96 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Solceller Offert

Funderar du på att installera solceller? Få offert från flera installatörer via HelpHero. Fyll bara i uppgifterna i formuläret och invänta offert på din nya solcellsanläggning. Efter installationen har du tillgång till miljövänlig el i många år framöver och kan tjäna pengar på att sälja överskottet. Ta in offert på solpaneler redan idag!

Ta in gratis offert på solceller

Hitta rätt solcellsinstallatör

Jämför priser enkelt

Tjänsten fungerar i hela landet

Vad är solceller?

Solceller är små enheter av kristallint kisel som bildar elektricitet med hjälp av solens strålar. Solcellerna ligger inkapslade mellan två ytskikt som vanligtvis består av glas. Varje solcell bildar en mycket liten mängd likström. För att få tillräckligt med el, som dessutom går att använda i hushållet, seriekopplas flera celler i en så kallad solpanel och en växelriktare gör om likströmmen till växelström.

 

Hur fungerar solceller?

Här går vi på ett enkelt sätt igenom hur solceller fungerar, steg för steg:

 1. En solcell som består av kisel träffas av solens strålar.
 2. Strålarna får kiselelektronerna att börja röra på sig.
 3. Rörelsen gör att en svag, elektrisk spänning uppstår i form av likström.
 4. En växelriktare i solpanelsystemet omvandlar likströmmen till växelström.
 5. Växelströmmen kan användas i hushållet.
 6. Om ett energilagringssystem eller batteri är kopplat till systemet kan överskottsel lagras.
 

Bli microproducent av el

Du kan även bli microproducent av el och sälja överskottet via elnätet. De dagar systemet producerar mer el än hushållet gör av med kan elen skickas ut i elnätet. Då får du betalt för den – ofta i form av sänkta kostnader på framtida elräkningar.

Sedan 2015 får mikroproducenter av förnyelsebar överskottsel dessutom skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh). Underlaget kan som högst uppgå till 30 000 kilowattimmar och skattereduktion ligger därmed på max 18 000 kronor per år.

 

Jämför offerter på solcellsanläggningar

Jämför offerter på solcellsanläggningar baserat på installerad effekt per investerad krona, alltså kW/kr. För att få fram ett jämförbart pris delar du anläggningens effekt med den totala material- och arbetskostnaden inklusive moms. För att kunna göra beräkningen kan du kika närmare på följande punkter i varje offert du får in på solceller:

 • Hur stor effekt kommer att installeras? Ungefär 5kW är normalt för ett vanligt småhus.
 • Hur lång leverans- och installationstid är det på anläggningen?
 • Vilket fabrikat och modellnummer har solcellerna och växelriktaren?
 • Ingår det någon form av batteri eller energilagringsenhet? Den behövs om du vill kunna lagra el för eget bruk, eller för försäljning på elnätet.
 • Tillkommer det några kostnader, som till exempel byggställning eller lyft av material?
 • Är Grönt avdrag gjort på offerten? Solceller kvalificerar för skattereduktion för grön teknik. Det är bra om du kan se kostnaderna både före och efter avdraget eftersom du kanske inte är berättigad till det.
 •  

  Olika typer av solceller

  När du ska jämföra olika typer av solceller kommer du sannolikt stöta på följande begrepp: Mono- eller polykristallina solceller, glas/glas- eller glas/folie-solceller och tunnfilmssolceller.

  Monokristallina solceller vs polykristallina

  Monokristallina och polykristallina solceller utgör 90–95% av alla solceller på marknaden idag. Traditionellt har polykristallina solceller varit billigare och vanligare än de monokristallina. Tack vare den tekniska utvecklingen har dock de monokristallina solcellerna tagit över marknaden idag. De har nu fått bättre verkningsgrad, högre effektivitet och lägre tillverkningskostnad.

 • Monokristallina solceller är uppbyggda av en enda kiselkristall som har formats till en stav och sedan skivats. En sådan cell ger högre effekt eftersom kiselelektronen kan röra sig fritt över en stor yta. Cellerna har en svart färg som gör att de lämpar sig i integrerade solcellstak.
 •  
 • Polykristallina solceller består av flertalet kiselfragment som sammanfogats och ger därför elektronerna mindre utrymme att röra sig fritt vilket ger lite lägre effekt. Dessa solceller skiftar oftast i blått, men finns även i andra färger.
 •  

  Glas/glas- eller glas/folie-solceller

  Solceller består av två lager. Det övre lagret är tillverkat av glas, och det undre av glas eller folie. Därav beteckningarna glas/glas eller glas/folie.

   

  Vilka solceller du ska välja avgörs genom en noggrann avvägning mellan flera faktorer. Exempelvis bör din budget och ditt effektbehov samt önskemål kring design och layout tas med i beräkningarna.

   

  När det gäller val av solceller, till exempel glas/glas eller glas/folie, monokristallina eller polykristallina, och så vidare, är det en god idé att diskutera för- och nackdelar med en solcellsinstallatör. Lämna en kommentar i offertformuläret om att du önskar rådgivning från våra anslutna företag.

   

  Tunnfilmssolceller

  Tunnfilmssolceller är mer ovanliga. Namnet kommer från den tunna film som används för att absorbera ljuset. De kan tillverkas så att de blir böjbara och därför går de att installera på ytor som inte lämpar sig för solceller av den vanliga typen. En anläggning med tunnfilmssolceller är dyrare att installera än en vanlig solcellsanläggning av kiselceller sett till installerad kilowatt per investerad krona.

  Vanliga frågor och svar om solceller

  Visa fler frågor + Visa färre frågor -
   
  Vad kostar solceller?

  Installation av solceller kostar runt 16 000 – 23 000 kronor per kilowatt som installeras, vanligtvis mellan 50 000–200 000 kronor beroende på storlek. Generellt gäller att ju större solcellsanläggningen är, desto lägre blir kostnaden per kilowatt. I vår kunskapsbank kan du läsa mer om hur mycket solceller kostar.

  Läs hela svaret
  Varför är solenergi bra?

  Solenergi är ett miljövänligt alternativ eftersom den kommer från solen, som är en förnybar energikälla. När solenergin utvinns via solcellerna uppstår inte heller några miljöfarliga utsläpp eller avgaser. Av denna anledning är solenergi bra för miljön. Det är även en lönsam lösning ekonomiskt då anläggningen i de flesta fall betalat sig själv efter halva sin livslängd. Du kan ta hjälp av Energimyndighetens solelkalkyl för att räkna ut exakt hur lång tid det tar för anläggningen att börja löna sig.

  Läs hela svaret
  Solcellsinstallation

  Om du är intresserad av hur en solcellsanläggning installeras kan du ta del av vår artikel om solcellsinstallation.

  Läs hela svaret
  Rotavdrag eller Grönt avdrag?

  Genom den skattereduktion för grön teknik som infördes under 2021 (Grönt avdrag) kan du få 15% lägre kostnad på solcellsanläggningen. Både arbets- och materialkostnaden reduceras. Det finns vissa förutsättningar för att du ska vara berättigad:

 • Du står som ägare på byggnaden där systemet ska installeras.
 • Du är obegränsat skattskyldig i Sverige.
 • Kostnaderna faktureras elektroniskt (e-faktura eller liknande)..
 • Du har betalat minst 50 000 kronor i skatt under året.
 • Läs mer om Grönt avdrag på skatteverket.se.

  Läs hela svaret
  Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.