135 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Offert på solceller och solpaneler

Spara tid och pengar genom att jämföra offerter från flera olika solcellsinstallatörer med en enda förfrågan. Ta in offerter snabbt, enkelt och gratis online idag. Bestäm dig sedan i lugn och ro för om du vill anlita en installatör eller inte.

Helt kostnadsfritt

Inget köptvång

Hitta det bästa erbjudandet

Fungerar i hela Sverige

Hitta seriösa och erfarna

 

företag i din närhet

Solceller: Pris, produktion och historia

Med solceller kan du producera egen grön el, vilket gör att du inte längre kommer att påverkas lika mycket av en ostadig elmarknad, men det kostar en del att investera i solen. En vanlig solcellsanläggning på 5 kW brukar landa på ungefär 100 000 kronor. Räkna med ett snittpris på mellan 16 000 och 23 000 kronor per installerad kilowatt.

Så mycket kostar solpaneler på taket

Solceller kan du antigen installera på taket eller på marken. I städer brukar det vara vanligast att välja taket som installationsplats eftersom att det ändå är en outnyttjad yta. Oftast kan du köpa ett solcellspaket. Vattenfall erbjuder exempelvis solceller till en takyta på 41 kvadratmeter för 110 798 kronor. Det ger dig 16 solpaneler med en effekt på 5,28 kW. De har räknat ut att det kommer att ge dig ungefär 5 016 kWh per år. Om du bor i ett större hus som gör av med mer el kan du behöva investera i fler solpaneler. Med en takyta på 109 kvadratmeter har du plats för 46 solpaneler med en högsta effekt på 15,18 kW vilket ger dig 14 421 kWh per år. Denna paketlösning kostar 233 471 kronor.

Prisexempel

Låt säga att du tar in offerter och väljer en installatör som tar 21 000 kronor per kW inklusive moms. Installatören har varit hemma hos dig och bedömt att du inte behöver ett system på mer än 7 kW. En sådan anläggning skulle ta upp en takyta på mellan 35 och 40 kvadratmeter. Du kommer använda ungefär 40 procent av elen till eget bruk och resten ska matas in på elnätet. Eftersom att du inte kommer att använda all el till eget bruk har du rätt till en viss skattereduktion. Enligt Skatteverket ligger den reduktionen på 60 öre per kilowattimme. Produktionskostnaden kommer då att hamna på 0,79 kronor kW om du också använder investeringsstödet. Investeringsstödet ligger sedan 2019 på 20 procent. Med detta i åtanke blir återbetalningstiden därför 21 år inklusive investeringsstödet eller 24 år med rotavdraget som just nu uppgår till 9 procent av investeringskostnaden. Enligt dessa antagande skulle din solcellsanläggning vara lönsam i 30 år.

Bild som visar hur mycket solceller kostar per kilowatt samt hur stor yta dessa solceller tar upp
Klicka på bilden för att förstora den Det kan vara bra att veta att en solcellsanläggning på en villa inte räknas som en näringsverksamhet. Du kan därmed sälja el för upp till 40 000 kronor per år utan att betala inkomstskatt. I regel ligger ersättningen för såld el nära spotpriset.  

Jämför offerter från olika solcellsinstallatörer

När du har bestämt dig för att köpa solceller är det dags att ta kontakt med leverantörer. Du ska alltid ta in minst tre olika offerter innan du bestämmer dig för att anlita någon. Enligt Energimyndigheten är en bra tumregel att jämföra priset på anläggningen baserat på installerad effekt, det vill säga, kronor och kW. Verkningsgraden är i det här läget inte lika viktigt eftersom att det inkluderas i kostnaden per kW. Några punkter som det är bra att titta efter i offerten:

 • Fabrikat och modellnummer för solceller samt växelriktare
 • Leveranstid
 • Leveransvillkor
 • Installation
 • Kostnader som tillkommer vid installation som lyft av material och byggnadsställning
 • Investeringsstöd eller rotavdrag (beroende på vad du ska använda)

Stort intresse för solceller i Sverige

Marknaden för solceller har aldrig varit bättre. Sedan kinesiska strafftullar togs bort i EU har priset för solceller och solpaneler fallit stadigt neråt. Regeringen satsar dessutom miljarder i investeringsstöd för att du ska börja producera egen grön el.

Oavsett om du bor i norr eller söder är solceller ett bra alternativ.

 • Solen är miljövänlig och förnyelsebar.
 • En solcellsanläggning är tystgående och kräver inget underhåll.
 • Genom att producera egen el påverkas du inte av rörliga elpriser.

Solceller som installeras i Sverige har en verkningsgrad på 14 till 20 procent och varje kvadratmeter solceller genererar ungefär 150 watt under en dag.

Därför ska du satsa på solenergi

Sedan EU tog bort tullavgifterna på solcellspaneler från Kina 2018 och bygglovskravet skrotades har den svenska solcellsmarknaden blivit allt mer lönsam.

 • Enligt Energimyndigheten har 10 000 husägare i Sverige hittills valt att installera solceller och det är en siffra som förväntas stiga betydligt de kommande åren. Med solceller bidrar du som husägare inte bara till en bättre miljö, utan du gör också en riktigt bra affär. På 12 till 15 år är investeringskostnaden betald och du producerar därefter gratis el.

Solceller, solcellspaneler och solpaneler - Vad är vad?

Är det någon skillnad på solceller och solpaneler? Egentligen inte. Kärt barn har många namn, men det kan ändå uppstå vissa missförstånd och förväxlingar. Solceller är samlingsnamnet för alla tekniska applikationer där ljuskänsliga halvledardioder omvandlar ljus till elektrisk ström, men man kan också dela upp dem i två huvudgrupper, kristallina solceller och tunnfilmsceller, som du kan läsa mer om nedan. Solcellerna i sig är relativt små, och skapar en låg spänning.

Klicka på bilden för att förstora den För att kunna generera elektricitet som faktiskt kan användas för mänskliga behov, seriekopplar man därför ihop solceller till solpaneler. Som konsument eller intressent är det alltså egentligen solpaneler du kommer att göra en prisförfrågan på. Dessa består i sin tur av ihopkopplade celler. Skälet till att man kallar dem paneler, är att cellerna sätts in i någon form av ram eller ramverk, och därmed helt enkelt får formen av en panel. Solcellspaneler, som vissa kallar dem, är därmed inte felaktigt. Det är ju paneler som består av solceller. Ordet är dock mindre använt än både solceller och solpaneler, trots att det rent grammatiskt möjligen är ännu mer rättvisande än solpaneler. Men det du behöver ha med dig i bakhuvudet är framför allt att solceller, solpaneler och solcellspaneler i fastighetssammanhang syftar till samma sak.  

Skilj på solel och solvärme

En viktig skillnad är däremot den mellan solcellspaneler, som genererar el, och solvärmepaneler, som genererar värme. De förstnämnda sätter elektroner i rörelse och genererar el som kan användas till vad som helst i hushållet och elnätet. De sistnämnde värmer upp luft eller en vätska, som i sin tur avger värme i t.ex. det vattenburna värmesystemet eller genom en fläkt. Det är stor skillnad i pris, men också i användningsområden. Traditionellt har solvärme setts som ett bra komplement till ved- eller pelletseldning, men som kompletering till exempelvis bergvärme är det en investering du troligen aldrig kommer att kunna räkna hem. Då är solceller som delvis kan driva pumpen ett vettigare alternativ ekonomiskt.

Minska investeringskostnaden med solcellsstödet

För att bidra till att fler svenskar väljer solel har regeringen beslutat att du som privatperson eller företagare kan få ett stöd som täcker 20 procent av investeringskostnaden. Du söker stödet hos länsstyrelsen där du bor. Kom ihåg att installationen måste vara utförd senast 31 december 2020 och att stödet inte får kombineras med rotavdraget. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är i nuläget 1,2 miljoner kronor.

Så fungerar det: Solceller sätts ihop i solpaneler

De allra flesta som investerar i solceller väljer att montera solpaneler på taket eller på tomten. En solpanel består av flera solceller som har kopplats ihop till en solcellsmodul. Solpanelerna finns i fler olika storlekar, men vanligvist kan du köpa rektangulära paneler på 1 x 1,6 meter. Solcellerna omvandlar solljus till växelström via en växelriktare. När solen lyser på solpanelen uppstår det en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av solcellerna. Genom en växelriktare omvandlas likströmmen sedan till växelström. Denna process kräver inte direkt solljus. En solpanel producerar energi även när det är molnigt även om verkningsgraden blir något försämrad.

Olika typer av solceller

Kiselsolceller utgör i dagsläget 90 procent av solcellsmarknaden. Du kan få kiselcellerna som monokristallina eller polykristallina. Den förstnämnda varianten kostar mer, men har också en högre verkningsgrad. Skillnaden är enkel: monokristallina kiselsolceller tillverkas av en kiselkristall och polykristallina av flera kristaller. Monokristallina kiselsolceller är vanligtvis svarta medan polykristallina kiselsolceller skimrar i blått. Ett tredje (mindre vanligt) alternativ är tunnsfilmsolceller. De har fått sitt namn från den tunna film som används för att absorbera solljuset. Filmen placeras på glas eller plast och ovanpå monteras halvledarskiktet som absorberar ljuset. Precis som kiselsolceller är de svarta till utseendet. Det kan vara bra att veta att alla solcellspaneler som installeras i Sverige måste vara CE-märkta. Det innebär att tillverkaren har följt EU:s krav om hälsa, miljö och säkerhet.

De första stapplande stegen mot solen

Du har säkert hört talas om Arkimedes och Arkimedes princip som beskriver vad det är som gör att ett föremål flyter. Det sägs att denna världskända grek också låg bakom det som kallades för brännspeglar. En brännspegel var i princip en stor metallbit som användes för att rikta solljus mot fiendeskepp i förhoppningen om att detta skulle börja brinna. Det ska påpekas att alla försök till att återskapa den här uppfinningen har misslyckats, men Arkimedes brukar ändå nämnas som en av de första som använde solenergi.

  För att hitta bakgrunden till dagens moderna solceller måste vi lämna antikens Grekland och istället bege oss till Frankrike år 1839. Det var nämligen det året som den 19-åriga fysikern Edmond Becquerel upptäckte det som idag kallas för den fotovoltaiska effekten. Han lyckades bevisa att det skapas en elektisk spänning (volt) mellan undre och ovansidan av en cell när den utsätts för solljus. Det dröjde många år men 1954 gjorde hans upptäckt slutligen att tre amerikaner, Daryl Chapin, Calvin Fuller och Gerald Pearson, kunde utveckla den första kiselsolcellen med en verkningsgrad på sex procent. Detta skedde under en tid när hela världen hade siktet inställt på månen. Skulle USA eller Ryssland vinna rymdkapplöpningen och nå månen först? Ironiskt nog var det faktiskt tack vare solceller som USA gjorde sin första lyckade satellituppskjutning 1958. Solceller fick då sitt genombrott och uppfinningen spred sig så småningom över Atlanten till Sverige.  

Producera egen el och sälj den vidare

Sedan 50-talet när solceller började introduceras i vanliga hushåll har utvecklingen gått framåt rejält. Idag behövs det faktiskt inte ens direkt solljus för att solcellen ska fungera. När det är sämre väder och lättare molnighet brukar solcellerna nå så mycket som 50 procent av sin maxkapacitet. På sommaren är det vanligt att solcellsanläggningen producerar mer el än vad du kan göra av med. När detta händer kan du sälja tillbaka överskottselen till elbolagen som drar av kostnaden på framtida elräkningar. När det blir vinter och mörkt ute hämtas elen via elnätet. Har du redan sålt din gröna el till elbolagen behöver du inte betala för elen som du köper. Sedan 2015 får mikroproducenter av förnyelsebar överskottsel dessutom skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh). Underlaget kan som högst uppgå till 30 000 kilowattimmar och skattereduktion ligger därmed på max 18 000 kronor per år.

Tillbaka till toppen av sidan

Vanliga frågor från andra som funderar på att skaffa solceller och solpaneler

Visa fler frågor + Visa färre frågor -
 
Vad är solcellsbidraget?

Sedan 2009 har svenskar kunnat få ett investeringsstöd när de installerar solceller. Detta kallas för solcellstödet eller solcellsbidraget. I dagsläget täcker stödet 20 procent av investeringskostnaden. Maxbeloppet är 1,2 miljoner kronor per solcellsanläggning. Du söker solcellstödet hos länsstyrelsen där du bor.

Läs hela svaret
Hur mycket kostar solcellerna?

En solcellsanläggning har inga rörliga kostnader eftersom att solen är gratis. Du betalar därför endast för installation och material. En vanlig solcellsanläggning på 5kW kostar mellan 75 000 och 100 000 kronor totalt. Den kräver en yta på 35 kvadratmeter. Till en stor anläggning på 15 kW behöver du ungefär 105 kvadratmeter ledig yta och kostnaden brukar landa på mellan 220 000 – 240 000 kronor. Det genomsnittliga priset för ett solcellspaket ligger på 20 000 kronor per kilowatt. I regel minskar priset per installerat kilowatt om du investerar i ett större paket. Som du märker kan priset variera. Det beror till stor del på vilket material du väljer.

Läs hela svaret
Kan jag använda rotavdraget?

Det går utmärkt att nyttja rotavdraget när du anlitar en solcellsinstallatör. I dagsläget får du dra av 9 procent av investeringskostnaden. Detta innefattar exempelvis kostnaden för montering, inkoppling och anslutning av solcellsanläggningen. Maxbeloppet som du kan få i avdrag är 50 000 kronor per år. För att rotavdraget ska beviljas av Skatteverket måste du först och främst:

 • Vara 18 år
 • Bo i Sverige, eller
 • Betala skatt på 90 procent av din inkomst i Sverige
 • Ha ett hus som är äldre än fem år
 • Vara helt eller delvis bosatt i bostaden när installationen genomförs
Observera att du inte får kombinera rotavdraget med solcellsbidraget.
Läs hela svaret
Hur stor yta täcker solpanelerna?

En solcellsanläggning i det minsta laget, det vill säga, på 3 kW kräver en yta på 25 kvadratmeter. För 5 kW behövs det cirka 35 kvadratmeter och för en riktigt stor anläggning på 15 kW måste du ha 105 kvadratmeter ledig yta. I genomsnitt krävs det en yta på 7 kvadratmeter per kilowatt.

Läs hela svaret
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.