106 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Solceller / Solceller på tak

Solceller på tak

Solceller byggs för de mesta på hustak. Detta är mer lönsamt jämfört med att integrera solcellerna i husfasaden eller montera solcellerna på marken.

En solcellsanläggning består vanligtvis av fem delar.

Dessa är:

  • Solcellerna som genererar likström
  • Monteringssystemet som du fäster solcellerna på
  • Kablar som transporterar likström till växelriktaren
  • Växelriktaren som omvandlar likström till växelström
  • Undercentralen som kopplar solcellsanläggningen till husets el

Detta är en generell bild av vad som ingår. Det finns även andra delar, exempelvis säkring och elmätare för att nämna några.

Passa på att göra en gratis förfrågan och få flera offerter från olika företag som är proffs på solceller!

Bäst placering

För att en solcellsanläggning ska ge bästa effekt behöver solcellerna vara riktade mot solen så länge som möjligt. Bästa resultat får du om solcellerna monteras på ett södervänt tak med en takvinkel på 40 grader. Andra typer av tak kan också bli lönsamt men södertak och 40 grader är de förutsättningar som ger bäst elproduktion.

Kostnadsmässigt är det dock betydligt billigare med lägre taklutning. Om taket är platt brukar solcellerna vanligtvis monteras så att de lutar mellan 10 till 20 grader åt söder. Det är billigare att låta solcellerna följa takets lutning jämfört med att försöka anpassa lutningen speciellt för solelsproduktionen. Låg lutning leder dock till att det inte finns lika mycket plats för solpaneler. Det som påverkar mest är takets riktning. Södertak är oftast viktigare än takets lutning.

flera solceller på ett villatak sett ovanifrån

Solcellerna tycker inte om skugga

Solceller behöver solljus för att fungera. Om ett föremål skuggar solcellerna blir de genast mindre effektiva. Det finns flera objekt som kan förstöra för en solcell. Det kan handla om alltifrån närliggande hus till enskilda träd eller själva terrängen. Tänk på att träd kan växa och bli mer än 20 meter höga, något som kan ställa till det för en närliggande solcellsanläggning. Även mindre objekt som en flaggstång och antenn kan leda till en förminskad elproduktion. Försök att undvika skuggning av solceller så långt det är möjligt.

Finns det risk för snöras?

En viktig faktor att ha i åtanke är att solpaneler ökar risken för snöras, speciellt för lutande tak. Om det finns ett snörasskydd bör solpanelerna ges ett avstånd till skyddet på minst 0,8 meter. Om taket har en hög lutning kan snörasskyddet behöva förstärkas.

Snölast

Vanligtvis byggs ett tak för att klara av den normala snölast som förekommer i det området. Det går inte att skotta på solcellerna. Om takskottning måste utföras, se till att lämna en yta så att en person kan skotta bort snö på ett effektivt sätt. Lämna även plats för att få bort istappar om det skulle behövas.

Vissa takmaterial ger bättre förutsättningar

Takets material påverkar flera aspekter av en solcellsanläggning. Det beror på takets konstruktion och själva materialet i sig. De billigaste materialen är plåt, både falsad och korrugerad. Därefter kommer låglutande tak och platta tak av duk eller papp. Att installera solceller på tegeltak eller mycket lutande papp är däremot dyrare jämfört med de tidigare alternativen.

Det finns olika monteringssystem som passar de olika takmaterialen. Tänk på att själva taket också bör hålla en viss nivå. Helst ska takets livslängd ligga i linje med solcellsanläggningens livslängd, vilket är cirka 30 år. Att behöva demontera en solcellsanläggning på grund av takunderhåll är kostsamt.

 

Fler inlägg om Solceller

Så installeras en solcellsanläggning
Bästa läget för en solcellsanläggning är att ha panelerna riktade mot söder. Solpanelerna bör även ha en lutning på 45 grader och själva anläggningen bör ligga på en plats utan skugga och med ett högt antal soltimmar per år. Som du märker är det många saker som behöver stämma, bland an...
Läs mer om Så installeras en solcellsanläggning
Tänk på detta om du vill köpa solceller
Solceller blir allt mer effektiva och billiga. Samtidigt försöker regeringen på flera sätt minska landets miljöpåverkan, bland annat genom att satsa på hållbar energi. Det finns många anledningar till att investera i solceller till hemmet. Du minskar inte bara hushållets elförbrukning, du...
Läs mer om Tänk på detta om du vill köpa solceller
Fördelar och nackdelar med integrerade solcellstak
Fördelar och nackdelar med integrerade solcellstak I takt med att den tekniska utvecklingen har gått framåt har också taken på våra hus förändrats. När du tänker på olika tak ser du kanske tegel, betong eller papp framför dig? Tre vanliga takmaterial. Men idag finns det faktiskt tak som ha...
Läs mer om Fördelar och nackdelar med integrerade solcellstak