134 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Kunskapsbank / Kostnadsjämförelse solceller: Otovo vs Eon

Kostnadsjämförelse solceller: Otovo vs Eon

Det är svårt att säga vilka solceller som är bäst. De skiljer sig åt vad gäller verkningsgrad, pris och utseende. En viss typ av solceller kommer att passa för ett hus, men inte för ett annat. Så hur ska du tänka? Om du har mycket plats på taket kan du välja ett billigare alternativ med en lägre verkningsgrad (det innebär att den producerar mindre el) eftersom att det får plats med fler solpaneler. Samtidigt kanske du inte vill ha solpaneler på en stor del av taket? Och vad är egentligen en rimlig kostnad?

En tumregel är att det brukar kosta 20 000 kronor per kilowatt att installera solceller, men den summan kan variera beroende på varifrån du köper solcellerna. För att skapa oss en bättre bild av hur kostnaden för solceller kan se ut ska vi gå igenom Otovos och Eons utbud på den här sidan.

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Otovo och Eon erbjuder olika solcellspaket

Vi ska installera solceller på vårt hustak som är 120 kvadratmeter, men vi har bedömt att vi har plats för solceller på cirka 80 kvadratmeter. Taket lutar 20 grader och består av tegelpannor. Vi förbrukar uppemot 23 000 kWh per år.

Om vi väljer Otovos standardpaket får vi polykristallina solceller (de brukar ge en blå ton) vilka ska prestera 275 Watt. Kostnaden för installation och solpaneler är 74 583 kronor. Om vi använder solcellsbidraget på 20 procent kan vi sänka den kostnaden till 59 666 kronor. Hela solcellsanläggning bedöms vara återbetald inom 16 år.  Enligt Otovo är 20 paneler är det optimala antalet om vi ska få högsta effekt per investerad krona.

Vill vi istället satsa på deras monokristallina solceller (som presterar 300 W per panel) får vi räkna med en kostnad på 76 446 kronor inklusive solcellsstödet.

Solpaneler monteras på tak.

Vad får vi med eon?

När vi går igenom Eons solcellskalkyl rekommenderar dem att vi ska köpa Solcellspaket Bas (280 W Poly) som kostar 144 600 kronor inklusive rotavdraget. De uppskattar att rotavdraget täcker 9 procent av kostnaden för hela solcellsanläggningen. Utan rotavdraget blir priset alltså cirka 157 600 kronor. Skulle vi använda oss av solcellsstödet (som inte får kombineras med rotavdraget) kan vi dra bort 20 procent av den summan och den totala kostnaden blir då cirka 126 080 kronor.

På 30 år har Eon beräknat att vi sparar 479 500 kronor. Det innebär att vi sparar 15 983 kronor (11 076 kWh) per år.

Vi kan också välja att köpa deras standardpaket (310 W Mono) som kostar 166 243 kronor inklusive rot eller 144 964 med solcellsstödet. Besparingen landar då på 17 730 kronor och 12 285 kWh per år.

Deras tredje och sista alternativ är solcellspaketet Premium (330 W Mono) som kostar 172 851 kronor inklusive rotavdraget eller 150 726 kronor om vi får solcellsstödet.

Glöm inte bort att se över driften

En solcellsanläggning brukar vara självgående och det krävs inga större åtgärder för att den ska fungera i många år framöver. Trots detta är det självklart bra att titta till den ibland för att se om den producerar i förväntad takt. Se därför till att du får drifts- och skötselanvisningar från installatören när solcellsanläggningen är monterad.

Både Otovo och Eon har 10 års produktgaranti för sina solpaneler.

Gör ordentlig research  – ta in offerter

Du kan alltid ta in offerter hos oss om du är intresserad av att installera solceller. Vi skickar ut din offertförfrågan (helt gratis) till installatörer i vårt nätverk. Klicka på formuläret här ovan eller gå till vår sida om solceller. Lycka till med ditt projekt!

Fler inlägg om Solceller

Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
I torsdagens vårbudget stod det klart att de som gick miste om solcellsstöd 2020 i genomsnitt kommer att få ut över 25 000 kronor. När ett stödsystem byttes mot ett annat (det gröna avdraget) hamnade flera hushåll i kläm. Förra sommaren tog budgeten för det gamla solcellsstödet slu...
Läs mer om Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
Allt du behöver veta om att installera solel
Fler och fler svenskar väljer att installera solel. Det är en klimatvänlig lösning som dessutom kan vara riktig lönsam. Enlig Energimyndigheten fanns det 25 486 anläggningar anslutna till Sveriges elnät vid slutet på 2018, men den siffran har mer än dubblats under de senaste åren. Fö...
Läs mer om Allt du behöver veta om att installera solel
Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel
All el som produceras i Sverige är i huvudsak skattepliktig. Detta regleras i lagen (1994:1776) om skatt på energi som förkortas LSE. Regeringen har nu tagit fram ett förslag på att egenproducerad solel ska vara skattebefriad. Om du har investerat i solceller, antigen som privatper...
Läs mer om Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel