108 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Solceller / Fakta om solenergi

Fakta om solenergi

Solen är fantastisk. Om det inte vore för närheten till denna stjärna hade liv på jorden inte varit möjligt. Solen får våra växter att bli gröna och fina. Dessutom kan solen även hjälpa dig med din elkostnad. Hur då? Jo, genom solenergi.

Som energikälla utstrålar solen enorma mängder energi varje sekund. Det är en förnyelsebar energi utan dess like. Det finns även andra förnyelsebara energikällor som används mer frekvent, åtminstone i Sverige. Hit räknas biobränsle, vindkraft, vattenkraft och värmepumpar. Fler börjar få upp ögonen för just solenergi, det beror till stor del på solcellernas- och solfångarnas utveckling samt det politiska läget.

Passa på att göra en gratis förfrågan och få flera offerter från olika företag som är proffs på solceller!

Två metoder för att nyttja solenergi

Solenergi kan omvandlas till förbrukningsbar energi på flera sätt. Två vanliga metoder är med hjälp av solceller och solfångare.

Solceller

En solcell omvandlar solstrålningen till likström. Solcellen består vanligtvis av två skikt, vanligtvis av kisel. Skikten är dopade så att den ena är negativt laddat och den andra positivt laddad. När fotoner från solljuset träffar solcellen sker en kemisk bindning som frigör en elektron. Denna elektron drivs av potentialskillnaden mellan skikten och skickas till en elektrisk komponent för att sedan ta sig vidare till solcellens andra ände. Antalet elektroner som frigörs beror på solinstrålningen. Teoretiskt kan en solcell omvandla 25 procent av solenergi till elektricitet. Detta kallas för solcellens verkningsgrad. I verkligheten ligger verkningsgraden på cirka 15 procent. Notera att en solcell producerar likström, vilket måste omvandlas till växelström för att kunna användas.

Solfångare

En solfångare omvandlar solstrålningen till värme. Denna värme används för att värma upp bostaden, tappvarmvatten eller en utomhuspool. Detta är ett system som fungerar utmärkt under sommaren och är desto mindre effektivt under vintern. Solfångare kan se ut på olika sätt.

Stor variation i förutsättningarna för att utvinna solenergi

Solinstrålning är ett begrepp som syftar till den mängd solstrålning som träffar marken. Det finns många faktorer som påverkar solinstrålningen för ett område, bland annat hur landskapet ser ut, hur molnigt det är och vilken årstid det är. Ju närmare ekvatorn, desto bättre solinstrålning. I de nordligare breddgraderna måste en solcell vinklas för att träffa solstrålarna på bästa sätt.

Solinstrålningen i landet varierar från norr till söder. Bäst solinstrålning finns på Gotland, Öland och längst med kusten i den södra delen av Sverige. Under sommaren kan solinstrålningen ligga på mellan 140-200 kWh/m2. Under vintern kan solinstrålningen ligga på mellan 0-10 kWh/m2.

Mängden solenergi som används i form av solelproduktion ökar stadigt. Inom Europa har Tyskland den största produktionen.

Det politiska läget

Solenergi har blivit mer populärt på grund av flera faktorer. Först och främst har priset för solceller och solpaneler minskat till följd av utvecklingen. Regeringen har utfärdat skattereduktion för överskottsel. Du kan även sälja överskottsel till elnätsbolag och elhandlarbolag. Elen du producerar och använder själv behöver du inte betala energiskatt på så länge din solcellsanläggning inte överstiger 255 kW.

Även om användandet av solenergi blir populärare med tiden är nivåerna fortfarande låga. Vind- och vattenkraft är än så länge de mest använda energikällorna. De hoppas vi kommer förändras. Det finns nämligen väldigt goda förutsättningar för att nyttja solenergi i Sverige.

Fler inlägg om Solceller

Så installeras en solcellsanläggning
Bästa läget för en solcellsanläggning är att ha panelerna riktade mot söder. Solpanelerna bör även ha en lutning på 45 grader och själva anläggningen bör ligga på en plats utan skugga och med ett högt antal soltimmar per år. Som du märker är det många saker som behöver stämma, bland an...
Läs mer om Så installeras en solcellsanläggning
Tänk på detta om du vill köpa solceller
Solceller blir allt mer effektiva och billiga. Samtidigt försöker regeringen på flera sätt minska landets miljöpåverkan, bland annat genom att satsa på hållbar energi. Det finns många anledningar till att investera i solceller till hemmet. Du minskar inte bara hushållets elförbrukning, du...
Läs mer om Tänk på detta om du vill köpa solceller
Fördelar och nackdelar med integrerade solcellstak
Fördelar och nackdelar med integrerade solcellstak I takt med att den tekniska utvecklingen har gått framåt har också taken på våra hus förändrats. När du tänker på olika tak ser du kanske tegel, betong eller papp framför dig? Tre vanliga takmaterial. Men idag finns det faktiskt tak som ha...
Läs mer om Fördelar och nackdelar med integrerade solcellstak