Hembatteri som laddas med solceller

En solcellsanläggning producerar el så länge solen lyser, men vad händer på natten eller under vintern? Då minskar den egna elproduktionen och du får använda dig av energibolagets elektricitet eller använda el som du har lagrat. En av de största samhällsutmaningarna just nu är  lagringen av energi. Detta är något som har utvecklats under flera år och som fortsätter att utvecklas än idag. Vi ska gå igenom hur ett hembatteri fungerar på den här sidan.

I skrivande stund finns det många sätt att lagra energin som solcellerna producerar, vissa är mer prisvärda än andra. Några av energilagringsmetoderna innefattar elektromekaniska energilager, (Flywheel Energy Storage), pump-värme ellagring (Pumped heat electricity storage) och inte minst batterier som är kemiskt uppladdningsbara. De olika metoderna används för olika system, vissa används för att kunna bidra med stor effekt och vissa med liten.

För större elkraftverk används PHS, det vill säga Pumped heat electricity storage. För mindre hushåll är det de uppladdningsbara kemiska batterierna som är mer intressanta.

Så fungerar ett hembatteri

En lösning för att bevara energin från solcellerna är genom att installera ett hembatteri. Detta är precis vad det låter som, ett batteri som laddas under dagen och vars lagrade energi du kan använda under kvällen. Rent tekniskt är det inte ett vanligt batteri då de normala batterierna endast kan laddas upp och laddas ur en gång. Detta är ackumulatorer som kan laddas upp och laddas ur flera gånger och det är dessa vi syftar på, även om de fortfarande kallas batterier.

Det finns många olika solcellsbatteritillverkare och även flera solcellsbatteriinstallatörer som har stora utbud av solcellsbatteri. Det kan vara svårt att veta vilken du ska välja, men börja med att titta på kapaciteten.

Batteriets kapacitet och effekt

Hus med solceller på taket.

Batterikapacitet är ett sätt att ange energiinnehållet i batteriet. Kapaciteten anges i Ah (amperetimmar), vilket anger hur mycket ström som kan avges under en timme. Ett exempel är ett batteri på 12 V med en kapacitet på 60 Ah. Detta batteri kan, i teorin, förse dig med 60 Ah under en timme, alternativt 30 Ah under två timmar. Detta är bara i teorin, i praktiken påverkas kapaciteten av flera faktorer, bland annat batteriets livslängd och underhåll.

Faktorer som påverkar batterikapaciteten:

  • Temperaturen i batteriets omgivning
  • Batteriets ålder
  • Hur väl du har vårdat batteriet
  • Hur stort batteriet är

Batteriets livslängd

Alla batterier, oavsett om de används i din bärbara dator, din mobiltelefon eller för solcellsanläggningen, blir mindre effektiva med tiden. Denna minskning i kapacitet är oundviklig men det går att minska kapacitetsminskningshastigheten för att få batteriet att räcka så länge som möjligt.

Det går inte att ange hur länge ett batteri kommer att leva i tid, det är helt och hållet beroende på hur batteriet används, hur det underhålls, hur omgivningen ser ut och så vidare. Därför anges vanligtvis laddningscykler istället. En laddningscykel är en full uppladdning som följs av en full urladdning. Djupurladdningar, det vill säga fullständig urladdning av batteriet, är inte att rekommendera då de minskar batteriets livslängd.

Vad kostar solcellsbatteri?

Kostnaden för solcellsbatteri beror på vilket batteri du väljer. Ett solcellsbatteri med en lagringskapacitet på 300 Ah (3,6 kWh, 12 V) kan kosta upp emot 60 000 kronor. Det finns i skrivande stund ett investeringsstöd som du kan nyttja för att få ned priset en hel del. Bidraget är utvecklat specifikt för lagring av egenproducerad energi och kan stå för 60 procent av kostnaden, upp till 50 000 kronor.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om solceller
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Rotavdrag eller grönt avdrag? Med det gröna avdraget får du dra bort 20 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det ä...
Läs mer om
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Installera solceller i Sverige
Att installera solceller i Sverige blir allt mer populärt Att installera solceller i Sverige är inte ett självklart val för många, då landet inte upplevs som solsäkert. Men solenergi blir allt mer populärt och antalet solcellsanläggningar har ökat med 46% mellan 2020 och 2021. I Sverige ...
Läs mer om
Installera solceller i Sverige
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Solenergi är fortsatt populärt, men vad kostar solceller och vilka är bäst? Visst kan det kännas som att det inte ofta är sol i Sverige, men solceller kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna väsentligt. Hur mycket el solpaneler i Sverige kan producera beror på fler...
Läs mer om
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.