Vad är solceller?

I Sverige och de flesta delar av världen behövs energi för att bibehålla en hög levnadsstandard. Energin används bland annat för uppvärmning av hushållen och för att strömförsörja elektroniska produkter. Denna energi kommer från olika källor där vissa är bättre än andra.

Sämst? Fossila bränslen som kol och olja. De påverkar miljön på ett negativt sätt och kommer dessutom ta slut i framtiden.

De bästa energikällorna är förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och solkraft. Det finns olika sätt att omvandla energin från dessa källor. Just solkraft och solenergi utvinns med hjälp av solceller.

Dagens moderna solceller

En solcell kan se ut på olika sätt. Vanligtvis handlar det om en tunn kisel-bricka. Sidan som ska exponeras mot solljus har ett mönstrat metallskikt. De små brickorna, vilket är själva solcellerna, monteras fast i en modul. Normalt innehåller en solcellsmodul 36 solceller men det förekommer både större och mindre moduler. Solcellerna är inte helt oskyddade utan de täcks oftast av ett starkt glas.

Syftet med en solcell är att omvandla solenergi till energi som hushållet kan använda. Utvecklingen av solceller att gått framåt med stormsteg och idag är det ett smart, ekonomiskt och prisvärt sätt att nyttja solenergin. Vägen hit har dock varit lång och snårig.

En bild på fler än 20 solpaneler som är ihopkopplade sett ovanifrån

Solcellens historia

De allra första solcellerna utvecklades i slutet av 1950-talet, då som ett sätt att försörja satelliter med energi ute i rymden. Solcellerna var inte tillräckligt effektiva för att kunna förse en hel satellit med energi utan räckte oftast endast till radiosändaren.

Under 70-talet lamslog oljekrisen hela världen något som fick solcellsbranschen att börja utveckla billigare solceller som kunde användas på marken. Vissa länder har satsat på solenergi tidigare än andra. År 2005 stod Japan, Tyskland och USA för cirka 90 procent av solcellskapaciteten i hela världen. Dessa länder var tidigare än andra med utvecklingen av solceller och andra förnyelsebara energikällor. Solcellsinstallationen var dock bara en bråkdel jämfört med 2016 och 2017.

Idag är det Kina som leder användandet av solceller, tätt följt av USA, Japan, Tyskland och Italien. Detta gäller åtminstone sett till totalt installerad kapacitet. Kina ligger på 131 GW, USA på 51 GW och Sverige på cirka 0,3 GW.

Att Sverige ligger efter beror bland annat på att andra länder började tidigare med just solceller. De svenska hushållen använder mycket energi från vindkraftverk, vattenkraftverk och andra förnyelsebara källor.

Solelproduktion i Sverige

Tidigare var den svenska solelproduktionen till stor del lokal. Detta innebar att solcellerna installerades på hus, husvagnar, båtar och sommarstugor utan att vara kopplad till det vanliga elnätet. Idag har det förändrats och de flesta solcellssystemen är kopplade till elnätet.

Hur mycket energi man kan få från solceller varierar. Det beror bland annat på landets läge (mest sol runt ekvatorn) samt vart i landet solcellsanläggningen är placerad. Naturligtvis spelar även årstiderna roll. Sommar och vår är de bästa solmånaderna medan höst och vintern ger minimalt med solenergi.

Verkningsgrad

Moderna solceller har en verkningsgrad på ungefär 15 procent. Solenergi går förlorad på grund av reflektion och värme. Det försvinner också energi när elen transporteras via nätet. Detta innebär att en kvadratmeter solceller vanligtvis ger 150 watt per dag, under förutsättningen att det är en solig dag.

I snitt kan du räkna med att en solcellsanläggning på 1 kW som är placerad på ett fördelaktigt ställe och som har en yta på cirka 7 m² ger dig ungefär 950 kWh per år.

Ökat intresse – och minskat pris

Priset för solceller har minskat en hel del de senaste 10 åren. Dessutom har regeringen gjort det lättare och mer fördelaktigt att investera i solenergi. Ett av de faktorer som gjort att fler valt att satsa på solceller till hemmet är slopandet av bygglovet. Det innebär en lägre kostnad för solcellsanläggningen samtidigt som det går snabbare att bygga och installera systemet.

Det har aldrig varit mer lönsamt att installera solceller än vad det är just nu.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om solceller
Installera solceller i Sverige
Att installera solceller i Sverige blir allt mer populärt Att installera solceller i Sverige är inte ett självklart val för många, då landet inte upplevs som solsäkert. Men solenergi blir allt mer populärt och antalet solcellsanläggningar har ökat med 46% mellan 2020 och 2021. I Sverige ...
Läs mer om
Installera solceller i Sverige
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Solenergi är fortsatt populärt, men vad kostar solceller och vilka är bäst? Visst kan det kännas som att det inte ofta är sol i Sverige, men solceller kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna väsentligt. Hur mycket el solpaneler i Sverige kan producera beror på fler...
Läs mer om
Kostnadsjämförelse solceller 2022: Ikea vs Otovo
Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
I torsdagens vårbudget stod det klart att de som gick miste om solcellsstöd 2020 i genomsnitt kommer att få ut över 25 000 kronor. När ett stödsystem byttes mot ett annat (det gröna avdraget) hamnade flera hushåll i kläm. Förra sommaren tog budgeten för det gamla solcellsstödet slu...
Läs mer om
Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.