Solceller – effekt och verkningsgrad: Vad betyder detta?

För att du ska kunna välja mellan olika solcellspaneler och skapa en solcellsanläggning som passar dig är det bra om du känner till vissa viktiga termer och egenskaper.

Vad menas med effekt?

Effekt anges i watt (W). Det är ett mått som du kommer att hitta hos så gott som alla elektroniska prylar. Måttet används även för att ange hästkrafter hos bilar men vi struntar i detta just nu och fokuserar på den elektriska energin.

Kort förklarat betyder hög effekt att prylen behöver tillgodoses med mer ström för att drivas. När det kommer till solcellsanläggningar anger effekten hur mycket energi som anläggningen kan bidra med, det vill säga hur mycket ström som produceras. Vanligtvis anges hur mycket energi per timme som en solcellsanläggning kan producera. I vissa fall anges det även per år, då är måttet kWh/år.

Det går att få en bra liknelse genom att jämföra elektricitet med vatten. Effekt, det vill säga Watt, kan jämföras med hur kraftigt vattnet strömmar ut ur en kran. Energi, räknat i Wattimmar (Wh), kan liknas vid hur mycket vatten som har strömmat ut ur kranen under en timme.

Vad betyder verkningsgrad?

En kvinna gör research om solceller, verkningsgrad, effekt och kostnad.

Verkningsgraden anger hur stor del av den tillförda energin som kan omvandlas till en annan form av energi.

Verkningsgrad är ett mått som anger hur effektivt något är. När det kommer till solceller anger verkningsgraden hur stor del av den tillförda energin som kan omvandlas till en annan form av energi. Ju högre verkningsgrad, desto lägre energiförluster vid omvandlingen.

Verkningsgraden anges i procent och räknas ut vid ”standard test conditions” (STC). Det innebär uträkning i kontrollerad miljö. STC innebär instrålning på 1 kW/m2, 45 graders infall mot solcellen, 25 grader Celsius och en ”airmass” på 1,5. En solcellsanläggning kan exempelvis ha en verkningsgrad på 15 %. Det betyder att 15 % av solenergin som når solcellerna kan omvandlas till användbar elektricitet. Resterande 85 % omvandlas till någon annan form av energi, exempelvis värme.

Solel

Solens strålar bidrar med en hel del energi och denna anges i kilowattimmar per kvadratmeter. Solinstrålningen skiljer sig mellan olika länder och även olika platser. Sverige har i snitt runt 1060 kWh/m2/år. En solcells verkningsgrad anger hur mycket av d++hhhenna energi som solcellen kan omvandla till solel.

Solceller

Varje år blir solcellerna bättre och mer effektiva. Den allra bästa verkningsgraden som nåtts är runt 23 %. Teoretiskt ligger den maximala verkningsgraden på cirka 33 %, vilket innebär att dagens företag fortfarande har en hel del potential. Det finns andra typer av solceller som har en ännu högre teoretisk verkningsgrad, det återstår att se om även dessa kan bli tillräckligt kostnadseffektiva för att kunna säljas på marknaden. Det vanligaste är att solcellerna ligger på verkningsgrader mellan 16 och 20 %. Ju lägre verkningsgrad, desto fler solceller behöver du för att kunna komma upp till en viss effekt.

Solpanelens läge

Det är viktigt att poängtera att en solcell behöver vara både riktad och lutad på rätt sätt för att kunna fungera så effektivt som möjligt. Solcellerna ska vara riktade åt söder och de ska ha en lutning mellan 35 och 45 grader. Solcellerna får inte heller skuggas av exempelvis träd eller dylikt, detta minskar effekten direkt.

Solcellers verkningsgrad: Räkneexempel

En solpanel har en verkningsgrad på 18 %. Vid STC innebär detta en effekt på 180 W/m2. För att få ut 1 kW behövs 1000/180=5,55 m2. Instrålningen i Sverige anger 1060 kWh/m2/år. 1060/5,55=190,99, vilket innebär att du kan få ut cirka 191 kWh/m2/år med din solcellsanläggning.

Har du en solcellsanläggning som är 45 kvadratmeter, vanligt för en större villa, innebär det i teorin 8 595 kWh/år.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om solceller
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Rotavdrag eller grönt avdrag? Med det gröna avdraget får du dra bort 20 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det ä...
Läs mer om
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Installera solceller i Sverige
Att installera solceller i Sverige blir allt mer populärt Att installera solceller i Sverige är inte ett självklart val för många, då landet inte upplevs som solsäkert. Men solenergi blir allt mer populärt och antalet solcellsanläggningar har ökat med 46% mellan 2020 och 2021. I Sverige ...
Läs mer om
Installera solceller i Sverige
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Solenergi är fortsatt populärt, men vad kostar solceller och vilka är bäst? Visst kan det kännas som att det inte ofta är sol i Sverige, men solceller kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna väsentligt. Hur mycket el solpaneler i Sverige kan producera beror på fler...
Läs mer om
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.