96 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Offert Värmepump

Är det dags att byta uppvärmningskälla i huset? Då ska du ta hjälp av HelpHero för att ta in offert! Värmepumpar erbjuder ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att värma upp inomhusluften och, beroende på pump, även varmvattnet. Fyll i formuläret och ta emot offerter från flera företag för att i lugn och ro välja den värmepumpsinstallatör du föredrar.

Värmepump – offert utan förbindelser

Hitta rätt värmepumpsinstallatör på din ort

Jämför priser bekvämt

Kostnadsfri tjänst

värmepumpsinstallatör installerar värmepump i villa

Vad är en värmepump?

En värmepump är en anläggning som tar tillvara på värmeenergi som lagrats i naturen, även vid låga utomhustemperaturer, för att värma upp luften inomhus. Det finns även modeller som kan ge varmvatten i kranen. De vanligast förekommande värmepumpstyperna i Sverige är:

 • luft/vattenvärmepumpar
 • luft/luftvärmepumpar
 • frånluftsvärmepumpar
 • bergvärmepumpar
 • jordvärmepumpar (markvärmepumpar)
 • sjövärmepumpar

Värmepump – Priser

I tabellen nedan ser du ungefärliga priser på värmepumpar av olika slag, där installation är inräknat. Läs mer om de olika pumparnas egenskaper för att se vilken som bäst motsvarar dina behov.

Pumptyp Funktion Välj denna... Fördelar Nackdelar Kostnad - värmepump inkl. installation
Luft/vatten
 • Tar värme från utomhusluften.
 • Överför värmen till vatten i golvslingor, element och/eller varmt tappvatten.
 • Om du redan har ett vattenburet värmesystem.
 • Om ni förbrukar mer än 25000 kWh/år.
 • Om hushållet använder mycket varmt tappvatten.
 • Vattenburna system ger lägre elräkning.
 • Behovsstyrd, automatisk avfrostning spar energi och tid.
 • Fungerar sämre i minusgrader.
 • Du behöver oftast en alternativ uppvärmningskälla.
Ca 60 000–140 000 kr
Luft (luft/luft)
 • Tar värme från utomhusluften.
 • Pumpar ut varm luft inomhus.
 • Vanligaste typen av värmepump.
 • Om ditt hus har öppna ytor.
 • Om ni förbrukar över 15000 kWh/år.
 • Renar inomhusluften från damm och lukt.
 • Kan även ge kyla.
 • Fungerar inte lika bra om utomhustemperaturen är under 0°C.
 • Måste avfrostas när det är minusgrader ute.
 • En ytterligare värmekälla behövs under kalla dagar.
Ca 15 000–25 000 kr
Frånluft
 • Extraherar värme från ventilationssystem i våtrum och kök.
 • Värmer upp bostaden, tilluften och tappvattnet.
 • Ger bra luftcirkulation.
 • Om din bostad är välisolerad.
 • Om fastigheten har mycket god ventilation.
 • Kan täcka mycket av värmebehovet om ventilationen och isoleringen är bra.
 • Ger förbättrat inomhusklimat.
 • Begränsad kapacitet eftersom den använder sig av enbart frånluft.
 • Du behöver oftast komplettera med ytterligare en värmekälla.
Ca 35 000–100 000 kr
Berg-, jord- och sjövärmepumpar
 • Utvinner värme via en slang från berget, jorden, eller vattendraget.
 • Överför värmeenergin till vattenburna värmesystem.
 • Om bostaden har ett vattenburet värmesystem.
 • Om förutsättningarna finns i berg, vattendrag eller marken runt fastigheten.
 • System med lång livslängd.
 • Mycket hållbar uppvärmning, ekonomiskt och miljömässigt.
 • Relativt stor investering.
 • Kräver rätt förutsättningar i närmiljön.
 • Kräver tillstånd från kommunen.
Ca 50 000–195 000 kr


Installera värmepump

När det gäller vatten/luft-, luft/luft- och frånluftsvärmepumpar går installationen relativt snabbt. Ett hål borras i husväggen och ett rör dras sedan mellan inne- och utedelen av värmepumpen. Under installationen behöver värmen i regel bara stängas av under ett par timmar.

Berg-, sjö- och jordvärmepumpar tar längre tid att installera eftersom de även kräver visst markarbete, och i bergvärmens fall även borrning samt tillstånd från kommunen. Räkna med en installationstid på runt 5–6 dagar.

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump extraherar naturligt lagrad solenergi ur luft, jord, vatten, eller berg och omvandlar den till värme, antingen direkt till inomhusluften, eller via ett vattenburet värmesystem. På följande sätt fungerar olika typer av värmepumpar:

Luft/vattenvärmepumpar

En luft/vattenvärmepump består av två delar: en del som monteras på utsidan av husväggen och en som monteras på insidan. Denna typ av pump kopplas till ett vattenburet värmesystem, som golvslingor eller radiatorer. Det finns luft/vattenvärmepumpar med eller utan varmvattenberedare, och vissa modeller kan även ge varmt tappvatten.
Utomhusluften tas in i pumpens slutna system där det finns ett köldmedium som ombildas till gas vid mycket låga temperaturer. En kompressor i systemet gör att köldmediets temperatur höjs kraftigt. Med hjälp av en kondensor avges värme till ett vattenburet uppvärmningssystem varpå köldmediet återgår till flytande form. Denna process pågår konstant när värmepumpen är i drift.

Luft/luftvärmepumpar

En luft/luftvärmepump består även den av en inomhus- och en utomhusdel på var sin sida om husväggen. Tekniskt fungerar den som en luft/vattenvärmepump enligt ovan. Den enda skillnaden är att den avger varmluft direkt via en fläkt, i stället för att värma upp ett vattenburet system.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump monteras inne i bostaden och kopplas på ventilationen. Från husets våtrum och kök suger den ut luft vilket bildar ett lätt undertryck. Undertrycket gör att luften från bostadens övriga rum också dras in i våtutrymmena samtidigt som frisk luft sugs in utifrån.
Frånluftsvärmepumpen extraherar den energi som finns i rumsluften till ett vattenburet värmesystem med hjälp av samma teknik som en luft/vattenvärmepump (se ovan). På köpet får du ett välventilerat inomhusklimat..

Berg-, jord- och sjövärmepumpar

Berg-, jord, och sjövärmepumpar fungerar så att ett köldmedium cirkulerar i en lång slang som dras från värmepumpen inne i huset och ut till någon av källorna:

Berg

Slangen förs ner i ett djupt borrhål och dras till huset under markytan.

Jord (Mark)

Slangen grävs i jorden och slingas fram och tillbaka under ytan för att sedan dras tillbaka in i huset.

Sjö

Slangen sänks ner i sjön, havet eller något annat vattendrag och dras tillbaka till bostaden under markytan.

Varför värmepump?

Det finns flera fördelar med att investera i en värmepump: Den har låga driftskostnader, den nyttjar lagrad solenergi, och den kräver knappt något underhåll. Sammantaget är alltså värmepumpen ekonomisk, bekväm, och energieffektiv samt ett bra val för både plånbok och miljö. Med en värmepump installerad får du mer tid och pengar över att njuta av livet.

Tillbaka till toppen av sidan

Vanliga frågor från andra som funderar på att skaffa, byta eller serva värmepump

Visa fler frågor + Visa färre frågor -


Vilken livslängd har min värmepump?

En värmepump sköter sig själv och brukar hålla många år innan den måste repareras eller bytas ut. Bergvärmepumpen, jordvärmepumpen och sjövärmepumpen håller normalt i 20 år. Även luftvärmepumpen ska ha livslängd på 20 år, men den kan behöva bytas ut tidigare än så om det är kallt och belastningen blir större än normalt.

Läs hela svaret
Kan jag använda rotavdraget när jag anlitar en värmepumpsinstallatör?

Det går utmärkt att använda rotavdraget. Du får dra av 30 procent av installationskostnaden och kan få ner priset med maximalt 50 000 kronor.

Kom ihåg att rotavdraget endast gäller för arbetskostnaden. Du får alltså inte använda rot när du köper bergvärmepumpen, men du får använda avdraget när du anlitar en bergvärmeinstallatör som ser till att bergvärmeanläggningen fungerar. Arbetskostnaden brukar uppgå till cirka 35 procent av den totala kostnaden.

Låt säga att hela bergvärmeinstallationen (inklusive bergvärmepump och kollektorslang) landar på 180 000 kronor. Arbetskostnaden står då för 63 000 kronor och resterande 117 000 kronor är en material- och verktygskostnad. Med rotavdraget drar du av 30 procent av 63 000 kronor. Du sparar därmed 18 900 kronor och arbetskostnaden blir totalt 44 100 kronor.

Läs hela svaret
Hur mycket el kräver en värmepump?

Olika värmepumpar har olika prestanda, men i regel utvinner en värmepump fyra gånger så mycket värmeenergi som elenergi den behöver för att fungera. Med exempelvis en bergvärmepump brukar behovet av att köpa el för värme och varmvatten därför minska med uppemot 80 procent.

Läs hela svaret
Vad betyder COP och SCOP-värdet?

COP, som står för Coefficient of Performance, mäter värmepumpens prestanda. COP-värdet anger alltså hur mycket energi värmepumpen ger jämfört med hur mycket energi den förbrukar. Detta brukar kallas för verkningsgrad.Om COP-värdet är 5 genererar värmepumpen 5 kW per förbrukad kW.

COP-värdet brukar bli sämre vid låga temperaturer utomhus. Känsligast för detta är luftvärmepumpen som kan få ett COP-värde på 1 när temperaturen är mindre än -20 grader.

Bergvärmepumpen, jordvärmepumpen och sjövärmepumpen påverkas inte i lika hög grad och brukar i regel aldrig sjunka under ett COP-värde på 2. Eftersom att COP-värdet kan variera vid temperaturskillnader finns det också något som heter SCOP.SCOP står för Seasonal Coefficient of Performance och som namnet antyder är det ett mått på värmepumpens prestanda under en hel säsong. För att få fram detta mäts COP-värdet vid olika temperaturer och sedan räknas dessa värden samman till ett genomsnittligt tal.

Läs hela svaret
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.