126 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Kunskapsbank / Så fungerar en solcellsanläggning

Så fungerar en solcellsanläggning

Solkraft är en förnyelsebar energikälla. Det är möjligt att använda denna energikälla för att producera el. Detta gör du med hjälp av solceller. En solcellsanläggning kan producera el som sedan används av det egna hushållet. På den här sidan går vi igenom olika saker som är bra att känna till om solcellsanläggningar.

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Var är egentligen en solcellsanläggning?

Vanligtvis benämns hela solcellspaketet som en solcellsanläggning. Först har vi själva solcellerna som har ett mörkt utseende. Dessa sitter på en solcellsmodul som i sin tur är en del av en solpanel. Solpanelerna fästs på ett monteringssystem. Från solpanelerna går det likströmskablar till en växelriktare. Denna växelriktare omvandlar likström till växelström. Växelriktaren är i sin tur kopplad till en undercentral som leder strömmen vidare till husets elnät. Du kommer även behöva speciella säkringar och säkerhetsbrytare. Detta är de vanliga delarna som ingår för ett solcellssystem som monteras på ett hustak. Andra typer av solcellsanläggningar kan behöva annan utrustning. Det krävs en speciell elmätare för att kunna mäta el som både går in och går ut. Denna måste elnätsföretaget installera, vilket innebär att du bör ta kontakt med elnätsföretaget i god tid.

flera solcellspaneler ihopkopplade bredvid varandra

Vad kostar en solcellsanläggning?

Det beror på flera faktorer men vanligtvis kan du räkna med att det kostar runt 15 000 kr per kW. Ju större anläggning, desto lägre blir totalkostnaden men samtidigt sjunker ditt pris per kW. Sedan början av 2018 kan privatpersoner och företag använda ett investeringsstöd för att minska kostnaden. Investeringsstödet är ett bidrag på 20 procent av solcellsanläggningens kostnad. Det är möjligt att använda rotavdraget för en solcellsanläggning men tänk på att rot endast gäller för arbetskostnaden och inte kan kombineras med investeringsstödet för solceller.

Är det lönsamt att investera i en solcellsanläggning?

Ja, åtminstone i de flesta fall. Det beror till stor del på vilka förutsättningar du har för solel. Förutsättningarna beror i sin tur på solinstrålningen för ditt område och hur ditt hus ser ut. Takets lutning och former påverkar kostnaden för din solcellsanläggning, vilket i sin tur påverkar lönsamheten.

Sälj elen

Du kan sälja överskottsel till elbolag, oftast det elbolag som du är bunden till. Du får en skattereduktion på överskottsel du säljer, 0,6 kr per kWh upp till 30 000 kWh. Du får även ett mindre belopp från elnätsföretaget om du ansöker och säljer elcertifikat. Detta göra att en solcellsanläggning har en återbetalningstid på mellan 12 och 17 år. Därefter går du med vinst på din elproduktion så länge solcellsanläggningen fungerar. Livslängden kan ligga på upp till 30 år.

Solenergi är bra för miljön

Det finns många fördelar med att välja solceller för energiproduktion, speciellt när det kommer till just miljön. Alla förnybara energikällor är att föredra framför fossila bränslen som kol och olja. Solceller låter ingenting när den är i drift och den producerar inga miljöfarliga utsläpp. Om solcellsanläggningen installeras på taket tar de inte heller upp någon ytterligare mark. Överföringsförlusterna förblir mycket små eftersom elanvändningen sker i princip jämte elproduktionen.

Sett till tillverkning och transport påverkar naturligtvis solceller miljön till en viss grad, men denna miljöpåverkan är betydligt mindre än för andra el- och värmesystem. Det går att återvinna materialen från gamla solceller, vilket bidrar till miljövänligheten. Solkraft bidrar till att minska användandet av fossil kraft. Solceller är med andra ord bra för miljön ur flera aspekter.

Fler inlägg om Solceller

Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
I torsdagens vårbudget stod det klart att de som gick miste om solcellsstöd 2020 i genomsnitt kommer att få ut över 25 000 kronor. När ett stödsystem byttes mot ett annat (det gröna avdraget) hamnade flera hushåll i kläm. Förra sommaren tog budgeten för det gamla solcellsstödet slu...
Läs mer om Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
Allt du behöver veta om att installera solel
Fler och fler svenskar väljer att installera solel. Det är en klimatvänlig lösning som dessutom kan vara riktig lönsam. Enlig Energimyndigheten fanns det 25 486 anläggningar anslutna till Sveriges elnät vid slutet på 2018, men den siffran har mer än dubblats under de senaste åren. Fö...
Läs mer om Allt du behöver veta om att installera solel
Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel
All el som produceras i Sverige är i huvudsak skattepliktig. Detta regleras i lagen (1994:1776) om skatt på energi som förkortas LSE. Regeringen har nu tagit fram ett förslag på att egenproducerad solel ska vara skattebefriad. Om du har investerat i solceller, antigen som privatper...
Läs mer om Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel