Att installera solceller i Sverige blir allt mer populärt

Att installera solceller i Sverige är inte ett självklart val för många, då landet inte upplevs som solsäkert. Men solenergi blir allt mer populärt och antalet solcellsanläggningar har ökat med 46% mellan 2020 och 2021. I Sverige finns idag cirka 100 000 solcellsanläggningar varav 26 500 installerades under 2021.

El från solceller står dock bara för cirka 1% av all el vi använder och svenskproducerad el kommer huvudsakligen från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och kraftvärme. Energimyndigheten förutspår att antalet solcellsinstallationer kommer att fyrdubblas mellan 2020 och 2024 och att 5-10% av Sveriges totala energianvändning kommer att komma från solenergi år 2040.

Den senaste ökningen av solcellsanläggningar beror på ett större intresse för klimatet, dyrare elpriser, billigare solpaneler och en lägre installationskostnad tack vare det gröna avdraget, enligt Elin Larsson som är analytiker på Energimyndigheten. Även en oro för världsläget spelar in, som gör att många vill kunna vara självförsörjande av el.

Fungerar solceller i Sverige?

Ja! Enligt Soldags gynnas solpanelernas elproduktion av kalla temperaturer och ett snötäcke kan till och med skapa en mer intensiv solinstrålning när den reflekteras mot det. Även om regn eller is täcker panelen, når solstrålar igenom väldigt bra.

I dagsläget motsvaras mängden solel som produceras av ungefär 4% av de svenska hushållens årsanvändning av el, vilket kan jämföras med så mycket el som Gävle använder. Om alla passande tak i Sverige hade solceller så skulle det producera runt 40 TWh, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av elen befolkningen använder i dagsläget.

Solcellspanel.

Vad kostar det att installera solceller?

Läs gärna mer om priser för solceller här.

Kan jag installera solceller?

Huruvida ditt tak passar för solpaneler beror på flera olika aspekter, bland annat dess storlek, lutning och väderstreck. Därför rekommenderar vi alltid att prata direkt med solcellsinstallatörer om just dina förutsättningar genom att ta in och jämföra flera olika offerter. Skapa en prisförfrågan enkelt och snabbt här för att få in upp till 6 solcellsofferter helt gratis och utan köpkrav!

Installerad effekt (MW) per kommun:

Kommun 2021 2020 2019
Göteborg 58,4 39,8 22,6
Uppsala 41,7 25,5 18,9
Linköping 40,7 33,1 16,8
Stockholm 34,1 22,3 17
Jönköping 29,9 21,2 11,9
Malmö 29,2 18,6 12,6
Västerås 26,3 20,5 14,5
Strängnäs 20,7 18,7 4,2
Kungsbacka 24,0 17,6 11,5
Norrköping 25,3 17,5 12,6
Län Installerad effekt per capita (Watt per person)
Hallands län 277
Södermanlands län 264
Gotlands län 252
Jönköpings län 241
Kalmar län 238
Östergötlands län 227
Blekinge län 203
Jämtland 202,6
Uppsala 200,3

Skrivet 20-04-2022, källor:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/installationer-av-solcellsanlaggningar-okar-kraftigt
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/kraftig-okning-av-installerade-solcellsanlaggningar/
https://soldags.se/qa/

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Beskriv uppdraget

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress

(Adressen där uppdraget ska utföras)

När du klickar på ‘Skicka förfrågan’ skapar vi ett HelpHero konto åt dig. Med det godkänner du att relevanta företag kontaktar dig för att lämna offerter.

Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om solceller
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Rotavdrag eller grönt avdrag? Med det gröna avdraget får du dra bort 20 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det ä...
Läs mer om
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs Otovo
Solenergi är fortsatt populärt, men vad kostar solceller och vilka är bäst? Visst kan det kännas som att det inte ofta är sol i Sverige, men solceller kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna väsentligt. Hur mycket el solpaneler i Sverige kan producera beror på flera ...
Läs mer om
Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs Otovo
Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
I torsdagens vårbudget stod det klart att de som gick miste om solcellsstöd 2020 i genomsnitt kommer att få ut över 25 000 kronor. När ett stödsystem byttes mot ett annat (det gröna avdraget) hamnade flera hushåll i kläm. Förra sommaren tog budgeten för det gamla solcellsstödet slu...
Läs mer om
Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.