86 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Offert på takbyte

Spara tid och pengar genom att jämföra offerter från flera olika takfirmor med en enda förfrågan. Ta in offerter snabbt, enkelt och gratis online idag. Bestäm dig sedan i lugn och ro för om du vill anlita en firma eller inte.

Helt kostnadsfritt

Inget köptvång

Hitta det bästa erbjudandet

Fungerar i hela Sverige

Hitta seriösa och erfarna


företag i din närhet

Takbyte: Hitta takläggare, ta reda på priset och jämför offerter

Det är en stor investering att byta takpannor på sitt hus. Det kräver en hel del planering och arbete. Först och främst kommer priset på takbytet att variera kraftigt beroende på vilket material du väljer. Tegel, betong, plåt, papp eller shingel? Det finns fördelar och nackdelar med alla olika takmaterial.

Så mycket kostar det att byta ett tak

Det är en stor investering att byta takpannor på sitt hus. Det kräver en hel del planering och arbete. Först och främst kommer priset på takbytet att variera kraftigt beroende på vilket material du väljer. Tegel, betong, plåt, papp eller shingel? Det finns fördelar och nackdelar med alla olika takmaterial.

Tegel brukar kunna höja värdet på huset, men det är också en större investering än betong som rent utseendemässigt påminner om tegel. Papp fungerar bäst på platta tak. Shingel är relativt billigt, men det tål inte stora mängder snö.

När du anlitar en takläggare kommer denna sannolikt att ta hänsyn till vilket material du har valt och sedan ta betalt per kvadratmeter istället för att räkna på en timkostnad.

Skillnaderna i pris kan du se i tabellen nedan. Observera att detta endast är ungefärliga priser. Om du vill ha en mer exakt prisuppskattning, rekommenderar vi att du tar in offerter och jämför priser från olika takläggare.

(källa: Kostnadsguiden.se)

Räkna med att det kostar minst 100 000 kronor att byta taket om du anlitar en takläggare.


Prisexempel

Ett par i Stockholm ska byta tak på sin sekelskiftesvilla. Taket är 250 kvadratmeter stort. De har valt att köpa tegelpannor för de vill att huset ska ha kvar sin klassiska karaktär. De hittar relativt billiga tegelpannor för 140 kronor per kvadratmeter på Blocket. Takläggaren tar i sin tur 1 600 kronor per kvadratmeter för att lägga taket.

Totalkostnad för takomläggningen i Stockholm

Takpannor: 35 000 kronor
Arbetskostnad utan rotavdrag: 400 000 kronor
Rotavdrag (- 30 procent): - 100 000 kronor*
Resekostnad: 9 000 kronor
Totalt: 344 000 kronor


*Med rotavdraget får du dra bort 30 procent av arbetskostnaden (i detta fall är det 120 000 kronor), men maxbeloppet som du får göra i avdrag per år är 50 000 kronor/person. Om ni är två person som äger huset blir maxbeloppet alltså 100 000 kronor.

Bestäm vilka takpannor du vill montera

Som du säkert har noterat skiljer sig priset på takbytet åt beroende på vilket material du väljer. Innan du anlitar takläggaren är det därför viktigt att du har koll på vilka takpannor du ska välja. När du byter takpannor ska du satsa på:

 • ett material som du tycker om, och
 • ett material som passar fasaden och den omgivande miljön.

Så mycket kostar takmaterial

Välj takmaterial med omsorg. Ditt nya tak kommer att hålla i väldigt många år framöver. Visste du att tegel och betong kan ha en livslängd på uppemot 100 år? Som husägare är ett takbyte med andra ord något som du sannolikt inte behöver göra mer än en gång under tiden som du bor där.

Material Kostnad per kvadratmeter
Tegel 140 – 500 kronor
Betong 100 – 150 kronor
Plåt 160 – 350 kronor
Papp 60 – 150 kronor
Shingel 80 – 200 kronor


Olika takmaterial

Tegelpannor har funnits i Sverige sedan 1100-talet. De tillverkas av lera och finns i flera olika färger. En järnhaltig lera blir röd vid bränning medan en mer kalkhaltig lera blir gul. Tegelpannor har en livslängd på uppemot 100 år och ger huset en varm karaktär. Du kan köpa falsade eller ofalsade tegelpannor. De ofalsade pannorna kräver ett tak med skarp lutning för att undvika att fukt tränger in under pannorna.

Betongpannan introducerades i Sverige på 1960-talet som ett billigare alternativ till tegel. Idag är det också det populäraste takmaterialet. Tak som håller för tegel klarar i regel också betong. Takpannorna väger ungefär lika mycket. En fördel med betong jämfört med tegel är att de suger åt sig mindre vatten.

Plåttak är betydligt lättare än både tegel- och betongpannor. Det finns plåttak i en mängd olika utföranden. Många väljer antingen bandtäckning med slät plåt eller profilerade plåtpannor. Livslängden för detta tak ligger på ungefär 15 år och plåten kan utan problem läggas på tak som lutar mindre än 22 grader. En nackdel är att plåten kan låta när det regnar.

Takpapp passar bäst på platta tak. Det finns i olika utformning. Asfaltstakpapp är det billigaste takmaterialet du kan välja, men även gummipapptak är relativt billigt att både köpa och lägga. Det kan vara bra att veta att papptak i regel kräver mer underhåll än plåttak.

Shingeltak påminner om takpapp. Det består av glasfiber och bitumen. Det är hållbart som sten, men flexibelt som asfalt. En klar fördel med shingel är att det är brandsäkert. Vanligaste färgerna är rött eller svart.

Förbered tomt, hus och tak

När takläggaren anländer med säkerhetssele och verktyg kommer ditt hem delvis att bli en byggarbetsplats. För att underlätta takläggarens arbete finns det vissa saker du kan göra innan projektet sätter igång.

Börja med att ta reda på vilken lutning och mått taket har. Kika också på undertaket för att se i vilket skick det är i.

 • Se om taket är utrustat med skydd och säkerhetsanordningar. Det är ditt ansvar som fastighetsägare och byggherre att se till att takläggaren kan jobba säkert.
 • Kolla så att det är enkelt att komma upp i vindsutrymmet.
 • Om du inte har egen parkeringsplats är det bra att hitta ett parkeringsalternativ till takläggaren.
 • Plocka undan utomhusmöbler och andra hinder som kan stå i vägen på tomten. Om takpannorna ska lyftas upp direkt på taket med en kranbil måste den kunna komma fram till huset.
 • Se till att det finns plats för avfallshantering.

Tak byggs på olika sätt

Sedan människor flyttade ut från grottorna och började bygga egna tak har material och tekniken utvecklats en hel del. Det tidigast kända takmaterialet som har återfunnits är skinnet av en mammut som hittades i Sibirien. Det har daterats till 40 000 före Kristus.

Genom historien har takläggaren ofta använt det material som har funnits i närheten. Hus vid havet skyddades med vasstrån och hus i skogen fick tak av mossa, men det är inte bara takmaterialet som har varierat. Takformen har också sett olika ut.

Några vanliga takformer

Mansardtak är en fransk uppfinning. Det kallas också för ett ”brutet tak” och kännetecknas av att taket har två uppdelade fall som har olika lutning. Det går att lägga alla sorters takpannor på taket. En klar fördel med den här formen är att det ger bostaden en högre takhöjd inomhus.

Sadeltak är den vanligaste takformen i Sverige. Det är förmodligen den form du själv ritade på husen när du var liten. Ett sadeltak har två obrutna takfall som förenas uppe i taknocken. Vilka takpannor du kan lägga på taket beror på lutningen. Ett sadeltak ska helst luta mer än 14 grader.

Ett pulpettak har bara ett lutande takfall. Det förekommer ofta i moderna hus genom att två pulpettak byggs mot varandra i en imitation av sadeltaket.


Glöm inte bort att takpappen kan behöva bytas

När du ska byta tak på huset kan det ibland vara nödvändigt att sätta ditt ny takpapp. Takpapp, även kallat underlagspapp, fungerar som ett undertak eller beklädning till takpannorna. Det är lätt att blanda ihop takpappen som sitter under takpannorna (ofta på råspont) med takpappen som används som takmaterial, men nu är vi alltså intresserade av den förstnämnda varianten.

Undersök taket. Om den befintliga takpappen endast har små skador som exempelvis spikhål kan du laga dessa själv med tätningsmassa. Är det mycket som måste repareras kan det däremot vara nödvändigt att köpa helt ny papp. Lyckligtvis är det ganska billigt. De enklaste varianterna kostar oftast inte mer än ett par tiotal kronor per kvadratmeter medan mer exklusiv papp brukar kosta cirka 100 kronor.

Ta in offerter från takläggare – Saker att tänka på

Boka in så många takläggare som möjligt på hembesök så att de kan lämna en korrekt offert utifrån förutsättningarna hos dig. Undersök vad det är som ingår i offerten? Vad händer som arbetet blir fördröjt? Vilket väderskydd kommer att användas? Vid låga eller väldigt höga temperaturer kan takläggaren behöva göra korta avbrott i sitt arbete. Det är exempelvis inte optimalt att lägga ett plåttak när solen är som varmast under sommaren. Samtidigt är det svårt att lägga tak på vintern när det snöar – men det är inte omöjligt!
Be att få offerten specificerad så att du kan se hur kostnaderna är fördelade mellan material, arbete och övrigt. Är grovstädning inkluderat? Hur många är det som kommer jobba på taket? Det är ett tungt och svårt arbete att byta tak. Det är krävs åtminstone två personer för att arbetet ska utföras effektivt.Tillbaka till toppen av sidan

Vanliga frågor från andra som funderar på att lägga nytt tak eller byta gamla takpannor

Visa fler frågor + Visa färre frågor -


När är det dags att byta tak?

Första tecknet på att du måste reparera taket är fuktskador. Om du går upp på vinden och känner att det luktar mögel har taket förmodligen börjat läcka. Taket får utstå stora påfrestningar från väder och vind. Hur länge det kommer hålla utan att behöva repareras beror till stor del på underhåll och skötsel.

Om du har tur kan taket hålla riktigt länge även om livslängden varierar beroende på material:

 • Tegelpannor håller 100 år
 • Betongpannor håller 40 år
 • Plåttak håller 40 till 50 år
 • Papptak håller 15 till 30 år
 • Shingel håller 30 till 40 år


 • Tätning, underlagspapp och isolering blir i regel utslitet långt innan takpannorna.

  Läs hela svaret
  Vad är taksäkerhet – och hur påverkar det mig?

  Det ställs vissa säkerhetskrav på tak i Sverige. Dessa säkerhetskrav ska skydda takläggaren, sotaren eller snöskottaren som utför arbeten på taket, men också människor som vistas på marken nedanför. Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska fastighetsägaren se till att huset har godkända säkerhetsanordningar som också underhålls i den mån det behövs.

  Du som byggherre ska utöver dessa krav också upprätta en arbetsmiljöplan om det förekommer fallrisk vilket det gör vid takarbeten. Det finns flera säkerhetsanordningar som kan monteras på taket exempelvis nockräcke, glidskydd och gångbrygga. Om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall kan du rådfråga din takfirma.

  Läs hela svaret
  Kan jag använda rotavdraget?

  Rotavdraget är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det går utmärkt att använda avdraget när du anlitar en takläggare. Du får dra av 30 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet som du kan få i avdrag är 50 000 kronor per år.

  Notera att rotavdraget endast ger en skattereduktion för tjänster, det vill säga, arbetskostnaden. Tänk också på att totalsumman på 50 000 kronor inkluderar avdrag som du har fått för rutarbeten. Har du fått 10 000 kronor i rutavdrag har du därmed 40 000 kronor kvar att använda.

  Läs hela svaret
  Behöver jag bygglov?

  Reglerna för bygglov varierar från kommun till kommun, men rent generellt brukar det krävas bygglov om du ska ändra utseendet på byggnaden. Detta gäller exempelvis om du byter takmaterial från tegel till plåt.

  Tänk på att du bara får avdrag för arbetskostnaden och inte material. Om du bor i en bostadsrätt kan du inte använda dig av rotavdraget eftersom det inte gäller för arbeten utvändigt om lägenheten.

  Läs hela svaret
  Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.