Värmepump och vattenburen värme

Värmepumpen är en fantastisk produkt som på ett elegant sätt (ungefär som ett omvänt kylskåp) värmer upp bostaden.

Bostadens värmesystem

Ett villa, ett hus eller en sommarstuga kan ha olika uppvärmningssystem. Dessa system kan även kallas för värmesystem och värmedistributionssystem. En värmepump kopplas in till husets värmesystem och ser till att värmesystemet fungerar som det är tänkt.

Olika typer av uppvärmningssystemEn tjej håller händerna ovanför ett element.

Det vanligaste värmesystemet idag är det vattenburna värmesystemet. Det finns i regel två typer: radiatorsystemet och golvvärmesystemet. Bägge fungerar i princip på samma sätt, men med olika metoder.

Radiatorsystemet cirkulerar varmt vatten till element som i sin tur värms upp och strålar ut sin värme. Även inom radiatorsystem finns olika variationer, ettrörssystem och tvårörssystem. Dessa anger hur elementen är kopplade till varandra, vilket i sin tur påverkar hur värmen distribueras genom de olika elementen.

Golvvärmesystemet värmer inte elementen utan slingorna i golvet istället. Det finns dock inget som hindrar ett hushåll från att använda bägge, exempelvis golvvärme i våtutrymmen och radiatorer i resten av huset.

Luftvärme

Luftvärme är ett annat system som går ut på att varm luft sprids i huset och på så sätt värmer upp ytorna. Det finns dock även luftvärmepumpar som kopplas till det vattenburna värmesystemet. Vanligtvis sprider luftvärmepumpar varm luft betydligt billigare jämfört med andra värmepumpar. De är dock inte lika effektiva och det räcker med att du stänger en dörr för att hindra den varma luften från att komma till olika delar av huset.

Panna

Äldre hus använder sig ibland av en panna som kopplas till det vattenburna värmesystemet. Pannan värms upp genom att elda något, antingen ved, olja eller pellets. Detta system drar förvisso ingen elektricitet men är inte särskilt miljövänligt och kräver mycket hantering. Det vattenburna värmesystemet kan dock omvandlas för att användas ihop med en värmepump.

Direktverkande elEn hund som myser i soffan.

Med direktverkande el som energikälla värms elementen upp med hjälp av en elpatron som kopplas direkt till husets elnät. Det behöver inte nödvändigtvis finnas ett vattenburet värmesystem för att använda direktverkande el, men det är värt att nämna detta värmesystem ändå eftersom att det än idag finns i många hus. Dock brukar ett byte till en värmepump vara att rekommendera för den som fortfarande använder direktverkande el då en värmepump är en mer klimatsmart investering som dessutom är bättre för plånboken.

Fördelarna med vattenburen värme

Först och främst är det vattenburna värmedistributionssystemet effektivt. Vatten kan värmas upp till en hög temperatur och systemet tappar inte särskilt mycket när det cirkulerar genom huset. Det går även att utnyttja flera energikällor när du har ett vattenburet värmesystem. Vanligast är bergvärme men även jordvärme, sjövärme och fjärrvärme är populära alternativ. Just fjärrvärme är begränsat eftersom inte alla hus har tillgång till fjärrvärmenätet. Däremot kan så gott som alla hus skaffa någon form av värmepump.

Anledningen till att många byter till värmepump är för att de kan dra ned på energiförbrukningen. En förutsättning för att kunna använda de mest effektiva metoderna är att det finns ett vattenburet värmesystem på plats. I annat fall behöver du räkna in kostnaden för att installera ett sådant system.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om uppvärmning
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Att välja ut en luftvärmepump är inte det enklaste, det finns många olika typer att välja bland, priser att ta hänsyn till och givetvis dina egna förutsättningar att förhålla dig till. För att du ska bli nöjd med din nya luftvärmepump är det många saker du måste se över och tänka på, blan...
Läs mer om
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Installera sjövärme – enkel checklista
Installera sjövärme – Enkel checklista Sjövärme är, precis som namnet antyder, värme som tas från en närliggande sjö. Ju närmare sjön ligger, desto bättre. Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan du bestämmer dig för att använda sjövärme som energikälla till din värmepump. Check...
Läs mer om
Installera sjövärme – enkel checklista
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Det finns både fördelar och nackdelar med bergvärme som är bra att känna till. Generellt uppväger fördelarna samtliga nackdelar, vilket är en av huvudanledningarna till att bergvärme är en populär och uppskattad metod för att värma upp ett hem. Bergvärme är i princip endast aktuellt för u...
Läs mer om
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.