96 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Kunskapsbank / Så mycket kostar solceller

Så mycket kostar solceller

Generellt räknar man med att solceller kostar runt 16 000 – 23 000 kronor per installerad kilowatt. Det finns naturligtvis både billigare och dyrare solcellsanläggningar. Ju större anläggning, desto lägre snittpris per kW får du betala.

En solcellsanläggning kan kosta mellan 50 000 kronor upp till 200 000 kronor beroende på hur stor den ska vara.

Du kan sänka kostnaden genom att ansöka om investeringsbidrag. Denna gör det möjligt att dra av 20 procent av kostnaden för solcellsanläggningen. Notera att du inte får använda investeringsbidraget tillsammans med rotavdraget.

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Är solcellerna värda priset?

Om du vill minska dina årliga elkostnader och samtidigt bidra till bättre miljö är solel ett utmärkt alternativ. Det finns inga större kostnader utöver den initiala investeringen vilket gör det lätt att räkna ut när din anläggning har återbetalat sig själv och börjar bli lönsam. För det mesta tar det mellan 12 till 17 år. Själva solcellsanläggningen har en förväntad livslängd på runt 30 år, något som bara blir bättre allteftersom solcellerna utvecklas. I de allra flesta fall är det värt att investera i solceller.

Hur tjänar jag på en solcellsanläggning?

Intäkterna från solelen kommer från flera håll. Du sparar pengar genom att använda elen du själv producerar istället för el från elbolaget. Om din elproduktion är större än din elkonsumtion har du överskottsel. Denna el kan du mata in till elnätet och sälja till ett elhandelsbolag eller ett elnätbolag. Denna intäkt kan variera eftersom företagen har olika erbjudanden och avtal. Slutligen finns det även en skattereduktion för överskottsel. Denna ligger på 0,6 kr per kWh. Som mest kan du få en skattereduktion på 30 000 kWh, vilket blir 18 000 kr om året.

Så går det till när du säljer solel

Om du säljer överskottsel för mer än 30 000 kronor per år behöver du vara momsregistrerad och betala moms. Säljer du mindre än det angivna beloppet behöver du inte betala moms. Du kan även sälja el för upp till 40 000 kronor per fastighet med solceller och per år, utan att betala inkomstskatt på detta.

Om din solcellsanläggning ligger under 255 kW behöver du inte heller betala energiskatt för elen du själv använder. Flera små solcellsanläggningar som tillsammans överstiger gränsen på 255 kW har en sänkt energiskatt.

solceller på ett fält med träd i bakgrunden

Räkneexempel – Kostnad solceller

Du installerar en solpanel på 5 kW med en investeringskostnad på 16 000 kr/kW plus moms. Detta ger 5 x 16 000 x 1,25 = 100 000 kr. Med investeringsstödet, vilket är ett bidrag på 20 procent, blir investeringskostnaden 80 000 kronor.

Vi antar följande variabler:

Årsproduktion från anläggning på 1 000 kWh/kW, vilket blir 5 000 kWh/år. Av dessa går 40 % till egen konsumtion och resterande blir överskottsel.

Den egna konsumtionen kostar 99 öre /kWh, inklusive moms. Detta är baserat på ett elpris som ligger på 31 öre/kWh (medelpriset per månad mellan januari och december för 2017). Nätavgift/elöverföringsavgift ligger på 15,5 öre/kWh. Energiskatten ligger på 32,5 öre/kWh.

Överskottselen ger dig en intäkt på 96 öre/kWh. Detta är baserat på att överskottselen säljs för samma pris som det ovan bestämda elpriset. Här ingår även en skattereduktion på 60 öre/kWh och att du får betalt av elnätsföretaget för ”nätnytta”, vilket ger ytterligare 5 öre/kWh.

40 % av 5 000 kWh (årsproduktionen från din anläggning) ger 2 000 kWh, vilket ger en intäkt på 1 980 kr/år i sparade pengar.

60 % av 5 000 kWh ger 3 000 kWh, vilket ger en intäkt på 2 880 kr/år.

Det går även att tjäna pengar på att sälja elcertifikat, men det blir ingen större skillnad och innebär oftast mer jobb än vad det är värt.

I exemplet tjänar du 4 860 kr om året. Efter strax över 14 år har du tjänat in hela investeringskostnaden, då har anläggningen i princip nått halva sin livslängd. Allt du tjänar därefter är vinst.

 





Fler inlägg om Solceller

Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
I torsdagens vårbudget stod det klart att de som gick miste om solcellsstöd 2020 i genomsnitt kommer att få ut över 25 000 kronor. När ett stödsystem byttes mot ett annat (det gröna avdraget) hamnade flera hushåll i kläm. Förra sommaren tog budgeten för det gamla solcellsstödet slu...
Läs mer om Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
Allt du behöver veta om att installera solel
Fler och fler svenskar väljer att installera solel. Det är en klimatvänlig lösning som dessutom kan vara riktig lönsam. Enlig Energimyndigheten fanns det 25 486 anläggningar anslutna till Sveriges elnät vid slutet på 2018, men den siffran har mer än dubblats under de senaste åren. Fö...
Läs mer om Allt du behöver veta om att installera solel
Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel
All el som produceras i Sverige är i huvudsak skattepliktig. Detta regleras i lagen (1994:1776) om skatt på energi som förkortas LSE. Regeringen har nu tagit fram ett förslag på att egenproducerad solel ska vara skattebefriad. Om du har investerat i solceller, antigen som privatper...
Läs mer om Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel