Fördelar och nackdelar med solceller

Här har vi samlat fördelar och nackdelar med solceller.

Solceller blir allt mer populärt. Det beror på flera faktorer, inte minst klimathotet. En solcellsanläggning är ett bra alternativ för dig som vill minska den egna energianvändningen samtidigt som du gör något positivt för miljön.

Nu är det dessutom möjligt att spara en hel del pengar med hjälp av solceller. Regeringen har nämligen sett till att det finns skattereduktioner på solel samt möjlighet att sälja överskottsel till elbolagen.

Fördelar med solceller

Det finns många anledningar att satsa på solceller och solpaneler.

En lönsam investering

Solcellsanläggning är en smart investering som blir lönsam med tiden. Vanligtvis räknar man med att återbetalningstiden för en solcellsanläggning ligger på mellan 12 till 17 år. Därefter blir solcellsanläggningen lönsam under resten av sin livstid – vanligen uppemot 30 år.

Miljövänligt med solceller

solcellespanel med solnedgång i bakgrunden
Solcellspanel med solnedgång i bakgrunden

Solceller använder sig av solenergi vilket är en förnyelsebar energikälla. Solcellsmodulerna kräver inte alltför mycket energi att tillverka och de är även återvinningsbara. Små solcellsanläggningar kan monteras på infrastruktur som redan finns på plats, exempelvis husets tak. Elproduktionen påverkar inte omgivningen genom avgaser eller utsläpp.

Behöver inget bygglov under vissa förutsättningar

Sedan 1 augusti 2018 behövs inget bygglov om solcellsanläggningen installeras i enlighet med vissa krav.

Det handlar bland annat om att:

  • Solpanelerna ska monteras på taket eller fasaden och följa byggnadens form helt och hållet. De får varken skjuta ut eller vinklas på något sätt.
  • Byggnadens konstruktion inte får påverkas och eller behöva förstärkas.
  • Fastigheten inte får ha ett kulturhistoriskt värde.
  • Området inte har landskapsbildsskydd eller är av riksintresse för kulturmiljövården.

Många kommuner erbjuder kostnadsfri energirådgivning. Det är en god idé att undersöka om just din kommun erbjuder detta och att även nyttja erbjudandet för att få svar på olika frågor.

Nackdelar med solceller

Det finns också negativa aspekter med solenergi.

Kan upplevas som krångligt

Solceller och solenergi är ett nytt område för många och de finns mycket nytt att lära sig. Tekniken utvecklas hela tiden.

Det finns enklare investeringsmöjligheter

Personer som vill investera i solceller enbart för att tjäna pengar kan hitta enklare sätt att investera sina pengar på.

Din årliga elproduktion är svår att räkna ut

Det är detta som visar hur lönsam din solcellsanläggning blir. Att räkna ut elproduktionen är svårt och det blir alltid bara en uppskattning. Denna uppskattning kan baseras på flera aspekter och bli någorlunda exakt. Det är dock omöjligt att veta hur framtiden kommer att se ut. En riktigt fin sommar med mycket sol påverkar din årliga elproduktion direkt.

Så, det var fördelarna och nackdelarna! Om du nu har bestämt dig för att du vill installera en solcellsanläggning måste du först se över ditt tak.

Kontrollera taket

Om din solcellsanläggning ska monteras på husets tak kan du behöva kontrollera att taket klarar av belastningen. Det går även att installera solcellerna på andra platser, exempelvis marken, balkongen eller husväggen, men bäst effekt får du när solcellerna installeras på ett oskuggat tak i söderläge.

Se till att du anlitar den bästa installatören

Att välja rätt installatör är viktigt. Det finns många företag som säljer solceller och som utför installeringar. Seriösa solcellsinstallatörer besöker platsen för att se vilka förutsättningar du har. Detta är viktigt eftersom förutsättningarna påverkar hur effektiv din solcellsanläggning blir och även din återbetalningstid.

Det är alltid en bra idé att anlita en besiktningsman för att undersöka att installationen utförts på rätt sätt. Se även till att kolla upp eventuella referenser innan du anlitar företaget och köper solcellerna.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Beskriv uppdraget

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress

(Adressen där uppdraget ska utföras)

När du klickar på ‘Skicka förfrågan’ skapar vi ett HelpHero konto åt dig. Med det godkänner du att relevanta företag kontaktar dig för att lämna offerter.

Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om solceller
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Rotavdrag eller grönt avdrag? Med det gröna avdraget får du dra bort 20 procent av den totala kostnaden när du installerar solceller. Detta är ett led i att uppmuntra husägare att investera i klimatvänliga lösningar. Avdraget fungerar ungefär som rot- och rutavdraget. Det innebär att det ä...
Läs mer om
Rotavdrag eller 20 procent grönt avdrag? Nytt avdrag för solceller 2023 - 2024
Installera solceller i Sverige
Att installera solceller i Sverige blir allt mer populärt Att installera solceller i Sverige är inte ett självklart val för många, då landet inte upplevs som solsäkert. Men solenergi blir allt mer populärt och antalet solcellsanläggningar har ökat med 46% mellan 2020 och 2021. I Sverige ...
Läs mer om
Installera solceller i Sverige
Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs Otovo
Solenergi är fortsatt populärt, men vad kostar solceller och vilka är bäst? Visst kan det kännas som att det inte ofta är sol i Sverige, men solceller kan vara en lönsam investering som minskar elkostnaderna väsentligt. Hur mycket el solpaneler i Sverige kan producera beror på flera ...
Läs mer om
Kostnadsjämförelse solceller: Ikea vs Otovo
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.