Allt du behöver veta om att installera solel

Fler och fler svenskar väljer att installera solel. Det är en klimatvänlig lösning som dessutom kan vara riktig lönsam. Enlig Energimyndigheten fanns det 25 486 anläggningar anslutna till Sveriges elnät vid slutet på 2018, men den siffran har mer än dubblats under de senaste åren.

Hus som producerar solel

Fördelar med att skaffa solceller

De största och tydligaste fördelarna med solceller är att energikostnaderna blir lägre och jämnare, redan från dag ett. Efter ungefär 10 år kommer ditt solcellssystem att vara helt återbetalt och efter 20 år kommer du att göra en ren vinst. Även om du säljer ditt hus innan dess kan du räkna med att du har gjort en god investering. Med solel minskar nämligen driftkostnaden i snitt 4000 kronor varje år. Solceller ökar dessutom värdet på fastigheten i många år framåt. De flesta solpaneler som du hittar på dagens marknad har en effektgaranti på omkring 25 år.

Ytterligare en fördel med solel är att du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar. När du producerar egen el minskas ditt inköpsbehov. Dessutom är solceller enormt bra för miljön. Du ökar andelen förnybar energi inom samhället samtidigt som du troligtvis inspirerar fler till att ta steget mot det mer hållbara livet.

Lätt att ta hand om

När solcellerna är på plats kommer de att vara i princip helt underhållsfria. Det kommer inte finnas några rörliga delar som kan går sönder eller behöver underhållas. Det behövs inget bränsle och det produceras inga biprodukter som exempelvis utsläpp, ljud eller lukter.

Några myter om solceller

Det pratas en del om solceller idag och en del påståenden är faktiskt inte sanna. Några av dessa myter är bland annat:

“Solen skiner inte tillräckligt i Sverige”. Solen i Sverige skiner ungefärligen lika mycket som i norra Frankrike. Dessutom är ofta solpanelerna i Sverige anpassade efter vårt klimat och kan producera el även om det är molnigt utomhus.

“Priserna för solceller kommer att sjunka”. Priserna på solceller har under de senaste åren stabiliserats och kommer med stor sannolikhet inte plötsligt att sjunka dramatiskt.

“Solceller har en lång återbetalningstid”. Ett höjt investeringsstöd (nu grönt avdrag) har gjort att återbetalningstiden i snitt har sjunkit till omkring 10 år. Eftersom solcellerna har en livslängd på omkring 30 år gör du en ren vinst under en väldigt lång tid.

Solceller i det svenska klimatet

Många blir tveksamma till solceller på grund av det svenska klimatet som består av långa vintrar och kalla somrar. Dock visar forskning på att det svenska klimatet faktiskt är idealiskt för att producera solel, dessutom är panelerna anpassade till våra förutsättningar. Det första du tänker på är kanske att solen inte skiner tillräckligt mycket i Sverige, men detta är inte sant. Solen skiner inte mindre i vårt klimat än i exempelvis norra Frankrike eller Tyskland. Dessutom producerar solcellerna el även när det är molnigt ute.

solceller med snö på sig

Solcellerna fungerar som bäst när det är svalt ute, om det är allt för varmt riskerar cellerna att drabbas av energiläckage. På vintern är det inte många soltimmar i Sverige (då kan du räkna med att elproduktionen går ner, ungefär 5 % av årsproduktionen sker mellan november och februari), men den lilla sol som ändå orkar sig upp över trädtopparna kan bli väldigt intensiv om den reflekteras mot snö.

Vad kostar solceller?

En vanlig färdiginstallerad solcellsanläggning på 5 kW kostar omkring 100 000 kronor utan grönt avdrag. Kostnaden för både material och arbete (alltså den totala kostnaden) minskar med 15 procent om du använder det gröna avdraget. Självklart kan dock priset variera beroende på vilken leverantör du har, eventuell transport samt vilka produkter som kommer att installeras. För ett större system kan du dra nytta av skalfördelar eftersom det blir billigare per kW.

Så bör du tänka när det kommer till lutning och väderstreck för solceller

Hur bör du tänka när det kommer till placering av solceller? Tak som lutar åt söder är toppen för solceller, även tak som lutar åt öst- och väst är bra. Tak som lutar åt öst och väst producerar ungefär 80 % jämfört med de som lutar åt söder. Den absolut optimala lutningen beror lite på var i landet du bor. Inom södra Sverige är en lutning på omkring 35 grader optimalt, men i norr bör den snarare ligga på 45 grader.

Om du har ett tak som inte lutar mer än 5-6 grader är det normalt att vinkla solcellerna 15-20 grader mot söder med hjälp av montagesystem. Som du märker är montagesystem lite flackare än den optimala lutningen som vi nämnde tidigare, men detta är nödvändigt för att få plats med solpaneler utan att de på något sätt skuggar varandra.

Vilka typer av tak passar för solceller?

De flesta tak passar för solceller så länge det är relativt skuggfritt och det måste givetvis också finnas tillräckligt med yta åt söder, öst eller väst. Det finns dock några faktorer att ha i åtanke. Först och främst är det viktigt att taket är i gott skick innan installationen sker (en solcellsanläggningen har en lång livslängd på minst 25 år). Tänk också på att förutsättningarna ändras något om du har ett eternittak. För att montera solceller på eternittak krävs det nämligen en speciell utrustning. Solcellsinstallatören ska också vara utbildad för att genomföra den typen av arbete.

Ta in offerter från flera olika solcellsinstallatörer och jämför dessa.

Bygglov för att installera solceller

Den 1 augusti 2018 fastslogs det att en installation av solceller som följer takets riktning och byggnadens form inte kräver bygglov. Det finns dock några undantag från dessa riktlinjer som det kan vara bra att vara uppmärksam på. Undantag kan gälla:

  • Om solcellsanläggningen ska integreras i taket, alltså i det fall då den ersätter ett takmaterial som exempelvis plåt eller tegel.
  • Om anläggningen ska vinklas, detta kan ofta vara fallet om taket inte har någon lutning och är platt.
  • Om byggnaden har förhöjd kulturskyddsklass.
  • Om det finns några rådande planbestämmelser i området, som exempelvis ställer krav på takets utformning eller färg.
  • Om byggnaden är placerad i ett område som klassas som “riksintresse för försvaret”, detta brukar framför allt gälla flygfält och skjut- och övningsfält.

Du kan alltid fråga byggnadsnämnden där du bor om vad det är som gäller.

Hur många solceller?

Hur många solceller ska du då installera? Det är en fråga som tyvärr får det trista svaret: det beror på. De faktorer som brukar begränsa hur många solceller som personer väljer att installera är dels budget, men också elanvändning. Det brukar inte vara ekonomiskt fördelaktigt att producera mer el än vad du gör av med på årsbasis. Du kan dock sälja överskottselen och om den inte överstiger cirka 30 000 kronor under ett beskattningsår omfattas du av möjligheten till befrielse för moms.

En vanlig solcellsanläggning är på ungefär 5-10 kW och tar då upp omkring 30-60 m2, dessa får vanligtvis plats på ett villatak. Om du funderar på att investera i ett större system är det bra att kontrollera storleken på fastighetens huvudsäkring. Det finns en formel som du kan använda för att räkna ut hur stor anläggning som får plats hos dig: 1,73 * 400V * storleken på huvudsäkring. För en normal fastighet som har 16 A i huvudsäkring kommer maxeffekten på solcellsanläggningen att landa på omkring 11 kW. Om du vill ha en större anläggning än vad huvudsäkringen klarar kan du fråga ditt elnätbolag om de har några rekommendationer. I vissa fall kan du byta till en större huvudsäkring.

Olika solcellspaneler

Det finns minst sagt många olika märken av solpaneler att välja bland. När du utvärderar vilka solcellspaneler du ska köpa är det bra att tänka på dessa faktorer:

  • Välj certifierade solcellspaneler. De certifieringar som främst är av intresse kallas IEC 61215 och IEC 61730. När paneler erhåller en certifiering testas solcellsmodulerna med hjälp av ett certifieringsorgan som då kontrollerar att det som specificeras i produktbladet stämmer överens med testförhållanden.
  • Jämför priser per watt. Det är viktigt att ha koll på hur mycket el som de kommer generera i förhållande till priset. Det brukar inte skilja så mycket mellan mängden el som olika paneler genererar per watt och år. Detta har gjort att det är branschstandard att jämföra pris per watt.
  • Jämför garantierna. Det är standard att paneler har en produktgaranti på att de inte ska gå sönder på ett visst antal år, normalt brukar det vara minst 10-12 år. Med tiden blir även solcellspaneler mindre effektiva och därför är det också standard att ha en ytterligare garanti som anger hur du kan förvänta dig att panelerna presterar över en längre tid, en “effektgaranti”. Vanligtvis garanteras att panelerna ska generera en viss procent efter 25 år, vilket normalt inte brukar vara lägre än 80 %.
  • Jämföra utseende på paneler. Det finns flera olika solcellstekniker och de vanligaste är mono- och polykristallina solceller. Det är svårt att säga vilken teknik som är bäst eller mest lönsam, men valet av teknik kan påverka utseendet. Polykristallina solceller är mörkblå medan monokristallina solceller oftast är mer svarta.

Olika växelriktare

Växelriktarens huvuduppgift är att omvandla likströmmen som solcellerna producerar till växelström som sedan kan användas i huset. Bortsett från panelerna, är det den del av ett solcellssystem som kostar mest. Det är också den del som behöver underhållas först. En växelriktare brukar ha en livslängd på ungefär 10-20 år och garantiperioden brukar vara mellan 5-12 år. Rekommendationen är att du väljer en växelriktare från ett etablerat varumärke. Det kan också vara en bra idé att säkerställa att bolaget erbjuder en god service. Enligt svensk lag ska alla växelriktare som installeras vara CE-märkta, men det kan ändå vara bra att kontrollera att detta står i produktbladet.

När du väljer storlek på växelriktaren ska du se till att du underdimensionerar riktaren i förhållande till panelerna. Exempelvis: om panelerna har en toppeffekt på 10 kW är det normalt att ha en växelriktare med en kapacitet på 8-9 kW vilket skapar en underdimensionering på mellan 10-20 %.

Underhåll av solcellsanläggning

Det krävs mycket litet underhåll för att en solcellsanläggning ska fungera. När anläggningen är installerad och sitter uppe är den nästan helt självgående. Det behövs varken rengöring eller skottning av snö för att panelerna ska producera solel. Smuts på panelerna regnar oftast bort. Den enda kostsamma åtgärd som kan behövas är ett byte av växelriktare, men detta byte utförs då endast någon gång under panelens livslängd.

Skattereduktionen

Det finns ett grönt avdrag som du kan använda när du installerar solceller. Det ger dig 15 procent i avdrag på den totala kostnaden.

Om du redan är solcellsägare och har en huvudsäkring på max 100 A har du också rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el. Du får bara skattereduktion på såld el som motsvarar mängden el som du köper in. Detta betyder att om du producerar mer el än vad du förbrukar på ett år, blir elen som överstiger årsförbrukningen värd 60 öre mindre per kWh. I praktiken får du skattereduktionen i samband med deklarationen efterföljande år. Vanligtvis står den förtryckt i deklarationsblanketten.

Du hittar mer information om försäljning av el på Skatteverket.se

Att sälja solel

Elnät dit solel matas

När din solcellsanläggning är installerad är elnätsföretaget skyldig att installera en ny elmätare kostnadsfritt. Den mäter både den el som du köper in från elnätet och det överskott som matas ut. För att elnätsföretaget ska veta om det är dags att byta elmätare måste en färdiganmälan lämnas. Detta är något som elektrikern som kopplade anläggningen ska hålla koll på.

Är du intresserad att sälja din överskottsel behöver du hitta ett elbolag att sälja den till. Det finns flera att välja mellan och de erbjuder olika priser. Det är alltid bra att jämföra olika erbjudanden. Se över bindningstid och erbjudanden i god tid eftersom de flesta har krav på att du både ska köpa och sälja till till just deras företag.

När anläggningen är igång och avtal är påskrivna, kommer försäljning av solel att ske automatiskt och eventuella intäkter på solelen kommer att synas på din elfaktura. I regel får du också en mindre intäkt på såld el även från elnätsföretaget, den kallas för nätnytta. Vanligtvis ligger den på omkring 5 öre per kWh.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om solceller
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Rotavdrag eller grönt avdrag? Med det gröna avdraget får du dra bort 20 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det ä...
Läs mer om
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Installera solceller i Sverige
Att installera solceller i Sverige blir allt mer populärt Att installera solceller i Sverige är inte ett självklart val för många, då landet inte upplevs som solsäkert. Men solenergi blir allt mer populärt och antalet solcellsanläggningar har ökat med 46% mellan 2020 och 2021. I Sverige ...
Läs mer om
Installera solceller i Sverige
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Solenergi är fortsatt populärt, men vad kostar solceller och vilka är bäst? Visst kan det kännas som att det inte ofta är sol i Sverige, men solceller kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna väsentligt. Hur mycket el solpaneler i Sverige kan producera beror på fler...
Läs mer om
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.