123 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Kunskapsbank / Solceller – effekt och verkningsgrad: Vad betyder detta?

Solceller – effekt och verkningsgrad: Vad betyder detta?

För att du ska kunna välja mellan olika solcellspaneler och skapa en solcellsanläggning som passar dig är det bra om du känner till vissa viktiga termer och egenskaper.

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Vad menas med effekt?

Effekt anges i watt (W). Det är ett mått som du kommer att hitta hos så gott som alla elektroniska prylar. Måttet används även för att ange hästkrafter hos bilar men vi struntar i detta just nu och fokuserar på den elektriska energin.

Kort förklarat betyder hög effekt att prylen behöver tillgodoses med mer ström för att drivas. När det kommer till solcellsanläggningar anger effekten hur mycket energi som anläggningen kan bidra med, det vill säga hur mycket ström som produceras. Vanligtvis anges hur mycket energi per timme som en solcellsanläggning kan producera. I vissa fall anges det även per år, då är måttet kWh/år.

Det går att få en bra liknelse genom att jämföra elektricitet med vatten. Effekt, det vill säga Watt, kan jämföras med hur kraftigt vattnet strömmar ut ur en kran. Energi, räknat i Wattimmar (Wh), kan liknas vid hur mycket vatten som har strömmat ut ur kranen under en timme.

Vad betyder verkningsgrad?

En kvinna gör research om solceller, verkningsgrad, effekt och kostnad.
Verkningsgraden anger hur stor del av den tillförda energin som kan omvandlas till en annan form av energi.

Verkningsgrad är ett mått som anger hur effektivt något är. När det kommer till solceller anger verkningsgraden hur stor del av den tillförda energin som kan omvandlas till en annan form av energi. Ju högre verkningsgrad, desto lägre energiförluster vid omvandlingen.

Verkningsgraden anges i procent och räknas ut vid ”standard test conditions” (STC). Det innebär uträkning i kontrollerad miljö. STC innebär instrålning på 1 kW/m2, 45 graders infall mot solcellen, 25 grader Celsius och en ”airmass” på 1,5. En solcellsanläggning kan exempelvis ha en verkningsgrad på 15 %. Det betyder att 15 % av solenergin som når solcellerna kan omvandlas till användbar elektricitet. Resterande 85 % omvandlas till någon annan form av energi, exempelvis värme.

Solel

Solens strålar bidrar med en hel del energi och denna anges i kilowattimmar per kvadratmeter. Solinstrålningen skiljer sig mellan olika länder och även olika platser. Sverige har i snitt runt 1060 kWh/m2/år. En solcells verkningsgrad anger hur mycket av d++hhhenna energi som solcellen kan omvandla till solel.

Solceller

Varje år blir solcellerna bättre och mer effektiva. Den allra bästa verkningsgraden som nåtts är runt 23 %. Teoretiskt ligger den maximala verkningsgraden på cirka 33 %, vilket innebär att dagens företag fortfarande har en hel del potential. Det finns andra typer av solceller som har en ännu högre teoretisk verkningsgrad, det återstår att se om även dessa kan bli tillräckligt kostnadseffektiva för att kunna säljas på marknaden. Det vanligaste är att solcellerna ligger på verkningsgrader mellan 16 och 20 %. Ju lägre verkningsgrad, desto fler solceller behöver du för att kunna komma upp till en viss effekt.

Solpanelens läge

Det är viktigt att poängtera att en solcell behöver vara både riktad och lutad på rätt sätt för att kunna fungera så effektivt som möjligt. Solcellerna ska vara riktade åt söder och de ska ha en lutning mellan 35 och 45 grader. Solcellerna får inte heller skuggas av exempelvis träd eller dylikt, detta minskar effekten direkt.

Solcellers verkningsgrad: Räkneexempel

En solpanel har en verkningsgrad på 18 %. Vid STC innebär detta en effekt på 180 W/m2. För att få ut 1 kW behövs 1000/180=5,55 m2. Instrålningen i Sverige anger 1060 kWh/m2/år. 1060/5,55=190,99, vilket innebär att du kan få ut cirka 191 kWh/m2/år med din solcellsanläggning.

Har du en solcellsanläggning som är 45 kvadratmeter, vanligt för en större villa, innebär det i teorin 8 595 kWh/år.

Fler inlägg om Solceller

Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
I torsdagens vårbudget stod det klart att de som gick miste om solcellsstöd 2020 i genomsnitt kommer att få ut över 25 000 kronor. När ett stödsystem byttes mot ett annat (det gröna avdraget) hamnade flera hushåll i kläm. Förra sommaren tog budgeten för det gamla solcellsstödet slu...
Läs mer om Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
Allt du behöver veta om att installera solel
Fler och fler svenskar väljer att installera solel. Det är en klimatvänlig lösning som dessutom kan vara riktig lönsam. Enlig Energimyndigheten fanns det 25 486 anläggningar anslutna till Sveriges elnät vid slutet på 2018, men den siffran har mer än dubblats under de senaste åren. Fö...
Läs mer om Allt du behöver veta om att installera solel
Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel
All el som produceras i Sverige är i huvudsak skattepliktig. Detta regleras i lagen (1994:1776) om skatt på energi som förkortas LSE. Regeringen har nu tagit fram ett förslag på att egenproducerad solel ska vara skattebefriad. Om du har investerat i solceller, antigen som privatper...
Läs mer om Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel