79 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Solceller / Fakta om solenergi

Fakta om solenergi

Solen är fantastisk. Om det inte vore för närheten till denna stjärna hade liv på jorden inte varit möjligt. Solen får våra växter att bli gröna och fina. Dessutom kan solen även hjälpa dig med din elkostnad. Hur då? Jo, genom solenergi.

Som energikälla utstrålar solen enorma mängder energi varje sekund. Det är en förnyelsebar energi utan dess like. Det finns även andra förnyelsebara energikällor som används mer frekvent, åtminstone i Sverige. Hit räknas biobränsle, vindkraft, vattenkraft och värmepumpar. Fler börjar få upp ögonen för just solenergi, det beror till stor del på solcellernas- och solfångarnas utveckling samt det politiska läget.

Passa på att göra en gratis förfrågan och få flera offerter från olika företag som är proffs på solceller!

Två metoder för att nyttja solenergi

Solenergi kan omvandlas till förbrukningsbar energi på flera sätt. Två vanliga metoder är med hjälp av solceller och solfångare.

Solceller

En solcell omvandlar solstrålningen till likström. Solcellen består vanligtvis av två skikt, vanligtvis av kisel. Skikten är dopade så att den ena är negativt laddat och den andra positivt laddad. När fotoner från solljuset träffar solcellen sker en kemisk bindning som frigör en elektron. Denna elektron drivs av potentialskillnaden mellan skikten och skickas till en elektrisk komponent för att sedan ta sig vidare till solcellens andra ände. Antalet elektroner som frigörs beror på solinstrålningen. Teoretiskt kan en solcell omvandla 25 procent av solenergi till elektricitet. Detta kallas för solcellens verkningsgrad. I verkligheten ligger verkningsgraden på cirka 15 procent. Notera att en solcell producerar likström, vilket måste omvandlas till växelström för att kunna användas.

Solfångare

En solfångare omvandlar solstrålningen till värme. Denna värme används för att värma upp bostaden, tappvarmvatten eller en utomhuspool. Detta är ett system som fungerar utmärkt under sommaren och är desto mindre effektivt under vintern. Solfångare kan se ut på olika sätt.

Stor variation i förutsättningarna för att utvinna solenergi

Solinstrålning är ett begrepp som syftar till den mängd solstrålning som träffar marken. Det finns många faktorer som påverkar solinstrålningen för ett område, bland annat hur landskapet ser ut, hur molnigt det är och vilken årstid det är. Ju närmare ekvatorn, desto bättre solinstrålning. I de nordligare breddgraderna måste en solcell vinklas för att träffa solstrålarna på bästa sätt.

Solinstrålningen i landet varierar från norr till söder. Bäst solinstrålning finns på Gotland, Öland och längst med kusten i den södra delen av Sverige. Under sommaren kan solinstrålningen ligga på mellan 140-200 kWh/m2. Under vintern kan solinstrålningen ligga på mellan 0-10 kWh/m2.

Mängden solenergi som används i form av solelproduktion ökar stadigt. Inom Europa har Tyskland den största produktionen.

Det politiska läget

Solenergi har blivit mer populärt på grund av flera faktorer. Först och främst har priset för solceller och solpaneler minskat till följd av utvecklingen. Regeringen har utfärdat skattereduktion för överskottsel. Du kan även sälja överskottsel till elnätsbolag och elhandlarbolag. Elen du producerar och använder själv behöver du inte betala energiskatt på så länge din solcellsanläggning inte överstiger 255 kW.

Även om användandet av solenergi blir populärare med tiden är nivåerna fortfarande låga. Vind- och vattenkraft är än så länge de mest använda energikällorna. De hoppas vi kommer förändras. Det finns nämligen väldigt goda förutsättningar för att nyttja solenergi i Sverige.

Fler inlägg om Solceller

Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs GoSolenergi
Det finns ett antal solcellspaket och leverantörer att välja mellan när du står inför ett köp av solceller. Vanligen får du räkna med att betala omkring 20 000 kronor per installerad kilowatt, men priserna kan variera något beroende på vilken typ av solceller du väljer, var i landet du bo...
Läs mer om Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs GoSolenergi
Kostnadsjämförelse solceller: Eon vs Ikea
Det kan vara svårt att veta vilket solcellspaket och erbjudande som passar bäst för just ditt projekt. På den här sidan har vi gått igenom priset på solceller från Eon och Ikea. Det här får vi med Eons solcellspaket Vi ska installera solceller på ett tak som är 120 kvadratmeter. Vi har ...
Läs mer om Kostnadsjämförelse solceller: Eon vs Ikea
Kostnadsjämförelse solceller: Otovo vs Eon
Det är svårt att säga vilka solceller som är bäst. De skiljer sig åt vad gäller verkningsgrad, pris och utseende. En viss typ av solceller kommer att passa för ett hus, men inte för ett annat. Så hur ska du tänka? Om du har mycket plats på taket kan du välja ett billigare alternativ med e...
Läs mer om Kostnadsjämförelse solceller: Otovo vs Eon