Gröna avdraget eller Rotavdrag?

Med det gröna avdraget får du dra bort 20 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det är ett skatteavdrag som görs direkt på fakturan.

Tjej använder solenergi för att få elektricitet till läslampan.

Om du nu ska installera solceller ber du installatören att dra bort 20 procent av material- och arbetskostnaden på en gång. På så sätt slipper du och andra som investerar i solceller att ansöka om att få beloppet utbetalat retroaktivt.

Du kan göra avdrag för upp till 50 000 kronor per år. Som vi nämnde ovan är en skillnad mot rotavdraget att skattereduktionen gäller för både material- och arbetskostnader.

Begäran som skattereduktion för gröna investeringar ska lämnas in på Skatteverket senast den 31 januari året efter beskattningsåret då arbetet/installationen betalades. Om du köper solceller är det installatören eller leverantören (om du exempelvis endast köper material) som ansvarar för att begäran skickas in i tid.

Vad är skillnaden mellan skatteavdrag solceller och det gröna avtalet?

Det finns fördelar och nackdelar med de båda statliga stöden som har tagits fram för att gynna klimatsmarta investeringar. Som nämnt ovan är en klar fördel med det nya gröna avtalet att du slipper göra ansökan själv, investeringen blir mindre vid köptillfället och det kommer att krävas mindre byråkrati.

tidslinje över rotavdrag, solcellsstöd och det gröna avdraget

(Klicka och zooma in för att göra bilden större)

Solcellsstöd täcker 20 procent av investeringen

Om du installerade solceller 2019 eller 2020 har du haft möjlighet att göra ett avdrag på 20 procent av investeringskostnaden med hjälp av investeringsstödet för solceller som i folkmun kallas för solcellsstödet. Även detta stöd täcker därmed både arbete samt material.

Vi kollar på hur mycket du får i stöd.

 • Om du köper och installerar solceller för 100 000 kronor totalt får du ett stöd på 20 000 kronor.
 • Köper du solceller för 150 000 kronor får du ett stöd på 30 000 kronor.
 • Gör du en större investering och köper solceller för 200 000 kronor istället så får du 40 000 kronor i bidrag.

Med solcellsstödet har högsta möjliga stöd per solcellssystem varit 1,2 miljoner kronor. För att komma upp i den summan måste du köpa solceller för över 5 miljoner. De stödberättigande kostnaderna får dock maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt.

Det gröna avtalet minskar investeringskostnaden med 50 000 kronor

Med den gröna skattereduktionen får du dra av 20 procent av investeringskostnaden ( för material och arbete) till ett belopp som uppgår till högst 50 000 kronor när du köper solceller.

Vi kollar på hur mycket du får i stöd

 • Om du köper och installerar solceller för 100 000 kronor får du ett avdrag på 20 000 kronor.
 • Köper du solceller för 150 000 kronor får du göra ett avdrag på 30 000 kronor.
 • Gör du en större investering och köper solceller för 200 000 kronor istället får du 40 000 kronor i avdrag.

För att komma upp i 50 000 kronor (som är maxbeloppet i avdrag per år) ska du installera solceller till en summa på cirka 250 000 kronor.

Storleken på stödet från och med 2023 ökar därmed något, från 15 till 20 procent av investeringen. Den gröna skattereduktionen kommer dock att omfatta alla som installerar solceller, till skillnad från solcellsstödet som enbart har gått att söka så länge det har funnit pengar kvar i budgeten. Totalt 1,2 miljarder kronor budgeterades till solcellsstöd år 2020 och det räcker inte till alla som har sökt stödet.

Vill du installera solceller? Börja med att ta in offerter. Vi rekommenderar att du jämför flera offerter så kan du vara säker på att du får ett bra pris. 

Stöd för egenproducerad elenergi och laddpunkter

Det gröna avdraget omfattar inte enbart solceller. Du kan även få stöd om du ska lagra egenproducerad elenergi (något du gör för att öka användningen av förnybar energi i den egna fastigheten/bostaden). Avdraget ligger då på 50 procent. Även om du köper och installerar en laddstolpe/laddpunkt till elbilen får du göra ett avdrag på hela 50 procent av kostnaden.

Du får avdrag för det som kallas för grön teknik

Det kan vara svårt att veta exakt vad grön teknik är för något, men den nya skattereduktionen ska gälla för:

 1. Installation av nätanslutet solcellssystem. Om du har en anläggning som både producerar solel och solvärme måste elproduktionen uppgå till minst 20 procent av systemets beräknade sammanlagda ärliga el- och värmeproduktion.

Här blir det lite krångligt, men punkt två definieras så här i lagförslaget:

 1. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi som är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet och bidrar till att a) lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och b) öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

Du får också göra avdrag för laddningspunkt till elfordon:

 1. Installation av laddningspunkt till elfordon som är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad och utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i a) standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2, eller b) standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo 2.

I övrigt får du endast göra ett grönt avdrag om installationen gäller för:

 • ett småhus, en tomtmark till ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion, alternativt:
 • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt (om du det är du som äger den)

Företagare? Detta gäller får att få det gröna avdraget utbetalat

Du fyller i en ansökan som du hittar på Skatteverket och skickar in den dit.

Illustration som visar företag som begär grönt stöd

Din ansökan ska innehålla:

 1. Personuppgifter som namn, adress och personnummer. Om det finns ett organisationsnummer ska det inkluderas, även ditt samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer.
 2. Personuppgifter på köparen. Det räcker med personnummer (eller samordningsnummer i de fall sådant nummer finns).
 3. Debiterad ersättning för installation av grön teknik, debiterad ersättning för annat än installation av grön teknik samt betalt belopp för installation av grön teknik. Inkludera också den dag som betalningen för installationen kommit in till dig.
 4. Vad du har utfört för installation samt antalet arbetade timmar.
 5. Det belopp som du begär som utbetalning från Skatteverket.

Rotavdraget eller det gröna avdraget?

Du kan inte kombinera det gröna avdraget och rotavdraget när du installerar solceller. Tidigare har du kunnat dra bort 9 procent i rotavdrag vid en solcellsinstallation, men nu är det istället det gröna avdraget som gäller. Den stora skillnaden är att rotavdraget endast har legat på 9 procent, jämfört med det gröna avdraget som ligger på 20 procent. Det blir därmed mer förmånligt med det gröna avdraget. Du kan dock fortfarande använda rotavdraget till andra installationer eller renoveringar. Det är exempelvis fullt möjligt att använda det gröna avdraget vid en solcellsinstallation och sedan använda rotavdraget för att byta fönster.

Du kan läsa mer om rotavdraget här!

 

Det gröna avdraget gäller från och med 1 januari 2023.

 

Källa: Regeringen.se 

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Beskriv uppdraget

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress

(Adressen där uppdraget ska utföras)

När du klickar på ‘Skicka förfrågan’ skapar vi ett HelpHero konto åt dig. Med det godkänner du att relevanta företag kontaktar dig för att lämna offerter.

Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om solceller
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Rotavdrag eller grönt avdrag? Med det gröna avdraget får du dra bort 20 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det ä...
Läs mer om
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Installera solceller i Sverige
Att installera solceller i Sverige blir allt mer populärt Att installera solceller i Sverige är inte ett självklart val för många, då landet inte upplevs som solsäkert. Men solenergi blir allt mer populärt och antalet solcellsanläggningar har ökat med 46% mellan 2020 och 2021. I Sverige ...
Läs mer om
Installera solceller i Sverige
Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs Otovo
Solenergi är fortsatt populärt, men vad kostar solceller och vilka är bäst? Visst kan det kännas som att det inte ofta är sol i Sverige, men solceller kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna väsentligt. Hur mycket el solpaneler i Sverige kan producera beror på flera ...
Läs mer om
Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs Otovo
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.