133 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Markarbete / Ska du skaffa en fristående trädgårdsmur eller stödmur?

Ska du skaffa en fristående trädgårdsmur eller stödmur?

En trädgårdsmur av sten.

Med en trädgårdsmur får du en stabil och vacker konstruktion som ramar in tomten. Muren skiljer inte bara din tomt från grannens; den håller den också jordmassor på plats i en kuperad trädgård. Läs våra tips här nedan.

Skapa en gratis prisförfrågan här
Tjänsten fungerar i hela Sverige.

Det finns i huvudsak två typer av trädgårdsmurar

När det kommer till trädgårdsmurar är bruksmuren och kallmuren de två vanligaste alternativen. En kallmur brukar byggas med naturstenar  utan något bindemedel. En bruksmur är däremot alltid murad och kan bestå av natursten, betongsten eller tegel. Ofta används cementbruk för att mura. Underarbetet är, som alltid, viktigt vid byggandet av en mur. För att en mur ska bli stabil ska den stå nergrävd på ett väldränerat och hårt packat material. En mur på en meter bör ha en sockel som ligger ungefär 90 centimeter under marknivån.

Det kan vara bra att veta att murarbeten inte ger rätt till rotavdrag.

Investera i en stödmur

Du kan bygga din mur fristående eller som en stödmur. En stödmurs främsta uppgift är att hålla fyllnadsmassor på plats.  Den byggs ofta för att skapa olika nivåskillnader, förutsättningar för gångar, uteplatser eller garageuppfarter samt för att ge stöd åt rabatter.Vilken sten du ska välja till din stödmur beror på önskad höjd och markförhållanden på tomten. Till en stödmur används ofta betong, blockstenar, gabioner, lecablock och l-stöd.

Steg-för-steg instruktioner

  • När du ska börja gräva ska du tänka på att gräva ut lika mycket bakom muren som den ska bli hög. Täck ytan med en fiberduk, fyll igen med bergkross och packa tätt och hårt. Kontrollera att ytan är rak med hjälp av ett vattenpass och fyll eventuellt på med stenmjöl och packa igen för att få ett perfekt resultat.
  • Nu är det dags att lägga första raden med sten. Se till att de ligger stabilt med hjälp av en gummihammare.
  • Lägg också dräneringsrören om du ska ha dränering runt muren. Lägg dem med ett fall från muren så att vattnet kan ledas bort. Fyll tomrummet framför stenen med bergkross och fyll på med makadam bakom stenen. Lägg nästa lager med sten och fäst gärna stenen med lim, låsplugg, klack, glasfiberstav eller geonät.
  • Fortsätt sedan att bygga rader av stenar, fäst dem och fyll på med makadam och stenmjöl. En toppsten eller ett litet tak av tegelpannor kan läggas på muren som ett avslut och blir en vacker detalj. På en lagd mur kan man också plantera tåliga växter som klarar en torftig och näringsfattig miljö.
  • Lägg en fiberduk bakom muren, fyll på med jord och så eller lägg ut nytt gräs. Du kan också anlägga en rabatt bakom muren.

En mur är nästan helt underhållsfri. Håll den fri från smuts, alger och ogräs så håller muren sig vacker år efter år.

Fler inlägg om Markarbete

Så mycket kostar bergsprängning
Det är inte ovanligt att berg måste sprängas när ett hus ska byggas. Anledningen till detta är att berggrunden kan vara belägen relativt grunt under jorden (det märks oftast först när markarbetet sätter igång) eller så är tomten helt enkelt bergig vilket gör det omöjligt att bygga en stab...
Läs mer om Så mycket kostar bergsprängning
Gjuta platta till garage
Det är lätt att tro att husgrunden för ett garage ska se ut på samma sätt som den ska göra för ett hus. Men det är inte riktigt fallet. Ett garage måste utstå betydligt större påfrestningar än en vanlig villa och husgrunden/plattan måste därför vara mer beständig och tålig. Du ska trots a...
Läs mer om Gjuta platta till garage
Dränering – Steg för steg
Med bra dränering får du bukt på fuktproblem innan det är för sent. En av de vanligaste renoveringarna i Sverige är dränering av källare. Det gäller speciellt för hus som har krypgrund, en grundsättning med större risk för fuktrelaterade problem. Men även betongplattor kan behöva dränerin...
Läs mer om Dränering – Steg för steg