98 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Uppvärmning / Bergvärme offertsida

Offert Bergvärme

En bergvärmeinstallation är en relativt stor investering och det är viktigt att hitta rätt installatör till rätt pris – HelpHero hjälper dig. Här tar du enkelt in offerter på bergvärme från företag i ditt område och kan sedan jämföra priser på bergvärmepump och installation i lugn och ro.

Få offert på bergvärmepump och installation

Hitta företag i ditt närområde

Jämför erbjudanden i lugn och ro

Kostnadsfri tjänst utan förbindelser

Vad är bergvärme?

Bergvärme är ett sätt att ta den solenergi som lagrats djupt i berget och använda den till att värma upp luften och höja inomhustemperaturen via ett vattenburet system som golvslingor eller radiatorer. Den kan även ge varmvatten i kranen.

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme fungerar på så sätt att en värmepump som står inne i huset hämtar upp värme ur berget. För att komma åt värmen borras ett hål i berget på runt 90–200 meter. I hålet sänker man ner en slang som är fylld av en vätska, kallad köldmedium. Slangen är kopplad till pumpen och köldmediet extraherar värmen från berget och överför den till bergvärmepumpen. Pumpen använder värmen för att hetta upp vatten som sedan cirkuleras i golvslingor eller element.

Vad kostar bergvärme?

Bergvärme kostar ofta någonstans mellan 105 000–195 000 kronor. Priset består av flera delar: markundersökningen, bygglovsansökan, borrningen, markarbetet, snickeriarbetet, installationsarbetet och inköp av själva bergvärmepumpen. Priset beror dessutom på markförutsättningarna och hur stort effektbehov bostaden har. I tabellen ser du ungefärligt vad det kostar att installera bergvärme. Se även exempel på bergvärmekostnad per månad och år.

Yta att värma uppBergvärmepumpens effektPris (Pump och installation efter rotavdrag)
100 – 140 m²4 – 7 kW105 000 – 125 000 kronor
140 – 180 m²7 – 9 kW125 000 – 145 000 kronor
180 – 220 m²9 – 11 kW145 000 – 170 000 kronor
220 – 260 m²11 – 14 kW170 000 – 195 000 kronor

(Prisuppgifter från IVT)
Bergvärmeinstallation

En bergvärmeinstallation tar tid och kräver en del förarbete. Du behöver exempelvis undersöka om din tomt har rätt förutsättningar och även ansöka om bygglov. Vid installationen borras ett hål på ner till 200 meters djup där en slang fylld med köldmedium förs ner. Slangen dras sedan fram till, och in i, huset. Det blir alltså både markarbete och arbete på huset. När allt väl är på plats har du dock ett långlivat och kostnadseffektivt värmesystem.För- och nackdelar

✓ Miljövänlig uppvärmning.

✓ Kostnadseffektiv värmelösning.

✓ Driftsäkert system.

✓ Minimalt underhåll.

✓ Inga synliga delar på huset eller tomten.

✓ Höjer husets värde.


✗ Stor investeringskostnad.

✗ Kräver tillstånd från kommunen.

✗ Kräver vissa geologiska förhållanden.

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Fler inlägg om Uppvärmning

Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Att välja ut en luftvärmepump är inte det enklaste, det finns många olika typer att välja bland, priser att ta hänsyn till och givetvis dina egna förutsättningar att förhålla dig till. För att du ska bli nöjd med din nya luftvärmepump är det många saker du måste se över och tänka på, blan...
Läs mer om Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Installera sjövärme – enkel checklista
Installera sjövärme – Enkel checklista Sjövärme är, precis som namnet antyder, värme som tas från en närliggande sjö. Ju närmare sjön ligger, desto bättre. Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan du bestämmer dig för att använda sjövärme som energikälla till din värmepump. Check...
Läs mer om Installera sjövärme – enkel checklista
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Det finns både fördelar och nackdelar med bergvärme som är bra att känna till. Generellt uppväger fördelarna samtliga nackdelar, vilket är en av huvudanledningarna till att bergvärme är en populär och uppskattad metod för att värma upp ett hem. Bergvärme är i princip endast aktuellt för u...
Läs mer om Fördelar och nackdelar med bergvärme