Dränering kostnad: Saker att tänka på

En källare som har problem med fukt behöver dräneras. Det innebär att man gräver runt byggnaden. Genom olika åtgärder kan ett företag minska fuktbelastningen. Vi går igenom vad det kostar och varför priserna kan skilja sig åt en hel del.

Kostnaden för att dränera

Dränering brukar prissättas i antal kronor per löpmeter.

Faktorer som påverkar priset är bland annat:

  • Hur stor byggnaden är (exempelvis 9 x 9 m)
  • Vad det är för typ av jord
  • Om det finns några hinder

Totalpris = arbetskostnad + materialkostnad

Arbetskostnaden är själva priset som företaget tar för att utföra jobbet, det vill säga grävandet och eventuell montering. Tiden som det tar att utföra jobbet påverkas även av hinder och oväntade komplikationer. Detta, plus alla andra variationer i det individuella fallet, gör det svårt att säga exakt vad en dränering kommer att kosta. Det innebär i sin tur att ett företag behöver skicka dit någon som undersöker jorden, huset och omgivningen för att kunna ge en mer exakt offert.

Infografik som visar vad det kostar att dränera med ett exempel.

Ett prisexempel

En källare för ett hus som är 8,5 x 8,5 m, utan komplikationer eller hinder runt huset med lerjord som underlag skulle kunna kosta upp emot 95 000 kronor. Timkostnaden ligger på 900 kronor/timme och det beräknas att jobbet tar 70 timmar, vilket blir 63 000 kronor. Resterande är materialkostnad, vilket hamnar på 32 000 kronor.

Materialkostnaden

Vid en dränering tillkommer en hel del material. Det rör sig om alltifrån dräneringsrör till isolerskivor, geotextilduk, täcklister och dräneringsbrunn. Exakt vad materialkostnaden hamnar på beror i sin tur på husets förutsättningar. Om dräneringen kan ske utan komplikationer eller speciallösningar brukar materialkostnaden hamna någonstans mellan 900 till 1 400 kronor per löpmeter.

Arbetskostnaden

Arbetskostnaden kan rabatteras med hjälp av rotavdraget, du får dra av 30 procent av kostnaden upp till 50 000 kronor. Det innebär att arbetskostnaden går ned till 44 100 kronor, vilket ger en ny totalkostnad på 76 100 kronor.

Komplikationer

Jorden är inte alltid likadan. Det kan exempelvis hända att det är lerjord först och sedan något helt annat längre ned. Detta påverkar naturligtvis priset. Det kan ju till exempel vara berg eller stora stenar under som behöver sprängas bort.

Andra komplicerande faktorer är hur det ser ut runt byggnaden. Det är inte alltid som maskinerna har utrymme att jobba. Finns det en vacker trädgård som arbetarna behöver ta hänsyn till kommer detta sannolikt att förlänga arbetstiden.

Hur kan företagen veta vad det kommer att kosta?

Det är en bra fråga, det finns trots allt mängder av faktorer att ta hänsyn till och i många fall är faktorerna inte helt kända. Det som dräneringsföretaget har till sin fördel är erfarenhet. De har gjort dessa typer av jobb under flera år och de har en bra känsla för hur arbetet kommer att se ut. Därför är besöket otroligt viktigt, detta ger dräneringsföretaget möjlighet att se hur jobbet skulle kunna se ut.

Jämför offerter innan du anlitar markexperter

Det är alltid bra att ta in flera offerter. Det kan mycket väl hända att du får ett pris baserat på löpmeter. Det kan exempelvis handla om 1 500 kronor/löpmeter eller i vissa fall det dubbla. Om ett företag tar betydligt mycket mer, eller mindre, jämfört med de andra kan det vara bra att fråga varför. Var inte rädd för att be ett företag förklara varför de sätter vissa priser, du kan alltid använda svaren till att fråga varför de andra företagen skiljer sig från detta priset.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om markarbete
Allt fler satsar på pool 2021
När det blev svårare att ge sig ut i världen och resa investerade svenskar i pooler. Detta visar siffror som Hemnet har tagit fram. Sökordet pool i samband med villasök har ökat med så mycket som 20 procent. Vad är det som är så bra med en egen pool? Du är inte ensam om att drömma o...
Läs mer om
Allt fler satsar på pool 2021
Totalentreprenad: Kostnad för schaktning?
Schaktning är någonting som blir aktuellt i många byggprojekt. Det är vanligt att det här momentet utgör en större del av den totala kostnaden för projektet. Därmed kan du göra stora vinster med rätt val av utförare och metod samt god planering. På de allra flesta tomter krävs någon typ...
Läs mer om
Totalentreprenad: Kostnad för schaktning?
Inspiration: Så får du din drömträdgård
En tomt kan bli en härlig oas för trädgårdsfix, plantering och avkoppling. Ska du anlägga en helt ny trädgård? Då har du en del att fundera över. För vissa räcker det att trädgården har en gräsmatta medan andra vill ha fruktträd, stora rabatter och växthus. Planera och fundera Innan du ...
Läs mer om
Inspiration: Så får du din drömträdgård
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.