Kostnadsjämförelse solceller: Otovo vs Eon

Det är svårt att säga vilka solceller som är bäst. De skiljer sig åt vad gäller verkningsgrad, pris och utseende. En viss typ av solceller kommer att passa för ett hus, men inte för ett annat. Så hur ska du tänka? Om du har mycket plats på taket kan du välja ett billigare alternativ med en lägre verkningsgrad (det innebär att den producerar mindre el) eftersom att det får plats med fler solpaneler. Samtidigt kanske du inte vill ha solpaneler på en stor del av taket? Och vad är egentligen en rimlig kostnad?

En tumregel är att det brukar kosta 20 000 kronor per kilowatt att installera solceller, men den summan kan variera beroende på varifrån du köper solcellerna. För att skapa oss en bättre bild av hur kostnaden för solceller kan se ut ska vi gå igenom Otovos och Eons utbud på den här sidan.

Otovo och Eon erbjuder olika solcellspaket

Vi ska installera solceller på vårt hustak som är 120 kvadratmeter, men vi har bedömt att vi har plats för solceller på cirka 80 kvadratmeter. Taket lutar 20 grader och består av tegelpannor. Vi förbrukar uppemot 23 000 kWh per år.

Om vi väljer Otovos standardpaket får vi polykristallina solceller (de brukar ge en blå ton) vilka ska prestera 275 Watt. Kostnaden för installation och solpaneler är 74 583 kronor. Om vi använder solcellsbidraget på 20 procent kan vi sänka den kostnaden till 59 666 kronor. Hela solcellsanläggning bedöms vara återbetald inom 16 år.  Enligt Otovo är 20 paneler är det optimala antalet om vi ska få högsta effekt per investerad krona.

Vill vi istället satsa på deras monokristallina solceller (som presterar 300 W per panel) får vi räkna med en kostnad på 76 446 kronor inklusive solcellsstödet.

Solpaneler monteras på tak.

Vad får vi med eon?

När vi går igenom Eons solcellskalkyl rekommenderar dem att vi ska köpa Solcellspaket Bas (280 W Poly) som kostar 144 600 kronor inklusive rotavdraget. De uppskattar att rotavdraget täcker 9 procent av kostnaden för hela solcellsanläggningen. Utan rotavdraget blir priset alltså cirka 157 600 kronor. Skulle vi använda oss av solcellsstödet (som inte får kombineras med rotavdraget) kan vi dra bort 20 procent av den summan och den totala kostnaden blir då cirka 126 080 kronor.

På 30 år har Eon beräknat att vi sparar 479 500 kronor. Det innebär att vi sparar 15 983 kronor (11 076 kWh) per år.

Vi kan också välja att köpa deras standardpaket (310 W Mono) som kostar 166 243 kronor inklusive rot eller 144 964 med solcellsstödet. Besparingen landar då på 17 730 kronor och 12 285 kWh per år.

Deras tredje och sista alternativ är solcellspaketet Premium (330 W Mono) som kostar 172 851 kronor inklusive rotavdraget eller 150 726 kronor om vi får solcellsstödet.

Glöm inte bort att se över driften

En solcellsanläggning brukar vara självgående och det krävs inga större åtgärder för att den ska fungera i många år framöver. Trots detta är det självklart bra att titta till den ibland för att se om den producerar i förväntad takt. Se därför till att du får drifts- och skötselanvisningar från installatören när solcellsanläggningen är monterad.

Både Otovo och Eon har 10 års produktgaranti för sina solpaneler.

Gör ordentlig research  – ta in offerter

Du kan alltid ta in offerter hos oss om du är intresserad av att installera solceller. Vi skickar ut din offertförfrågan (helt gratis) till installatörer i vårt nätverk. Klicka på formuläret här ovan eller gå till vår sida om solceller. Lycka till med ditt projekt!

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om solceller
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Rotavdrag eller grönt avdrag? Med det gröna avdraget får du dra bort 20 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det ä...
Läs mer om
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Installera solceller i Sverige
Att installera solceller i Sverige blir allt mer populärt Att installera solceller i Sverige är inte ett självklart val för många, då landet inte upplevs som solsäkert. Men solenergi blir allt mer populärt och antalet solcellsanläggningar har ökat med 46% mellan 2020 och 2021. I Sverige ...
Läs mer om
Installera solceller i Sverige
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Solenergi är fortsatt populärt, men vad kostar solceller och vilka är bäst? Visst kan det kännas som att det inte ofta är sol i Sverige, men solceller kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna väsentligt. Hur mycket el solpaneler i Sverige kan producera beror på fler...
Läs mer om
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.