Saker att tänka på när du dränerar

Det är viktigt att ha ett fungerande dräneringssystem runt husgrunden för att undvika mögel, fukt och andra vattenskador på fastigheten. En dränering består av ett fuktskydd, dräneringsrör och grovt grus.

Undersöka om du behöver dränera runt huset eller inte

Ett hus behöver ny dränering om den gamla dräneringen är uttjänt eller helt saknas. Håll koll på fuktnivån i husets källare eller grund. Fuktiga väggar eller golv, obehaglig lukt, svårigheter att andas och färg och puts som sitter löst är tecken på att grunden inte mår bra. Detta kan betyda att huset behöver en ny dränering, men det kan också innebära att huset har dålig isolering eller ligger med fel lutning. Identifiera varför problemen uppkommer innan de åtgärdas.

En grävmaskin underlättar dräneringen.

Be markproffs om hjälp

Regndroppar på ett blad.
Ett välfungerande dräneringssystem ser till att regnvatten och annan fukt rinner bort från husgrunden.

Att dränera ett hus är ett stort arbete som kräver både tid och planering. Det går att göra hela eller delar av arbetet själv för att hålla kostnaderna nere, men oftast lönar det sig att ta hjälp av ett företag för att få arbetet gjort.

Ta in olika offerter och jämför markproffsens kostnader för arbete och material. Kom ihåg att du kan använda rotavdraget och sänka arbetskostnaden med 50 procent.

Förbered arbetet genom att kontrollera markens beskaffenhet för att undvika sättningar i huset och marken vid grävningen. Ring också kommunen för att se hur deras förutsättningar ser ut för hantering av dräneringsvatten och dagvatten. Undersök placeringen av brunnar och hur de används. Undersök också vilket dränerande material som passar huset, till exempel makadam eller tvättad singel.

Så går det till när tomten dräneras

Dräneringsrör leder bort vatten till en dräneringsbrunn. En platonmatta eller en isodrän-skiva isolerar och hindrar vatten från att nå väggarna. En grävmaskin underlättar arbetet enormt och gräver ur och fraktar bort jorden effektivt. Om huset har en altan och växter runt grunden måste dessa flyttas innan arbetet startar. Känsliga områden med ledningar för el, vatten och avlopp ska grävas ut för hand. Se till att husgrundens väggar är rena och åtgärda sprickor om sådana finns.

Längst ner i dräneringssystemet fyller man på med minst tio centimeter av ett dränerande material, ovanpå placeras sedan dräneringsrören. Diametern på rören bör vara minst sju centimeter och ska ligga med ett fall på fem millimeter per meter. Fyll ut med mer dräneringsgrus och lägg en duk på toppen för att hindra små partiklar att tränga igenom. Lägg ytterligare ett gruslager, en duk och fyll sedan på med matjord till rätt nivå.

Nu ska godkända hantverkare ansluta alla rör till det kommunala systemet. Det sista steget i ett dräneringsarbete är att återställa trädgården med altan, växter och gräs.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om markarbete
Allt fler satsar på pool 2021
När det blev svårare att ge sig ut i världen och resa investerade svenskar i pooler. Detta visar siffror som Hemnet har tagit fram. Sökordet pool i samband med villasök har ökat med så mycket som 20 procent. Vad är det som är så bra med en egen pool? Du är inte ensam om att drömma o...
Läs mer om
Allt fler satsar på pool 2021
Totalentreprenad: Kostnad för schaktning?
Schaktning är någonting som blir aktuellt i många byggprojekt. Det är vanligt att det här momentet utgör en större del av den totala kostnaden för projektet. Därmed kan du göra stora vinster med rätt val av utförare och metod samt god planering. På de allra flesta tomter krävs någon typ...
Läs mer om
Totalentreprenad: Kostnad för schaktning?
Inspiration: Så får du din drömträdgård
En tomt kan bli en härlig oas för trädgårdsfix, plantering och avkoppling. Ska du anlägga en helt ny trädgård? Då har du en del att fundera över. För vissa räcker det att trädgården har en gräsmatta medan andra vill ha fruktträd, stora rabatter och växthus. Planera och fundera Innan du ...
Läs mer om
Inspiration: Så får du din drömträdgård
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.