125 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Kunskapsbank / Rotavdrag eller grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2021

Rotavdrag eller grönt avdrag?

Med det gröna avdraget får du dra bort 15 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Tjej använder solenergi för att få elektricitet till läslampan.Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det är ett skatteavdrag som görs direkt på fakturan.

Om du nu ska installera solceller ber du installatören att dra bort 15 procent av material- och arbetskostnaden på en gång. På så sätt slipper du och andra som investerar i solceller att ansöka om att få beloppet utbetalat retroaktivt.

Du kan göra avdrag för upp till 50 000 kronor per år. Som vi nämnde ovan är en skillnad mot rotavdraget att skattereduktionen gäller för både material- och arbetskostnader.

Begäran som skattereduktion för gröna investeringar ska lämnas in på Skatteverket senast den 31 januari året efter beskattningsåret då arbetet/installationen betalades. Om du köper solceller är det installatören eller leverantören (om du exempelvis endast köper material) som ansvarar för att begäran skickas in i tid.

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Vad är skillnaden mellan solcellsstödet och det gröna avtalet?

Det finns fördelar och nackdelar med de båda statliga stöden som har tagits fram för att gynna klimatsmarta investeringar. Som nämnt ovan är en klar fördel med det nya gröna avtalet att du slipper göra ansökan själv, investeringen blir mindre vid köptillfället och det kommer att krävas mindre byråkrati.

tidslinje över rotavdrag, solcellsstöd och det gröna avdraget

(Klicka och zooma in för att göra bilden större)

Solcellsstödet täcker 20 procent av investeringen

Om du installerade solceller 2019 eller 2020 har du haft möjlighet att göra ett avdrag på 20 procent av investeringskostnaden med hjälp av investeringsstödet för solceller som i folkmun kallas för solcellsstödet. Även detta stöd täcker därmed både arbete samt material.

Vi kollar på hur mycket du får i stöd.

 • Om du köper och installerar solceller för 100 000 kronor totalt får du ett stöd på 20 000 kronor.
 • Köper du solceller för 150 000 kronor får du ett stöd på 30 000 kronor.
 • Gör du en större investering och köper solceller för 200 000 kronor istället så får du 40 000 kronor i bidrag.

Med solcellsstödet har högsta möjliga stöd per solcellssystem varit 1,2 miljoner kronor. För att komma upp i den summan måste du köpa solceller för över 5 miljoner. De stödberättigande kostnaderna får dock maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt.

Det gröna avtalet minskar investeringskostnaden med 50 000 kronor

Med den gröna skattereduktionen får du dra av 15 procent av investeringskostnaden ( för material och arbete) till ett belopp som uppgår till högst 50 000 kronor när du köper solceller.

Vi kollar på hur mycket du får i stöd

 • Om du köper och installerar solceller för 100 000 kronor får du ett avdrag på 15 000 kronor.
 • Köper du solceller för 150 000 kronor får du göra ett avdrag på 22 500 kronor.
 • Gör du en större investering och köper solceller för 200 000 kronor istället får du 30 000 kronor i avdrag.

För att komma upp i 50 000 kronor (som är maxbeloppet i avdrag per år) ska du installera solceller till en summa på cirka 333 000 kronor.

Storleken på stödet från och med 2021 minskar därmed något, från 20 till 15 procent av investeringen. Den gröna skattereduktionen kommer dock att omfatta alla som installerar solceller, till skillnad från solcellsstödet som enbart har gått att söka så länge det har funnit pengar kvar i budgeten. Totalt 1,2 miljarder kronor budgeterades till solcellsstöd år 2020 och det räcker inte till alla som har sökt stödet.

Vill du installera solceller? Börja med att ta in offerter. Vi rekommenderar att du jämför flera offerter så kan du vara säker på att du får ett bra pris. 

Stöd för egenproducerad elenergi och laddpunkter

Det gröna avdraget omfattar inte enbart solceller. Du kan även få stöd om du ska lagra egenproducerad elenergi (något du gör för att öka användningen av förnybar energi i den egna fastigheten/bostaden). Avdraget ligger då på 50 procent. Även om du köper och installerar en laddstolpe/laddpunkt till elbilen får du göra ett avdrag på hela 50 procent av kostnaden.

Du får avdrag för det som kallas för grön teknik

Det kan vara svårt att veta exakt vad grön teknik är för något, men den nya skattereduktionen ska gälla för:

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Om du har en anläggning som både producerar solel och solvärme måste elproduktionen uppgå till minst 20 procent av systemets beräknade sammanlagda ärliga el- och värmeproduktion.

Här blir det lite krångligt, men punkt två definieras så här i lagförslaget:

 1. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi som är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet och bidrar till att a) lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och b) öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

Du får också göra avdrag för laddningspunkt till elfordon:

 1. Installation av laddningspunkt till elfordon som är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad och utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i a) standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2, eller b) standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo 2.

I övrigt får du endast göra ett grönt avdrag om installationen gäller för:

 • ett småhus, en tomtmark till ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion, alternativt:
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt (om du det är du som äger den)

Företagare? Detta gäller får att få det gröna avdraget utbetalat

Du fyller i en ansökan som du hittar på Skatteverket och skickar in den dit.

Illustration som visar företag som begär grönt stöd

Din ansökan ska innehålla:

 1. Personuppgifter som namn, adress och personnummer. Om det finns ett organisationsnummer ska det inkluderas, även ditt samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer.
 2. Personuppgifter på köparen. Det räcker med personnummer (eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns).
 3. Debiterad ersättning för installation av grön teknik, debiterad ersättning för annat än installation av grön teknik samt betalt belopp för installation av grön teknik. Inkludera också den dag som betalningen för installationen kommit in till dig.
 4. Vad du har utfört för installation samt antalet arbetade timmar.
 5. Det belopp som du begär som utbetalning från Skatteverket.

Rotavdraget eller det gröna avdraget?

Du kan inte kombinera det gröna avdraget och rotavdraget när du installerar solceller. Tidigare har du kunnat dra bort 9 procent i rotavdrag vid en solcellsinstallation, men nu är det istället det gröna avdraget som gäller. Den stora skillnaden är att rotavdraget endast har legat på 9 procent, jämfört med det gröna avdraget som ligger på 15 procent. Det blir därmed mer förmånligt med det gröna avdraget. Du kan dock fortfarande använda rotavdraget till andra installationer eller renoveringar. Det är exempelvis fullt möjligt att använda det gröna avdraget vid en solcellsinstallation och sedan använda rotavdraget för att byta fönster.

Du kan läsa mer om rotavdraget här!

 

Det gröna avdraget gäller från och med 1 januari 2021.

 

Källa: Regeringen.se 

Fler inlägg om Solceller

Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
I torsdagens vårbudget stod det klart att de som gick miste om solcellsstöd 2020 i genomsnitt kommer att få ut över 25 000 kronor. När ett stödsystem byttes mot ett annat (det gröna avdraget) hamnade flera hushåll i kläm. Förra sommaren tog budgeten för det gamla solcellsstödet slu...
Läs mer om Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
Allt du behöver veta om att installera solel
Fler och fler svenskar väljer att installera solel. Det är en klimatvänlig lösning som dessutom kan vara riktig lönsam. Enlig Energimyndigheten fanns det 25 486 anläggningar anslutna till Sveriges elnät vid slutet på 2018, men den siffran har mer än dubblats under de senaste åren. Fö...
Läs mer om Allt du behöver veta om att installera solel
Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel
All el som produceras i Sverige är i huvudsak skattepliktig. Detta regleras i lagen (1994:1776) om skatt på energi som förkortas LSE. Regeringen har nu tagit fram ett förslag på att egenproducerad solel ska vara skattebefriad. Om du har investerat i solceller, antigen som privatper...
Läs mer om Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel