126 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Solceller / Solceller – effekt och verkningsgrad: Vad betyder detta?

Solceller – effekt och verkningsgrad: Vad betyder detta?

För att du ska kunna välja mellan olika solcellspaneler och skapa en solcellsanläggning som passar dig är det bra om du känner till vissa viktiga termer och egenskaper.

Passa på att göra en gratis förfrågan och få flera offerter från olika företag som är proffs på solceller!

Vad menas med effekt?

Effekt anges i watt (W). Det är ett mått som du kommer att hitta hos så gott som alla elektroniska prylar. Måttet används även för att ange hästkrafter hos bilar men vi struntar i detta just nu och fokuserar på den elektriska energin.

Kort förklarat betyder hög effekt att prylen behöver tillgodoses med mer ström för att drivas. När det kommer till solcellsanläggningar anger effekten hur mycket energi som anläggningen kan bidra med, det vill säga hur mycket ström som produceras. Vanligtvis anges hur mycket energi per timme som en solcellsanläggning kan producera. I vissa fall anges det även per år, då är måttet kWh/år.

Det går att få en bra liknelse genom att jämföra elektricitet med vatten. Effekt, det vill säga Watt, kan jämföras med hur kraftigt vattnet strömmar ut ur en kran. Energi, räknat i Wattimmar (Wh), kan liknas vid hur mycket vatten som har strömmat ut ur kranen under en timme.

Vad betyder verkningsgrad?

En kvinna gör research om solceller, verkningsgrad, effekt och kostnad.
Verkningsgraden anger hur stor del av den tillförda energin som kan omvandlas till en annan form av energi.

Verkningsgrad är ett mått som anger hur effektivt något är. När det kommer till solceller anger verkningsgraden hur stor del av den tillförda energin som kan omvandlas till en annan form av energi. Ju högre verkningsgrad, desto lägre energiförluster vid omvandlingen.

Verkningsgraden anges i procent och räknas ut vid ”standard test conditions” (STC). Det innebär uträkning i kontrollerad miljö. STC innebär instrålning på 1 kW/m2, 45 graders infall mot solcellen, 25 grader Celsius och en ”airmass” på 1,5. En solcellsanläggning kan exempelvis ha en verkningsgrad på 15 %. Det betyder att 15 % av solenergin som når solcellerna kan omvandlas till användbar elektricitet. Resterande 85 % omvandlas till någon annan form av energi, exempelvis värme.

Solel

Solens strålar bidrar med en hel del energi och denna anges i kilowattimmar per kvadratmeter. Solinstrålningen skiljer sig mellan olika länder och även olika platser. Sverige har i snitt runt 1060 kWh/m2/år. En solcells verkningsgrad anger hur mycket av d++hhhenna energi som solcellen kan omvandla till solel.

Solceller

Varje år blir solcellerna bättre och mer effektiva. Den allra bästa verkningsgraden som nåtts är runt 23 %. Teoretiskt ligger den maximala verkningsgraden på cirka 33 %, vilket innebär att dagens företag fortfarande har en hel del potential. Det finns andra typer av solceller som har en ännu högre teoretisk verkningsgrad, det återstår att se om även dessa kan bli tillräckligt kostnadseffektiva för att kunna säljas på marknaden. Det vanligaste är att solcellerna ligger på verkningsgrader mellan 16 och 20 %. Ju lägre verkningsgrad, desto fler solceller behöver du för att kunna komma upp till en viss effekt.

Solpanelens läge

Det är viktigt att poängtera att en solcell behöver vara både riktad och lutad på rätt sätt för att kunna fungera så effektivt som möjligt. Solcellerna ska vara riktade åt söder och de ska ha en lutning mellan 35 och 45 grader. Solcellerna får inte heller skuggas av exempelvis träd eller dylikt, detta minskar effekten direkt.

Solcellers verkningsgrad: Räkneexempel

En solpanel har en verkningsgrad på 18 %. Vid STC innebär detta en effekt på 180 W/m2. För att få ut 1 kW behövs 1000/180=5,55 m2. Instrålningen i Sverige anger 1060 kWh/m2/år. 1060/5,55=190,99, vilket innebär att du kan få ut cirka 191 kWh/m2/år med din solcellsanläggning.

Har du en solcellsanläggning som är 45 kvadratmeter, vanligt för en större villa, innebär det i teorin 8 595 kWh/år.

Fler inlägg om Solceller

Så installeras en solcellsanläggning
Bästa läget för en solcellsanläggning är att ha panelerna riktade mot söder. Solpanelerna bör även ha en lutning på 45 grader och själva anläggningen bör ligga på en plats utan skugga och med ett högt antal soltimmar per år. Som du märker är det många saker som behöver stämma, bland an...
Läs mer om Så installeras en solcellsanläggning
Tänk på detta om du vill köpa solceller
Solceller blir allt mer effektiva och billiga. Samtidigt försöker regeringen på flera sätt minska landets miljöpåverkan, bland annat genom att satsa på hållbar energi. Det finns många anledningar till att investera i solceller till hemmet. Du minskar inte bara hushållets elförbrukning, du...
Läs mer om Tänk på detta om du vill köpa solceller
Fördelar och nackdelar med integrerade solcellstak
Fördelar och nackdelar med integrerade solcellstak I takt med att den tekniska utvecklingen har gått framåt har också taken på våra hus förändrats. När du tänker på olika tak ser du kanske tegel, betong eller papp framför dig? Tre vanliga takmaterial. Men idag finns det faktiskt tak som ha...
Läs mer om Fördelar och nackdelar med integrerade solcellstak