87 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kundtjänst: 08-232 232
Kunskapsbank / Bygg & renovering / Rotavdrag eller grönt avdrag? Nytt avdrag för gröna investeringar 2021

Rotavdrag? Nytt avdrag för gröna investeringar 2021

Det var Centerpartiet som redan 2018 la fram förslaget om ett så kallat ”grönt avtal”. Tanken med detta var att skatten skulle sänkas på det som gynnar klimatet. Det kan exempelvis handla om att investera i solceller, solvärme eller mätare och styrsystem som kartlägger energianvändningen i hushållet.Tjej använder solenergi för att få elektricitet till läslampan.

Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det är ett skatteavdrag som du som privatperson kan göra direkt på fakturan. Om du exempelvis ska installera solceller ber du därmed installatören att dra bort summan för avdraget på en gång. På så sätt slipper du och andra som investerar i solceller gå in på länsstyrelsen och söka solcellsstödet. Investeringen blir dessutom mindre vid själva köptillfället. Förhoppningen med detta är att det ska leda till mindre köbildning och väntetider.

Du kan göra avdrag för upp till 50 000 kronor. En skillnad mot rotavdraget är att skattereduktionen gäller för både arbets- och materialkostnader.

Begäran som skattereduktion för gröna investeringar ska lämnas in på Skatteverket senast den 31 januari året efter beskattningsåret då arbetet/installationen betalades. Om du köper solceller är det installatören eller leverantören (om du exempelvis endast köper material) som ansvarar för att begäran skickas in i tid.

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Vad är skillnaden mellan solcellsstödet och det gröna avtalet?

Det finns fördelar och nackdelar med de båda statliga stöden som har tagits fram för att gynna klimatsmarta investeringar. Som nämnt ovan är en klar fördel med det nya gröna avtalet att du slipper göra ansökan själv, investeringen blir mindre vid köptillfället och det kommer att krävas mindre byråkrati.

tidslinje över rotavdrag, solcellsstöd och det gröna avdraget

(Klicka och zooma in för att göra bilden större)

Solcellsstödet täcker 20 procent av investeringen

Om du installerade solceller 2019 eller 2020 har du haft möjlighet att göra ett avdrag på 20 procent av investeringskostnaden med hjälp av investeringsstödet för solceller som i folkmun kallas för solcellsstödet. Även detta stöd täcker därmed både arbete samt material.

Vi kollar på hur mycket du får i stöd.

 • Om du köper och installerar solceller för 100 000 kronor totalt får du ett stöd på 20 000 kronor.
 • Köper du solceller för 150 000 kronor får du ett stöd på 30 000 kronor.
 • Gör du en större investering och köper solceller för 200 000 kronor istället så får du 40 000 kronor i bidrag.

Med solcellsstödet har högsta möjliga stöd per solcellssystem varit 1,2 miljoner kronor. För att komma upp i den summan måste du köpa solceller för över 5 miljoner. De stödberättigande kostnaderna får dock maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt.

Det gröna avtalet minskar investeringskostnaden med 50 000 kronor

Med den gröna skattereduktionen får du dra av 15 procent av investeringskostnaden ( för material och arbete) till ett belopp som uppgår till högst 50 000 kronor när du köper solceller.

Vi kollar på hur mycket du får i stöd

 • Om du köper och installerar solceller för 100 000 kronor får du ett avdrag på 15 000 kronor.
 • Köper du solceller för 150 000 kronor får du göra ett avdrag på 22 500 kronor.
 • Gör du en större investering och köper solceller för 200 000 kronor istället får du 30 000 kronor i avdrag.

För att komma upp i 50 000 kronor (som är maxbeloppet i avdrag per år) ska du installera solceller till en summa på cirka 333 000 kronor.

Storleken på stödet från och med 2021 minskar därmed något, från 20 till 15 procent av investeringen. Den gröna skattereduktionen kommer dock att omfatta alla som installerar solceller, till skillnad från solcellsstödet som enbart har gått att söka så länge det har funnit pengar kvar i budgeten. Totalt 1,2 miljarder kronor budgeterades till solcellsstöd år 2020 och det räcker inte till alla som har sökt stödet.

Vill du installera solceller? Börja med att ta in offerter. Vi rekommenderar att du jämför flera offerter så kan du vara säker på att du får ett bra pris. 

Stöd för egenproducerad elenergi och laddpunkter

Det gröna avdraget omfattar inte enbart solceller. Du kan även få stöd om du ska lagra egenproducerad elenergi (något du gör för att öka användningen av förnybar energi i den egna fastigheten/bostaden). Avdraget ligger då på 50 procent. Även om du köper och installerar en laddstolpe/laddpunkt till elbilen får du göra ett avdrag på hela 50 procent av kostnaden.

Du får avdrag för det som kallas för grön teknik

Det kan vara svårt att veta exakt vad grön teknik är för något, men den nya skattereduktionen ska gälla för:

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Om du har en anläggning som både producerar solel och solvärme måste elproduktionen uppgå till minst 20 procent av systemets beräknade sammanlagda ärliga el- och värmeproduktion.

Här blir det lite krångligt, men punkt två definieras så här i lagförslaget:

 1. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi som är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet och bidrar till att a) lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och b) öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

Du får också göra avdrag för laddningspunkt till elfordon:

 1. Installation av laddningspunkt till elfordon som är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad och utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i a) standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2, eller b) standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo 2.

I övrigt får du endast göra ett grönt avdrag om installationen gäller för:

 • ett småhus, en tomtmark till ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion, alternativt:
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt (om du det är du som äger den)

Företagare? Detta gäller får att få det gröna avdraget utbetalat

Du fyller i en ansökan som du hittar på Skatteverket och skickar in den dit.

Illustration som visar företag som begär grönt stöd

Din ansökan ska innehålla:

 1. Personuppgifter som namn, adress och personnummer. Om det finns ett organisationsnummer ska det inkluderas, även ditt samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer.
 2. Personuppgifter på köparen. Det räcker med personnummer (eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns).
 3. Debiterad ersättning för installation av grön teknik, debiterad ersättning för annat än installation av grön teknik samt betalt belopp för installation av grön teknik. Inkludera också den dag som betalningen för installationen kommit in till dig.
 4. Vad du har utfört för installation samt antalet arbetade timmar.
 5. Det belopp som du begär som utbetalning från Skatteverket.

Rotavdraget eller det gröna avdraget?

Du kan inte kombinera det gröna avdraget och rotavdraget när du installerar solceller. Tidigare har du kunnat dra bort 9 procent i rotavdrag vid en solcellsinstallation, men nu är det istället det gröna avdraget som gäller. Den stora skillnaden är att rotavdraget endast har legat på 9 procent, jämfört med det gröna avdraget som ligger på 15 procent. Det blir därmed mer förmånligt med det gröna avdraget. Du kan dock fortfarande använda rotavdraget till andra installationer eller renoveringar. Det är exempelvis fullt möjligt att använda det gröna avdraget vid en solcellsinstallation och sedan använda rotavdraget för att byta fönster.

Du kan läsa mer om rotavdraget här!

 

Texten uppdateras.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

 

Källa: Regeringen.se 

Fler inlägg om Solceller

För- och nackdelarna med solenergi och solcellsanläggningar
Solen är en av de viktigaste energikällorna vi har, inte minst för att den inom de närmsta miljoner åren kommer att ge oss i princip obegränsat med energi. Denna energi kan utnyttjas på olika sätt. Tack vare värmepumparna kan vi utnyttja solenergi indirekt, exempelvis solenergi som värmer...
Läs mer om För- och nackdelarna med solenergi och solcellsanläggningar
Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs GoSolenergi
Det finns ett antal solcellspaket och leverantörer att välja mellan när du står inför ett köp av solceller. Vanligen får du räkna med att betala omkring 20 000 kronor per installerad kilowatt, men priserna kan variera något beroende på vilken typ av solceller du väljer, var i landet du bo...
Läs mer om Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs GoSolenergi
Kostnadsjämförelse solceller: Eon vs Ikea
Det kan vara svårt att veta vilket solcellspaket och erbjudande som passar bäst för just ditt projekt. På den här sidan har vi gått igenom priset på solceller från Eon och Ikea. Det här får vi med Eons solcellspaket Vi ska installera solceller på ett tak som är 120 kvadratmeter. Vi har ...
Läs mer om Kostnadsjämförelse solceller: Eon vs Ikea