Så schaktar du för husgrund på bästa sätt

När du ska schakta för en husgrund är det några saker som du ska ta tänka på. Kunskap och erfarenhet är viktiga att ha när man schaktar likaså att man anpassar arbetet efter tomtens förhållande. Här har vi samlat bra tips för att underlätta arbetet.

Kolla upp vilka regler det är som gäller innan du schaktar

Kontakta kommunen du bor i för att se om du behöver marklov. Vill du till exempel höja eller sänka marken genom att schakta eller fylla ut behövs ett marklov. Du kan också behöva marklov för att fälla eller plantera träd i områden med detaljplan eller områden med områdesbestämmelser. Följ de bestämmelser som kommer med ditt marklov och se till att inte starta förrän du fått både marklov och startbesked. Marklov ansöker du om hos kommunens byggnadsnämnd.

Undersök marken

Ta reda på vilka markförutsättningar du har, var du ska mellanlagra dränerande material och hur du ska forsla bort schaktmassorna. En tomt som är stening och bergig tar längre tid att schakta ur än en jämn och plan tomt. Detta kommer också att påverka kostnaderna för arbetet. När ett nytt hus ska planeras är utsättningen för husgrunden en viktig process. Här tar man hänsyn till marknivå, läget på tomten, tomtgränserna och vegetationen för att husets läge ska hamna korrekt. I denna process ska kommunen vara delaktig och avgöra höjdled och exakt läge på den nya byggnaden.

Ta hjälp av ett markproffs – eller hyr grävmaskiner

Markarbete är ett stort arbete som ska planeras noggrant för att resultatet ska bli bra och kostnaderna rimliga. Projekt där markarbete krävs är till exempel grundläggning av villor, utjämning av tomter och grävning för dränering, altan, pool och avlopp. Underarbetet är alltid viktigt för att få ett bra, hållbart och snyggt resultat. Det kan vara smart att ta hjälp av en grävfirma för att få arbetet utfört snabbt och effektivt. Ta gärna in offerter från flera grävfirmor där du kan jämföra material- och arbetskostnader. Du kan också göra arbetet själv genom att hyra maskiner. Tänk på att försäkra grävmaskinen mot stöld och olyckor om du väljer att hyra en grävmaskin. Som privatperson kan du hyra minigrävare, till exempel en BobCat. Större grävmaskiner kräver utbildning. En minigrävare räcker dock långt och har den fördelen att de inte gör så stor åverkan på tomten. En stor grävmaskin lämnar alltid stora spår efter sig. Hur djupt man ska schakta beror till exempel på grundläggningsdjupet, var du bor i Sverige, kommunens tillstånd men också på isolering och sockelhöjd.

En grävmaskin underlättar arbetet med att schakta jord.

Det är viktigt att marken blir jämn

När grävarbetet är gjort för husgrunden är det dags att packa makadam eller en grusbädd till en jämn och slät yta. Detta är ett arbete som tar lång tid om man inte är expert med erfarenhet. Det kan alltså vara en god idé att ta in hjälp för detta arbete. Det kommer att gå åt mer grus till grunden än man föreställer sig och på den andra sidan kommer det att bli stora schaktmassor som ska forslas bort från tomten.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om markarbete
Allt fler satsar på pool 2021
När det blev svårare att ge sig ut i världen och resa investerade svenskar i pooler. Detta visar siffror som Hemnet har tagit fram. Sökordet pool i samband med villasök har ökat med så mycket som 20 procent. Vad är det som är så bra med en egen pool? Du är inte ensam om att drömma o...
Läs mer om
Allt fler satsar på pool 2021
Totalentreprenad: Kostnad för schaktning?
Schaktning är någonting som blir aktuellt i många byggprojekt. Det är vanligt att det här momentet utgör en större del av den totala kostnaden för projektet. Därmed kan du göra stora vinster med rätt val av utförare och metod samt god planering. På de allra flesta tomter krävs någon typ...
Läs mer om
Totalentreprenad: Kostnad för schaktning?
Inspiration: Så får du din drömträdgård
En tomt kan bli en härlig oas för trädgårdsfix, plantering och avkoppling. Ska du anlägga en helt ny trädgård? Då har du en del att fundera över. För vissa räcker det att trädgården har en gräsmatta medan andra vill ha fruktträd, stora rabatter och växthus. Planera och fundera Innan du ...
Läs mer om
Inspiration: Så får du din drömträdgård
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.