81 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kundtjänst: 08-232 232
Kunskapsbank / Solceller / Solceller på tak

Solceller på tak

Solceller byggs för de mesta på hustak. Detta är mer lönsamt jämfört med att integrera solcellerna i husfasaden eller montera solcellerna på marken.

En solcellsanläggning består vanligtvis av fem delar.

Dessa är:

  • Solcellerna som genererar likström
  • Monteringssystemet som du fäster solcellerna på
  • Kablar som transporterar likström till växelriktaren
  • Växelriktaren som omvandlar likström till växelström
  • Undercentralen som kopplar solcellsanläggningen till husets el

Detta är en generell bild av vad som ingår. Det finns även andra delar, exempelvis säkring och elmätare för att nämna några.

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Bäst placering

För att en solcellsanläggning ska ge bästa effekt behöver solcellerna vara riktade mot solen så länge som möjligt. Bästa resultat får du om solcellerna monteras på ett södervänt tak med en takvinkel på 40 grader. Andra typer av tak kan också bli lönsamt men södertak och 40 grader är de förutsättningar som ger bäst elproduktion.

Kostnadsmässigt är det dock betydligt billigare med lägre taklutning. Om taket är platt brukar solcellerna vanligtvis monteras så att de lutar mellan 10 till 20 grader åt söder. Det är billigare att låta solcellerna följa takets lutning jämfört med att försöka anpassa lutningen speciellt för solelsproduktionen. Låg lutning leder dock till att det inte finns lika mycket plats för solpaneler. Det som påverkar mest är takets riktning. Södertak är oftast viktigare än takets lutning.

flera solceller på ett villatak sett ovanifrån

Solcellerna tycker inte om skugga

Solceller behöver solljus för att fungera. Om ett föremål skuggar solcellerna blir de genast mindre effektiva. Det finns flera objekt som kan förstöra för en solcell. Det kan handla om alltifrån närliggande hus till enskilda träd eller själva terrängen. Tänk på att träd kan växa och bli mer än 20 meter höga, något som kan ställa till det för en närliggande solcellsanläggning. Även mindre objekt som en flaggstång och antenn kan leda till en förminskad elproduktion. Försök att undvika skuggning av solceller så långt det är möjligt.

Finns det risk för snöras?

En viktig faktor att ha i åtanke är att solpaneler ökar risken för snöras, speciellt för lutande tak. Om det finns ett snörasskydd bör solpanelerna ges ett avstånd till skyddet på minst 0,8 meter. Om taket har en hög lutning kan snörasskyddet behöva förstärkas.

Snölast

Vanligtvis byggs ett tak för att klara av den normala snölast som förekommer i det området. Det går inte att skotta på solcellerna. Om takskottning måste utföras, se till att lämna en yta så att en person kan skotta bort snö på ett effektivt sätt. Lämna även plats för att få bort istappar om det skulle behövas.

Vissa takmaterial ger bättre förutsättningar

Takets material påverkar flera aspekter av en solcellsanläggning. Det beror på takets konstruktion och själva materialet i sig. De billigaste materialen är plåt, både falsad och korrugerad. Därefter kommer låglutande tak och platta tak av duk eller papp. Att installera solceller på tegeltak eller mycket lutande papp är däremot dyrare jämfört med de tidigare alternativen.

Det finns olika monteringssystem som passar de olika takmaterialen. Tänk på att själva taket också bör hålla en viss nivå. Helst ska takets livslängd ligga i linje med solcellsanläggningens livslängd, vilket är cirka 30 år. Att behöva demontera en solcellsanläggning på grund av takunderhåll är kostsamt.

 

Fler inlägg om Solceller

Rotavdrag eller grönt avdrag? Nytt avdrag för gröna investeringar 2021
Rotavdrag? Nytt avdrag för gröna investeringar 2021 Det var Centerpartiet som redan 2018 la fram förslaget om ett så kallat ”grönt avtal”. Tanken med detta var att skatten skulle sänkas på det som gynnar klimatet. Det kan exempelvis handla om att investera i solceller, solvärme eller mätar...
Läs mer om Rotavdrag eller grönt avdrag? Nytt avdrag för gröna investeringar 2021
För- och nackdelarna med solenergi och solcellsanläggningar
Solen är en av de viktigaste energikällorna vi har, inte minst för att den inom de närmsta miljoner åren kommer att ge oss i princip obegränsat med energi. Denna energi kan utnyttjas på olika sätt. Tack vare värmepumparna kan vi utnyttja solenergi indirekt, exempelvis solenergi som värmer...
Läs mer om För- och nackdelarna med solenergi och solcellsanläggningar
Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs GoSolenergi
Det finns ett antal solcellspaket och leverantörer att välja mellan när du står inför ett köp av solceller. Vanligen får du räkna med att betala omkring 20 000 kronor per installerad kilowatt, men priserna kan variera något beroende på vilken typ av solceller du väljer, var i landet du bo...
Läs mer om Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs GoSolenergi