76 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Solceller / Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel

Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel

Egenproducerad solel

All el som produceras i Sverige är i huvudsak skattepliktig. Detta regleras i lagen (1994:1776) om skatt på energi som förkortas LSE. Regeringen har nu tagit fram ett förslag på att egenproducerad solel ska vara skattebefriad.

Om du har investerat i solceller, antigen som privatperson eller företag, kan det vara bra att ta reda på exakt vilka regler det är som gäller för dig när du ska betala skatt.

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Fullständig skattebefrielse om du producerar solel

I korta drag ska det befintliga undantaget från skatteplikt för egenproducerad solel utvidgas genom att effektgränserna höjs till 500 kilowatt. Enligt tidigare bestämmelser ligger den gränsen på 255 kilowatt installerad toppeffekt. I samband med detta ska också möjligheten att få skattenedsättning genom avdrag i deklarationen utvidgas till fullständig skattebefrielse.

Undantag från skatteplikt eller avdrag på skatt

Det nya undantaget från skatteplikt gäller mindre anläggningar, det vill säga, el som framställs för förbrukning på samma plats där den har producerats. Detta påverkar i första hand anläggningsägare som kontrollerar flera anläggningar som var och en har en installerad effekt som är mindre än 500 kilowatt.

Som vi nämnde ovan finns det också ett komplement som kan användas av aktörer som producerar mer el än vad som är tillåtet för att slippa skatteplikt. Komplementet ger dig möjlighet att få en skattenedsättning genom avdrag för skatt på egenproducerad förnybar el. Nedsättningen innebär att skattenivån sänks till 0,5 öre per kilowattimme.

Effektgränserna för skattenedsättningen i form av avdrag ska höjas på motsvarande sätt som effektgränserna för undantaget från skatteplikt.

Visste du att….

Energiskatten på el ser olika ut beroende på vad den används till samt i vilken del av landet den förbrukas. Industriell verksamhet samt jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet har idag möjlighet att få lägre energiskatt medan större delar av tjänstesektorn betalar samma energiskatt som hushållen.

Goda nyheter för solenergibranschen

Genom att höja effektgränserna kommer egenproducerad el från större anläggningar att undantas från energiskatt på el. Förhoppningen att dessa skattelättnader ska leda till en ökad efterfrågan på solceller. Dessa nya regler förväntas framför allt leda till en ökad utbyggnad av relativt stora anläggningar vilket gör att efterfrågan för de företag som erbjuder solpaneler och/eller installation också ökar.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Du kan läsa förslaget i sin helhet på Regeringen.se 

Fler inlägg om Solceller

Allt du behöver veta om att installera solel
Fler och fler svenskar väljer att installera solel. Det är en klimatvänlig lösning som dessutom kan vara riktig lönsam. Enlig Energimyndigheten fanns det 25 486 anläggningar anslutna till Sveriges elnät vid slutet på 2018, men den siffran har mer än dubblats under de senaste åren. Fö...
Läs mer om Allt du behöver veta om att installera solel
Rotavdrag eller grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2021
Rotavdrag eller grönt avdrag? Med det gröna avdraget får du dra bort 15 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det ä...
Läs mer om Rotavdrag eller grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2021
För- och nackdelarna med solenergi och solcellsanläggningar
Solen är en av de viktigaste energikällorna vi har, inte minst för att den inom de närmsta miljoner åren kommer att ge oss i princip obegränsat med energi. Denna energi kan utnyttjas på olika sätt. Tack vare värmepumparna kan vi utnyttja solenergi indirekt, exempelvis solenergi som värmer...
Läs mer om För- och nackdelarna med solenergi och solcellsanläggningar