Fakta om solenergi

Solen är fantastisk. Om det inte vore för närheten till denna stjärna hade liv på jorden inte varit möjligt. Solen får våra växter att bli gröna och fina. Dessutom kan solen även hjälpa dig med din elkostnad. Hur då? Jo, genom solenergi.

Som energikälla utstrålar solen enorma mängder energi varje sekund. Det är en förnyelsebar energi utan dess like. Det finns även andra förnyelsebara energikällor som används mer frekvent, åtminstone i Sverige. Hit räknas biobränsle, vindkraft, vattenkraft och värmepumpar. Fler börjar få upp ögonen för just solenergi, det beror till stor del på solcellernas- och solfångarnas utveckling samt det politiska läget.

Två metoder för att nyttja solenergi

Solenergi kan omvandlas till förbrukningsbar energi på flera sätt. Två vanliga metoder är med hjälp av solceller och solfångare.

Solceller

En solcell omvandlar solstrålningen till likström. Solcellen består vanligtvis av två skikt, vanligtvis av kisel. Skikten är dopade så att den ena är negativt laddat och den andra positivt laddad. När fotoner från solljuset träffar solcellen sker en kemisk bindning som frigör en elektron. Denna elektron drivs av potentialskillnaden mellan skikten och skickas till en elektrisk komponent för att sedan ta sig vidare till solcellens andra ände. Antalet elektroner som frigörs beror på solinstrålningen. Teoretiskt kan en solcell omvandla 25 procent av solenergi till elektricitet. Detta kallas för solcellens verkningsgrad. I verkligheten ligger verkningsgraden på cirka 15 procent. Notera att en solcell producerar likström, vilket måste omvandlas till växelström för att kunna användas.

Solfångare

En solfångare omvandlar solstrålningen till värme. Denna värme används för att värma upp bostaden, tappvarmvatten eller en utomhuspool. Detta är ett system som fungerar utmärkt under sommaren och är desto mindre effektivt under vintern. Solfångare kan se ut på olika sätt.

Stor variation i förutsättningarna för att utvinna solenergi

Solinstrålning är ett begrepp som syftar till den mängd solstrålning som träffar marken. Det finns många faktorer som påverkar solinstrålningen för ett område, bland annat hur landskapet ser ut, hur molnigt det är och vilken årstid det är. Ju närmare ekvatorn, desto bättre solinstrålning. I de nordligare breddgraderna måste en solcell vinklas för att träffa solstrålarna på bästa sätt.

Solinstrålningen i landet varierar från norr till söder. Bäst solinstrålning finns på Gotland, Öland och längst med kusten i den södra delen av Sverige. Under sommaren kan solinstrålningen ligga på mellan 140-200 kWh/m2. Under vintern kan solinstrålningen ligga på mellan 0-10 kWh/m2.

Mängden solenergi som används i form av solelproduktion ökar stadigt. Inom Europa har Tyskland den största produktionen.

Det politiska läget

Solenergi har blivit mer populärt på grund av flera faktorer. Först och främst har priset för solceller och solpaneler minskat till följd av utvecklingen. Regeringen har utfärdat skattereduktion för överskottsel. Du kan även sälja överskottsel till elnätsbolag och elhandlarbolag. Elen du producerar och använder själv behöver du inte betala energiskatt på så länge din solcellsanläggning inte överstiger 255 kW.

Även om användandet av solenergi blir populärare med tiden är nivåerna fortfarande låga. Vind- och vattenkraft är än så länge de mest använda energikällorna. De hoppas vi kommer förändras. Det finns nämligen väldigt goda förutsättningar för att nyttja solenergi i Sverige.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om solceller
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Rotavdrag eller grönt avdrag? Med det gröna avdraget får du dra bort 20 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det ä...
Läs mer om
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Installera solceller i Sverige
Att installera solceller i Sverige blir allt mer populärt Att installera solceller i Sverige är inte ett självklart val för många, då landet inte upplevs som solsäkert. Men solenergi blir allt mer populärt och antalet solcellsanläggningar har ökat med 46% mellan 2020 och 2021. I Sverige ...
Läs mer om
Installera solceller i Sverige
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Solenergi är fortsatt populärt, men vad kostar solceller och vilka är bäst? Visst kan det kännas som att det inte ofta är sol i Sverige, men solceller kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna väsentligt. Hur mycket el solpaneler i Sverige kan producera beror på fler...
Läs mer om
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.