129 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Markarbete / Saker att tänka på när du dränerar

Saker att tänka på när du dränerar


En grävmaskin underlättar dräneringen.

Det är viktigt att ha ett fungerande dräneringssystem runt husgrunden för att undvika mögel, fukt och andra vattenskador på fastigheten. En dränering består av ett fuktskydd, dräneringsrör och grovt grus.


Passa på att göra en gratis förfrågan och få flera offerter från olika företag som är proffs på markarbete!


Begär gratis offert

Undersöka om du behöver dränera runt huset eller inte


Ett hus behöver ny dränering om den gamla dräneringen är uttjänt eller helt saknas. Håll koll på fuktnivån i husets källare eller grund. Fuktiga väggar eller golv, obehaglig lukt, svårigheter att andas och färg och puts som sitter löst är tecken på att grunden inte mår bra. Detta kan betyda att huset behöver en ny dränering, men det kan också innebära att huset har dålig isolering eller ligger med fel lutning. Identifiera varför problemen uppkommer innan de åtgärdas.

Be markproffs om hjälp


Regndroppar på ett blad. Ett välfungerande dräneringssystem ser till att regnvatten och annan fukt rinner bort från husgrunden.


Att dränera ett hus är ett stort arbete som kräver både tid och planering. Det går att göra hela eller delar av arbetet själv för att hålla kostnaderna nere, men oftast lönar det sig att ta hjälp av ett företag för att få arbetet gjort.

Ta in olika offerter och jämför markproffsens kostnader för arbete och material. Kom ihåg att du kan använda rotavdraget och sänka arbetskostnaden med 50 procent.

Förbered arbetet genom att kontrollera markens beskaffenhet för att undvika sättningar i huset och marken vid grävningen. Ring också kommunen för att se hur deras förutsättningar ser ut för hantering av dräneringsvatten och dagvatten. Undersök placeringen av brunnar och hur de används. Undersök också vilket dränerande material som passar huset, till exempel makadam eller tvättad singel.

Så går det till när tomten dräneras


Dräneringsrör leder bort vatten till en dräneringsbrunn. En platonmatta eller en isodrän-skiva isolerar och hindrar vatten från att nå väggarna. En grävmaskin underlättar arbetet enormt och gräver ur och fraktar bort jorden effektivt. Om huset har en altan och växter runt grunden måste dessa flyttas innan arbetet startar. Känsliga områden med ledningar för el, vatten och avlopp ska grävas ut för hand. Se till att husgrundens väggar är rena och åtgärda sprickor om sådana finns.

Längst ner i dräneringssystemet fyller man på med minst tio centimeter av ett dränerande material, ovanpå placeras sedan dräneringsrören. Diametern på rören bör vara minst sju centimeter och ska ligga med ett fall på fem millimeter per meter. Fyll ut med mer dräneringsgrus och lägg en duk på toppen för att hindra små partiklar att tränga igenom. Lägg ytterligare ett gruslager, en duk och fyll sedan på med matjord till rätt nivå.

Nu ska godkända hantverkare ansluta alla rör till det kommunala systemet. Det sista steget i ett dräneringsarbete är att återställa trädgården med altan, växter och gräs.

Fler inlägg om Markarbete

Dränering av krypgrund – Ett av flera sätt att lösa fuktproblem
Dränering av krypgrund – Ett av flera sätt att lösa fuktproblem En krypgrund är en typ av grundläggning (husgrund) som byggs med en luftficka mellan bjälklaget och markytan. Denna luftficka kan vara ventilerad eller oventilerad, oavsett vilket, så skapar den en typ av isolation mot kylan f...
Läs mer om Dränering av krypgrund – Ett av flera sätt att lösa fuktproblem
Så mycket kostar plattläggningen
Att lägga ut plattor är ett enkelt sätt att få en tomt att se vacker och ordnad ut. Plattorna kan sättas för att skapa en naturlig gångväg från tomten till huset, för att skapa en grillyta i trädgården eller varför inte för att skapa en stilren yta framför garaget? Det finns dock många sa...
Läs mer om Så mycket kostar plattläggningen
Dräneringskostnad: Saker att tänka på
En källare som har problem med fukt behöver dräneras. Det innebär att man gräver runt byggnaden. Genom olika åtgärder kan ett företag minska fuktbelastningen. Vi går igenom vad det kostar och varför priserna kan skilja sig åt en hel del. Kostnaden för att dränera Dränering brukar prissä...
Läs mer om Dräneringskostnad: Saker att tänka på