98 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Kunskapsbank / Hembatteri som laddas med solceller

Hembatteri som laddas med solceller

En solcellsanläggning producerar el så länge solen lyser, men vad händer på natten eller under vintern? Då minskar den egna elproduktionen och du får använda dig av energibolagets elektricitet eller använda el som du har lagrat. En av de största samhällsutmaningarna just nu är  lagringen av energi. Detta är något som har utvecklats under flera år och som fortsätter att utvecklas än idag. Vi ska gå igenom hur ett hembatteri fungerar på den här sidan.

I skrivande stund finns det många sätt att lagra energin som solcellerna producerar, vissa är mer prisvärda än andra. Några av energilagringsmetoderna innefattar elektromekaniska energilager, (Flywheel Energy Storage), pump-värme ellagring (Pumped heat electricity storage) och inte minst batterier som är kemiskt uppladdningsbara. De olika metoderna används för olika system, vissa används för att kunna bidra med stor effekt och vissa med liten.

För större elkraftverk används PHS, det vill säga Pumped heat electricity storage. För mindre hushåll är det de uppladdningsbara kemiska batterierna som är mer intressanta.

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Så fungerar ett hembatteri

En lösning för att bevara energin från solcellerna är genom att installera ett hembatteri. Detta är precis vad det låter som, ett batteri som laddas under dagen och vars lagrade energi du kan använda under kvällen. Rent tekniskt är det inte ett vanligt batteri då de normala batterierna endast kan laddas upp och laddas ur en gång. Detta är ackumulatorer som kan laddas upp och laddas ur flera gånger och det är dessa vi syftar på, även om de fortfarande kallas batterier.

Det finns många olika solcellsbatteritillverkare och även flera solcellsbatteriinstallatörer som har stora utbud av solcellsbatteri. Det kan vara svårt att veta vilken du ska välja, men börja med att titta på kapaciteten.

Batteriets kapacitet och effekt

Hus med solceller på taket.

Batterikapacitet är ett sätt att ange energiinnehållet i batteriet. Kapaciteten anges i Ah (amperetimmar), vilket anger hur mycket ström som kan avges under en timme. Ett exempel är ett batteri på 12 V med en kapacitet på 60 Ah. Detta batteri kan, i teorin, förse dig med 60 Ah under en timme, alternativt 30 Ah under två timmar. Detta är bara i teorin, i praktiken påverkas kapaciteten av flera faktorer, bland annat batteriets livslängd och underhåll.

Faktorer som påverkar batterikapaciteten:

  • Temperaturen i batteriets omgivning
  • Batteriets ålder
  • Hur väl du har vårdat batteriet
  • Hur stort batteriet är

Batteriets livslängd

Alla batterier, oavsett om de används i din bärbara dator, din mobiltelefon eller för solcellsanläggningen, blir mindre effektiva med tiden. Denna minskning i kapacitet är oundviklig men det går att minska kapacitetsminskningshastigheten för att få batteriet att räcka så länge som möjligt.

Det går inte att ange hur länge ett batteri kommer att leva i tid, det är helt och hållet beroende på hur batteriet används, hur det underhålls, hur omgivningen ser ut och så vidare. Därför anges vanligtvis laddningscykler istället. En laddningscykel är en full uppladdning som följs av en full urladdning. Djupurladdningar, det vill säga fullständig urladdning av batteriet, är inte att rekommendera då de minskar batteriets livslängd.

Vad kostar solcellsbatteri?

Kostnaden för solcellsbatteri beror på vilket batteri du väljer. Ett solcellsbatteri med en lagringskapacitet på 300 Ah (3,6 kWh, 12 V) kan kosta upp emot 60 000 kronor. Det finns i skrivande stund ett investeringsstöd som du kan nyttja för att få ned priset en hel del. Bidraget är utvecklat specifikt för lagring av egenproducerad energi och kan stå för 60 procent av kostnaden, upp till 50 000 kronor.

Fler inlägg om Solceller

Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
I torsdagens vårbudget stod det klart att de som gick miste om solcellsstöd 2020 i genomsnitt kommer att få ut över 25 000 kronor. När ett stödsystem byttes mot ett annat (det gröna avdraget) hamnade flera hushåll i kläm. Förra sommaren tog budgeten för det gamla solcellsstödet slu...
Läs mer om Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
Allt du behöver veta om att installera solel
Fler och fler svenskar väljer att installera solel. Det är en klimatvänlig lösning som dessutom kan vara riktig lönsam. Enlig Energimyndigheten fanns det 25 486 anläggningar anslutna till Sveriges elnät vid slutet på 2018, men den siffran har mer än dubblats under de senaste åren. Fö...
Läs mer om Allt du behöver veta om att installera solel
Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel
All el som produceras i Sverige är i huvudsak skattepliktig. Detta regleras i lagen (1994:1776) om skatt på energi som förkortas LSE. Regeringen har nu tagit fram ett förslag på att egenproducerad solel ska vara skattebefriad. Om du har investerat i solceller, antigen som privatper...
Läs mer om Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel