Användarvillkor på HelpHero

Läs igenom våra Användarvillkor och kontakta kundtjänst om du har några funderingar. I Användarvillkoren står det vad du kan förvänta dig av oss när du besöker eller använder HelpHeros webbplatser samt vad vi förväntar oss av dig.

Användarvillkoren innehåller följande rubriker:

Allmänt

Användarvillkoren tillämpas på HelpHero AB:s webbplatser och mobila applikationer. Tillsammans kallas dessa för ”Webbplatsen”. Bakom Webbplatsen står ”HelpHero” eller ”vi”. Du som besöker och använder Webbplatsen benämns som ”Användare” alternativt ”Beställare”. Företag som är anslutna till Webbplatsen kallas ”Utförare”.

Genom att använda Webbplatsen accepterar du och samtycker till Användarvillkoren utan begränsningar eller förbehåll.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i dessa Användarvillkor genom att publicera ändringar online. Mindre ändringar i Användarvillkoren kan göras genom att vi lägger upp en uppdaterad version på Webbplatsen. Den senaste versionen lades upp 2021-01-18. Vid väsentliga ändringar kan vi komma att kontakta Användare via e-post.

Du ansvarar för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar i tid. Fortsätter du använda Webbplatsen efter publiceringar av ändringar, innebär det att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

Webbplatsen är inte avsedd för och får inte användas av personer under 18 år.

Det här är HelpHero

Webbplatsen är en förmedlingstjänst för företag och privatpersoner som behöver komma i kontakt med Utförare av olika slags tjänster i sitt hem eller fastighet, exempelvis renovering av fasad eller byte av trekammarbrunn med mera. Webbplatsen ägs och drivs av HelpHero AB med org. nr. 556676-5425 – ett bolag inom Byggfakta Group AB.

Det är gratis att göra en förfrågan som Användare av förmedlingstjänsten. Utförare som ansluter sig till tjänsten betalar en avgift för att kunna kontakta Användaren. Användaren har ingen förpliktelse att anlita någon av de Utförare som lämnar offert.

Hantering av personuppgifter och sekretesspolicy

HelpHero AB (556676-5425) följer de regler som enligt svensk lag stadgas i personuppgiftslagen (PUL) samt General Data Protection Regulation (GDPR) som kommit att ersätta PUL.

När du gör en förfrågan via Webbplatsen anger du data som vi behöver hantera och förmedla för att kunna uppfylla vårt erbjudande till dig. Som Användare godkänner du att vi behandlar din data i enlighet med GDPR, samt att vi sparar dina uppgifter för att kunna följa upp vår leverans och förmedla relevanta erbjudanden från tredje part till dig som Användare. Du godkänner också att vi skickar dina uppgifter vidare till Utförare som angivit att de är verksamma inom relevant område för att de ska kunna kontakta dig och boka hembesök/skicka offert på din förfrågan. När Utförare har tagit del av din förfrågan är det upp till Användare och Utförare att eventuellt gå vidare och komma överens. HelpHeros ansvar för din aktuella förfrågan upphör när kontakt är förmedlad. HelpHero lämnar inte några garantier för val av Utförare och det utförda arbetet. Det är därför viktigt att du som Användare tar in referenser från Utförare och säkerställer att de du anlitar är seriösa samt har utfört lyckade uppdrag tidigare.

För att kunna behandla din data säkert och tryggt, skapas ett konto till dig på Webbplatsen när du gör en förfrågan. Från ditt konto kan du följa din förfrågan och göra fler förfrågningar för andra tjänster i framtiden, samt ta del av relevanta erbjudanden.

Du försäkrar att du är över 18 år. Vi lagrar dina uppgifter elektroniskt i minst 36 månader av ovanstående skäl (av oss bedömt som berättigat intresse av vikt för vår affärsverksamhet) såvida du inte själv hör av dig och ber om att bli glömd. Vi strävar alltid efter att 1) inte samla in, och 2) löpande rensa bort persondata som inte är relevant för verksamheten. Du kan när som helst begära att bli borttagen ur vårt aktiva register.

Om cookies och datainsamling

Även om du inte gör en förfrågan eller öppnar ett konto på Webbplatsen så samlas viss data in om dig via tredjepartsverktyg.

Vi använder oss av:

  • Google Analytics och Tag Manager, kopplat till Google AdWords, för att kunna leverera så relevant marknadsföring som möjligt
  • Facebooks ”pixel” i syfte att leverera så relevant marknadsföring till dig som möjligt
  • Hotjar i syfte att kunna optimera upplevelsen på vår webbplats
  • Jivochat för att kunna besvara frågor från Användare.

Därtill används cookies (”kakor”) för att kunna leverera en bra upplevelse till dig t.ex. genom att låta din webbläsare komma ihåg att du är inloggad på Webbplatsen och vilken typ av enhet (skärmstorlek) du surfar ifrån för att rendera så optimal design som möjligt. Därtill används cookies kopplade till vårt eget annonsnätverk.

Det här kontrollerar vi alltid innan utförare kan bli en del av HelpHeros nätverk

Utförare tillhandahåller tjänster inom ett antal områden indelat i olika kategorier. För att hjälpa dig att hitta relevant Utförare ställer vi krav på samtliga Utförare som vill ansluta sig till Webbplatsen. Vi kontrollerar bl.a. F-skatt, moms, eventuella betalningsanmärkningar samt rating hos våra kreditupplysningspartners.

Ansvarsfrihet

Webbplatsen är en förmedlingstjänst som hjälper dig att enkelt komma i kontakt med Utförare som du sedan kan jämföra och granska.

Efter denna förmedling av din förfrågan till ett begränsat antal olika Utförare upphör HelpHeros ansvar i sin helhet – bland annat för vilken Utförare du väljer att anlita, deras kompetens eller arbetet de utför.

Vi ger dig förutsättningarna att komma i kontakt med en Utförare, men du som Beställare ansvarar själv för vilken Utförare du väljer eller inte väljer att anlita. Ta därför alltid in referenser från Utförare och säkerställ att de du anlitar är seriösa och har utfört lyckade uppdrag tidigare.

HelpHero är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan dig och Utförare. Det innebär att HelpHero inte har, eller kommer att ha, något ansvar överhuvudtaget för eventuella tvister som kan uppstå mellan Användare och Utförare, t.ex. oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning.

Du har ingen rätt att kräva ersättning för ekonomisk eller annan skada till följd av omständigheter som kan härledas till att HelpHero har förmedlat kontakten mellan Användare och Utförare. Detta inkluderar t.ex. felaktiga uppgifter eller bristfälligt utfört arbete.

Information på Webbplatsen

HelpHero arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på Webbplatsen är korrekta och aktuella, men kan ej garantera detta. Du äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på HelpHero i de fall det förekommer material som visar sig vara inkorrekt.

Förfrågningar på Webbplatsen och skyldighet att följa svensk lag

HelpHero har ingen ansvarig utgivare utsedd. Du som Användare svarar själv straffrättsligt för material som du publicerar på Webbplatsen eller skickar in till HelpHero. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Du får alltså inte publicera något material som kan upplevas stötande eller kränkande.

Materialet som du publicerar får inte vara illojalt med den verksamhet som HelpHero bedriver.

Du är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material publiceras på Webbplatsen eller överförs till HelpHero.

Immateriella rättigheter

HelpHero äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av dig på Webbplatsen. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos dig.

Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på HelpHero ägs av HelpHero och är skyddat av upphovsrättslagen och varumärkeslagen.

Vidare är HelpHeros databas/er skyddad/e enligt upphovsrättslagen.

HelpHero äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av Användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor.

HelpHero äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som HelpHero bedriver.

Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan Användaren stängas av med omedelbar verkan.

Om den information som du publicerar skulle leda till skadeståndsskyldighet för HelpHero som plattform är du skyldig att hålla HelpHero skadeslös eller ersätta för den skada som åsamkats.

Tillämplig lag

Tvister med anledning av dessa Användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

HelpHero AB Org nr 556676-5425 – ett bolag inom Byggfakta Group AB.

Adress: Saltmätargatan 5, 113 59 Stockholm

kontakt@helphero.se