116 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kundtjänst: 08-232 232

Bergvärme & värmepumpar

Spara pengar och gör ett smart val, ta in och jämför offerter från flera leverantörer med en enda förfrågan.

Fyll i formuläret och få snabbt, gratis och enkelt den exakta kostnaden för din nya värmepump.

Få kostnadsfria offerter på värmepump från företag nära dig

 • Gör en gratis prisförfrågan online på 1 minut och nå upp till sex installatörer direkt
 • Tjänsten är helt kostnadfri för dig som kund och fungerar i hela Sverige
 • Du sparar tid och hittar proffs som har tid för dig och ditt projekt - helt utan köptvång

Så fungerar det

1
Fyll i dina uppgifter
För att kunna följa din förfrågan skapas ett konto åt dig på helphero.se. Du förbinder dig inte till köp och kan när som helst ändra eller radera dina uppgifter.
2
Vi skickar ut din förfrågan
Installatörer i vårt nätverk hör av sig till dig inom fem dagar. På Mina Sidor kan du se vilka det är och du hittar även deras kontaktuppgifter
3
Du får in upp till 6 offerter
Du väljer själv om du vill acceptera en av offerterna. I framtiden kan du snabbt och enkelt göra nya förfrågningar via ditt HelpHero-konto.

Vill du veta hur mycket ditt projekt kommer att kosta?

Vanliga frågor från andra som funderar på att skaffa, byta eller serva värmepump.

Vilken livslängd har min värmepump?

En värmepump sköter sig själv och brukar hålla många år innan den måste repareras eller bytas ut. Bergvärmepumpen, jordvärmepumpen och sjövärmepumpen håller normalt i 20 år.

Även luftvärmepumpen har en livslängd på 20 år, men den kan förkortas något när det är kallt och belastningen blir större än normalt.

Skapa förfrågan
Stäng svar Läs hela svaret
Kan jag använda rotavdraget när jag anlitar en värmepumpsinstallatör?

Det går utmärkt att använda rotavdraget. Du får dra av 30 procent av installationskostnaden och kan minska priset med maximalt 50 000 kronor.

Kom ihåg att rotavdraget endast gäller för arbetskostnaden. Du får alltså inte använda rot när du köper bergvärmepumpen, men du får använda avdraget när du anlitar en bergvärmeinstallatör som ser till att bergvärmeanläggningen fungerar. Arbetskostnaden brukar uppgå till cirka 35 procent av den totala kostnaden.

Låt säga att hela bergvärmeinstallationen (inklusive bergvärmepump och kollektorslang) landar på 180 000 kronor. Arbetskostnaden står då för 63 000 kronor och resterande 117 000 kronor är en material- och verktygskostnad. Med rotavdraget drar du av 30 procent av 63 000 kronor. Du sparar därmed 18 900 kronor och arbetskostnaden blir totalt 44 100 kronor.

Skapa förfrågan
Stäng svar Läs hela svaret
Hur mycket el kräver en värmepump?

Olika värmepumpar har olika prestanda, men i regel utvinner en värmepump fyra gånger så mycket värmeenergi som den elenergi de behöver för att fungera.

Med exempelvis en bergvärmepump brukar behovet av att köpa el för värme och varmvatten därför minska med uppemot 80 procent.

Skapa förfrågan
Stäng svar Läs hela svaret
Vad betyder COP och SCOP-värdet?

COP, som står för Coefficient of Performance, mäter värmepumpens prestanda. COP-värdet anger alltså hur mycket energi värmepumpen ger jämfört med hur mycket energi den förbrukar. Detta brukar kallas för verkningsgrad.

Om COP-värdet är 5 genererar värmepumpen 5 kw per förbrukad kw.

COP-värdet brukar bli sämre vid låga temperaturer utomhus. Känsligast för detta är luftvärmepumpen som kan få ett COP-värde på 1 när temperaturen är mindre än -20 grader.

Bergvärmepumpen, jordvärmepumpen och sjövärmepumpen påverkas inte i lika hög grad och brukar i regel aldrig sjunka under ett COP-värde på 2. Eftersom att COP-värdet kan variera vid temperaturskillnader finns det också något som heter SCOP.

SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance och som namnet antyder är det ett mått på värmepumpens prestanda under en hel säsong. För att få fram detta mäts COP-värdet vid olika temperaturer och sedan räknas dessa värden samman till ett genomsnittligt tal.

Skapa förfrågan
Stäng svar Läs hela svaret

Mer från vår kunskapsbank

Bergvärmepumpar: Nibe och Mitsubishi
Med bergvärme får du ett pålitligt värmesystem som kommer att hålla i många år framöver. Dagens bergvärmesystem oerhört energisnåla och bergvärmepumparna är optimerade för att du ska kunna göra så stora besparingar som möjligt. Två starka aktörer på marknaden är Nibe och Mitsubishi. På de...
Läs mer
Därför är bergvärme populärt i Sverige
När värmepumpen introducerades på den svenska marknaden 1948 var det ingen omedelbar succé. Kanske berodde det på att det var en ny teknik som var relativt oprövad vid tidpunkten; kanske berodde det på att det ansågs mer lönsamt att hålla fast vid oljepannorna. På sjuttiotalet när olj...
Läs mer
Prisexempel: Bergvärme för en normalstor villa
Vi ska räkna ut hur mycket det kostar att installera bergvärme i en normalstor villa på cirka 150 kvadratmeter. Det går att dela upp totalkostnaden i flera mindre kostnader. Dessa är: Borrning Bergvärmepump (materialet) Arbetskostnad (installationen) Anmälningskostnad ...
Läs mer

Välj den värmepump som passar bäst i ditt hus


Sedan 70-talet när oljepriset steg i höjden har intresset för värmepumpar ökat explosionsartat i Sverige. Ska du satsa på jordvärme, bergvärme, luftvärme eller sjövärme? Det beror på husets storlek och placering.

En värmepump flyttar värme utifrån och in. Du har säkert hört någon kalla värmepumpen för ”ett omvänt kylskåp” och det är faktiskt en beskrivning som kan appliceras på alla värmepumpar. De arbetar nämligen på samma sätt.

Så fungerar en värmepump


I korta drag:

En värmepump hämtar värme från en energikälla och den värmen gör att vätskan i pumpen förångas. Den förångade vätskan komprimeras i en kompressor så att den uppnår 100 grader Celsius.

Innan du investerar i en värmepump måste du alltså först och främst bestämma om du vill utnyttja marken, berg, luft eller vatten som energikälla?

Fördelar och nackdelar med en bergvärmepump


Bergvärmen hämtas från grundvattnet i berggrunden. När en bergvärmepump installeras borras det därför först ett hål i berggrunden. Det kan vara uppemot 200 meter djupt. Värmen förs sedan runt i huset via ett vattenburet värmesystem.

Det finns en rad anledningar till varför du ska satsa på just bergvärme:

 • Det är miljövänligt eftersom värmen hämtas från solenergi i berggrunden

 • Kostnadseffektivt

 • Tystgående

 • Driftsäkert – det kräver minimalt med underhåll

 • Värmesystemet ”göms” under marken och tar därför inte upp någon stor yta på tomten

 • Det höjer värdet på huset


Nackdelar är att:

 • Investeringskostnaden är stor – det är framför allt borrningen som höjer priset. Räkna med att betala runt 50 000 kronor för endast borrhålet

 • Du behöver tillstånd från kommunen

 • Tomten måste ha rätt geologiska förutsättningar – det måste finnas en berggrund att hämta värmen från


Fördelar och nackdelar med jordvärme


Precis som med bergvärme är solen grundläggande för att jordvärmepumpen ska fungera. Skillnaden är att det inte krävs något djupt borrhål som ska nå ända ner till berggrunden. Istället läggs det slangar som är flera hundra meter långa under marken med ungefär en meters avstånd till varandra. Dessa slangar är ihopkopplade med värmepumpen i huset. Jordvärme (även kallat för markvärme) kommer alltså från solenergi som finns lagrad i marken.

Det är en smart investering eftersom det:

 • Är miljövänligt

 • Tystgående

 • Driftsäkert – det kräver minimalt med underhåll

 • Går att kombinera med andra energikällor

 • Höjer värdet på ditt hus


Några negativa aspekter:

 • En dyr investeringskostnad – även om det brukar vara runt 10 procent billigare än bergvärme

 • Du måste ha en stor tomt – flera hundra meter långa sladdar ska grävas ner i marken

 • Kräver tillstånd från kommunen

 • Tomten måste ha rätt geologiska förutsättningar – det är vanligast med jordvärme i södra Sverige där det finns lerjord som har en hög vattenhalt.


Fördelar och nackdelar med en luftvärmepump


Det finns tre olika luftvärmepumpar att välja mellan: en luft/vattenvärmepump, en luft/luftvärmepump och en frånluftsvärmepump.

Dessa olika luftvärmepumpar skiljer sig åt på flera sätt. En luft/vattenvärmepump hämtar värme från utomhusluften och den värmen används till att värma upp vatten till exempelvis golvvärme eller radiatorer. En luft/luftvärmepump hämtar också värmen från utomhusluften, men den värmer endast upp inomhusluften och inte det vattenburna systemet. En frånluftsvärmepump hämtar värme från luft som ventileras ut ur hemmet och generar både värme och varmvatten.

Fördelar med en luft/vattenvärmepump • Låg investeringskostnad och kort återbetalningstid

 • Går snabbt att installera

 • Kan även användas till att värma upp en pool


Nackdelar: • Effekten minskar när det är kallt utomhus och värmepumpen fungerar därför dåligt i norra delen av Sverige där det kan bli flera minusgrader på vintern

 • Kompressorn kan låta högt


Fördelar med en luft/luftvärmepump • Låg investeringskostnad och kort återbetalningstid

 • Går snabbt att installera

 • Huset måste inte ha ett vattenburet värmesystem

 • Ett bra komplement till direktverkande el


Nackdelar: • Fungerar endast som ett komplement till andra värmesystem

 • Effekten minskar när det är kallt utomhus och värmepumpen fungerar därför dåligt i norra delen av Sverige där det kan bli flera minusgrader på vintern

 • Kan inte värma upp vatten

 • Kompressorn kan låta högt


Fördelar med en frånluftsvärmepump • Låg investeringskostnad

 • Går snabbt att installera

 • Förbättrar ventilationen i huset

 • Ett bra komplement till direktverkande el


Nackdelar: • Kräver mekanisk ventilation

 • Passar inte hus som har ett stort energibehov

 • Finns risk för kallras vid låga temperaturer

 • Har en relativ låg prestanda under en säsong


Fördelar och nackdelar med en sjövärmepump


En sjövärmepump hämtar värme från sjövatten. När pumpen installeras läggs det en kollektorslang på sjöbotten som hålls nere med hjälp av tyngder.

Du ska satsa på sjövärme eftersom att det är:

 • Miljövänligt

 • Underhållsfritt

 • Enkelt att kombinera med andra värmekällor


Det som är mindre bra med sjövärme:

 • Investeringskostnaden är stor

 • Huset måste ha en sjötomt

 • Det krävs tillstånd från kommunen


Från eld till centralvärme och elektricitet


Det är Djungelbokens Kung Louies högsta önskan att bli en människa. ”Tala nu om för mig hur man gör upp eld”, säger han åt Mowgli.

Just elden är en av människans första och kanske även viktigaste uppfinningar. Forntida civilisationer hade inte överlevt långa kalla vintrar om de inte har lärt sig konsten att göra upp eld.

Tack vare elden kunde vi också börja värma upp hus.

Det låter kanske modernt med centralvärme, men redan under antikens Grekland fanns det ett luftburet värmesystem som kallades för Hypokaust eller ”värme underifrån”. Rika greker (och senare även romare) installerade en vedeldad ugn längst nere i byggnaden som spred sin värme i huset via rökkanaler i väggarna.

När vi så småningom lärde oss mer om att producera värme gjordes det många försök att byta elden mot elektricitet.

De allra flesta har koll på att Thomas Edison lyckades kura ut hur man skulle skapa en glödlampa. Inte lika många vet att han också hade ett finger med i spelet när elektricitet började användas för att värma upp hus. Han var nämligen en av ägarna till General Electric som i början av 1890-talet producerade värme genom att sätta avlånga glödlampor bredvid varandra i ett sorts värmeelement som drevs med hjälp av elektricitet.

Världens första värmepump


Under 1800-talet gjordes det flera försök till att få fram en fungerande värmepump. Den som lyckades bäst var den österrikiska ingenjören Peter Ritter von Rittinger som 1854 skapade en värmepump som skulle utvinna salt ur saltvatten.

Sverige fick sin första fungerande värmepump 1948. Den kallades för kovärmeanläggning eftersom att energikällan var värmen från en ladugård.

Det dröjde till mitten av 50-talet innan tekniken blev så pass bra att det gick att börja sälja värmepumpar som kunde användas i vanliga hushåll.

Dagens moderna värmepumpar


Idag är värmepumpar den populäraste uppvärmningsformen i Sverige. Trots att värmepumpen har funnits i många år nu dröjde det egentligen ända till 2000-talet innan den blev vanlig i svenska bostäder. Mellan 2001 och 2005 bytte omkring 40 000 svenska hushåll per år från olja till andra former av uppvärmning. Detta berodde på att oljepriserna steg samtidigt som allt fler svenskar blev mer miljömedvetna. Värmepumpen har sedan dess ökat i popularitet varje år.