72 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Markarbete / Dräneringskostnad: Saker att tänka på

Dräneringskostnad: Saker att tänka på

En källare som har problem med fukt behöver dräneras. Det innebär att man gräver runt byggnaden. Genom olika åtgärder kan ett företag minska fuktbelastningen. Vi går igenom vad det kostar och varför priserna kan skilja sig åt en hel del.

Passa på att göra en gratis förfrågan och få flera offerter från olika företag som är proffs på markarbete!

Begär gratis offert

Kostnaden för att dränera

Dränering brukar prissättas i antal kronor per löpmeter.

Faktorer som påverkar priset är bland annat:

  • Hur stor byggnaden är (exempelvis 9 x 9 m)
  • Vad det är för typ av jord
  • Om det finns några hinder

Totalpris = arbetskostnad + materialkostnad

Arbetskostnaden är själva priset som företaget tar för att utföra jobbet, det vill säga grävandet och eventuell montering. Tiden som det tar att utföra jobbet påverkas även av hinder och oväntade komplikationer. Detta, plus alla andra variationer i det individuella fallet, gör det svårt att säga exakt vad en dränering kommer att kosta. Det innebär i sin tur att ett företag behöver skicka dit någon som undersöker jorden, huset och omgivningen för att kunna ge en mer exakt offert. Infografik som visar vad det kostar att dränera med ett exempel.

Ett prisexempel som kan fungera som riktmärke

En källare för ett hus som är 8,5 x 8,5 m, utan komplikationer eller hinder runt huset med lerjord som underlag skulle kunna kosta upp emot 95 000 kronor. Timkostnaden ligger på 900 kronor/timme och det beräknas att jobbet tar 70 timmar, vilket blir 63 000 kronor. Resterande är materialkostnad, vilket hamnar på 32 000 kronor.

Glöm inte bort materialkostnaden

Vid en dränering tillkommer en hel del material. Det rör sig om alltifrån dräneringsrör till isolerskivor, geotextilduk, täcklister och dräneringsbrunn. Exakt vad materialkostnaden hamnar på beror i sin tur på husets förutsättningar. Om dräneringen kan ske utan komplikationer eller speciallösningar brukar materialkostnaden hamna någonstans mellan 900 till 1 400 kronor per löpmeter.

Arbetskostnaden för att dränera

Arbetskostnaden kan rabatteras med hjälp av rotavdraget, du får dra av 30 procent av kostnaden upp till 50 000 kronor. Det innebär att arbetskostnaden går ned till 44 100 kronor, vilket ger en ny totalkostnad på 76 100 kronor.

Komplikationer

Jorden är inte alltid likadan. Det kan exempelvis hända att det är lerjord först och sedan något helt annat längre ned. Detta påverkar naturligtvis priset. Det kan ju till exempel vara berg eller stora stenar under som behöver sprängas bort. Andra komplicerande faktorer är hur det ser ut runt byggnaden. Det är inte alltid som maskinerna har utrymme att jobba. Finns det en vacker trädgård som arbetarna behöver ta hänsyn till kommer detta sannolikt att förlänga arbetstiden.

Hur kan företagen veta vad det kommer att kosta?

Det är en bra fråga, det finns trots allt mängder av faktorer att ta hänsyn till och i många fall är faktorerna inte helt kända. Det som dräneringsföretaget har till sin fördel är erfarenhet. De har gjort dessa typer av jobb under flera år och de har en bra känsla för hur arbetet kommer att se ut. Därför är besöket otroligt viktigt, detta ger dräneringsföretaget möjlighet att se hur jobbet skulle kunna se ut.

Jämför offerter innan du anlitar markproffs

Det är alltid bra att ta in flera offerter. Det kan mycket väl hända att du får ett pris baserat på löpmeter. Det kan exempelvis handla om 1 500 kronor/löpmeter eller i vissa fall det dubbla. Om ett företag tar betydligt mycket mer, eller mindre, jämfört med de andra kan det vara bra att fråga varför. Var inte rädd för att be ett företag förklara varför de sätter vissa priser, du kan alltid använda svaren till att fråga varför de andra företagen skiljer sig från detta priset.

Fler inlägg om markarbete

Ska du skaffa en fristående trädgårdsmur eller stödmur?
Med en trädgårdsmur får du en stabil och vacker konstruktion som ramar in tomten. Muren sk...
Läs mer om Ska du skaffa en fristående trädgårdsmur eller stödmur?
Välj rätt sten till trädgården 
Det finns ett stort utbud av olika marksten och dekorsten på marknaden. De kommer i olika former och färger. Vil...
Läs mer om Välj rätt sten till trädgården 
Vatten, avlopp och trekammarbrunn
En fastighet behöver vatten och avlopp. Avloppet består av två system: ett som tar hand om spillvatten och ett som tar hand om regnvatten. För regnvatten används stuprör och för avloppssystem för spillvatten finns olika system, till exempel självfall med eller utan kombinerat pumpsystem o...
Läs mer om Vatten, avlopp och trekammarbrunn