Så läser du offerterna från hantverkare

Det är inte alltid så lätt att veta hur en offert ska läsas. Vad borde stå med, men saknas? När du ska sätta igång med ett bygg- eller renoveringsprojekt är det alltid smart att ta in flera offerter från olika hantverkare och byggföretag. På så sätt kan du jämföra pris, tid, försäkringar och andra komponenter i offerten. Vi ska gå igenom några viktiga punkter här och försöka reda ut hur du egentligen jämför priserna mellan offerter.

Offertens olika beståndsdelar

Det är viktigt att du alltid ber om en skriftlig offert när du kommer till den punkten i din kontakt med hantverkare. Visst gäller muntliga avtal i Sverige, men med en skriftlig offert kan du alltid gå tillbaka och kontrollera vad det är som har utlovats. I den skriftliga offerten finns det några punkter som alltid ska ingå. Vilken vara eller tjänst offerten gäller, material- och arbetskostnad, en detaljerad tidsplan och leverans- och betalningsvillkor behöver finnas med. Samtliga punkter i offerten ska vara tydligt formulerade så att du som konsument verkligen ska förstå hela innehållet.En bild som visar olika komponenter i en offert

  • Vilken vara eller tjänst som ingår

Vilket arbetet som hantverkaren ska utföra ska tydligt specificeras i början av offerten. Det här gäller alla olika delar av arbetet. Om offerten gäller ett badrum ska till exempel VVS-arbete, elarbete, snickeriarbete och plattsättning ingå i offerten för att du ska få en helhetsbild av hela renoveringen. Enklast är om offerten då uppdelade utifrån dessa delar, följt av en totalkostnad i slutet.

  • Materialkostnad

Materialkostnaden ska helst presenteras så att du snabbt får en överblick över totalkostnaden för det material som ska användas genom hela projektet, men det är också viktigt att det specificeras vad varje enskild enhet kostar. Detta för att du som köpare ska kunna se vad det är som faktiskt drar upp priset. Kanske upptäcker du att den färg du har bett om blir för dyr i slutänden? Då kan du fråga hantverkaren om det finns något mer budgetvänligt alternativ. Ofta har hantverkaren tillgång till bra priser från olika leverantörer. Om du väljer material utifrån hantverkarens kontakter kan du ibland hålla nere priset.

  • Arbetskostnad

En relativt stor del av en hantverkares offert brukar utgöras av arbetskostnaden. Arbetskostnaden baseras på hur många timmar som hantverkaren lägger ner på renoveringen. Om flera olika hantverkare är iblandade i renoveringen ska varje hantverkares arbetskostnad specificeras i offerten. Arbetskostnaden ska med andra ord ställas upp på samma sätt som materialkostnaden – både med pris per enhet och som totalkostnad. Var noga med att kontrollera om arbetskostnaden anges före eller efter rotavdrag. Kontrollera sedan att du har tjänat tillräckligt mycket pengar och betalt tillräckligt mycket skatt under året för att ha rätt till rotavdrag. Dubbelkolla också att du fortfarande har rotavdrag kvar att göra om du har genomfört andra renoveringar under året.

  • Tidsplan

En genomtänkt och tydlig tidsplan är a och o för ett lyckat renoveringsarbete. Ingen vill stå utan toalett, kök eller elektricitet onödigt länge. Det är viktigt att du som konsument granskar just tidsplanen extra noga när du läser offert från hantverkare. Se efter om det är specificerat hur många timmar plus eller minus de räknar med. Annars kan det vara en god idé att specificera det i eventuellt avtal senare. Om hantverkaren tar ett för stort kliv ifrån tidsplanen kan du i så fall begära ersättning eller rabatt för den förlängda väntetiden

  • Leverans- och betalningsvillkor

I offerten ska det tydligt framgå när det specificerade arbetet senast ska vara klart. Det ska framgå i form av en leveranstid. Betalningsvillkoren för den tjänst som utförs ska också gå att utläsa av offerten. Viktiga delar som betalningstid, dröjsmålsränta och eventuella faktureringsavgifter ska till exempel framgå.

Offert från olika typer av hantverkare

Hur man på bästa sätt läser en offert från hantverkare varierar beroende på vilken typ av hantverkare som offerten kommer ifrån. Ibland kan det kännas svårt att ta beslut när du själv inte är insatt i begreppen. Vissa hantverkare har dyrare materialkostnader än andra. På samma sätt kan arbetskostnaden variera kraftigt mellan olika typer av hantverkare. Elektriker och VVS-arbetare brukar till exempel ha högre timlön än snickare och plattsättare. Ha det i åtanke när du läser offert från hantverkare – priserna kan variera kraftigt beroende på vilken typ av hantverkstjänster du är ute efter.

Vad innebär löpande och fast pris?En bild som illustrerar fast- och löpande pris genom att visa en person som står still och en person som springer.

En offert med ett fast pris specificerar den exakta kostnaden som ett uppdrag förväntas kosta. På det kan endast ett risktillägg av en viss storlek förekomma. Risktillägget ska framgå i offerten. Att använda sig av fast pris i det slutgiltiga avtalet är det vanligaste sättet att gå tillväga. Det rekommenderas också för alla former av större hantverksarbeten.

En offert med löpande pris baseras istället på den faktiska tiden som går åt och faktureras löpande. I vissa fall kan det fungera att välja en offert med löpande pris, framför allt när det gäller uppdrag som är av den mindre storleken. En positiv sak med att välja löpande pris är att offertarbetet går snabbare och arbetet kan sätta igång tidigare.

Om du känner dig osäker är det alltid bäst att välja en offert med fast pris. Då kan du enkelt räkna med eventuella risktillägg i din budget för renoveringen och har koll på vad prislappen kommer att landa på i slutänden.

Observera att det finns tillfällen då löpande pris är ett måste. Så blir det till exempel om det dyker upp tilläggsarbeten under renoveringens gång. Tilläggsarbeten är sådant som man inte räknat med i offerten. Det ska alltid framgå vad timpriset för tilläggsarbeten ligger på i offerten.

Övriga tips när du ska läsa offert från hantverkare

Se till att avsätta gott om tid när du ska läsa offerterna från hantverkarna. Viktiga beslut är i görningen och det är här din renoveringsdröm tar avstamp på riktigt. Slå dig ner på en bekväm stol, häll upp en god kopp kaffe och gå metodiskt igenom innehållet i varje offert.

Kontrollera F-skatt

Innan du bestämmer dig för att godkänna en offert och anlita en hantverkare bör du kontrollera att företaget har F-skattsedel (Alla våra anslutna företag ska ha det). Att ett företag är godkänd för F-skattsedel innebär att Skatteverket anser att det är ett företag som är godkänt att bedriva näringsverksamhet i Sverige.

För att bli godkänd för F-skatt gäller framför allt tre krav:

  • Företaget bedriver näringsverksamhet
  • Företaget avser att fortsätta bedriva näringsverksamhet
  • Företaget har lämnat in sina deklarationer och betalat sina skatter och avgifter i tid

Om ett företag saknar F-skattsedel betyder det att det inte får bedriva sin verksamhet i Sverige, vilket kan vara en varningsklocka för att något inte står rätt till. Därför är det viktigt att kolla upp F-skattsedeln innan några avtal skrivs.

Kontrollera hos Kronofogden

När stora renoveringsprojekt har dragit igång vill man inte få några tråkiga överraskningar. Det kan låta något överdrivet, men att kontrollera företagets organisationsnummer hos Kronofogden ökar tryggheten inför avtalsskrivandet ytterligare. Kronofogden kan berätta om företaget har varit i konkurs tidigare eller om det har stora skulder. Skulle så vara fallet kan det vara en bra idé att välja en hantverkare med stadigare ekonomi. Då kan du känna dig tryggare med att projektet faktiskt blir av. Om hantverkaren eller dennes företag ligger hos Kronofogden riskerar du att material och tjänster som hör till ditt renoveringsprojekt inte levereras på grund av dålig kreditvärdighet.

Intyg och försäkring

Sist men inte minst behöver du kontrollera att hantverkaren har rätt intyg och licenser för att få utföra den typ av jobb som du behöver hjälp med. Var särskilt noga med just den här biten om det gäller arbeten som rör el eller VVS. Fråga också om hantverkaren har ansvarsförsäkring och allriskförsäkring, samt kontrollera vad som ingår i din egen hemförsäkring.

Tips när du har läst offerterna

När du till sist har läst igenom varje offert noga finns det framför allt tre saker som kan vara värda att ta upp en extra vända med hantverkaren.

Fråga om städning

En renovering skräpar oftast ner, oavsett hur stor eller liten den är. Byggdamm sprider sig över hela hemmet när ett kök eller badrum renoveras, flis och delar av takpannor Arbetet med att städa upp efteråt kan ta många timmar i anspråk. Se därför till att vara på det klara med vem som ska stå för det jobbet.

Materialval

Om ni inte kommer överens om något annat kan hantverkaren använda det absolut billigaste materialet som finns på marknaden under renoveringen. Du som konsument brukar vara med och bestämma material på ytskikt och sådant som syns. Men om du är noga med vilka material som används även under det ytliga är det viktigt att det ingår i offerten från början.

Be om referenser

En bra säljare kan sälja in det mesta. Men det är vad kunderna säger som är den verkliga recensionen. Genom att be hantverkaren om referenser kan du få en bild av hur övriga kunder har blivit bemötta. Utifrån det kan du sedan ta beslut både utifrån pris och tidigare kunders omdömen.

Kontrollera ditt rotavdrag

De priser som är presenterade i offerterna baseras ofta på att du har ett visst ROT-avdrag kvar att utnyttja. Kontrollera att ditt ROT-avdrag stämmer överens med det som anges i offerten för att vara på den säkra sidan. I annat fall kan du riskera att få betala många tusen mer än du räknat med i slutänden.

Offert blir till avtal

När du har läst igenom offerterna och tagit tag i tipsen ovan är det förmodligen enklare att ta beslut än tidigare. När du väl har bestämt dig och du har kontaktat hantverkaren är det viktigt att ni skriver ett avtal där allt i offerten ingår. Då gäller det genom hela processen.

Jämför priser på rätt sätt

En vågskål

Att läsa offerter från hantverkare kräver en del förarbete. När du har kommit så här långt har du förhoppningsvis lite mer kött på benen för att kunna jämföra de olika offerterna du har framför dig. Om du bara tittar på totalkostnaderna kan prisjämförelsen lätt bli skev. Det absolut viktigaste när du läser offert från hantverkare är därför att plocka ut och jämföra offertens olika delar steg för steg.

Kontrollera att varje hantverkare erbjuder samma typ av material och jämför sedan kostnaden för om den verkar mer fördelaktig hos någon av dem. Jämför också arbetskostnaden särskilt noggrant. Kanske finns det en positiv anledning till varför en hantverkare har räknat med en arbetsdag extra? Ett grundligt förarbete kan ofta ge ett bättre resultat. Har en av hantverkarna 50 kronor mer i timlön än de andra? Kanske är det för att det är en populär hantverkare, känd för att leverera hög kvalitet i god tid.

 

Ta in gratis offerter från hantverkare här 

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om bygg & Renovering
Hur fungerar rotavdraget 2023?
Rotavdraget är en slags skattereduktion som infördes i Sverige 1993 och kallades då för ROT-programmet. "ROT" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget kan du använda när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag. Rotavdraget innebär att du kan minska arbetskostnad...
Läs mer om
Hur fungerar rotavdraget 2023?
Regler för rotavdrag 2023
Så här skriver skatteverket angående rotavdrag 2023 Rotavdraget 2023 är till för privatpersoner som äger sin bostad typ villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet samt har en inkomst och utför godkänt arbete i eller inom fastigheten. Småhus Bygg – reparera och underhålla Krav för rotavdrag ...
Läs mer om
Regler för rotavdrag 2023
Hur fungerar rotavdraget 2022?
Rotavdraget är en slags skattereduktion som infördes i Sverige 1993 och kallades då för ROT-programmet. "ROT" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget kan du använda när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag. Rotavdraget innebär att du kan minska arbetskostnad...
Läs mer om
Hur fungerar rotavdraget 2022?
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.