123 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Kunskapsbank / Installera solceller

Installera solceller

Allt fler privatpersoner och företag har börjat investera både tid och pengar i solenergi. Detta beror på flera faktorer – främst att det är både lättare och billigare att installera solceller nu jämfört med tidigare.

Nu finns det:

  • Skattereduktion för el som säljs vidare
  • Befriad energiskatt för egenproducerad el
  • Ökat solcellsstöd
  • Inget bygglovskrav

I Sverige har vi också börjat snegla på länder som Tyskland där det finns ett FIT-system (Feed-in-tariff) vilket innebär att elproducenten får ett garantipris för överskottselen som säljs. Det här systemet finns även i länder som bland annat USA och Japan.

 

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Vad kostar en solcellsanläggning?

En anläggning består av mer än bara själva solcellerna. Solelen som produceras är likriktad, vilket innebär att du behöver en växelriktare.

En solcellsanläggning, inklusive solceller, modul, övervakningslösning, DC-brytare och så vidare, kan kosta mellan 60 000 kronor upp till 100 000 kronor. En generell regel är att det kostar 20 000 kronor per kW. I regel tar det mellan 12 och 17 år innan du får igen pengarna från anläggningen. En solcellsanläggning har en livslängd på cirka 25 till 30 år.

Du kan sänka kostnaden med hjälp av investeringsstöd från regeringen. Solcellsstödet gör det möjligt att få ett stöd på 30 procent av installation solceller, upp till 1,2 miljoner kronor per solcellssystem. Detta stöd hanteras av Länsstyrelsen. Stödet kan endast ges om det finns kvar avsatta pengar för detta. Under 2016 låg summan på 225 miljoner kronor. För 2017 fram till 2019 ligger summan på 390 miljoner kronor per år.

Notera att du inte kan använda rotavdraget om du väljer att använda det statliga investeringsstödet.

lutande tak med solceller

Så lång tid tar det att installera solceller

De flesta solcellsinstallatörer har som mål att kunna installera en anläggning inom fyra veckor från och med beställningsdatumet. Det finns dock undantag, vanligtvis utförs inga installationer mellan januari och mars eller om vädret är dåligt. Du måste även vänta på att elnätsbolaget byter ut din elmätare. Först då kan du börja använda din solcellsanläggning.

Sälj din överskottsel – och få skattereduktion

Överskottselen från solelsproduktionen kan säljas vidare, antingen till elnätsägaren eller till ett elhandelsföretag. Vanligtvis säljs elen till samma elbolag som du är bunden till.

En fördel med att sälja överskottselen är att du får en skattereduktion på 60 öre per kWh som förs ut till elnätet. Gränsen ligger på 30 000 kWh per år. Du gör en skattereduktionsbegäran när du fyller i din inkomstdeklaration.

Staten kan även ge ut elcertifikat för varje MWh som du producerar. Dessa elcertifikat kan du sälja på den öppna marknaden (Nord Pool).

För att ha rätt till skattereduktionen måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el. Som privatperson kan du vara en mikroproducent av el, under förutsättningen att din anläggning uppfyller vissa krav.

Några av kraven är:

  • Anläggningens effekt får som mest ligga på 43,5 kW
  • Huvudsäkringen ligger på max 63 Ampere
  • Hushållet använder mer el än vad som produceras
Fler inlägg om Solceller

Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
I torsdagens vårbudget stod det klart att de som gick miste om solcellsstöd 2020 i genomsnitt kommer att få ut över 25 000 kronor. När ett stödsystem byttes mot ett annat (det gröna avdraget) hamnade flera hushåll i kläm. Förra sommaren tog budgeten för det gamla solcellsstödet slu...
Läs mer om Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
Allt du behöver veta om att installera solel
Fler och fler svenskar väljer att installera solel. Det är en klimatvänlig lösning som dessutom kan vara riktig lönsam. Enlig Energimyndigheten fanns det 25 486 anläggningar anslutna till Sveriges elnät vid slutet på 2018, men den siffran har mer än dubblats under de senaste åren. Fö...
Läs mer om Allt du behöver veta om att installera solel
Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel
All el som produceras i Sverige är i huvudsak skattepliktig. Detta regleras i lagen (1994:1776) om skatt på energi som förkortas LSE. Regeringen har nu tagit fram ett förslag på att egenproducerad solel ska vara skattebefriad. Om du har investerat i solceller, antigen som privatper...
Läs mer om Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel