129 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Uppvärmning / Vad kostar luftvärme?

Vad kostar luftvärme?

Jämfört med berg-, jord- och sjövärme har luftvärme en lägre initial investeringskostnad. Prisexempel för de olika luftvärmepumparna:

  • Luft/vatten-värmepump: Mellan 35 000 kr och 100 000 kr (plus installation)
  • Luft/luft-värmepump: Mellan 7 000 kr och 15 000 kr (plus installation)
  • Frånluftsvärmepump: Mellan 40 000 kr och 75 000 kr (plus installation)

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Vad är luftvärme?

En värmepump distribuerar (som namnet antyder) värme i en bostad. En värmepump är alltid beroende av en energikälla. Den kan använda sig av bergvärme, jordvärme, sjövärme eller luftvärme. Det som vi är intresserad av här är luftvärme. Precis som du säkert har förstått redan använder sig en luftvärmepump av luftens temperatur för att värma upp bostaden. Beroende på vilken luftvärmepump du tänker investera i kan detta ske på olika sätt. Vi går igenom några skillnader mellan luftvärmepumpar här nedan. 

Olika typer av luftvärmepumpar

Principen bakom värmepumpen är densamma oavsett vilken energikälla som används. Luftvärmepumpen är speciell eftersom den inte kräver att det finns ett vattenburet värmedistributionssystem, något som de andra energikällorna behöver. En luft/vatten värmepump kopplas till bostadens vattenburna element och värmer upp huset med hjälp av dessa. En luft/luft värmepump värmer upp luften och sprider omkring den i huset. Det finns även en tredje luftvärmepump; en så kallad frånluftvärmepump.

Luft/vattenvärmepump

Infografik som redogör för hur mycket luftvärme kostar.

Värmepumpen suger in luft via en utomhusventil. Luften kommer i kontakt med ett köldmedium, en vätska med mycket låg kokpunkt. Kontakten med luften får detta köldmedium att förångas. Gasen som bildas samlas i en kompressor och komprimeringen ökar trycket vilket i sin tur får temperaturen att höjas ordentligt. Den numera varma gasen kan sedan värma upp de vattenburna elementen på olika sätt, bland annat genom att värma upp en ackumulatortank, vilket både kräver en tank och en värmeväxlare. Gasen kallnar och kommer till en kondensor som omvandlar den från gasform till flytande form igen. Därefter fortsätter detta köldmedium sin cirkulation.

Luft/Luftvärmepump

Detta är ett alternativ för hus som inte har ett vattenburet värmedistributionssystem. Värmepumpen fungerar på samma sätt men istället för att växla över värmen till elementen sprids den varma luften direkt ut i huset. Fördelen med denna typ av värmepump är att den även fungerar åt andra hållet, det vill säga att den tar den varma luften från huset, växlar värmen till ytterluften och sprider den kalla luften i hemmet.

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärme innebär att värmepumpen utnyttjar den varma luften inuti huset som är på väg utåt. Metoden är exakt densamma som för alla värmepumpar. Den varma inomhusluften sugs in i värmepumpen och kommer i kontakt med ett köldmedium. Detta köldmedium förångas och förs till en kompressor. Trycket och temperaturen ökar. Värmen växlas och hamnar tids nog i elementen.

Faktorer som påverkar kostnaden

En luftvärmepump anses vara ett bra komplement till ett värmesystem. Även om dagens luftvärmepumpar är bra klarar de inte alltid av att värma upp ett helt hus. De behöver även relativt varm luft för att fungera bra, vilket innebär att de passar bättre i områden med relativt hög årsmedeltemperatur. 

Installationskostnaden är en annan faktor. De olika luftvärmepumparna kan ha installationskostnader mellan 4 000 kronor och 35 000 kronor beroende på hur komplicerade de är att installera. Även uppvärmningsbehovet är en faktor att ta hänsyn till. Ju större utrymme som ska värmas upp, desto dyrare värmepump kommer du att behöva.

Fler inlägg om Uppvärmning

Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Att välja ut en luftvärmepump är inte det enklaste, det finns många olika typer att välja bland, priser att ta hänsyn till och givetvis dina egna förutsättningar att förhålla dig till. För att du ska bli nöjd med din nya luftvärmepump är det många saker du måste se över och tänka på, blan...
Läs mer om Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Installera sjövärme – enkel checklista
Installera sjövärme – Enkel checklista Sjövärme är, precis som namnet antyder, värme som tas från en närliggande sjö. Ju närmare sjön ligger, desto bättre. Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan du bestämmer dig för att använda sjövärme som energikälla till din värmepump. Check...
Läs mer om Installera sjövärme – enkel checklista
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Det finns både fördelar och nackdelar med bergvärme som är bra att känna till. Generellt uppväger fördelarna samtliga nackdelar, vilket är en av huvudanledningarna till att bergvärme är en populär och uppskattad metod för att värma upp ett hem. Bergvärme är i princip endast aktuellt för u...
Läs mer om Fördelar och nackdelar med bergvärme