Bergvärmepumpar: Nibe och Mitsubishi

Med bergvärme får du ett pålitligt värmesystem som kommer att hålla i många år framöver. Dagens bergvärmesystem oerhört energisnåla och bergvärmepumparna är optimerade för att du ska kunna göra så stora besparingar som möjligt. Två starka aktörer på marknaden är Nibe och Mitsubishi. På den här sidan ska vi gå igenom fördelar och nackdelar med bergvärmepumpar från deras sortiment.

Pris för din bergvärmepump

En ny bergvärmepump kostar i regel mellan 70 000 och 100 000 kronor och idag finns det ett stort utbud av olika modeller på marknaden. Ett bergvärmesystem har en lång livslängd i jämförelse med andra värmesystem och även om själva installationen + köp av bergvärmepump innebär en stor utgift kan du vara relativt säker på att bergvärmen har återbetalats inom 5 till 10 år. Ju större ditt hus är desto säkrare kan du känna dig på att du har gjort en klok investering när du installerat bergvärme. Ett annat plus? Bergvärme höjer värdet på bostaden redan från första dagen efter installationen.

Nibe – en ledande aktör

Nibes bergvärmepumpar är ledande på marknaden och de har ett stort utbud av olika pumpar för olika behov och installationer. De satsar på helhetslösningar med fokus på användarvänlighet och stilren design. I Nibes nya S-serie kan dörrarna på pumparna öppnas med ett lätt tryck och de har även en touch screen för att enkelt sköta inställningarna. Nibe har utvecklat en egen webbtjänst vid namn Nibe Uplink där du kan övervaka och styra systemet var du än har internetanslutning. Tjänsten finns också i Nibes egna applikation myUplink.Bild på två händer som håller orden: Nibe och Mitsubishi

Ett exempel är F1255-12 som lanserades år 2016 och har blivit en storsäljare. Den rör sig i mellanklassen av bergvärmepumpar och är robust och inkluderar även en varmvattenberedare med kopparfordring för att isolera värmen. Varmvattenberedaren rymmer 180 liter och har en elkassett på 9kW, cirkulationspumpar och styrsystem. Utifrån husets rådande energibehov överför kompressorn värme mellan 3 och 13 kW per givet tillfälle. Nibe F1255-12 kan styra fyra värmekretsar samtidigt och kopplas till både radiatorer, golvvärmeslingor, kylsystem och uppvärmning av poolen. Liksom alla nya bergvärmepumpar är den inverterstyrd vilket ökar energibesparingarna. Den här bergvärmepumpen är en pålitlig produkt med hög användarvänlighet och kvalitet.

Nibes F1255-12 finns hos olika återförsäljare. Den brukar kosta någonstans mellan 75 000 – 95 000 kronor beroende på vilka tillval du gör.

Geodan – en bergvärmepump från Mitsubishi

Mitsubishi har tagit fram en populär bergvärmepump som har fått namnet Geodan. Den är förhållandevis liten och lätt för sin höga kapacitet. Dess mindre storlek med en höjd på 175 cm gör den till en av de lägsta på marknaden, perfekt för dig som vill ha in pumpen i en källare med låg takhöjd.

Mitsubishi Geodan erbjuder adaptiv borrhålskontroll, inverterteknik och smarta lösningar för anslutning till mjukvara. Geodan har köldmedium R32 med mycket lågt GWP-värde. Kompressorn är en 3-fas kompressor som gör att det blir jämn belastning på elcentralen i huset. Bergvärmepumpen är dessutom oerhört tystlåten och har en speciell inställning (Quiet mode) för just detta.

Liksom Nibe har Mitsusbishi tänkt på smarta energisnåla lösningar. En av dem är den trådlösa rumsgivaren som mäter och analyserar rummets värmebehov i stunden. Den tar hänsyn till inkommande solvärme eller uppvärmning vid matlagning och reducerar onödig energiförsörjning från bergvärmepumpen. Du kan även klicka på en symbol i form av en resväska när du åker ifrån huset för att maximera dina energibesparingar.

Den adaptiva borrhålskontrollen innebär att Geodan kan anpassa sig till rådande förhållanden i borrhålet. Detta minimerar risker för igenfrysning och du får således ett pålitligt bergvärmesystem som håller länge.

Mitsubishi vill inte vara sämre än Nibe och använder sig av MelCloud Wifi-styrning för att du ska kunna ha full kontroll över din bergvärmepump från din smartphone eller surfplatta.

Att använda sig av frikyla när det är riktigt varmt är ett bra alternativ till andra AC-anläggningar. Kyla runt borrhålen nyttjas då på ett näst intill självförsörjande sätt med minimala energikostnader.

Priset för bergvärmepumpen Geodan från Mitsubishi brukar vara något högre än Nibes F1255-12, men det går inte att hitta ett exakt pris. Detta beror förmodligen på att den oftast sälj inklusive installation. Hur stor kostnaden blir i slutändan beror därför helt och hållet på hur förutsättningarna för bergvärme ser ut där just du bor. Ta in offerter från en installatör om du vill veta mer.

Så fungerar en bergvärmepump

En bergvärmepump tar tillvara på värmeenergi som finns lagrad i berg och i grundvatten och överför denna värme till ditt hus genom en så kallad kompressorprocess. Pumpen innehåller ett köldmedium som förångas vid låga temperaturer och skapar ett tryck som höjer temperaturen kraftigt. När temperaturen når cirka 50 ℃ skickas värmen ut i dina värmerör/radiatorer och värmer således upp ditt hus. Det är en högst energisnål process där den enda eltillförseln som krävs är den till själva bergvärmepumpen. Moderna bergvärmepumpar från exempelvis Nibe eller Mitsubishi kopplas även till varmvattenberedare och du kan således använda bergvärmen för att värma upp ditt kranvatten. Som vi har nämnt redan finns bergvärmepumparna  i alla möjliga storlekar och med olika kapaciteter så det finns många olika valmöjligheter.

Bättre än luftvärmepumpen?

En värmepumps verkningsgrad mäts i COP-värden vilket också kallas för värmefaktor. Den mäts i hur mycket värmeenergi i kWh som pumpen genererar för varje tillförd kWh i el. En bergvärmepump ligger oftast mellan 3 och 5 och fördelen med bergvärme är att värmefaktorn är stabil under hela året, till skillnad från till exempel luftvärmepumpar som har hög värmefaktor i varmt klimat, men som sjunker kraftigt under kallare perioder. En bergvärmepump kan därför anses som betydligt  mer pålitlig och stabil året runt. Nya bergvärmepumpar är även utrustade med inverterstyrning, som även kallas för frekvensstyrning eller varvtalsstyrning. Denna styrning ökar din energibesparing ytterligare.

Smarta bergvärmepumpar

Idag är nästan all teknik kopplad till smarta lösningar och vi vill gärna kunna styra vår elektronik digitalt med vår smartphone. Nibe och Mitsubishi är två aktörer inom bergvärme som gör detta möjligt. Med en modern bergvärmepump kan du få uppdateringar direkt till din telefon och följa din energiförbrukning i realtid. Du kan programmera ditt värmesystem för att möta dina specifika behov och du kan få notifikationer när driften på något sätt störs. Med Nibes egna mjukvara har du möjligheten att automatisera din bergvärmepump efter rådande elpris och dagliga temperaturförändringar. Även Mitsubishis bergvärmepump Geodan kommer med många smarta lösningar med direkt anpassning till rumstemperaturer eller aktuella elpriser.

Nya bergvärmepumpar är inverterstyrda vilket innebär att de automatiskt anpassar sig efter husets rådande energibehov. Detta gör att moderna bergvärmepumpar är mer energieffektiva vilket leder till större besparingar. De har ofta även installerade system som bidrar med komfortkyla under de varmare dagarna på året.En siluett av ett ansikte, inuti huvudet syns olika frågor som man kan ställa sig innan man investerar i bergvärme.

Att tänka på när du ska köpa bergvärmepump

När du ska köpa en ny bergvärmepump måste den matcha den potentiella kapacitet som finns i dina borrade hål. Nya moderna värmepumpar har hög effektivitet men för att utnyttja dess effekt krävs ofta djupare hål (över 200 m) än dina befintliga som har borrats efter äldre värmesystem. För att lösa detta har flera tillverkare idag integrerat en funktion som kan återladda borrhålet för att maximera energiutvinningen. Att borra nya hål är kostsamt och om du kan använda de du har är det förstås fördelaktigt.

Fråga dina grannar om de har tänkt borra eller kanske redan har borrat hål. Det finns ett rekommenderat minsta avstånd mellan hålen på 20 m för att undvika att flera bergvärmesystem nyttjar samma energikälla. I praktiken kan alltför mycket utvinning på liten yta leda till att grundvattentemperaturen sjunker och således till mindre effektiva system. Ur miljösynpunkt kan det också finnas risker för geologiska förändringar och därför finns dessa restriktioner som en försiktighetsåtgärd, inte minst under bergvärmens ökade popularitet.

Innan du köper din bergvärmepump bör du besiktiga dina befintliga värmerör för golvvärme samt radiatorer för att vara säker på att ditt hus har förutsättningarna för att få bergvärme installerat. En nyinstallation av rören är lika dyrt som att installera bergvärme och fördubblar således din kostnad. Om du idag har en värmepanna där du eldar olja, ved eller pellets har du förmodligen ett värmesystem som kan appliceras till bergvärmesystem.

Det är inte helt enkelt att bestämma vilken kapacitet på bergvärmepumpen som passar ditt behov bäst. Nibe har en mängd olika varianter medan Mitsubishi har satsat allt på en modell. Kapaciteten bestäms utifrån hur många kilowatt värmeenergi pumpen maximalt kan överföra per givet tillfälle och ska utifrån det matcha din normala energiförbrukning i din bostad. Vi rekommenderar att du tar in offerter från flera olika installatörer och låter en expert ta fram ett förslag efter noga utredning eftersom det är en stor investering som ska hålla länge.

Behövs det ändå ett nytt borrhål?

Om du ska byta upp dig till en ny bergvärmepump med en högre prestanda är det tyvärr inte säkert att ditt befintliga hål räcker för att utnyttja kapaciteten i din nya bergvärmepump. Det är ytterligare en anledning till att vända sig till en certifierad installatör som kan besiktiga den nuvarande anläggningen. För att dimensionera bergvärmepumpen till att motsvara dina behov behöver du nämligen beakta flera saker; såsom nuvarande värmesystem, husets isolering, geografiskt område och familjens vanor.

Var i Sverige bor du?

Om du bor i de norra delarna av Sverige kan det krävas djupare hål för att utvinna samma mängd energi som från en grundare borrning i södra Sverige. Förutom att borra djupare hål kan man även borra flera hål. Observera att det minsta avståndet ska vara 20 meter mellan dem. I de största husen borras nästan alltid fler hål än ett för att säkerställa husets energiförsörjning.

Isolering

För att göra maximala besparingar och utnyttja kapaciteten i din bergvärmepump bör du se över din befintliga isolering i huset. Med en knapphändig isolering krävs större mängd energi för att hålla huset varmt och det är en god idé att felsöka och åtgärda detta för att få ut så mycket som möjligt av bergvärmen.

Familjevanor

Beroende på hur många ni är och hur stora ytor ni rör er på kan bergvärmepumpen dimensioneras efter era speciella familjevanor. Med nya smarta lösningar kan du även programmera systemet att sköta sig i princip av sig självt samtidigt som du har full insikt över temperaturer och förbrukning med hjälp av din smartphone.

Andra modeller – Daikin och Bosch

Förutom Nibe och Mitsubishi, finns det förstås andra aktörer med kvalitativa bergvärmepumpar på marknaden

Daikin är en ledande innovatör inom tekniken för bergvärmepumpar och kommer ständigt med nya slimmade produkter.

Bosch har marknadens bredaste sortiment och levererar bergvärmepumpar på löpande band. Här kan du hitta allt från små och sparsamma pumpar för mindre hushåll till de absolut kraftfullaste pumparna på marknaden. Liksom både Nibe och Mitsubishi har Bosch implementerat direkta anpassningar efter rådande elpris på börsen.

Vill du installera bergvärme? Ta in gratis offerter här 

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om uppvärmning
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Att välja ut en luftvärmepump är inte det enklaste, det finns många olika typer att välja bland, priser att ta hänsyn till och givetvis dina egna förutsättningar att förhålla dig till. För att du ska bli nöjd med din nya luftvärmepump är det många saker du måste se över och tänka på, blan...
Läs mer om
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Installera sjövärme – enkel checklista
Installera sjövärme – Enkel checklista Sjövärme är, precis som namnet antyder, värme som tas från en närliggande sjö. Ju närmare sjön ligger, desto bättre. Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan du bestämmer dig för att använda sjövärme som energikälla till din värmepump. Check...
Läs mer om
Installera sjövärme – enkel checklista
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Det finns både fördelar och nackdelar med bergvärme som är bra att känna till. Generellt uppväger fördelarna samtliga nackdelar, vilket är en av huvudanledningarna till att bergvärme är en populär och uppskattad metod för att värma upp ett hem. Bergvärme är i princip endast aktuellt för u...
Läs mer om
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.