127 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Markarbete / Dra fram el, vatten och avlopp till ny tomt

Dra fram el, vatten och avlopp till ny tomt


När du köper en tomt utan el, vatten och avlopp ska dessa planeras och anläggas. I ett detaljplanerat område kopplas vatten och avlopp ihop med det kommunala nätet, men om du köper en tomt på landsbygden kan du behöva ordna ett eget system. Det är alltid kommunen som godkänner vatten- och avloppslösningen. Det spelar ingen roll om du ska koppla ihop det med det kommunala systemet eller ha ett eget system. Kostnaderna för arbetet varierar kraftigt mellan kommunen och beroende på tomtens förutsättningar.


Passa på att göra en gratis förfrågan och få flera offerter från olika företag som är proffs på markarbete!


Begär gratis offert

Så mycket kostar det att anlita behörig elektriker


Hus på landet som har ett enskilt avlopp. På landsbygden finns det inte alltid kommunala avloppssystem.


Elledningar görs i samarbete med det företag som äger ledningarna i området där tomten ligger. När du drar fram ström till en tomt utan framdragen el kallas det för omätt ström. Detta arbete ska ske av en behörig elektriker. Hantverkaren anmäler anslutningen till elverket och elverket lämnar en offert på själva inkopplingskostnaden, vanligtvis hamnar detta på runt 20 000 kronor. Efter detta kan tomtägaren välja elleverantör. Den totala kostnaden för att dra fram el med fasadmätarskåp, nedgrävning av skyddsrör och anslutningsavgifter kostar ofta runt 50 000 kronor.

Lagar och regler


Finns det kommunalt vatten och avlopp i området ska man ansluta sig till detta system. Kommunen vill också att fastigheter ansluter sig till det kommunala systemet om kommunen bygger ut sitt vatten- och avloppsnät. Detta brukar gälla alla fastigheter utom lantbruksfastigheter. Enligt vattentjänstlagen kan inte kommunen tvinga en tomtägare att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppssystemet, men själva anslutningsavgiften måste alltid betalas. I snitt kan man räkna med att det kostar 1000 kronor per meter att gräva ut för ledningar och därtill kommer kostnader för material som ledningar, eventuellt pump, isolering och värmekabel och anslutningsavgiften.

Exempel.

En anslutning av kommunalt vatten och avlopp (30 m) i Eksjö kommun i Småland, inklusive schaktning, rörmaterial, etablering och anslutningsavgift landar på strax över 200 000 kronor. Det går att få ett så kallat vatten- och avloppslån från kommunen om finansiering saknas. Fördelen med kommunalt vatten är att det inte sinar och att kommunen tar ansvar för dess kvalité. Egen brunn är bara aktuell om tomten ligger utanför detaljplanerat område eller är en lantbruksfastighet. En brunn kan vara grävd eller borrad, i båda fallen krävs en hydrofor som ger trycket i ledningarna.

Vänta på kommunens svar innan du anlägger enskilt avlopp


Ett eget avlopp måste godkännas av kommunen och består av till exempel en trekammarbrunn, en sluten tank eller ett godkänt kretsloppssystem. En installation av enskilt avlopp med slamavskiljare, infiltration och borrad brunn landar ofta på runt 200 000 kr. Kostnaderna varierar beroende på vilket system man väljer, hur djupt man måste borra och hur står materialkostnaden blir. Sandig jord är lättare att gräva i, lerig jord med stenar är svårare och om tomten ligger på en berggrund kan man till och med behöva spränga. Rådgör alltid med din kommun när du ska dra fram vatten och avlopp till en ny tomt för att få den bästa lösningen för fastigheten och miljön.

Fler inlägg om Markarbete

Dränering av krypgrund – Ett av flera sätt att lösa fuktproblem
Dränering av krypgrund – Ett av flera sätt att lösa fuktproblem En krypgrund är en typ av grundläggning (husgrund) som byggs med en luftficka mellan bjälklaget och markytan. Denna luftficka kan vara ventilerad eller oventilerad, oavsett vilket, så skapar den en typ av isolation mot kylan f...
Läs mer om Dränering av krypgrund – Ett av flera sätt att lösa fuktproblem
Så mycket kostar plattläggningen
Att lägga ut plattor är ett enkelt sätt att få en tomt att se vacker och ordnad ut. Plattorna kan sättas för att skapa en naturlig gångväg från tomten till huset, för att skapa en grillyta i trädgården eller varför inte för att skapa en stilren yta framför garaget? Det finns dock många sa...
Läs mer om Så mycket kostar plattläggningen
Dräneringskostnad: Saker att tänka på
En källare som har problem med fukt behöver dräneras. Det innebär att man gräver runt byggnaden. Genom olika åtgärder kan ett företag minska fuktbelastningen. Vi går igenom vad det kostar och varför priserna kan skilja sig åt en hel del. Kostnaden för att dränera Dränering brukar prissä...
Läs mer om Dräneringskostnad: Saker att tänka på