121 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Markarbete / Saker att tänka på när du dränerar

Saker att tänka på när du dränerar

En grävmaskin underlättar dräneringen.

Det är viktigt att ha ett fungerande dräneringssystem runt husgrunden för att undvika mögel, fukt och andra vattenskador på fastigheten. En dränering består av ett fuktskydd, dräneringsrör och grovt grus.

Skapa en gratis prisförfrågan här
Tjänsten fungerar i hela Sverige.

Undersöka om du behöver dränera runt huset eller inte

Ett hus behöver ny dränering om den gamla dräneringen är uttjänt eller helt saknas. Håll koll på fuktnivån i husets källare eller grund. Fuktiga väggar eller golv, obehaglig lukt, svårigheter att andas och färg och puts som sitter löst är tecken på att grunden inte mår bra. Detta kan betyda att huset behöver en ny dränering, men det kan också innebära att huset har dålig isolering eller ligger med fel lutning. Identifiera varför problemen uppkommer innan de åtgärdas.

Be markproffs om hjälp

Regndroppar på ett blad. Ett välfungerande dräneringssystem ser till att regnvatten och annan fukt rinner bort från husgrunden.

Att dränera ett hus är ett stort arbete som kräver både tid och planering. Det går att göra hela eller delar av arbetet själv för att hålla kostnaderna nere, men oftast lönar det sig att ta hjälp av ett företag för att få arbetet gjort.

Ta in olika offerter och jämför markproffsens kostnader för arbete och material. Kom ihåg att du kan använda rotavdraget och sänka arbetskostnaden med 50 procent.

Förbered arbetet genom att kontrollera markens beskaffenhet för att undvika sättningar i huset och marken vid grävningen. Ring också kommunen för att se hur deras förutsättningar ser ut för hantering av dräneringsvatten och dagvatten. Undersök placeringen av brunnar och hur de används. Undersök också vilket dränerande material som passar huset, till exempel makadam eller tvättad singel.

Så går det till när tomten dräneras

Dräneringsrör leder bort vatten till en dräneringsbrunn. En platonmatta eller en isodrän-skiva isolerar och hindrar vatten från att nå väggarna. En grävmaskin underlättar arbetet enormt och gräver ur och fraktar bort jorden effektivt. Om huset har en altan och växter runt grunden måste dessa flyttas innan arbetet startar. Känsliga områden med ledningar för el, vatten och avlopp ska grävas ut för hand. Se till att husgrundens väggar är rena och åtgärda sprickor om sådana finns.

Längst ner i dräneringssystemet fyller man på med minst tio centimeter av ett dränerande material, ovanpå placeras sedan dräneringsrören. Diametern på rören bör vara minst sju centimeter och ska ligga med ett fall på fem millimeter per meter. Fyll ut med mer dräneringsgrus och lägg en duk på toppen för att hindra små partiklar att tränga igenom. Lägg ytterligare ett gruslager, en duk och fyll sedan på med matjord till rätt nivå.

Nu ska godkända hantverkare ansluta alla rör till det kommunala systemet. Det sista steget i ett dräneringsarbete är att återställa trädgården med altan, växter och gräs.

Fler inlägg om Markarbete

Så mycket kostar bergsprängning
Det är inte ovanligt att berg måste sprängas när ett hus ska byggas. Anledningen till detta är att berggrunden kan vara belägen relativt grunt under jorden (det märks oftast först när markarbetet sätter igång) eller så är tomten helt enkelt bergig vilket gör det omöjligt att bygga en stab...
Läs mer om Så mycket kostar bergsprängning
Gjuta platta till garage
Det är lätt att tro att husgrunden för ett garage ska se ut på samma sätt som den ska göra för ett hus. Men det är inte riktigt fallet. Ett garage måste utstå betydligt större påfrestningar än en vanlig villa och husgrunden/plattan måste därför vara mer beständig och tålig. Du ska trots a...
Läs mer om Gjuta platta till garage
Dränering – Steg för steg
Med bra dränering får du bukt på fuktproblem innan det är för sent. En av de vanligaste renoveringarna i Sverige är dränering av källare. Det gäller speciellt för hus som har krypgrund, en grundsättning med större risk för fuktrelaterade problem. Men även betongplattor kan behöva dränerin...
Läs mer om Dränering – Steg för steg