändigt. Valet av uppvärmning kan påverka kostnaden i längden eftersom det är en löpande driftkostnad. Välj noggrant – en del alternativ är dyrare vid installationen men billigare i drift och vice versa. Några alternativ för uppvärmningen är braskamin, luftvärmepump, vattenburen uppvärmning och elvärme. Solcellspaneler eller vattenburen värme innebär en större initial investering men på sikt kan huset bli näst intill självförsörjande. En luftvärmepump är billig att installera medan en braskamin kommer med en kostsam installation.

Om du planerar att hyra ut huset är det klokt att välja en uppvärmning som går att reglera beroende på om huset är bebott. Installera en mätare för att följa förbrukningen.

Processens steg

Som tidigare har nämnts krävs särskilda förberedelser för den som önskar attefallare med källare. Momenten behöver utföras i rätt ordning för att få källaren och huset på plats. Ta hjälp av en professionell utförare om du känner dig osäker så att allt går rätt till. Följ dessa steg för att få källaren på plats:

 • Börja med att schakta marken där källaren ska vara – all matjord ska bort.
 • Husgrund till källaren – källargolvet görs genom att gjuta en betongplatta på marken.
 • Källarväggar – här finns val att göra som påverkar priset. Dränering är nödvändigt.
 • Bjälklaget – det vanligaste är valet träreglar.
 • Få förstaplanets väggar på plats.
 • Fortsätt med tak och takstolar.

Ett par tips längs vägen

Det gäller att tänka till ordentligt och vara noggrann när attefallshuset med källare ska ritas upp. Storlek och grundyttermått är till exempel inte samma sak. Även om huset får vara högst 25 kvadratmeter stort får grundyttermåttet inte vara 25 kvadratmeter. Du ska räkna ihop storleken och fasadens mått. Tänk på att dra bort de 2 centimeter yttermått som träfasaden innebär när du räknar på din grund. Är du osäker – ta hjälp.

Fundera även över vilket alternativ som passar dig bäst. Vill du ha ett färdigmonterat hus eller tycker du att det känns bäst att bygga ihop det på plats? Hur mycket kan du själv hjälpa till med byggarbetet för att minska kostnaderna? Byggföretagen har ofta lokaler dit du kan komma och titta på modeller av husen om du är nyfiken på att se och besöka några olika alternativ innan du bestämmer dig.

Vad finns det för bidrag att söka?

Om du står inför att bygga attefallshus med källare är det klokt att kolla upp dina möjligheter till rotavdrag. ROT-avdraget gäller inte när du bygger ett nytt attefallshus eftersom att det räknas som en nybyggnation. Det gäller däremot om du renoverar eller bygger om ett befintligt attefallshus, ett garage eller en friggebod.

Summan för rotavdraget räknas ihop med eventuella gjorda rutavdrag vilket kan vara bra att känna till. Använd Skatteverkets tjänst för att göra din beräkning: https://app.skatteverket.se/rakna-skatt-client-skut-skatteutrakning/rot-rut/fyll-i-dina-uppgifter

Regler kring bygganmälan

Även om det inte krävs något bygglov för projektet så behöver du skicka in en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd och invänta startbesked innan du sätter igång att bygga ditt attefallshus med källare. Handläggningstiden kan skifta mellan olika kommuner men brukar vara ungefär tio veckor.

Om du önskar bygga ditt attefallshus nära vatten kan du behöva strandskyddsdispens. Strandskyddet styrs av miljöbalken och skyddar ytan 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Ta reda på reglerna och sök tillstånd hos kommunen. Det finns även regler som gäller byggen nära järnvägsområde.

Begär in offerter från olika utförare

När du står inför att påbörja bygget finns det några saker att tänka på. För att kunna bedöma vilket som är det bästa priset för ditt attefallshus med källare är det nödvändigt att vända sig till flera utförare. Chansen till rabatt ökar om du utsätter aktörerna för konkurrens eftersom du får en bättre förhandlingssits. Det är viktigt att ha en ordentlig budget och välja sina leverantörer med omsorg.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om bygg & Renovering
Hur fungerar rotavdraget 2023?
Rotavdraget är en slags skattereduktion som infördes i Sverige 1993 och kallades då för ROT-programmet. "ROT" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget kan du använda när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag. Rotavdraget innebär att du kan minska arbetskostnad...
Läs mer om
Hur fungerar rotavdraget 2023?
Regler för rotavdrag 2023
Så här skriver skatteverket angående rotavdrag 2023 Rotavdraget 2023 är till för privatpersoner som äger sin bostad typ villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet samt har en inkomst och utför godkänt arbete i eller inom fastigheten. Småhus Bygg – reparera och underhålla Krav för rotavdrag ...
Läs mer om
Regler för rotavdrag 2023
Hur fungerar rotavdraget 2022?
Rotavdraget är en slags skattereduktion som infördes i Sverige 1993 och kallades då för ROT-programmet. "ROT" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget kan du använda när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag. Rotavdraget innebär att du kan minska arbetskostnad...
Läs mer om
Hur fungerar rotavdraget 2022?
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.