Vad kostar det att byta fönster?

Ibland är det nödvändigt att byta fönster. Det kan vara så att fönsterna har blivit utslitna eller utdaterade. Ibland behövs det bättre ljudisolering. Det kan också vara så att huset har gamla fönster som släpper ut värme vilket gör att värmekostnaderna blir onödigt höga. Oavsett varför fönsterbytet är nödvändigt finns det en del saker att tänka på innan projektet sätter igång. En viktig fråga är givetvis kostnaden. Vi ska gå igenom några olika prisexempel längre ner i texten, men vi börjar med att titta på valet av glas och karmar.

Fönster som ramar in ett kontor

Vinster med att byta fönster

Med välisolerade fönster kan du sänka din uppvärmningskostnad. Isoleringsgraden mäts i u-värde. Ett fönster som klassas som A-fönster ska ha ett u-värde på 0,9 eller lägre. Enligt Energimyndigheten försvinner ungefär en tredjedel av husets värme ut genom tvåglasfönster som saknar isolerruta. Om ditt mål är att sänka uppvärmningskostnaden ska du vara medveten om att det är många faktorer som påverkar värmekostnaden. Se över helheten och titta även på husets uppvärmning, tilläggsisolering och hur den dagliga värmeförbrukningen ser ut.

Med fönster med lägre u-värde sänks sannolikt kostnaden för uppvärmning på lång sikt, men hur långt tid det tar att ”räkna hem” investeringen av fönsterbytet beror bland annat på var du bor, hur isolerat ditt hus är och vad du har för fönster i dagsläget.

Hur ofta behöver fönster bytas?

Hur ofta fönster behöver bytas ut beror på en rad olika faktorer. Dels beror det mycket på hur väl de tas om hand. Det beror mycket på vad det är för material på själva fönstret och på dess på karmar och rutor. Även läget påverkar, det vill säga, hur mycket fönstret utsätts för vind, sol och avgaser.

En riktlinje är dock att fönster av modellen trä- och plastfönster behöver bytas var trettionde år. Träfönster är vanligast och utgör cirka 90 % av marknaden. Dessa behöver någon form av underhåll ungefär vart sjunde år. En annan form är aluminiumfönster och dessa behöver istället bytas var femtionde år. Plast- och aluminiumfönster ses som underhållsfria. Notera dock att plastfönster har en tendens att bli missfärgade och det kan vara svårt att åtgärda genom ommålning. Om de går sönder kan de inte repareras utan de behöver bytas ut.

I underhållsarbetet ingår att se över tätningslister och komplettera med extrarutor.

När det gäller själva glasen håller de väldigt länge om inte sprickor eller skador har uppstått. Om de byts ut handlar det snarare om en vilja att få bättre isolering eller bättre möjligheter att hålla rent. Nya glas är i regel även mer tåliga.

Tips för den som ska byta fönster

funderar på materialval vid fönsterbytet

Fundera över orsaken till fönsterbytet och använd det som riktlinje för att göra rätt val längs vägen. Är det viktigast att det isolerar eller ser ut på ett visst sätt? Kanske räcker budgeten till både och?

Lägg även en del energi på valet av material. Plast är till exempel billigare rent investeringsmässigt, men svårare att laga. Om du väljer aluminiumfönster är livslängden lång och de är lättskötta med investeringen större. Träfönster är ett säkert val och passar de allra flesta husen. De kräver förhållandevis mycket underhåll men är enklare att både måla om och laga.

Utvärdera vad du behöver för fönster i husets olika rum. Kanske behöver inte alla fönster vara öppningsbara och kanske är det bara vissa som behöver ha extra solskydd beroende på placering.

Tänk på att göra ett ordentligt förarbete. Välj dina fönster med omsorg – det är viktigt att dina nya fönster harmoniserar med huset och att de inte inkräktar på husets ursprungliga karaktär.

Fundera också över hur nya fönster kommer att påverka din ventilation. Om det är ett äldre hus kan ett byte från otäta till nyare tätare fönster påverka ventilationen. Detta kan dock lösas med ventiler som släpper in extra luft. Rådgör med fönsterfirman!

Några frågor att ta ställning till inför fönsterbytet

 • Hur mycket kan jag göra själv?
 • Hur inbrottssäkra ska mina fönster vara?
 • Behöver du barnlås? Särskilt om du har en övervåning är det ett klokt beslut att kombinera vädringsbeslag med barnlås.
 • Hur tänker du kring markiser och solskyddsfilm?
 • Vill du ha smart glas i fönstren som kan fungera självrengörande och ljudisolerande.
 • Vill du ha tvåglasfönster eller satsa på treglasfönster?

Fundera särskilt kring punkten hur mycket du är villig att göra själv, det går självklart att göra en del av arbetet på egen hand för sänka kostnaden något. Det viktiga är bara att

Missa inte heller att väva in kostnader för material som krävs för att genomföra fönsterbytet. Om du anlitar en fönstermontör eller snickare tar denne ansvar för kringmaterial, men om du projektleder fönsterbytet själv behöver du tänka på att inhandla smyg, fönsterbrädor och foder. Det här är delar som kan vara lätta att missa. Dessa material följer inte med när du handlar fönster eftersom de är beroende av vad det är för fasadtyp där fönstret ska sitta. Exempelvis beror det på väggens tjocklek.

Vilka faktorer kan påverka kostnaden?

Det är direkt omöjligt att säga rakt av vad kostnaden för fönsterbyte kommer att landa på. Det är flera olika parametrar och valmöjligheter som påverkar slutpriset. Några av de faktorer som påverkar priset är:

 • Antal
 • Storlek
 • Energieffektivitet / u-värde – hur väl det isolerar
 • Material
 • Mängden spröjs
 • Fönsterbrädor, fönsterbleck och foder
 • Ventilation
 • Hur mycket arbete du gör själv
 • Vilken utförare du anlitar
 • Hur mycket ROT-avdrag du kan göra
 • Eventuellt säkerhetsglas och cylinderlås för ökad säkerhet
 • Eventuella skuggpartier
 • Tjocklek på glas

Ett par kostnadsuppskattningar

Precis som de flesta byggprojekt är det svårt att uppskatta en exakt kostnad på fönsterbytet eftersom det är så många olika parametrar som påverkar priset i olika riktningar. Om du vill veta exakt vad ditt fönsterbyte kommer att kosta är det alltid bra att ta in offerter. Det kostar ingenting, och det ger dig en bra bild över hur marknaden ser ut. Vi brukar rekommendera att du jämför åtminstone tre olika offerter.

Vi tittar på några prisexempel: 

Fönsterbyte täcks av rotavdraget för arbetskostnaderna, vilket syns i spalten till höger i kostnadsuppskattningen. Arbetskostnaden uppskattas i det här fallet landa på mellan 400 – 650 kronor per timme. Observera att det inte att göra rotavdrag för själva materialet.

Exemplet nedan bygger på ett byte av tolv stycken fönster på en villa. Det gäller träfönster med låga u-värden vilket innebär att de är mer energisnåla än de gamla fönsterna. En och samma fönsterfirma anlitas för hela projektet.

Enligt den här kostnadsuppskattningen blir slutkostnaden för projektet 104 000 kronor. Rotavdraget ger en besparing på 12 000 kronor för projektet

Projekt / delmoment Prisexempel Pris efter ROT-avdrag
Rivning av befintliga fönster 15 000 kronor 10 500 kronor
Installation av nya fönster 25 000 kronor 17 500 kronor
Resekostnad 1 000 kronor
Pris för fönster och material 75 000 kronor
Slutkostnad 116 000 kronor 104 000 kronor

Här följer ytterligare en kostnadsuppskattning som istället bygger på ett hus i form av en villa med nio fönster och två dörrar i äldre stil.

Snickare anlitas för montering av både fönster och dörrar. Snickaren får även i uppdrag att isolera och återställa foder och smygar samt utrusta fönster och dörrar med över- och underbläck. Arbetet beräknas ta 102 timmar och timpriset är 577 kronor.

Snickarmaterialet för foder, fönsterbrädor, drevremsor och salningar ligger på cirka 7 000 kronor. Över- och underbleck från plåtslagare kostar 5 200 kronor.

De nya fönsterna i exemplet nedan är tvåglasfönster med energiglas. De har ett u-värde på 1,7.

Utgift Uppskattad kostnad
Arbete 58 850 kronor
Material 141 970 kronor
Total kostnad för arbete och material exkl. ROT-avdrag 200 820 kronor
Total kostnad för arbete och material inkl. ROT-avdrag 183 170 kronor

Den här uträkningen är baserad på artikeln ”Kostnad byta fönster” som du hittar på Byggahus.se

Hur går ett fönsterbyte till?

Om du har anlitat en snickare är det viktigt att ni har en gemensam plan för hur arbetet ska gå till. Dina gamla fönster måste givetvis monteras ner, men det är klokt att bara montera så många fönster som planeras att sättas upp under samma dag. Fönsterbytet sker alltså i etapper och kräver planering för att det inte ska stå öppet över någon natt.

När det gamla fönstret ska bort kommer det att sågas det isär och plockas ut eller om det finns möjlighet så plockas det ut helt. Här är det bra att ta professionell hjälp för att undvika missöden. Glasen kan krossas i en låda för att enkelt kunna återvinnas. Innan ett nytt fönster kommer på plats görs en kontroll så att det inte finns mögel eller fukt i hålet där fönstret suttit. Vatten kan ha kommit in och orsakat skada i gluggens nederkant.

Om fukt upptäcks kan det påverka kostnaden så se till att ha lite extra utrymme i budgeten för denna typ av oväntade extra kostnader.

När det är dags att montera dit det nya fönstret lyfts det helt enkelt på plats för att justeras och drevas. Somliga utförare använder fogskum, men det beror på det enskilda fallet. Uppskattningsvis tar ett fönster fyra timmar från start till mål att montera. Det kan ta längre tid om storleken inte är densamma på det gamla och nya fönstret – det är enklare om det nya är mindre än det gamla.

När fönstret är på plats fortsätter arbetet med att sätta vindpapp på utsida och fönsterbänk på insidan innan fodren monteras. Utvändigt sätts fönsterbleck på plats.

För en van utförare hinns det med ungefär mellan två och fyra fönster per dag men det skiftar givetvis med förutsättningarna. Då räknas även att ta bort de befintliga fönstren.

Behövs det bygglov för att byta fönster?

bygglov

Om du ska byta ut dina nuvarande fönster till likadana, men en modell nyare krävs inget bygglov. Detsamma gäller om du bara ska göra en fönsterrenovering där du byter ut delar av fönstren.

Ifall du planerar att byta till fönster som förändrar husets utseende väsentligt – till exempel med annan storlek eller annat format – krävs bygglov. Detsamma gäller om du ämnar sätta in takkupa/takfönster. Om du vill sätta in ett helt nytt fönster krävs även då bygglov.

Om du är osäker är det bäst att kontrollera saken en gång extra eller skicka in en ansökan om bygglov för att vara på den säkra sidan. Ansökan skickas in till byggnadsnämnden i din kommun. Att få bygglov kan vara en tidskrävande process så tänk på att ha god framförhållning. Om du vill ha en indikation kring om ditt projekt kommer att bevilja bygglov kan du ansöka om ett förhandsbesked för bygglov – då slipper du lägga ner en massa onödig tid på planering utan att veta om du blir godkänd.

Vad finns det för bidrag och avdrag att söka?

kvinna kollar upp hur mycket fönsterbytet kommer att kosta

Om du väljer att anlita hjälp med monteringen är det viktigt att du anlitar en professionell sådan så att dina fönster monteras rätt. Om det blir fel vid installationen kan du få problem och din förväntade energibesparing kan utebli.

Arbetet för fönsterbyte ger rätt till rotavdrag. Det innebär att du kan dra av upp till hälften av kostnaden som bytet innebär. Värt att notera är att avdraget täcker arbetskostnaden, inte materialet. Du får dra av totalt 50 000 per person och år. Det behöver ha betalats in tillräckligt med inkomstskatt under året av personerna som söker att få göra rotavdrag.

Använd gärna Skatteverkets digitala uträkningstjänst för att ta reda på hur mycket rotavdrag du kan få göra. Du hittar verktyget här: https://app.skatteverket.se/rakna-skatt-client-skut-skatteutrakning/rot-rut/fyll-i-dina-uppgifter

Jämför prisförslag från flera leverantörer

När det är dags för fönsterbyte är det klokt att be flera utförare om förslag för att utsätta offerterna för konkurrens. Det ökar chansen att du hittar ett förmånligt pris. Det är vanligt att välja en leverantör som erbjuder en helhetslösning. Då tar leverantören ansvar för allt från att mäta upp de exakta måtten och ta fram nya fönster till montering.

Du kan använda digitala tjänster för att få en uppskattad kostnad av vad ditt projekt bör landa på.

Ta in gratis offerter 

Be leverantörerna att väva in rotavdraget redan i offerterna så blir det enklare för dig att jämföra priserna.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Beskriv uppdraget

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress

(Adressen där uppdraget ska utföras)

När du klickar på ‘Skicka förfrågan’ skapar vi ett HelpHero konto åt dig. Med det godkänner du att relevanta företag kontaktar dig för att lämna offerter.

Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om fönster
Fönsterbyte bostadsrättsförening kostnad
Upphandling av fönsterbyte i hel bostadsrättsförening Att byta fönster i en hel bostadsrättsförening kan vara ett stort projekt under en längre tid. För att veta att rätt företag anlitas är det alltid en god idé att ta in offerter från flera företag och jämföra dessa, ta in referenser från...
Läs mer om
Fönsterbyte bostadsrättsförening kostnad
Byta takfönster kostnad
Ett takfönster är en bra lösning för hus med snedtak, men även i rum där du vill få in mycket dagsljus. Så här brukar priset kunna se ut när du ska installera takfönster: Material: takfönster kan kosta väldigt olika men du får räkna med priser från cirka 3 000 kronor och uppåt. Detta...
Läs mer om
Byta takfönster kostnad
Tips fönsterbyte – Tänk på det här
Gamla fönster kan vara vackra, men många äldre fönster är tyvärr inte särskilt bra isolerade. Detta innebär att mycket av husets värme försvinner ut genom fönsterna. Även risken för kallras kan bli ett stort problem. Det kostar en hel del att byta ut sina fönster, men å andra sidan kan de...
Läs mer om
Tips fönsterbyte – Tänk på det här
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.