Skillnaden mellan solceller och solfångare

Solenergi är en fantastisk energikälla som kan användas till att förbättra vardagen på flera sätt. Vet du hur solceller skiljer sig från solfångare och solvärme? På den här sidan reder vi ut vad som är vad.

Fakta om solceller

En solcell är en slags platta som kan omvandla solljus till elektricitet. Det finns olika typer av solceller. Den vanligaste typen är kristallina solceller som i de flesta fall består av kisel. Det finns även tunnfilmssolceller men de är, för tillfället, inte lika effektiva som kristallina solceller.

När solcellerna kopplas ihop bildar de en solpanel. En solcellsanläggning kan bestå av en eller flera solpaneler. Med hjälp av din solcellsanläggning kan du producera el som du även använder själv. Producerar du mer el än vad du tillverkar kan du sälja överskottsel till elbolag.

Fakta om solfångaresol i horisonten bakom en åker

En solfångare skiljer sig från en solcell på flera sätt. Bägge ser relativt lika ut. Solfångaren monteras på taket och har ett mörkt utseende som kan förväxlas med en solpanel. Funktionsmässigt fyller solfångaren en helt annan funktion. Solfångaren koncentrerar värmen från solljuset. Värmen används för att värma upp olika anläggningar, exempelvis en utomhuspool, en värmepump eller tappvarmvattnet. Med hjälp av en solfångare slipper du betala lika mycket för uppvärmning av varmvatten och dylikt, åtminstone under årets varma dagar.

Vilken investering är bäst?

Ur ett miljöperspektiv har bägge sina fördelar. Både solceller och solfångare får sin energi från en förnyelsebar energikälla, nämligen solen. Detta är både en styrka och en svaghet. Under vintern, när vädret både är kallare och dagarna kortare, har solceller och solfångare ingen verkan alls. Det är dock betydligt bättre för miljön att använda en solcellsanläggning eller solfångare under sommaren jämfört med att inte använda någon alls.

Som en investering har bägge sina för- och nackdelar:

Solceller producerar elektricitet som du kan använda för ditt eget behov, vilket sänker dina elkostnader gentemot ditt elbolag. Överskottsel kan även säljas och du får en skattereduktion för denna försäljning, plus att flera elbolag har fördelaktiga erbjudanden för inköpet av egenproducerad el. Slutligen kan du få ett investeringsstöd som täcker 30 procent av kostnaden för en solcellsanläggning. Det finns många incitament till att välja denna investering, speciellt om hushållet använder mycket elektricitet året om.

Solfångarens huvudsakliga uppgift är att värma vatten till olika ändamål. Om du använder mycket varmvatten, eller om uppvärmningen av vatten är problematisk under sommaren, är solfångaren det självklara valet.

Illustration som visar hur solceller och en solfångare samlar in solenergi för att producera el respektive varmvatten.

Text om solceller och solfångare som tillhör illustrationen ovan.

Vad kostar en solcellsanläggning och en solfångare?

Kostnadsmässigt är skillnaden stor mellan solceller och solfångare. En solcellsanläggning kan kosta mellan 50 000 och 100 000 kronor, även när du tar investeringsstödet i beräkning. En solfångaranläggning kan kosta mellan 20 000 och 50 000 kronor, inklusive varmvattenberedare eller ackumulatortank.

Återbetalningstid för solceller och solfångare

Solfångarens återbetalningstid beror på hur stora besparingar du gör på varmvatten under sommaren. En anläggning med solfångare har en lång livslängd, generellt mellan 30 och 50 år. Det innebär att det finns gott om tid för solfångaren att bli lönsam.

Solcellsanläggningens återbetalningstid brukar generellt ligga mellan 12–17 år, beroende på hur stor och effektiv anläggningen är. Solcellernas livslängd ligger på mellan 20 till 30 år. Ju soligare väder, desto mer elektricitet kan en solcellsanläggning producera.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om solceller
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Rotavdrag eller grönt avdrag? Med det gröna avdraget får du dra bort 20 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det ä...
Läs mer om
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Installera solceller i Sverige
Att installera solceller i Sverige blir allt mer populärt Att installera solceller i Sverige är inte ett självklart val för många, då landet inte upplevs som solsäkert. Men solenergi blir allt mer populärt och antalet solcellsanläggningar har ökat med 46% mellan 2020 och 2021. I Sverige ...
Läs mer om
Installera solceller i Sverige
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Solenergi är fortsatt populärt, men vad kostar solceller och vilka är bäst? Visst kan det kännas som att det inte ofta är sol i Sverige, men solceller kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna väsentligt. Hur mycket el solpaneler i Sverige kan producera beror på fler...
Läs mer om
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.