Installera sjövärme – Enkel checklista

Sjövärme är, precis som namnet antyder, värme som tas från en närliggande sjö. Ju närmare sjön ligger, desto bättre. Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan du bestämmer dig för att använda sjövärme som energikälla till din värmepump.

Checklista att gå igenom innan du installerar värmepumpen:

 • Anmäl till kommunen innan installation. Olika kommuner har olika krav på värmepumpar.
 • Äger du sjön? Om inte behövs ett godkännande från medägare/personer med fisketillstånd för sjön.
 • Undersök sjöns energikapacitet.
 • Undersök sjöbotten.
 • Undersök kommunens regler för material och installation.
 • Säkerställ att kollektorslang förankras väl.
 • Skylta vart kollektorslangen ligger och vem den tillhör. Säkerställ att skylten syns från både vatten och land.

Saker att tänka på när du ska nyttja sjövärme

 • Är investeringen lönsam?

Det beror på hur hög energiförbrukning hushållet har. Det är även värt att poängtera att större hushåll (fler människor) har en stor påverkar på energiförbrukningen. Det är mycket möjligt att ungdomar som flyttar ut kommer att sänka energiförbrukningen rejält.

Ju högre energiförbrukning, desto mer finns det att vinna på att minska energiförbrukningen. Detta kan du göra genom att investera i en värmepump och, om det är möjligt, sjövärme.

Tänk på att du måste ansöka om tillstånd hos kommunen innan du påbörjar installationen av sjövärme, något som även gäller för bergvärme.

 • Har du rätt förutsättningar?

Om du vill kunna nyttja värmepumpen och sjövärmen behöver huset ett vattenburet värmedistributionssystem i form av radiatorer och/eller golvvärme. Det är även bra om dessa har låg framledningstemperatur samt att huset är välisolerat.

För- och nackdelar med sjövärme

Fördelar med sjövärme

 • Kollektorslangen är betydligt billigare att förlägga i vattnet jämfört med att gräva ned eller förlägga i en energibrunn. Det krävs fortfarande viss grävning (mellan sjö och hus) men inte i samma utsträckning som de andra energikällorna.
 • Värmesystemet är driftsäkert och påverkas inte nämnvärt av klimatet. Värmepumpar har även lång livslängd, vilket ökar sannolikheten att investeringen blir lönsam.
 • Det finns ett stort utbud av värmepumpar på marknaden, något som alltid är bra då det ger konkurrenskraftiga priser och högre kvalitet.

Nackdelar med sjövärme

 • Det är inte säkert att sjön har tillräcklig energikapacitet för att täcka ditt uppvärmningsbehov.
 • Det är inte säkert att sjöbotten är tillräckligt jämn för god och säker förläggning av kollektorslang.
 • En dåligt förankrad slang kan flyta upp, något som inte händer med andra energikällor.
 • Kollektorslangen är mer utsatt jämfört med andra energikällor.
 • Om slangen går sönder läcker köldbärarvätskan ut i sjön.

Se till att markera placeringen av kollektorslangen väl. Detta kommer att behövas om kollektorslangen någon gång ska justeras, repareras eller bytas ut. Det är även viktigt att veta för andra som utför aktiviteter i sjön. Det är ditt ansvar att anläggningen skyltas väl, både på land och på sjön.

Det krävs tillstånd för att få använda sjövärme, till stor del på grund av miljöskadan som kan uppstå. Oftast krävs det att köldmediet är miljöanpassat och att anläggningen är byggd på ett sådant sätt att det inte kan läcka ut alltför mycket.

Tänk på att det är ditt ansvar att ditt nyttjande av sjövärme inte påverkar omgivningen, naturen och grannskapet. Om du sänker sjöns temperatur alltför mycket på grund av ditt uppvärmningsbehov kan detta påverka sjöns flora och fauna.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Beskriv uppdraget

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress

(Adressen där uppdraget ska utföras)

När du klickar på ‘Skicka förfrågan’ skapar vi ett HelpHero konto åt dig. Med det godkänner du att relevanta företag kontaktar dig för att lämna offerter.

Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om uppvärmning
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Att välja ut en luftvärmepump är inte det enklaste, det finns många olika typer att välja bland, priser att ta hänsyn till och givetvis dina egna förutsättningar att förhålla dig till. För att du ska bli nöjd med din nya luftvärmepump är det många saker du måste se över och tänka på, blan...
Läs mer om
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Det finns både fördelar och nackdelar med bergvärme som är bra att känna till. Generellt uppväger fördelarna samtliga nackdelar, vilket är en av huvudanledningarna till att bergvärme är en populär och uppskattad metod för att värma upp ett hem. Bergvärme är i princip endast aktuellt för u...
Läs mer om
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Begär offert på bergvärme – Det här ska du tänka på
Det är inte alltid så enkelt att veta vad som bör stå med i en offert på bergvärme. Vilken leverantör ska du välja? Hur vet du egentligen vilken bergvärmepump som är bäst? Här får du lära dig allt du behöver veta om den populära energikällan. Vi guidar dig från första steget till sista st...
Läs mer om
Begär offert på bergvärme – Det här ska du tänka på
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.