116 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kundtjänst: 08-232 232
Kunskapsbank / Bygg & renovering / Sök bygglov i Sverige: Kostnad och regler

Sök bygglov i Sverige: Kostnad och regler

När du ska bygga eller renovera behöver du oftast ett bygglov. Precis som det låter ger ett bygglov (tidigare byggnadslov) dig rätt att bygga precis vad du vill så länge du följer lokala regler för markanvändning. I korta drag: Du måste följa detaljplanen i området där du ska bygga nytt eller renovera.

Kvinna ansöker om bygglov via dator

Det är kommunen som ansvarar för bygglovet. Handlingstiden för bygglovet kan variera, ibland tar det uppemot 10 veckor innan bygglovet blir godkänt, det är därför viktigt att du är ute i god tid med din ansökan.

När du har fått ditt bygglov har du 5 år på dig att färdigställa byggprojektet.

Skapa en gratis prisförfrågan här
Tjänsten fungerar i hela Sverige.

Projekt som kräver bygglov

Enligt Boverket måste du ha bygglov vid,

  • Nybyggnad och tillbyggnad

Det kan vara bra att veta att även byggnader utan väggar, som en carport, räknas in här. Även husvagnar och husbåtar som står på tomten under en längre tid. Undantag från bygglov gäller exempelvis för friggebodar och attefalllshus (notera att ett attefallshus ändå kräver en anmälan om byggstart). Du får även bygga en uteplats utan bygglov. Den ska då placeras inom 3,6 meter från bostadshuset. Ett eventuellt plank eller mur som du har runt uteplatsen får inte vara högre än 1,8 meter.

  • Yttre eller inre ändringar av en byggnad

Här gäller det att ha bygglov om du byter kulör (målar om huset), byter fasadbeklädnad eller exempelvis byter material på taket.

  • Ny användning av en byggnad

Bygglov blir aktuellt om du exempelvis bygger om en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik.  När användningen av en byggnad ändras väsentligt krävs bygglov, även om du inte ändrar något inuti själva byggnaden.

  • Uppföra, flytta eller ändra vissa anläggningar

Vanligt här är att du exempelvis ska flytta en mur eller ett plank.

  • Sätta upp eller ändra skyltar och strålkastare

I regel kräver större ljusanordningar bygglov.

Högt tryck på bygglov under sommaren

Tänk på att det är många som söker bygglov inför sommaren. Det är då många har semester och passar på att bygg nytt, bygga ut eller renovera. Ansök därför om bygglov i god tid. I vanliga fall tar det upp till tio veckor innan en bygglovsansökan blir godkänd, men i vissa fall kan det faktiskt ta upp till tjugo veckor.

Se till att du ansökan är komplett och att alla ritningar som du skickar in är fackmässigt utförda så kan du få besked snabbare. Du brukar kunna skicka in ett bygglov på kommunens hemsida, via deras e-tjänst.

Ansök om bygglov: Så går det till

Först och främst tar du reda på om projektet kräver bygglov eller inte? Om du vill vara helt säker ska du kontakta byggnadsnämnden i kommunen där du söker bygglov. Det är också hos byggnadsnämnden som själva ansökan ska lämnas in.

Ansökan ska vara skriftlig och ska innehålla korrekta ritningar och andra uppgifter som kommunen behöver för att ta beslut i ärendet. Blankett om bygglov kan du få i din kommun. Hur själva ansökningsprocessen ser ut kan skilja sig lite från kommun till kommun, men de flesta kommuner har en e-tjänst som du kan använda.

Målare jobbar

I bygglovsansökan ska du ange vem som ska vara kontrollansvarig. Den som är kontrollansvariga hjälper dig att upprätta förslag på en kontrollplan.

”En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Uppgifter om den kontrollansvarige behövs redan i lovansökan eftersom byggnadsnämnden är skyldig att besluta vem som ska vara kontrollansvarig när de beslutar om lovet.”

Källa: Boverket

Du får ett mottagarbevis när ansökan är inlämnad.

Byggnadsnämnden tittar nu på ritningar, färg och materialval. Inom 10 veckor får du normalt besked om ansökan har blivit godkänd eller inte. (Skulle du inte få bygglov för ditt projekt kan du överklaga byggnadsnämndens beslut hos Länsstyrelsen). När du har fått bygglovet har du två år på dig att påbörja bygget, och det måste stå klart inom fem år.

Vill du komma igång med ditt byggprojekt? Börja med att ta in gratis offerter. Det är bra att jämföra åtminstone tre entreprenörer innan du bestämmer dig för någon.

Kostnad för att ansöka om bygglov

Kommunen brukar ta ut en avgift för att handlägga bygglovsansökan samt avgifter för nybyggnadskartor, utstakning, platsbesök och annat som är nödvändigt för att du ska få ett startbesked. Priset varierar från kommun till kommun. Oftast beror det på hur stort ditt projekt här. I skrivande stund kostar exempelvis ett komplett bygglov i Göteborg cirka 8 000 kronor för en byggnad med en area upp till 25 kvadratmeter medan en betydligt större byggnad på 500 till 800 kvadrat kostar runt 55 000 kronor. I Falun kostar plank och mur vid enbostadshus cirka 2 200 kronor medan bygglovet för nybyggnad av enbostadshus vanligen landar på mellan 24 000 och 33 000 kronor.

Notera att kostnaden för bygglovet reduceras om tidsfristen för beslut överskrids. Du får alltså betala mindre för bygglovet som det tar mer än 20 veckor för kommunen att återkomma med ett beslut. Avgiften reduceras med 20 procent för varje vecka handläggningen överskrider tiden.

Vad är en planavgift?

en bild som ska illustrera detaljplan

Enkelt förklarat så är det kostnaderna som kommunen tar ut i samband med detaljplanearbete. Vanligtvis har beställaren av detaljplanen redan betalat planavgiften, men om så inte är fallet tillkommer planavgiften när du ska bygga en bostad. Det är alltså en avgift (taxa) som kommunen tar ut när de behandlar ett ärende inom en detaljplan som de har ansvar för. Avgiften regleras i ett så kallat planavtal. En planavgift brukar kunna ligga på 40 000 kronor och uppåt när det handlar om ett nybygge som är större än 50 kvadratmeter. Det är med andra ord en ganska stor utgift som du kan behöva räkna med när du planerar att bygga ett nytt hus.

Rivningslov kan behövas

Om du ska riva en byggnad på tomten kan du behöva det som kallas för rivningslov. Så här förklarar Boverket det:

”Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.”

Om åtgärden som du har tänkt utföra kräver ett rivningslov får du inte sätta igång med rivningen innan du har fått ett startbesked. Precis som med byggnadslovet, ansöker du om detta hos byggnadsnämnden i din kommun. Även i det här fallet kan det 10 veckor (eller värsta fall 20 veckor) innan du får ett besked från kommunen.

Fler inlägg om Bygg & Renovering

Köp inte nytt – bygg ut istället
Börjar ditt drömhus bli lite för trångt eller fantiserar du om ett vackert uterum som förenar inne och ute? En utbyggnad kan vara ett enkelt sätt att utöka din villas storlek i stället för att behöva flytta till något större. Det finns mycket som du kan göra. Ibland behöver du inte ens by...
Läs mer om Köp inte nytt – bygg ut istället
Rotavdrag eller grönt avdrag? Nytt avdrag för gröna investeringar 2021
Rotavdrag? Nytt avdrag för gröna investeringar 2021 Det var Centerpartiet som redan 2018 la fram förslaget om ett så kallat ”grönt avtal”. Tanken med detta var att skatten skulle sänkas på det som gynnar klimatet. Det kan exempelvis handla om att investera i solceller, solvärme eller mätar...
Läs mer om Rotavdrag eller grönt avdrag? Nytt avdrag för gröna investeringar 2021
Självförsörjande hus: Går det att leva off-grid?
Investera i ett självförsörjande hus Självförsörjning har under de senaste åren kommit att bli något av en trend. Att odla grönsaker för eget bruk, införskaffa ett hönshus med höns som lägger ägg som försörjer familjens förbrukning och återanvända gamla saker för att skapa nya är något som...
Läs mer om Självförsörjande hus: Går det att leva off-grid?