98 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Kunskapsbank / Kunskapsbank / För- och nackdelarna med solenergi och solcellsanläggningar

För- och nackdelarna med solenergi och solcellsanläggningar

Solen är en av de viktigaste energikällorna vi har, inte minst för att den inom de närmsta miljoner åren kommer att ge oss i princip obegränsat med energi. Denna energi kan utnyttjas på olika sätt. Tack vare värmepumparna kan vi utnyttja solenergi indirekt, exempelvis solenergi som värmer upp olika delar av jorden (marken, grundvattnet, luften, sjön och så vidare). Det är även möjligt att utnyttja solenergin direkt med hjälp av solcellspaneler. På den här sidan går vi igenom en del fakta om solenergi, hur solcellspaneler fungerar och vilka för- och nackdelar dessa har.

Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.

Solenergi

Energin som kommer från solens strålar kan utvinnas på olika sätt. Idag räknas värme och elektricitet som producerats med hjälp av solens strålar som solenergi. Det skiljs på el från sol som kommer från din egna solcellsanläggning och el som du köper in från ett elbolag med en solcellsanläggning. Den ena kallas för solel, den andra för solkraft.

Solen beräknas slockna om cirka fyra och en halv miljard år, vilket ger dig gott om tid att utnyttja solenergin för olika ändamål. Förutom att solenergin är ständigt förnybar ger den inte heller ifrån sig några utsläpp. Detta är två stora fördelar med solenergi. Det ska dock påpekas att miljön ändå påverkas till viss del av anläggningarna som behövs för att utvinna solenergin, även om denna miljöpåverkan är mycket liten jämfört med andra alternativ.

Solcellsanläggningar

Elnät

En solcell ser ut som en mörk panna, antingen kvadratisk eller rektangulär. De vanligaste solcellerna idag är kristallina solceller som består av bland annat kisel. Dessa kan sedan delas in i flera mindre grupper. Kislet ger solcellen ett mörkgrått utseende. En solpanel består av flera solceller som tillsammans bildar en panel. En eller flera solpaneler kan sedan bilda en solcellsanläggning. En fördel med solcellsanläggningar är att du kan bygga en egen om du vill. Detta gör det möjligt för dig att producera din egna el samt, om du producerar ett överskott, sälja el till elbolag.

En av nackdelarna med en solcellsanläggning är att du behöver sol för att producera el. Under vintern är dagarna kortare, vilket innebär en minskad elproduktion. Anläggningen är även känslig mot skuggor, vilket bland annat innebär att du behöver planera placeringen av solpanelerna noggrant. Du behöver ha goda förutsättningar för att utvinna solenergi på ett effektivt sätt. Hur mycket solenergi du kan utnyttja beror alltså på vart du bor i landet samt hur din tomt eller ditt hus ser ut.

En positiv aspekt är att en solcellsanläggning brukar öka värdet på ett hus, dels för att anläggningen är miljövänlig, men också för att den minskar kostnaden för el.

En nackdel är att det kostar en del att investera i en solcellsanläggning, åtminstone i början. Det finns dock flera bidrag som gör det möjligt att dra ned på kostnaden, bland annat speciella lån med extra låg ränta. Det finns även ett solcellsbidrag att utnyttja men detta bidrag gäller endast så länge det finns bidrag kvar att betala ut.

Notera att en solcellsanläggning kan ha en mycket lång livstid, vilket innebär att du tids nog vinner tillbaka investeringskostnaden.

Fler inlägg om Solceller

Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
I torsdagens vårbudget stod det klart att de som gick miste om solcellsstöd 2020 i genomsnitt kommer att få ut över 25 000 kronor. När ett stödsystem byttes mot ett annat (det gröna avdraget) hamnade flera hushåll i kläm. Förra sommaren tog budgeten för det gamla solcellsstödet slu...
Läs mer om Har du inte fått solcellsstöd? Regeringen utlovar kompensation
Allt du behöver veta om att installera solel
Fler och fler svenskar väljer att installera solel. Det är en klimatvänlig lösning som dessutom kan vara riktig lönsam. Enlig Energimyndigheten fanns det 25 486 anläggningar anslutna till Sveriges elnät vid slutet på 2018, men den siffran har mer än dubblats under de senaste åren. Fö...
Läs mer om Allt du behöver veta om att installera solel
Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel
All el som produceras i Sverige är i huvudsak skattepliktig. Detta regleras i lagen (1994:1776) om skatt på energi som förkortas LSE. Regeringen har nu tagit fram ett förslag på att egenproducerad solel ska vara skattebefriad. Om du har investerat i solceller, antigen som privatper...
Läs mer om Undantag från energiskatt 2021? Detta gäller när du producerar solel