128 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Markarbete / Dräneringskostnad: Saker att tänka på

Dräneringskostnad: Saker att tänka på


En källare som har problem med fukt behöver dräneras. Det innebär att man gräver runt byggnaden. Genom olika åtgärder kan ett företag minska fuktbelastningen. Vi går igenom vad det kostar och varför priserna kan skilja sig åt en hel del.


Passa på att göra en gratis förfrågan och få flera offerter från olika företag som är proffs på markarbete!


Begär gratis offert

Kostnaden för att dränera


Dränering brukar prissättas i antal kronor per löpmeter.

Faktorer som påverkar priset är bland annat:  • Hur stor byggnaden är (exempelvis 9 x 9 m)

  • Vad det är för typ av jord

  • Om det finns några hinder


Totalpris = arbetskostnad + materialkostnad


Arbetskostnaden är själva priset som företaget tar för att utföra jobbet, det vill säga grävandet och eventuell montering. Tiden som det tar att utföra jobbet påverkas även av hinder och oväntade komplikationer. Detta, plus alla andra variationer i det individuella fallet, gör det svårt att säga exakt vad en dränering kommer att kosta. Det innebär i sin tur att ett företag behöver skicka dit någon som undersöker jorden, huset och omgivningen för att kunna ge en mer exakt offert.

Infografik som visar vad det kostar att dränera med ett exempel.

Ett prisexempel som kan fungera som riktmärke


En källare för ett hus som är 8,5 x 8,5 m, utan komplikationer eller hinder runt huset med lerjord som underlag skulle kunna kosta upp emot 95 000 kronor. Timkostnaden ligger på 900 kronor/timme och det beräknas att jobbet tar 70 timmar, vilket blir 63 000 kronor. Resterande är materialkostnad, vilket hamnar på 32 000 kronor.

Glöm inte bort materialkostnaden


Vid en dränering tillkommer en hel del material. Det rör sig om alltifrån dräneringsrör till isolerskivor, geotextilduk, täcklister och dräneringsbrunn. Exakt vad materialkostnaden hamnar på beror i sin tur på husets förutsättningar. Om dräneringen kan ske utan komplikationer eller speciallösningar brukar materialkostnaden hamna någonstans mellan 900 till 1 400 kronor per löpmeter.

Arbetskostnaden för att dränera


Arbetskostnaden kan rabatteras med hjälp av rotavdraget, du får dra av 30 procent av kostnaden upp till 50 000 kronor. Det innebär att arbetskostnaden går ned till 44 100 kronor, vilket ger en ny totalkostnad på 76 100 kronor.

Komplikationer


Jorden är inte alltid likadan. Det kan exempelvis hända att det är lerjord först och sedan något helt annat längre ned. Detta påverkar naturligtvis priset. Det kan ju till exempel vara berg eller stora stenar under som behöver sprängas bort.

Andra komplicerande faktorer är hur det ser ut runt byggnaden. Det är inte alltid som maskinerna har utrymme att jobba. Finns det en vacker trädgård som arbetarna behöver ta hänsyn till kommer detta sannolikt att förlänga arbetstiden.

Hur kan företagen veta vad det kommer att kosta?


Det är en bra fråga, det finns trots allt mängder av faktorer att ta hänsyn till och i många fall är faktorerna inte helt kända. Det som dräneringsföretaget har till sin fördel är erfarenhet. De har gjort dessa typer av jobb under flera år och de har en bra känsla för hur arbetet kommer att se ut. Därför är besöket otroligt viktigt, detta ger dräneringsföretaget möjlighet att se hur jobbet skulle kunna se ut.

Jämför offerter innan du anlitar markproffs


Det är alltid bra att ta in flera offerter. Det kan mycket väl hända att du får ett pris baserat på löpmeter. Det kan exempelvis handla om 1 500 kronor/löpmeter eller i vissa fall det dubbla. Om ett företag tar betydligt mycket mer, eller mindre, jämfört med de andra kan det vara bra att fråga varför. Var inte rädd för att be ett företag förklara varför de sätter vissa priser, du kan alltid använda svaren till att fråga varför de andra företagen skiljer sig från detta priset.

Fler inlägg om Markarbete

Dränering av krypgrund – Ett av flera sätt att lösa fuktproblem
Dränering av krypgrund – Ett av flera sätt att lösa fuktproblem En krypgrund är en typ av grundläggning (husgrund) som byggs med en luftficka mellan bjälklaget och markytan. Denna luftficka kan vara ventilerad eller oventilerad, oavsett vilket, så skapar den en typ av isolation mot kylan f...
Läs mer om Dränering av krypgrund – Ett av flera sätt att lösa fuktproblem
Så mycket kostar plattläggningen
Att lägga ut plattor är ett enkelt sätt att få en tomt att se vacker och ordnad ut. Plattorna kan sättas för att skapa en naturlig gångväg från tomten till huset, för att skapa en grillyta i trädgården eller varför inte för att skapa en stilren yta framför garaget? Det finns dock många sa...
Läs mer om Så mycket kostar plattläggningen
Ska du skaffa en fristående trädgårdsmur eller stödmur?
Med en trädgårdsmur får du en stabil och vacker konstruktion som ramar in tomten. Muren skiljer inte bara din tomt från grannens; den håller den också jordmassor på plats i en kuperad trädgård. Läs våra tips här nedan. Det finns i huvudsak två typer av trädgårdsmurar När det kommer ...
Läs mer om Ska du skaffa en fristående trädgårdsmur eller stödmur?