126 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Solceller / Investera i solkraft

Investera i solkraft

Sverige har under flera år använt sig av förnybar energi genom vattenkraftverk, bioenergi och vindkraftverk. Just solkraft har inte kommit lika långt i utvecklingen. Anledningen till detta kan bero på klimatet och landets geografiska position. Sveriges solinstrålning är god under sommaren och våren, men betydligt mindre under höst och vinter. Ju närmare ekvatorn landet ligger, desto bättre solinstrålning.

Även om andra länder har bättre förutsättningar för solkraft innebär det inte att vi svenskar ligger på latsidan. Solkraft blir allt mer populärt även här i norr och minskade investeringskostnader är en stor anledning till detta.

Passa på att göra en gratis förfrågan och få flera offerter från olika företag som är proffs på solceller!

Sverige vill nå 100 procent förnybar elproduktion

Priset på solcellsanläggningar har minskat betydligt de senaste åren. Detta, i kombination med möjligheten att sälja överskottsel och investeringsstöd som täcker 30 procent av kostnaden för anläggningen, gör att en solcellsanläggning kan bli lönsam när den har nått ungefär halva sin livslängd. Generellt har en solcellsanläggning en återbetalningstid på runt 15 år och en livslängd på runt 30 år. Med tanke på att priset för solceller fortsätter att minska samtidigt som Sverige behöver nå 100 procent förnybar elproduktion till år 2040 lutar det mesta åt att solceller förblir en smart investering även i framtiden.

Det politiska stödet just nu

Den svenska regeringen vill att fler ska använda solceller. Därför har det blivit lättare att både installera solcellsanläggningar på hustak och även billigare genom investeringsstödet. Mellan 2017 och 2019 ska det läggas 390 miljoner kronor per år till investeringsstödet för solceller.

Det kan vara bra att veta att stödet inte går att kombinera med andra stöd som exempelvis rotavdraget.

Personer som producerar el och säljer överskottsel får dessutom en skattereduktion på 60 öre per kWh. Gränsen ligger på 30 000 kWh, vilket ger 18 000 kronor.

Tack vare de olika insatserna har solkraft blivit en allt mer eftertraktad energilösning bland både företag och privatpersoner.

solcellspaneler på ett lutande tegeltak mot en blå himmel

Tyskland, världsledande inom europeisk solkraft

Det finns många länder inom EU som har bra förutsättningar för nyttjandet av solkraft. Tysklands förutsättningar är medelmåttiga i jämförelse med exempelvis Spanien. Trots detta har Tyskland en större elproduktion från solceller. Det beror bland annat på att Tyskland var tidiga med att satsa på solkraft. För att öka produktionen används bland annat FIT, vilket står för feed in tariffs. FIT gör att solcellsägare som producerar överskottsel får betalt för denna el från staten. Detta gör det ekonomiskt mer säkert att investera i solceller.

Den svenska utvecklingen av solkraft kan mycket väl spegla den tyska. Det återstår att se om Sverige inför ett eget FIT-system eller om vi väljer att gå en annan väg.

Kina visar vägen framåt

Det världsledande landet inom solkraft är Kina. Landet är den största producenten av både solenergi från solkraftverk och energi från vindkraftverk. Flera av värdens största solkraftverk finns här. Det behövs med tanke på att en stor del av landets energiförbrukning kommer från kol, plus att landet dras med flera besvär som belastar miljön. Kinas satsning kommer från ett stort behov av att minska de miljöskadliga effekterna från den nuvarande energiproduktionen.

Börja använda solkraft du också

Om solkraft verkar som en intressant investering finns det flera sätt att börja använda solens strålar för att förbättra vardagen. En solcellsanläggning kan kosta mellan 50 000 och 100 000 kronor beroende på storlek. Normalt har den en återbetalningstid på mellan 12 och 17 år och en livslängd på mellan 20 och 30 år. Det betyder att du kan göra en god affär samtidigt som du hjälper miljön.

Fler inlägg om Solceller

Så installeras en solcellsanläggning
Bästa läget för en solcellsanläggning är att ha panelerna riktade mot söder. Solpanelerna bör även ha en lutning på 45 grader och själva anläggningen bör ligga på en plats utan skugga och med ett högt antal soltimmar per år. Som du märker är det många saker som behöver stämma, bland an...
Läs mer om Så installeras en solcellsanläggning
Tänk på detta om du vill köpa solceller
Solceller blir allt mer effektiva och billiga. Samtidigt försöker regeringen på flera sätt minska landets miljöpåverkan, bland annat genom att satsa på hållbar energi. Det finns många anledningar till att investera i solceller till hemmet. Du minskar inte bara hushållets elförbrukning, du...
Läs mer om Tänk på detta om du vill köpa solceller
Fördelar och nackdelar med integrerade solcellstak
Fördelar och nackdelar med integrerade solcellstak I takt med att den tekniska utvecklingen har gått framåt har också taken på våra hus förändrats. När du tänker på olika tak ser du kanske tegel, betong eller papp framför dig? Tre vanliga takmaterial. Men idag finns det faktiskt tak som ha...
Läs mer om Fördelar och nackdelar med integrerade solcellstak