Sök bygglov i Sverige: Kostnad och regler

När du ska bygga eller renovera behöver du oftast ett bygglov. Precis som det låter ger ett bygglov (tidigare byggnadslov) dig rätt att bygga precis vad du vill så länge du följer lokala regler för markanvändning. I korta drag: Du måste följa detaljplanen i området där du ska bygga nytt eller renovera.

Kvinna ansöker om bygglov via dator

Det är kommunen som ansvarar för bygglovet. Handlingstiden för bygglovet kan variera, ibland tar det uppemot 10 veckor innan bygglovet blir godkänt, det är därför viktigt att du är ute i god tid med din ansökan.

När du har fått ditt bygglov har du 5 år på dig att färdigställa byggprojektet.

Projekt som kräver bygglov

Enligt Boverket måste du ha bygglov vid,

  • Nybyggnad och tillbyggnad

Det kan vara bra att veta att även byggnader utan väggar, som en carport, räknas in här. Även husvagnar och husbåtar som står på tomten under en längre tid. Undantag från bygglov gäller exempelvis för friggebodar och attefalllshus (notera att ett attefallshus ändå kräver en anmälan om byggstart). Du får även bygga en uteplats utan bygglov. Den ska då placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Ett eventuellt plank eller mur som du har runt uteplatsen får inte vara högre än 1,8 meter.

  • Yttre eller inre ändringar av en byggnad

Här gäller det att ha bygglov om du byter kulör (målar om huset), byter fasadbeklädnad eller exempelvis byter material på taket.

  • Ny användning av en byggnad

Bygglov blir aktuellt om du exempelvis bygger om en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik.  När användningen av en byggnad ändras väsentligt krävs bygglov, även om du inte ändrar något inuti själva byggnaden.

  • Uppföra, flytta eller ändra vissa anläggningar

Vanligt här är att du exempelvis ska flytta en mur eller ett plank.

  • Sätta upp eller ändra skyltar och strålkastare

I regel kräver större ljusanordningar bygglov.

Högt tryck på bygglov under sommaren

Tänk på att det är många som söker bygglov inför sommaren. Det är då många har semester och passar på att bygg nytt, bygga ut eller renovera. Ansök därför om bygglov i god tid. I vanliga fall tar det upp till tio veckor innan en bygglovsansökan blir godkänd, men i vissa fall kan det ta upp till tjugo veckor.

Se till att ansökan är komplett och att alla ritningar som du skickar in är fackmässigt utförda så kan du få besked snabbare. Du brukar kunna skicka in en bygglovsansökan på kommunens hemsida, via deras e-tjänst.

Ansök om bygglov: Så går det till

Först och främst tar du reda på om projektet kräver bygglov eller inte? Om du vill vara helt säker ska du kontakta byggnadsnämnden i kommunen där du söker bygglov. Det är också hos byggnadsnämnden som själva ansökan ska lämnas in.

Ansökan ska vara skriftlig och ska innehålla korrekta ritningar och andra uppgifter som kommunen behöver för att ta beslut i ärendet. Blankett om bygglov kan du få i din kommun. Hur själva ansökningsprocessen ser ut kan skilja sig lite från kommun till kommun, men de flesta kommuner har en e-tjänst som du kan använda.

Målare jobbar

I bygglovsansökan ska du ange vem som ska vara kontrollansvarig. Den som är kontrollansvariga hjälper dig att upprätta förslag på en kontrollplan.

”En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Uppgifter om den kontrollansvarige behövs redan i lovansökan eftersom byggnadsnämnden är skyldig att besluta vem som ska vara kontrollansvarig när de beslutar om lovet.”

Källa: Boverket

Du får ett mottagarbevis när ansökan är inlämnad.

Byggnadsnämnden tittar nu på ritningar, färg och materialval. Inom 10 veckor får du normalt besked om ansökan har blivit godkänd eller inte. (Skulle du inte få bygglov för ditt projekt kan du överklaga byggnadsnämndens beslut hos Länsstyrelsen). När du har fått bygglovet har du två år på dig att påbörja bygget, och det måste stå klart inom fem år.

Vill du komma igång med ditt byggprojekt? Börja med att ta in gratis offerter. Det är bra att jämföra åtminstone tre entreprenörer innan du bestämmer dig för någon.

Kostnad för att ansöka om bygglov

Kommunen brukar ta ut en avgift för att handlägga bygglovsansökan samt avgifter för nybyggnadskartor, utstakning, platsbesök och annat som är nödvändigt för att du ska få ett startbesked. Priset varierar från kommun till kommun. Oftast beror det på hur stort ditt projekt här. I skrivande stund kostar exempelvis ett komplett bygglov i Göteborg cirka 8 000 kronor för en byggnad med en area upp till 25 kvadratmeter medan en betydligt större byggnad på 500 till 800 kvadrat kostar runt 55 000 kronor. I Falun kostar plank och mur vid enbostadshus cirka 2 200 kronor medan bygglovet för nybyggnad av enbostadshus vanligen landar på mellan 24 000 och 33 000 kronor.

Notera att kostnaden för bygglovet reduceras om tidsfristen för beslut överskrids. Du får alltså betala mindre för bygglovet om det tar mer än 20 veckor för kommunen att återkomma med ett beslut. Avgiften reduceras med 20 procent för varje vecka handläggningen överskrider tiden.

Vad är en planavgift?

en bild som ska illustrera detaljplan

Enkelt förklarat så är det kostnaderna som kommunen tar ut i samband med detaljplanearbete. Vanligtvis har beställaren av detaljplanen redan betalat planavgiften, men om så inte är fallet tillkommer planavgiften när du ska bygga en bostad. Det är alltså en avgift (taxa) som kommunen tar ut när de behandlar ett ärende inom en detaljplan som de har ansvar för. Avgiften regleras i ett så kallat planavtal. En planavgift brukar kunna ligga på 40 000 kronor och uppåt när det handlar om ett nybygge som är större än 50 kvadratmeter. Det är med andra ord en ganska stor utgift som du kan behöva räkna med när du planerar att bygga ett nytt hus.

Rivningslov kan behövas

Om du ska riva en byggnad på tomten kan du behöva det som kallas för rivningslov. Så här förklarar Boverket det:

”Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.”

Om åtgärden som du har tänkt utföra kräver ett rivningslov får du inte sätta igång med rivningen innan du har fått ett startbesked. Precis som med byggnadslovet, ansöker du om detta hos byggnadsnämnden i din kommun. Även i det här fallet kan det 10 veckor (eller värsta fall 20 veckor) innan du får ett besked från kommunen.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Har du någon övrig information som du vill dela?

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress
Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om bygg & Renovering
Hur fungerar rotavdraget 2023?
Rotavdraget är en slags skattereduktion som infördes i Sverige 1993 och kallades då för ROT-programmet. "ROT" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget kan du använda när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag. Rotavdraget innebär att du kan minska arbetskostnad...
Läs mer om
Hur fungerar rotavdraget 2023?
Regler för rotavdrag 2023
Så här skriver skatteverket angående rotavdrag 2023 Rotavdraget 2023 är till för privatpersoner som äger sin bostad typ villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet samt har en inkomst och utför godkänt arbete i eller inom fastigheten. Småhus Bygg – reparera och underhålla Krav för rotavdrag ...
Läs mer om
Regler för rotavdrag 2023
Hur fungerar rotavdraget 2022?
Rotavdraget är en slags skattereduktion som infördes i Sverige 1993 och kallades då för ROT-programmet. "ROT" står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget kan du använda när du anlitar en hantverkare eller ett byggföretag. Rotavdraget innebär att du kan minska arbetskostnad...
Läs mer om
Hur fungerar rotavdraget 2022?
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.