Vad kostar en luftvärmepump?

En luft- eller vattenburen luftvärmepump kostar mindre initialt än exempelvis berg-, jord- och sjövärmepumpar. Några prisexempel:

 • Luft/vatten-värmepump kostar mellan 35 000 kr och 100 000 kr (plus installation)
 • Luft/luft-värmepump kostar mellan 7 000 kr och 15 000 kr (plus installation)
 • Frånluftsvärmepump kostar mellan 40 000 kr och 75 000 kr (plus installation)

I tabellen nedan hittar du utförligare information om funktionalitet, fördelar och nackdelar med de olika typerna av luftvärmepumpar. (Priser inhämtade maj 2022.)

Installera värmepump – pris

När du vill ha hjälp att installera värmepump tillkommer en arbetskostnad. I tabellen ser du hur luftvärmepumpar skiljer sig åt i pris, sinsemellan och jämfört med andra pumptyper, inklusive arbetskostnaden.

Läs mer om de olika egenskaperna för att se vilken pumptyp som bäst motsvarar dina behov och för att se ungefär vad det kostar att installera den värmepump som passar dig bäst. För att få ett exakt pris på din luftvärmepump, fyll i formuläret så får du förslag från upp till sex olika installatörer.

Pumptyp Funktion Välj denna… Fördelar Nackdelar Kostnad – värmepump inkl. installation
Luft/vatten
 • Tar värme från utomhusluften.
 • Överför värmen till vatten i golvslingor, element och/eller varmt tappvatten.
 • Om du redan har ett vattenburet värmesystem.
 • Om ni förbrukar mer än 25000 kWh/år.
 • Om hushållet använder mycket varmt tappvatten.
 • Vattenburna system ger lägre elräkning.
 • Behovsstyrd, automatisk avfrostning spar energi och tid.
 • Fungerar sämre i minusgrader.
 • Du behöver oftast en alternativ uppvärmningskälla.
Ca 60 000–140 000 kr
Luft (luft/luft)
 • Tar värme från utomhusluften.
 • Pumpar ut varm luft inomhus.
 • Vanligaste typen av värmepump.
 • Om ditt hus har öppna ytor.
 • Om ni förbrukar över 15000 kWh/år.
 • Renar inomhusluften från damm och lukt.
 • Kan även ge kyla.
 • Fungerar inte lika bra om utomhustemperaturen är under 0°C.
 • Måste avfrostas när det är minusgrader ute.
 • En ytterligare värmekälla behövs under kalla dagar.
Ca 15 000–25 000 kr
Frånluft
 • Extraherar värme från ventilationssystem i våtrum och kök.
 • Värmer upp bostaden, tilluften och tappvattnet.
 • Ger bra luftcirkulation.
 • Om din bostad är välisolerad.
 • Om fastigheten har mycket god ventilation.
 • Kan täcka mycket av värmebehovet om ventilationen och isoleringen är bra.
 • Ger förbättrat inomhusklimat.
 • Begränsad kapacitet eftersom den använder sig av enbart frånluft.
 • Du behöver oftast komplettera med ytterligare en värmekälla.
Ca 35 000–100 000 kr
Berg-, jord- och sjövärmepumpar
 • Utvinner värme via en slang från berget, jorden, eller vattendraget.
 • Överför värmeenergin till vattenburna värmesystem.
 • Om bostaden har ett vattenburet värmesystem.
 • Om förutsättningarna finns i berg, vattendrag eller marken runt fastigheten.
 • System med lång livslängd.
 • Mycket hållbar uppvärmning, ekonomiskt och miljömässigt.
 • Relativt stor investering.
 • Kräver rätt förutsättningar i närmiljön.
 • Kräver tillstånd från kommunen.
Ca 50 000–195 000 kr

Så går en installation till

När det gäller vatten/luft-, luft/luft- och frånluftsvärmepumpar går installationen relativt snabbt. Ett hål borras i husväggen och ett rör dras sedan mellan inne- och utedelen av värmepumpen. Under installationen behöver värmen i regel bara stängas av under ett par timmar.

Berg-, sjö- och jordvärmepumpar tar längre tid att installera eftersom de även kräver visst markarbete, och i bergvärmens fall även borrning samt tillstånd från kommunen. Räkna med en installationstid på runt 5–6 dagar.

Kostnad luftvärmepump – faktorer som påverkar

Det finns flera faktorer som påverkar kostnaden för en luftvärmepump. Här är några saker som påverkar inköpskostnaden och driftskostnaden.

  1. Beroende på tillverkare, effekt och modell varierar priset på att köpa in själva värmepumpen.

 

  1. Installationskostnaden är en annan faktor. De olika luftvärmepumparna kan ha installationskostnader mellan 4 000 kronor och 35 000 kronor beroende på hur komplicerade de är att installera.

 

  1. Även uppvärmningsbehovet är en faktor att ta hänsyn till. Ju större utrymme som ska värmas upp, desto dyrare värmepump kommer du att behöva.

 

 1. Omgivningens temperatur påverkar hur mycket energi pumpen förbrukar. Räkna med att driftskostnaden – alltså elkostnaden för att ha igång luftvärmepumpen – ligger runt 5 000 – 8 000 kronor per år.

Hur fungerar luftvärmepumpar?

En värmepump extraherar naturligt lagrad solenergi ur luft, jord, vatten, eller berg och omvandlar den till värme, antingen direkt till inomhusluften, eller via ett vattenburet värmesystem. Den ger dig energisnål uppvärmning, vilket är bra för både plånbok och miljö. Så här fungerar de vanligaste typerna av luftvärmepumpar:

Luft/vattenvärmepump

En luft/vattenvärmepump består av två delar: en del som monteras på utsidan av husväggen och en som monteras på insidan. Denna typ av pump kopplas till ett vattenburet värmesystem, som golvslingor eller radiatorer. Det finns luft/vattenvärmepumpar med eller utan varmvattenberedare, och vissa modeller kan även ge varmt tappvatten.

Utomhusluften tas in i pumpens slutna system där det finns ett köldmedium som ombildas till gas vid mycket låga temperaturer. En kompressor i systemet gör att köldmediets temperatur höjs kraftigt. Med hjälp av en kondensor avges värme till ett vattenburet uppvärmningssystem varpå köldmediet återgår till flytande form. Denna process pågår konstant när värmepumpen är i drift.En luft/vattenvärmepump består av två delar: en del som monteras på utsidan av husväggen och en som monteras på insidan. Denna typ av pump kopplas till ett vattenburet värmesystem, som golvslingor eller radiatorer. Det finns luft/vattenvärmepumpar med eller utan varmvattenberedare, och vissa modeller kan även ge varmt tappvatten.

Utomhusluften tas in i pumpens slutna system där det finns ett köldmedium som ombildas till gas vid mycket låga temperaturer. En kompressor i systemet gör att köldmediets temperatur höjs kraftigt. Med hjälp av en kondensor avges värme till ett vattenburet uppvärmningssystem varpå köldmediet återgår till flytande form. Denna process pågår konstant när värmepumpen är i drift.

Luft/Luftvärmepump

Detta är ett alternativ för hus som inte har ett vattenburet värmedistributionssystem. En luft/luftvärmepump består även den av en inomhus- och en utomhusdel på var sin sida om husväggen. Tekniskt fungerar den som en luft/vattenvärmepump enligt ovan. Den enda skillnaden är att den avger varmluft direkt via en fläkt, i stället för att värma upp ett vattenburet system.

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärme innebär att värmepumpen utnyttjar den varma luften inuti huset som är på väg utåt. En frånluftsvärmepump monteras inne i bostaden och kopplas på ventilationen. Från husets våtrum och kök suger den ut luft vilket bildar ett lätt undertryck. Undertrycket gör att luften från bostadens övriga rum också dras in i våtutrymmena samtidigt som frisk luft sugs in utifrån.

Frånluftsvärmepumpen extraherar den energi som finns i rumsluften till ett vattenburet värmesystem med hjälp av samma teknik som en luft/vattenvärmepump (se ovan). På köpet får du ett välventilerat inomhusklimat.

Fler frågor och svar

 

Vilken livslängd har min värmepump?

 

En värmepump sköter sig själv och brukar hålla många år innan den måste repareras eller bytas ut. Bergvärmepumpen, jordvärmepumpen och sjövärmepumpen håller normalt i 20 år. Även luftvärmepumpen ska ha livslängd på 20 år, men den kan behöva bytas ut tidigare än så om det är kallt och belastningen blir större än normalt.


Kan jag använda rotavdraget när jag anlitar en värmepumpsinstallatör?

 

Det går utmärkt att använda rotavdraget. Du får dra av 30 procent av installationskostnaden och kan få ner priset med maximalt 50 000 kronor.

Kom ihåg att rotavdraget endast gäller för arbetskostnaden. Du får alltså inte använda rot när du köper bergvärmepumpen, men du får använda avdraget när du anlitar en bergvärmeinstallatör som ser till att bergvärmeanläggningen fungerar. Arbetskostnaden brukar uppgå till cirka 35 procent av den totala kostnaden.

Låt säga att hela bergvärmeinstallationen (inklusive bergvärmepump och kollektorslang) landar på 180 000 kronor. Arbetskostnaden står då för 63 000 kronor och resterande 117 000 kronor är en material- och verktygskostnad. Med rotavdraget drar du av 30 procent av 63 000 kronor. Du sparar därmed 18 900 kronor och arbetskostnaden blir totalt 44 100 kronor.


Hur mycket el kräver en värmepump?

 

Olika värmepumpar har olika prestanda, men i regel utvinner en värmepump fyra gånger så mycket värmeenergi som elenergi den behöver för att fungera. Med exempelvis en bergvärmepump brukar behovet av att köpa el för värme och varmvatten därför minska med uppemot 80 procent.


Vad betyder COP och SCOP-värdet?

 

COP, som står för Coefficient of Performance, mäter värmepumpens prestanda. COP-värdet anger alltså hur mycket energi värmepumpen ger jämfört med hur mycket energi den förbrukar. Detta brukar kallas för verkningsgrad.

Om COP-värdet är 5 genererar värmepumpen 5 kW per förbrukad kW.

COP-värdet brukar bli sämre vid låga temperaturer utomhus. Känsligast för detta är luftvärmepumpen som kan få ett COP-värde på 1 när temperaturen är mindre än -20 grader.

Bergvärmepumpen, jordvärmepumpen och sjövärmepumpen påverkas inte i lika hög grad och brukar i regel aldrig sjunka under ett COP-värde på 2. Eftersom att COP-värdet kan variera vid temperaturskillnader finns det också något som heter SCOP.

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance och som namnet antyder är det ett mått på värmepumpens prestanda under en hel säsong. För att få fram detta mäts COP-värdet vid olika temperaturer och sedan räknas dessa värden samman till ett genomsnittligt tal.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Beskriv uppdraget

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress

(Adressen där uppdraget ska utföras)

När du klickar på ‘Skicka förfrågan’ skapar vi ett HelpHero konto åt dig. Med det godkänner du att relevanta företag kontaktar dig för att lämna offerter.

Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om uppvärmning
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Att välja ut en luftvärmepump är inte det enklaste, det finns många olika typer att välja bland, priser att ta hänsyn till och givetvis dina egna förutsättningar att förhålla dig till. För att du ska bli nöjd med din nya luftvärmepump är det många saker du måste se över och tänka på, blan...
Läs mer om
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Installera sjövärme – enkel checklista
Installera sjövärme – Enkel checklista Sjövärme är, precis som namnet antyder, värme som tas från en närliggande sjö. Ju närmare sjön ligger, desto bättre. Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan du bestämmer dig för att använda sjövärme som energikälla till din värmepump. Check...
Läs mer om
Installera sjövärme – enkel checklista
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Det finns både fördelar och nackdelar med bergvärme som är bra att känna till. Generellt uppväger fördelarna samtliga nackdelar, vilket är en av huvudanledningarna till att bergvärme är en populär och uppskattad metod för att värma upp ett hem. Bergvärme är i princip endast aktuellt för u...
Läs mer om
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.