Solceller på tak

Solceller byggs för de mesta på hustak. Detta är mer lönsamt jämfört med att integrera solcellerna i husfasaden eller montera solcellerna på marken.

En solcellsanläggning består vanligtvis av fem delar.

Dessa är:

  • Solcellerna som genererar likström
  • Monteringssystemet som du fäster solcellerna på
  • Kablar som transporterar likström till växelriktaren
  • Växelriktaren som omvandlar likström till växelström
  • Undercentralen som kopplar solcellsanläggningen till husets el

Detta är en generell bild av vad som ingår. Det finns även andra delar, exempelvis säkring och elmätare för att nämna några.

Bäst placering

För att en solcellsanläggning ska ge bästa effekt behöver solcellerna vara riktade mot solen så länge som möjligt. Bästa resultat får du om solcellerna monteras på ett södervänt tak med en takvinkel på 40 grader. Andra typer av tak kan också bli lönsamt men södertak och 40 grader är de förutsättningar som ger bäst elproduktion.

Kostnadsmässigt är det dock betydligt billigare med lägre taklutning. Om taket är platt brukar solcellerna vanligtvis monteras så att de lutar mellan 10 till 20 grader åt söder. Det är billigare att låta solcellerna följa takets lutning jämfört med att försöka anpassa lutningen speciellt för solelsproduktionen. Låg lutning leder dock till att det inte finns lika mycket plats för solpaneler. Det som påverkar mest är takets riktning. Södertak är oftast viktigare än takets lutning.

flera solceller på ett villatak sett ovanifrån

Solcellerna tycker inte om skugga

Solceller behöver solljus för att fungera. Om ett föremål skuggar solcellerna blir de genast mindre effektiva. Det finns flera objekt som kan förstöra för en solcell. Det kan handla om alltifrån närliggande hus till enskilda träd eller själva terrängen. Tänk på att träd kan växa och bli mer än 20 meter höga, något som kan ställa till det för en närliggande solcellsanläggning. Även mindre objekt som en flaggstång och antenn kan leda till en förminskad elproduktion. Försök att undvika skuggning av solceller så långt det är möjligt.

Finns det risk för snöras?

En viktig faktor att ha i åtanke är att solpaneler ökar risken för snöras, speciellt för lutande tak. Om det finns ett snörasskydd bör solpanelerna ges ett avstånd till skyddet på minst 0,8 meter. Om taket har en hög lutning kan snörasskyddet behöva förstärkas.

Snölast

Vanligtvis byggs ett tak för att klara av den normala snölast som förekommer i det området. Det går inte att skotta på solcellerna. Om takskottning måste utföras, se till att lämna en yta så att en person kan skotta bort snö på ett effektivt sätt. Lämna även plats för att få bort istappar om det skulle behövas.

Vissa takmaterial ger bättre förutsättningar

Takets material påverkar flera aspekter av en solcellsanläggning. Det beror på takets konstruktion och själva materialet i sig. De billigaste materialen är plåt, både falsad och korrugerad. Därefter kommer låglutande tak och platta tak av duk eller papp. Att installera solceller på tegeltak eller mycket lutande papp är däremot dyrare jämfört med de tidigare alternativen.

Det finns olika monteringssystem som passar de olika takmaterialen. Tänk på att själva taket också bör hålla en viss nivå. Helst ska takets livslängd ligga i linje med solcellsanläggningens livslängd, vilket är cirka 30 år. Att behöva demontera en solcellsanläggning på grund av takunderhåll är kostsamt.

 

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Beskriv uppdraget

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress

(Adressen där uppdraget ska utföras)

När du klickar på ‘Skicka förfrågan’ skapar vi ett HelpHero konto åt dig. Med det godkänner du att relevanta företag kontaktar dig för att lämna offerter.

Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om solceller
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Rotavdrag eller grönt avdrag? Med det gröna avdraget får du dra bort 20 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det ä...
Läs mer om
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Installera solceller i Sverige
Att installera solceller i Sverige blir allt mer populärt Att installera solceller i Sverige är inte ett självklart val för många, då landet inte upplevs som solsäkert. Men solenergi blir allt mer populärt och antalet solcellsanläggningar har ökat med 46% mellan 2020 och 2021. I Sverige ...
Läs mer om
Installera solceller i Sverige
Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs Otovo
Solenergi är fortsatt populärt, men vad kostar solceller och vilka är bäst? Visst kan det kännas som att det inte ofta är sol i Sverige, men solceller kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna väsentligt. Hur mycket el solpaneler i Sverige kan producera beror på flera ...
Läs mer om
Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs Otovo
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.