96 personer har gjort en prisförfrågan det senaste dygnet.

Offert Bergvärme

En bergvärmeinstallation är en relativt stor investering och det är viktigt att hitta rätt installatör till rätt pris – HelpHero hjälper dig. Här tar du enkelt in offerter på bergvärme från företag i ditt område och kan sedan jämföra priser på bergvärmepump och installation i lugn och ro.

Få offert på bergvärmepump och installation

Hitta företag i ditt närområde

Jämför erbjudanden i lugn och ro

Kostnadsfri tjänst utan förbindelser

Vad är bergvärme?

Bergvärme är ett sätt att ta den solenergi som lagrats djupt i berget och använda den till att värma upp luften och höja inomhustemperaturen via ett vattenburet system som golvslingor eller radiatorer. Den kan även ge varmvatten i kranen.

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme fungerar på så sätt att en värmepump som står inne i huset hämtar upp värme ur berget. För att komma åt värmen borras ett hål i berget på runt 90–200 meter. I hålet sänker man ner en slang som är fylld av en vätska, kallad köldmedium. Slangen är kopplad till pumpen och köldmediet extraherar värmen från berget och överför den till bergvärmepumpen. Pumpen använder värmen för att hetta upp vatten som sedan cirkuleras i golvslingor eller element.

Vad kostar bergvärme?

Bergvärme kostar ofta någonstans mellan 105 000–195 000 kronor. Priset består av flera delar: markundersökningen, bygglovsansökan, borrningen, markarbetet, snickeriarbetet, installationsarbetet och inköp av själva bergvärmepumpen. Priset beror dessutom på markförutsättningarna och hur stort effektbehov bostaden har. I tabellen ser du ungefärligt vad det kostar att installera bergvärme. Se även exempel på bergvärmekostnad per månad och år.

Yta att värma upp Bergvärmepumpens effekt Pris (Pump och installation efter rotavdrag)
100 – 140 m² 4 – 7 kW 105 000 – 125 000 kronor
140 – 180 m² 7 – 9 kW 125 000 – 145 000 kronor
180 – 220 m² 9 – 11 kW 145 000 – 170 000 kronor
220 – 260 m² 11 – 14 kW 170 000 – 195 000 kronor

(Prisuppgifter från IVT)


Bergvärmeinstallation

En bergvärmeinstallation tar tid och kräver en del förarbete. Du behöver exempelvis undersöka om din tomt har rätt förutsättningar och även ansöka om bygglov. Vid installationen borras ett hål på ner till 200 meters djup där en slang fylld med köldmedium förs ner. Slangen dras sedan fram till, och in i, huset. Det blir alltså både markarbete och arbete på huset. När allt väl är på plats har du dock ett långlivat och kostnadseffektivt värmesystem.

För- och nackdelar

✓ Miljövänlig uppvärmning. ✓ Kostnadseffektiv värmelösning. ✓ Driftsäkert system. ✓ Minimalt underhåll. ✓ Inga synliga delar på huset eller tomten. ✓ Höjer husets värde.
✗ Stor investeringskostnad. ✗ Kräver tillstånd från kommunen. ✗ Kräver vissa geologiska förhållanden.
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.