91 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Uppvärmning / Vad kostar luftvärme?

Vad kostar luftvärme?

Jämfört med berg-, jord- och sjövärme har luftvärme en lägre initial investeringskostnad. Prisexempel för de olika luftvärmepumparna:

  • Luft/vatten-värmepump: Mellan 35 000 kr och 100 000 kr (plus installation)
  • Luft/luft-värmepump: Mellan 7 000 kr och 15 000 kr (plus installation)
  • Frånluftsvärmepump: Mellan 40 000 kr och 75 000 kr (plus installation)

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Vad är luftvärme?

En värmepump distribuerar (som namnet antyder) värme i en bostad. En värmepump är alltid beroende av en energikälla. Den kan använda sig av bergvärme, jordvärme, sjövärme eller luftvärme. Det som vi är intresserad av här är luftvärme. Precis som du säkert har förstått redan använder sig en luftvärmepump av luftens temperatur för att värma upp bostaden. Beroende på vilken luftvärmepump du tänker investera i kan detta ske på olika sätt. Vi går igenom några skillnader mellan luftvärmepumpar här nedan. 

Olika typer av luftvärmepumpar

Principen bakom värmepumpen är densamma oavsett vilken energikälla som används. Luftvärmepumpen är speciell eftersom den inte kräver att det finns ett vattenburet värmedistributionssystem, något som de andra energikällorna behöver. En luft/vatten värmepump kopplas till bostadens vattenburna element och värmer upp huset med hjälp av dessa. En luft/luft värmepump värmer upp luften och sprider omkring den i huset. Det finns även en tredje luftvärmepump; en så kallad frånluftvärmepump.

Luft/vattenvärmepump

Infografik som redogör för hur mycket luftvärme kostar.

Värmepumpen suger in luft via en utomhusventil. Luften kommer i kontakt med ett köldmedium, en vätska med mycket låg kokpunkt. Kontakten med luften får detta köldmedium att förångas. Gasen som bildas samlas i en kompressor och komprimeringen ökar trycket vilket i sin tur får temperaturen att höjas ordentligt. Den numera varma gasen kan sedan värma upp de vattenburna elementen på olika sätt, bland annat genom att värma upp en ackumulatortank, vilket både kräver en tank och en värmeväxlare. Gasen kallnar och kommer till en kondensor som omvandlar den från gasform till flytande form igen. Därefter fortsätter detta köldmedium sin cirkulation.

Luft/Luftvärmepump

Detta är ett alternativ för hus som inte har ett vattenburet värmedistributionssystem. Värmepumpen fungerar på samma sätt men istället för att växla över värmen till elementen sprids den varma luften direkt ut i huset. Fördelen med denna typ av värmepump är att den även fungerar åt andra hållet, det vill säga att den tar den varma luften från huset, växlar värmen till ytterluften och sprider den kalla luften i hemmet.

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärme innebär att värmepumpen utnyttjar den varma luften inuti huset som är på väg utåt. Metoden är exakt densamma som för alla värmepumpar. Den varma inomhusluften sugs in i värmepumpen och kommer i kontakt med ett köldmedium. Detta köldmedium förångas och förs till en kompressor. Trycket och temperaturen ökar. Värmen växlas och hamnar tids nog i elementen.

Faktorer som påverkar kostnaden

En luftvärmepump anses vara ett bra komplement till ett värmesystem. Även om dagens luftvärmepumpar är bra klarar de inte alltid av att värma upp ett helt hus. De behöver även relativt varm luft för att fungera bra, vilket innebär att de passar bättre i områden med relativt hög årsmedeltemperatur. 

Installationskostnaden är en annan faktor. De olika luftvärmepumparna kan ha installationskostnader mellan 4 000 kronor och 35 000 kronor beroende på hur komplicerade de är att installera. Även uppvärmningsbehovet är en faktor att ta hänsyn till. Ju större utrymme som ska värmas upp, desto dyrare värmepump kommer du att behöva.

Fler inlägg om Uppvärmning

Begär offert på bergvärme – Det här ska du tänka på
Det är inte alltid så enkelt att veta vad som bör stå med i en offert på bergvärme. Vilken leverantör ska du välja? Hur vet du egentligen vilken bergvärmepump som är bäst? Här får du lära dig allt du behöver veta om den populära energikällan. Vi guidar dig från första steget till sista st...
Läs mer om Begär offert på bergvärme – Det här ska du tänka på
Bergvärmepumpar: Nibe och Mitsubishi
Med bergvärme får du ett pålitligt värmesystem som kommer att hålla i många år framöver. Dagens bergvärmesystem oerhört energisnåla och bergvärmepumparna är optimerade för att du ska kunna göra så stora besparingar som möjligt. Två starka aktörer på marknaden är Nibe och Mitsubishi. På de...
Läs mer om Bergvärmepumpar: Nibe och Mitsubishi
Därför är bergvärme populärt i Sverige
När värmepumpen introducerades på den svenska marknaden 1948 var det ingen omedelbar succé. Kanske berodde det på att det var en ny teknik som var relativt oprövad vid tidpunkten; kanske berodde det på att det ansågs mer lönsamt att hålla fast vid oljepannorna. På sjuttiotalet när olj...
Läs mer om Därför är bergvärme populärt i Sverige