Vatten, avlopp och trekammarbrunn

En fastighet behöver vatten och avlopp. Avloppet består av två system: ett som tar hand om spillvatten och ett som tar hand om regnvatten. För regnvatten används stuprör och för avloppssystem för spillvatten finns olika system, till exempel självfall med eller utan kombinerat pumpsystem och vakuumsystem.

Undersök vilket avloppssystem som passar bäst till ditt hus

När huset ligger med närhet till kommunalt vatten- och avloppsverk ansluts systemen till dessa. När denna möjlighet saknas måste fastigheten ha en enskild avloppsanläggning enligt statliga byggnadsregler för att vattendrag inte ska förorenas och för att inte skada och skapa olägenheter för natur, människor och djur. Det är fastighetsägarens ansvar att avloppsvattnet renas enligt de lagar och krav som finns. Vilket avloppssystem som passar bäst beror på vilka förutsättningar det finns på platsen, myndigheternas krav på miljö- och hälsoskydd och vilka önskemål husägarens har. Det vatten som kommer från avloppet får inte förorena grundvattnet, vattendrag och dricksvattenbrunnar och därför måste det renas innan det kommer till den högsta grundvattennivån eller berget. För att bygga eller förändra avloppssystem krävs nästan alltid ett byggnadslov av kommunen och ett godkännande av hälsovårdsnämnden.

Skillnad mellan klosettvatten och det som kallas för bad, disk och tvättvatten

En tjej diskar en gaffel och vattnet rinner ner i avloppet.

BDT-vatten (bad, disk och tvättvatten) renas med olika avloppsmetoder: filtrering, infiltration eller resorption. Ett klosettavlopp kräver en trekammarbrunn med slamavskiljare. Miljökontoret i kommunen inspekterar och godkänner alla trekammarbrunnar för att säkerställa att reningen fungerar i alla steg.  Det finns olika storlekar på trekammarbrunnar beroende på hur många personer som bor i hushållet. En trekammarbrunn ska placeras där ett slamsugningsfordon kan komma åt för tömning. Detta sker vanligen en gång per år via kommunen mot en avgift. Förutom trekammarbrunnen krävs också en vidare behandling, till exempel en infiltration, en markbädd eller ett minireningsverk.

Ett minireningsverk består av en processtank, en slamavskiljare, ett processkärl och en styrenhet som kopplas ihop för att inte smutsigt vatten ska släppas ut i miljön. Reningen sker med en biologisk och en kemisk process och vattnet kan sedan ledas ut till ett dike, en befintlig infiltration eller en markbädd. En infiltrationsanläggning tar hjälp av de jordlager som finns i naturen. Vattnet renas och sprids sedan via spridarrör till grundvattnet. I en markbädd ersätts marken av markbäddssand och ett utlopp leder sedan det renade avloppsvattnet vidare.

Den biologiska reningen kan också förstärkas med biomoduler. Detta kallas också för kompaktfilter. För att reducera utsläppen av fosfor används ibland en fällningskemikalie eller ett fosforfilter för att fånga in fosforn. Det finns också källsorterande torra lösningar som används istället för vattenspolande toaletter. Detta är en bra lösning i fritidshus som saknar vattentoalett. Ett avlopp utan vattentoalett kräver inget eget tillstånd men ska anmälas i aktuell kommun. Rådgör alltid med kommunens tjänstemän vid valet av avlopp för att få den bästa lösningen för fastigheten och miljön.

 

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Beskriv uppdraget

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress

(Adressen där uppdraget ska utföras)

När du klickar på ‘Skicka förfrågan’ skapar vi ett HelpHero konto åt dig. Med det godkänner du att relevanta företag kontaktar dig för att lämna offerter.

Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om markarbete
Allt fler satsar på pool 2021
När det blev svårare att ge sig ut i världen och resa investerade svenskar i pooler. Detta visar siffror som Hemnet har tagit fram. Sökordet pool i samband med villasök har ökat med så mycket som 20 procent. Vad är det som är så bra med en egen pool? Du är inte ensam om att drömma o...
Läs mer om
Allt fler satsar på pool 2021
Totalentreprenad: Kostnad för schaktning?
Schaktning är någonting som blir aktuellt i många byggprojekt. Det är vanligt att det här momentet utgör en större del av den totala kostnaden för projektet. Därmed kan du göra stora vinster med rätt val av utförare och metod samt god planering. På de allra flesta tomter krävs någon typ...
Läs mer om
Totalentreprenad: Kostnad för schaktning?
Inspiration: Så får du din drömträdgård
En tomt kan bli en härlig oas för trädgårdsfix, plantering och avkoppling. Ska du anlägga en helt ny trädgård? Då har du en del att fundera över. För vissa räcker det att trädgården har en gräsmatta medan andra vill ha fruktträd, stora rabatter och växthus. Planera och fundera Innan du ...
Läs mer om
Inspiration: Så får du din drömträdgård
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.