Offert på markarbeten och dränering

Spara tid och pengar genom att jämföra offerter från flera olika markfirmor med en enda förfrågan. Ta in offerter snabbt, enkelt och gratis online idag.

Bestäm dig sedan i lugn och ro för om du vill anlita en firma eller inte.

Helt kostnadsfritt
Inget köptvång
Hitta det bästa erbjudandet
Fungerar i hela Sverige
Ta in offerter

Vanliga frågor från andra som funderar på att anlita ett markproffs

Om du ändrar tomtens höjd avsevärt eller fäller träd kan du behöva marklov. Reglerna skiljer sig något från kommun till kommun. Kontakta därför byggnadsnämnden där du bor för mer information.

Enligt Boverket gäller följande: ”Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Det går inte att säga exakt vad en avsevärd ändring är, men många kommuner bedömer att gränsen går vid en halv meter.”

Kostnaden varierar bland annat beroende på:

  • Tomtens förutsättningar - finns det berg eller stenar?
  • Hyran av grävmaskiner
  • Husgrundens storlek
  • Tjocklek på isoleringen

Prisexempel.

Låt säga att du ska schakta för en grund med en yta på 100 kvadratmeter i Stockholms län. Husgrundens höjd över marken är 10 centimeter (vilket är det normala) och isoleringen är normaltjock. Kostnaden kommer då landa på cirka 60 000 kronor för både grävning och bortforsling av matjord.

Notera att detta bara är ett räkneexempel. Gör en prisförfrågan så får du veta exakt vad ditt markprojekt kommer att kosta.

Du får inte använda rotavdraget om du enbart gräver på tomten. Däremot får du använda dig av rotavdraget när du anlitar ett markproffs som:

  • Anlägger enskilt avlopp
  • Dränerar runt huset
  • Borrar brunn
  • Utför kompletterande arbete på en befintlig husgrund

Rådgör med din markentreprenör! De har garanterat koll på vad det är som gäller för just ditt projekt. Kom ihåg att be om att få rotavdraget inkluderat i offerten om du ska använda dig av det.

Tips: Om du ska fälla träd på tomten kan du använda dig av rutavdraget istället. I skrivande stund (2018) har du möjlighet att dra av 50 procent av arbetskostnaden.

Hur lång tid det tar innan du kan börja bygga ovanpå husgrunden beror bland annat på vilken typ av betong du har använt dig av samt hur tjock plattan är. Det kan ta alltifrån 30 till 100 dagar. Den relativa fuktigheten (RF) ska vara under 85 procent innan du börjar med golvet.

Om du vill börja bygga innan plattan har torkat kan du starta med väggarna. Tänk bara på att ventilera ordentligt under bygget.

Markarbete: Pris, offerter och grävmaskiner

Många byggprojekt kräver markarbeten. Oavsett om du ska anlägga gräsmatta, bygga ett nytt hus, friggebod eller lägga nya plattor i trädgården så är själva grundarbetet viktigt. En av de första frågorna som du förmodligen ställde dig redan innan du hittade hit: hur mycket kostar det att anlita en markentreprenör? När du har fått ett svar på den frågan kan du sätta upp en budget för ditt nya projekt.

Kostnad för markarbeten

Priset för markfirman kommer att variera beroende på vad det är du ska göra. Dränera? Räkna med en kostnad på 4 000 till 5 000 kr per löpmeter. Anlägga gräsmatta? Det är betydligt billigare. Priset brukar landa på mellan 20 till 50 kronor per kvadratmeter. Lägga marksten? Räkna med minst 1 000 kronor per kvadratmeter. Nybyggnation? Det är svårt att svara på exakt vad kostnaden kommer att landa på om du ska genomföra ett stort projekt som kräver många olika moment. När du ska bygga ett hus som kräver en ordentlig grund brukar du få betala cirka 800 till 1 500 kronor per kvadratmeter, men det beror helt på vilka tomtens förutsättningar är. Om det exempelvis måste sprängas bort berg på tomten kommer priset att höjas rejält.

När byggahus.se frågade markentreprenören Janne Ernstgård vad han hade som riktpris svarade han cirka 900 kronor inklusive maskiner, arbetskostnad och material. Han räknade på att det (till en genomsnittlig grund) går det åt 2,25 ton per kvadratmeter i uppackningsmaterial.

Det är vanligt att markarbeten behövs för att:

>> Ta in offerter om du vill veta vad just ditt markarbete kommer att kosta

Det som framför allt påverkar kostnaden för markarbetet är hur mycket material det är som måste schaktas och fyllas upp samt vilken typ av mark din tomt består av.

Vad ingår i offerten från markfirman?

Det är inte alltid så lätt att läsa offerter för de kan se lite olika ut beroende på vilken entreprenör det är som du har varit i kontakt med och vad det är för typ av markarbete du vill ha utfört.

Om du ska förbereda tomten inför en nybyggnation brukar offerten bland annat innehålla kostnaden för schaktning, återfyllnad av grus, dränering, avrinning åt rätt håll på tomten, anläggning av avlopp, dagvatten samt elanslutning. Markentreprenören brukar basera offerten på hur tomten ser ut ovanjord och hur den förmodligen ser ut under ytan. Extrakostnader som sprängning och pålning brukar upptäckas senare när markarbetet har satt igång och därför tillkomma utöver offerten.

Tips: Om marken var bebyggd innan du köpte den så har det eventuellt genomförts en geoteknisk undersökning. Den kan du hitta hos kommunens stadsbyggnadskontor.

Prisexempel

Låt säga att vi har tomt där vi ska bygga ett garage på 50 kvadratmeter. Vi bor i en vanlig villa i Jämtland och har bestämt oss för att ha en ”platta på mark” som grund. Isoleringen ska vara normal och sockelhöjd bör ligga på 100 mm. (källa: husgrunder.se)

Kostnad för grävning: 30 000 kronor.

Kostnad för schaktning: 7 200 kronor

Totalt: 37 200 kronor.

Det ger oss därmed ett kvadratmeterpris på 744 kronor per kvadratmeter. Observera att exemplet endast gäller kostnaden för grävning samt schaktning av tomten. Vi kommer också att behöva betala för gjutningen av husgrunden samt själva uppförande av garaget. Enligt Leif Tjälldén AB som levererar materialpaket kommer en platta på mark av denna storlek kosta cirka 25 000 kronor inklusive moms. Då ingår 300 mm kantelement, 200 mm markisolering, armering samt tillbehör.

Anlita grävmaskinist eller bara grävmaskinen

Om du har erfarenhet av att utföra markarbeten själv behöver du givetvis inte anlita en markfirma utan då kan du istället hyra de grävmaskiner (eller övriga maskiner) som du behöver för ditt markprojekt. Hur stor den kostnaden blir beror på hur många arbetstimmar du behöver samt vilken maskin du ska ha. Ju större maskin, desto dyrare pris. Du måste även betala för bränsle så körsträckan påverkar givetvis också priset.

En arbetsdag är 8 timmar.

Grävmaskin Pris per dag
Hitachi (1 ton) 1 300 – 1 600 kronor
Bobcat (3,5 ton) 1 000 – 1 500 kronor
Neuson 8003 RD (8 ton) 1 800 – 2 000 kronor

Kom ihåg att du inte kan använda rotavdraget om du väljer att genomföra jobbet på egen hand.

Har du aldrig genomfört markarbeten själv? Då rekommenderar vi att du anlitar en markfirma (med grävmaskinist) som hjälper dig. Det är väldigt viktigt att arbetet blir korrekt utfört eftersom att det kommer att påverka resten av byggprojektet. En husgrund som exempelvis inte har blivit dränerad korrekt kommer i värsta fall att få vattenskador längre fram.

Så går markarbetet till

Som namnet antyder utförs ett markarbete på marken innan ett byggprojekt sätts igång. Ett markarbete kan utföras på olika sätt beroende på hur marken ser ut. En tomt i Sverige består vanligtvis av grus, lera, sandjord, trädrötter eller berggrund. I och med att de geologiska förutsättningarna skiljer sig åt från adress till adress kan exempelvis ett stort projekt som ett husbygge kräva markarbete i form av sprängning eller schaktning.

Det är vanligt att markarbeten behövs för att:

  • Jämna ut marken och göra den ”byggklar”
  • Leda bort vatten från hus eller anläggning

Utför en geoteknisk undersökning om du ska bygga hus

Det bästa sättet att ta reda på hur ett markarbete ska genomföras är genom en så kallad geoteknisk undersökning. Målet med undersökningen är att ta reda på om marken är tillräckligt stabil för ditt projekt. Genom en geoteknisk undersökning bestäms därför jordlagerföljden och grundvattennivån.

Kostnaden för detta kan landa på alltifrån 15 000 kronor till 40 000 kronor beroende på hur omfattande jobbet är. Har marken varit bebyggd tidigare kan du ofta hitta tidigare undersökningar hos kommunens stadsbyggnadskontor. Om det inte har skett några omfattande förändringar på platsen behöver du inte genomföra en ny undersökning.

Din bygglovshandläggare på kommunen brukar säga till om det krävs en geoteknisk undersökning eller inte. Ibland krävs det för att du ska få ett startbesked för ditt projekt.

Dränera tomten

När din bygglovsansökan har blivit godkänd har du två år på dig att inleda bygget och det måste stå klart inom fem år.

Innan det är dags att sätta igång med ditt hemprojekt kommer byggfirman lägga tid på att förbereda tomten. Först och främst måste matjord schaktas bort så att det går att lägga VA- och dräneringsledningar. Sedan måste en fiberduk och dräneringsmaterial på plats.

Det är alltid bra att dränera marken i samband med bygget av husgrunden. Det minskar risken för framtida vatten- och fuktskador. Kortfattat fungerar det så att: Vatten (exempelvis grundvatten eller regnvatten) samlas i dräneringsrör. Dessa dräneringsrör leder bort vattnet från husväggarna/husgrunden och förs sedan samman med en dräneringsbrunn, stenkista eller ett dike av något slag där vattnet kan rinna ut. Det är viktigt att röret lutar minst 0,5 centimeter per meter för att dräneringen ska fungera optimalt.

Pris dränering

Hur mycket du får betala för en dränering beror på hur stor husgrunden är och består både av arbetskostnad och material såsom dräneringsrör, geotextilduk och dräneringsbrunn. Vi får inte heller glömma övriga kostnader som bland annat kan inkludera reskostnader för transport av grus och hyra av maskiner. Ju längre maskinerna måste köra, desto dyrare kommer det att bli. Totalkostnaden per löpmeter brukar ligga på mellan 4 000 till 5 000 kronor. Om vi ska dränera husgrunden till ett hus på 120 kvadratmeter är det (10+12+10+12) alltså 44 löpmeter som vi måste dränera. Låt säga att markfirman tar 4 500 kronor per löpmeter. Kostnaden blir då 198 000 kronor. Med rotavdraget som i skrivande stund ligger på 30 procent av arbetskostnaden blir totalkostnaden dock lägre.

Totalkostnaden för dränering: 198 000 kronor exklusive rotavdraget

Sätt igång med bygget av husgrunden

När marken är iordningställd är det dags att montera grundelement. På dessa ska först isoleringen på. Vanligen läggs cellplast (runt 200 till 300 mm i tjocklek) som har ett väldigt lågt u-värde. Detta innebär att materialet har en låg värmeledningsförmåga. Ovanpå isoleringen monteras sedan armeringsnät som ska öka betongens draghållfasthet. Detta gör att risken för sprickor minskar.

När allt detta är på plats kan du gjuta betongen.

Så gjuter du en ”platta på mark ”

Sedan 50-talet har det blivit allt vanligare i Sverige att gjuta en platta av betong till sitt hus. Betong består till mesta del av sand, sten, grus, cement och vatten. Vanligen adderas också en liten dos tillsatsmedel som ska förbättra betongens egenskaper.

Du kan givetvis blanda betongen själv, men till en husgrund är det absolut lättast att beställa färdigblandad betong. Om du beställer betong från fabrik levereras den till tomten i en roterbil som brukar ta fem till sex kubik åt gången. Till ett normalstort hus krävs det omkring 15 kubik betong. Räkna med att det kostar minst 1 500 kronor per kubikmeter betong.

Bilarna har en ränna eller pump som används till att tömma betongen rakt i gjutplattan.

Det är viktigt att vara noggrann vid gjutningen

När betongen är på plats måste den först vibreras med ett vibreringsbord så att eventuella luftfickor försvinner. Vibreringen är klar när ytan blir blank. Tänk på att utläggning och vibrering måste ske inom två timmar efter blandning för betongen ska hålla bra kvalité.

Efter detta är det dags för rivning och glättning som ser till att ytan på betongen blir jämn. Till detta används precis som namnen antyder en rivningsmaskin och en glättningsmaskin.

När allt detta är ordnat ska betongen härda. Detta är väldigt viktigt! Härdningen ser till att din husgrund inte drabbas av plastiska krympsprickor i framtiden. Skydda betongen på en gång så att den behåller en stabil temperatur. Betongen ska torka i naturlig takt.

Olika typer av husgrunder

En av de vanligaste husgrunderna i Sverige är som nämnt ovan ”platta på mark”, men du kan också välja att ha en:

Källare
Krypgrund
Hybridgrund
Plintgrund

Beroende på vilken husgrund du väljer kommer kostnaden variera. Gör en prisförfrågan så får du en exakt prisbild.

Anläggning av gräsmatta

Om du vill ha en grön och fin gräsmatta är det enklast (och snabbast) att beställa det som heter ”färdig gräsmatta på rulle”. Kostnaden brukar hamna på mellan 20 till 50 kronor per kvadratmeter beroende på vilken typ av gräs du köper. Det brukar ibland också tillkomma en kostnad för jorden som ska ligga under gräset. Räkna med att den hamnar på mellan 5 till 20 kronor per kvadratmeter. Om vi vill ha gräs på en yta som är 100 kvadratmeter blir totalkostnaden därmed cirka 5 000 kronor.

Vill du ha plattor fram till entrén? Det kostar åtminstone 1 000 kronor per kvadratmeter. Om vi skulle behöva 12 kvadratmeter med plattor kommer vi upp i en kostnad på runt 12 000 kronor.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.