78 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Markarbete / Dräneringskostnad: Saker att tänka på

Dränering kostnad: Saker att tänka på

En källare som har problem med fukt behöver dräneras. Det innebär att man gräver runt byggnaden. Genom olika åtgärder kan ett företag minska fuktbelastningen. Vi går igenom vad det kostar och varför priserna kan skilja sig åt en hel del.

Skapa en gratis prisförfrågan här
Tjänsten fungerar i hela Sverige.

Kostnaden för att dränera

Dränering brukar prissättas i antal kronor per löpmeter.

Faktorer som påverkar priset är bland annat:

  • Hur stor byggnaden är (exempelvis 9 x 9 m)
  • Vad det är för typ av jord
  • Om det finns några hinder

Totalpris = arbetskostnad + materialkostnad

Arbetskostnaden är själva priset som företaget tar för att utföra jobbet, det vill säga grävandet och eventuell montering. Tiden som det tar att utföra jobbet påverkas även av hinder och oväntade komplikationer. Detta, plus alla andra variationer i det individuella fallet, gör det svårt att säga exakt vad en dränering kommer att kosta. Det innebär i sin tur att ett företag behöver skicka dit någon som undersöker jorden, huset och omgivningen för att kunna ge en mer exakt offert.

Infografik som visar vad det kostar att dränera med ett exempel.

Ett prisexempel

En källare för ett hus som är 8,5 x 8,5 m, utan komplikationer eller hinder runt huset med lerjord som underlag skulle kunna kosta upp emot 95 000 kronor. Timkostnaden ligger på 900 kronor/timme och det beräknas att jobbet tar 70 timmar, vilket blir 63 000 kronor. Resterande är materialkostnad, vilket hamnar på 32 000 kronor.

Materialkostnaden

Vid en dränering tillkommer en hel del material. Det rör sig om alltifrån dräneringsrör till isolerskivor, geotextilduk, täcklister och dräneringsbrunn. Exakt vad materialkostnaden hamnar på beror i sin tur på husets förutsättningar. Om dräneringen kan ske utan komplikationer eller speciallösningar brukar materialkostnaden hamna någonstans mellan 900 till 1 400 kronor per löpmeter.

Arbetskostnaden

Arbetskostnaden kan rabatteras med hjälp av rotavdraget, du får dra av 30 procent av kostnaden upp till 50 000 kronor. Det innebär att arbetskostnaden går ned till 44 100 kronor, vilket ger en ny totalkostnad på 76 100 kronor.

Komplikationer

Jorden är inte alltid likadan. Det kan exempelvis hända att det är lerjord först och sedan något helt annat längre ned. Detta påverkar naturligtvis priset. Det kan ju till exempel vara berg eller stora stenar under som behöver sprängas bort.

Andra komplicerande faktorer är hur det ser ut runt byggnaden. Det är inte alltid som maskinerna har utrymme att jobba. Finns det en vacker trädgård som arbetarna behöver ta hänsyn till kommer detta sannolikt att förlänga arbetstiden.

Hur kan företagen veta vad det kommer att kosta?

Det är en bra fråga, det finns trots allt mängder av faktorer att ta hänsyn till och i många fall är faktorerna inte helt kända. Det som dräneringsföretaget har till sin fördel är erfarenhet. De har gjort dessa typer av jobb under flera år och de har en bra känsla för hur arbetet kommer att se ut. Därför är besöket otroligt viktigt, detta ger dräneringsföretaget möjlighet att se hur jobbet skulle kunna se ut.

Jämför offerter innan du anlitar markexperter

Det är alltid bra att ta in flera offerter. Det kan mycket väl hända att du får ett pris baserat på löpmeter. Det kan exempelvis handla om 1 500 kronor/löpmeter eller i vissa fall det dubbla. Om ett företag tar betydligt mycket mer, eller mindre, jämfört med de andra kan det vara bra att fråga varför. Var inte rädd för att be ett företag förklara varför de sätter vissa priser, du kan alltid använda svaren till att fråga varför de andra företagen skiljer sig från detta priset.





Fler inlägg om Markarbete

Så mycket kostar bergsprängning
Det är inte ovanligt att berg måste sprängas när ett hus ska byggas. Anledningen till detta är att berggrunden kan vara belägen relativt grunt under jorden (det märks oftast först när markarbetet sätter igång) eller så är tomten helt enkelt bergig vilket gör det omöjligt att bygga en stab...
Läs mer om Så mycket kostar bergsprängning
Gjuta platta till garage
Det är lätt att tro att husgrunden för ett garage ska se ut på samma sätt som den ska göra för ett hus. Men det är inte riktigt fallet. Ett garage måste utstå betydligt större påfrestningar än en vanlig villa och husgrunden/plattan måste därför vara mer beständig och tålig. Du ska trots a...
Läs mer om Gjuta platta till garage
Dränering – Steg för steg
Med bra dränering får du bukt på fuktproblem innan det är för sent. En av de vanligaste renoveringarna i Sverige är dränering av källare. Det gäller speciellt för hus som har krypgrund, en grundsättning med större risk för fuktrelaterade problem. Men även betongplattor kan behöva dränerin...
Läs mer om Dränering – Steg för steg