Så installeras en solcellsanläggning

Bästa läget för en solcellsanläggning är att ha panelerna riktade mot söder. Solpanelerna bör även ha en lutning på 45 grader och själva anläggningen bör ligga på en plats utan skugga och med ett högt antal soltimmar per år.

Som du märker är det många saker som behöver stämma, bland annat husets alternativt tomtens läge, vart i landet ditt hus ligger och hur omgivningen ser ut. Bor du intill ett berg med skog som skymmer solen kommer detta naturligtvis att påverka hur mycket solel du kan producera.

Solcellsanläggning installation steg för steg

Solcellspaneler som är installerade på ett hustak.

Låt oss säga att du har de bästa förutsättningarna och att du vill installera solcellsanläggningen på egen hand. Hur går det till?

Det första är att börja undersöka taket eller platsen där solcellsanläggningen ska monteras. Ska den upp på taket behöver du en byggställning, säkerheten är viktig trots allt. Därefter installeras takfästen, oftast genom att flytta på takpannor och skruva takkrokar direkt i råsponten. Krokarna i sig är formade på ett sådant sätt att takpannan enkelt kan återställas. Därefter monteras skenor i krokarna, vertikalt från ena sidan av taket till den andra sidan. Detta är montagesystemet. Det finns olika system och de flesta gör de enkelt att sedan montera på själva solpanelerna.

Så fungerar en solcellsanläggning

När montagesystemet är uppe behöver du bära upp dina solcellspaneler. Dessa kan väga uppemot 20 kg. Den första panelraden är på många sätt den viktigaste så lägg extra mycket tid på att säkerställa att den är rak och rätt monterad. Efter att samtliga paneler kommer på plats är det dags att dra kablar från solpanelerna till växelriktaren och elcentralen. Detta är ett annat kritiskt moment och något som tar lång tid. Kablarna måste fästas på ett sådant sätt att de inte kan skadas eller skava mot taket på något sätt. Om kablarna kan röra sig är risken stor för att de slits ned, kanske inte efter de första åren, men efter 30 eller 40 år.

Även solljus påverkar kablarna. Partierna som ligger under solcellspanelerna behöver inget speciellt skydd men de kabeldelar som solen kan lysa på behöver skyddas mot UV-ljus. Kablarna dras från taket ned till källaren via ett hål. Detta hål behöver tätas, annars finns det risk för fuktskador. Det är även viktigt att byta till en dubbelriktad elmätare. Detta är något av de sista som görs och det är oftast elnätsleverantören som tar hand om detta.

Göra själv eller överlåta till andra

Som du märker finns det många delar som behöver utföras på ett korrekt sätt, från takarbetet till installationen av kablarna mot elcentralen och dylikt. Om du är det minsta osäker på dessa delar, låt en installatör ta hand om arbetet åt dig. Det viktiga är trots allt att din solcellsanläggning installeras på rätt sätt. Misstag, slarv och felaktigheter kan leda till flera konsekvenser, vissa allvarligare än andra. Det finns många solcellsinstallatörer att vända sig till. Oftast kan företaget som säljer solcellsanläggningen åt dig även hjälpa dig med installationen, alternativt föreslå duktiga företag som kan utföra installationen.

 

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om solceller
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Rotavdrag eller grönt avdrag? Med det gröna avdraget får du dra bort 20 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det ä...
Läs mer om
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Installera solceller i Sverige
Att installera solceller i Sverige blir allt mer populärt Att installera solceller i Sverige är inte ett självklart val för många, då landet inte upplevs som solsäkert. Men solenergi blir allt mer populärt och antalet solcellsanläggningar har ökat med 46% mellan 2020 och 2021. I Sverige ...
Läs mer om
Installera solceller i Sverige
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Solenergi är fortsatt populärt, men vad kostar solceller och vilka är bäst? Visst kan det kännas som att det inte ofta är sol i Sverige, men solceller kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna väsentligt. Hur mycket el solpaneler i Sverige kan producera beror på fler...
Läs mer om
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.