Prisexempel: Bergvärme för en normalstor villa

Vi ska räkna ut hur mycket det kostar att installera bergvärme i en normalstor villa på cirka 150 kvadratmeter. Det går att dela upp totalkostnaden i flera mindre kostnader. Dessa är:

En katt ligger på ett element.

 • Borrning
 • Bergvärmepump (materialet)
 • Arbetskostnad (installationen)
 • Anmälningskostnad

Borrningen

För att kunna nyttja bergvärme behövs en energibrunn, vilket är ett borrhål som går hela vägen ned till grundvattnet. Eftersom förutsättningarna är olika beroende på var i landet du befinner dig, samt lokala variationer, kan kostnaden för borrningen variera en hel del.

Årsmedeltemperaturen

Det är kallare i norra Sverige jämfört med de södra delarna. Det innebär att grundvattnets temperatur är olika, vilket i sin tur innebär att du behöver en djupare energibrunn för att öka kontakten med grundvattnet. Det innebär i sin tur att borrning är dyrare ju högre upp i landet du bor eftersom du behöver borra mer.

Hur djupt behöver jag borra?

Det beror som sagt på flera faktorer, bland annat på hur mycket energi du behöver. Det är bergvärmeinstallatören som räknar ut hur mycket du behöver, tanken är att energibrunnen ska vara dimensionerad till värmeanläggningen.

När vi kollar på priset för borrningen inkluderar vi även foderrör, dessa behövs för den inledande delen av borrningen. Enligt Normbrunn -07 ska det finnas minst sex meter foderrör räknat från markytan. Det ska även drivas in foderrör minst två meter in i berget. Foderrör har en kostnad på mellan 500 kronor och 900 kronor per meter. Om det är tio meter från marken till berget behöver du foderrör hela vägen ned till berget och sedan ytterligare två meter foderrör när berget har nåtts, totalt tolv meter foderrör.

Efter foderrörsborrningen kommer den viktiga delen av energibrunnen, även kallat aktivt borrhålsdjup. Det är denna del av hålet som kommer att ha kontakt med kollektorn och köldbäraren. Dess uppgift är att värma upp dessa för att sedan överföra värmen till värmeanläggningen. Obs. bergvärmeinstallatören kan hjälpa dig räkna ut aktivt borrhålsdjup, men för en värmepumpsmodell på 5kW brukar det behövas ett aktivt borrhålsdjup på cirka 100 meter, i vissa fall mer.

Ett exempel på vad det kan kosta att borra

Du har en värmepumpsmodell på 7 kW som enligt leverantören behöver ett aktivt borrhålsdjup på 150 meter. Borrföretaget anger att berggrunden ligger relativt nära och ger dig följande offert:

 • Borrhål, 6 meter plus 150 meter aktivt borrhålsdjup: 17 000 kronor
 • Material, inklusive foderrör och slang: 20 000 kronor
 • Avfallscontainer: 3 000 kronor

Detta ger en kostnad på totalt 40 000 kronor. Med rotavdraget för arbetskostnaden (d.v.s 17 000 kronor enligt offert) blir den totala kostnaden 34 900 kr, eller cirka 223 kr/m efter rotavdraget.

Köp av bergvärmepump till en normalstor villa

En bergvärmepump på 7 kW för en normalstor villa med relativt god isolering kan kosta mellan 40- och 60 000 kronor beroende på modell. Vissa är mer avancerade än andra. För att göra det enkelt för oss räknar vi med att den i vårt exempel kostar 50 000 kronor.

Kostnaden för bergvärmeinstallatören

En man räknar på hur mycket det kommer kosta att installera bergvärme.Här kan det återigen variera. För att du ska kunna nyttja bergvärme krävs det att huset har ett vattenbaserat värmedistributionssystem. Om detta inte finns kommer kostnaden att öka, både för arbetet och materialet. Låt oss säga att detta redan finns, räkna med att installationen av bergvärmesystemet kommer att ta mellan 15 till 30 timmar. Timpriset för en installatör ligger generellt mellan 500 och 700 kronor i timmen.

För detta prisexempel tog det 20 timmar för installatören, till ett pris på 600 kronor i timmen. Kostnaden blir därmed 12 000 kronor för installatörens arbete. Med rotavdraget blir arbetskostnaden 8 400 kronor.

Anmälningskostnad

Du måste anmäla till kommunen att du ska installera bergvärme, vilket kommer med en anmälningskostnad. Dessa kostnader är olika beroende på kommun, det kan kosta mellan 2 000 kronor och 7 000 kronor.

Total kostnad för bergvärme

 • Borrning: 34 900 kr
 • Bergvärmepump (materialet): 50 000 kr
 • Arbetskostnad (installationen): 8 400 kr
 • Anmälningskostnad: 5 700 kr

Den totala kostnaden, inklusive rotavdrag, hamnar på 99 000 kronor.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om uppvärmning
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Att välja ut en luftvärmepump är inte det enklaste, det finns många olika typer att välja bland, priser att ta hänsyn till och givetvis dina egna förutsättningar att förhålla dig till. För att du ska bli nöjd med din nya luftvärmepump är det många saker du måste se över och tänka på, blan...
Läs mer om
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Installera sjövärme – enkel checklista
Installera sjövärme – Enkel checklista Sjövärme är, precis som namnet antyder, värme som tas från en närliggande sjö. Ju närmare sjön ligger, desto bättre. Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan du bestämmer dig för att använda sjövärme som energikälla till din värmepump. Check...
Läs mer om
Installera sjövärme – enkel checklista
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Det finns både fördelar och nackdelar med bergvärme som är bra att känna till. Generellt uppväger fördelarna samtliga nackdelar, vilket är en av huvudanledningarna till att bergvärme är en populär och uppskattad metod för att värma upp ett hem. Bergvärme är i princip endast aktuellt för u...
Läs mer om
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.