135 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Tak / Snöras från tak – Hur ser ditt ansvar ut?

Snöras från tak – Hur ser ditt ansvar ut?

Snöras är i princip oundvikligt om det finns ett tak och om det snöar kraftigt. Ett mindre snöras är inte farligt, men om snön är tung och blandas med is kan den orsaka stora skador. För visst är det vackert med vitklädda takåsar – vilket även hjälper isoleringen av fastigheten, men tids nog kommer snön att smälta och då finns det en risk för att den också glider av taket. Har du ett högt tak kan snöraset innebära att personer eller egendom som befinner sig under taket kommer till skada. Det kalla vädret kan också göra att det bildas istappar, vilket är farligt att få på sig.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är skyldiga att se till att is och snö inte rasar ned från tak och skadar personer eller egendom.

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Ordningslagen

Tak som det hänger istappar ifrån.Enligt ordningslagen är det fastighetsägarens ansvar att ta bort snö och is som bildas på tak eller rännor då det kan orsaka skador på fastighet, egendom och på människor som råkar befinna sig just där. Detta ska göras så fort det är möjligt. Denna lag har tillkommit då flera personer under årens lopp har kommit till skada, och även dödsfall har förekommit, på grund av att större snömängder har rastat av tak och istappar har lossnat.

Ansvaret regleras i Ordningslagen (1993:1617) Kap 3, 3 §: ”Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta ska ske på sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer till skada.”

Det är alltså fastighetsägaren som ska se till att snö och is försvinner från taket. Det betyder dock inte att de måste utföra jobbet på egen hand. Det vanligaste är att arbetet delegeras till ett företag som röjer snö från tak. Bara för att arbetet har delegerats bort så betyder det inte att jobbet är gjort från fastighetsägarens sida. Det bör finnas ett avtal som tydlig anger hur olika situationer ska hanteras och vem som ansvarar för vad. Det kan exempelvis fortfarande vara fastighetsägarens ansvar att spärra av ett område där snöras och isras kan ske. Det är med andra ord bra att ha passande skyltar redo för att kunna varna och avspärra.

Ha god framförhållning och snörasskydd

Eftersom fastighetsägaren har ett tydligt ansvar, och eftersom snö i princip är oundvikligt under de svenska vintrarna (speciellt i norr), bör arbetet planeras tidigt. Det innebär bland annat att taket ska ha rätt förutsättningar för att snöröjarna ska kunna arbeta på ett säkert sätt. Det ska finnas både skyddsanordningar och tillträdesanordningar och dessa behöver besiktigas varje år. I en bostadsrättförening bör besiktning av taksäkerheten finnas med i underhållsplanen från styrelsen.

Det går även att minska risken för snöras och olyckor med hjälp av glidhinder och räcken. Boverket kräver snöräcke vid takfoten, men tänk på att det också kan behövas fler längre upp längs takfallet.

Om du ska teckna ett nytt avtal med takskottningsföretag finns det några punkter som det kan vara bra att inkludera. Fastighetsägarna (pdf) har tagit fram vad ett snö- och isröjningsavtal bör innehålla:

 • Besiktning och klassificering
 • Ansvar för bevakning
 • Is- och snöröjning
 • Avspärrning
 • Jourtelefon
 • Bortforsling av snö
 • Nyckelhantering
 • Ansvar

Fastighetsägare – Se till att snöröjningen kommer igång

Man skottar snö från tak.Ett snöräcke eller rasskydd klarar inte av allt. Alltför stor belastning kan få även ett hållfast räcke att rasa. Faktum är att det till och med kan få taket att rasa om du har otur. Det är detta som gör skottning så viktigt. Genom att ta bort snön innan den blir för tung kan flera problem undvikas. Här är det återigen viktigt att ha processer och arbetsplaner redo så att fastighetsägare kan agera snabbt när det krävs någon form av åtgärd.

Efterfrågan på snöröjare är stundtals stor. Ju mer det snöar, desto större behov av snöröjning uppstår. Det innebär i sin tur ett stort tryck på de företag som utför snöröjningarna, vilket i sin tur kan innebära att just ditt tak får vänta för att det finns andra tak som prioriteras mer.

För att säkerställa att fastighetsägare tar sitt ansvar seriöst utför kommunen inspektioner, de har trots allt ett tillsynsansvar. Som fastighetsägare är det viktigt att ta snöröjningen seriöst. I värsta fall kan snöras och fallande istappar leda till allvarliga personskador och i värsta fall att någon avlider. I mindre seriösa fall kan det leda till skador på byggnader eller kanske fordon som är parkerade i närheten av taket. Detta kan leda till stora kostnader.

Så vet du att ett större snöras är på gång

Det finns några varningssignaler som du bör vara uppmärksam på. Har det redan skett mindre snöras? Då finns det en risk för större.

 • Temperaturen stiger och det blir plusgrader
 • Det droppar från taket
 • Det hänger snö och istappar från taket
 • Fastigheten har ett plåttak vilket gör att snön glider lätt

 

Fler inlägg om Tak

Vad är takpapp och hur mycket kostar det?
Takpapp, eller tjärpapp som det ibland kallas, är den papp som rullas ut under takpannor och läkt för att skydda huset från att kyla och fukt tränger in. Det finns också yttakpapp som används som takmaterial istället för exempelvis tegel eller betong som kan vara ganska tungt. Vanlig...
Läs mer om Vad är takpapp och hur mycket kostar det?
Betongpannor – Fördelar och nackdelar
I Sverige är det vanligt med tegelpannor, något som ger huset ett klassiskt utseende. Tegelpannor är dock det dyraste takmaterialet på marknaden, vilket har gjort att många ser sig om efter andra prisvärda alternativ. Det är här som betongpannorna kommer in i bilden, dessa pannor är något...
Läs mer om Betongpannor – Fördelar och nackdelar
Pris för att lägga ett nytt tak
På den här sidan går vi igenom priset för ett nytt tak. Vi börjar med att kolla på vilka faktorer det är som påverkar slutpriset för taket och sen ska vi också titta på ett prisexempel. Vad kostar det att lägga ett nytt tak? Det beror på flera faktorer; inte minst hur stort taket är och...
Läs mer om Pris för att lägga ett nytt tak