Begär offert på bergvärme – Det här ska du tänka på

Det är inte alltid så enkelt att veta vad som bör stå med i en offert på bergvärme. Vilken leverantör ska du välja? Hur vet du egentligen vilken bergvärmepump som är bäst? Här får du lära dig allt du behöver veta om den populära energikällan. Vi guidar dig från första steget till sista steget i offertbeställningen.

Illustration över hur bergvärme fungerar

Räkna på din energiförbrukning

Innan du tar in offerter på bergvärme är det viktigt att du beräknar hur stor energiförbrukning ditt hushåll har. Om du precis har blivit ägare till ditt hus kan det vara en god idé att kontakta föregående ägare för att få mer information kring energiförbrukningen. Om du istället köper en nybyggnation kan du diskutera energiförbrukningen med byggmästaren för att få en bättre bild av energibehovet.

Har du bott i ditt hus sedan en längre tid tillbaka? Då har du möjlighet att räkna fram energibehovet på ett flertal olika sätt. Eldar du med olja och har det som din främsta värmekälla kan du till exempel titta närmare på dina fakturor från oljeleverantören. På fakturorna kan du se hur många kubikmeter olja du faktiskt konsumerar per år. Detsamma gäller om du i dagsläget använder el som främsta energikälla till värme.

Information som leverantören behöver 

Det kan vara svårt att själv dimensionera bergvärmepumpen. Dimensioneringen beror på vilken kapacitet du behöver ha ut. Be leverantören av bergvärmepumpen att hjälpa till. Börja med att berätta hur ditt hushåll använder varmvatten. Vissa hus har badrum med badkar och om det används ofta påverkas varmvattenförbrukningen en hel del. Om du har en uppvärmd pool i anslutning till ditt hus påverkas förstås förbrukningen av varmvatten ännu mer. Berätta också om andra värmekällor du har i huset. Då syftar vi alltså på värmekällor som kommer att finnas kvar även efter en eventuell installation av bergvärme. Det kan till exempel handla om kaminer och kakelugnar. Ange också om du önskar att ditt hus ska hålla en temperatur på över 20 grader med hjälp av bergvärmen.

Vilka förutsättningar har ditt hem?

Varje hem är unikt och kan ha olika förutsättningar för bergvärme som värmelösning. Saker som isolering, ventilation och nuvarande värmesystem kan påverka möjligheterna negativt och kanske framförallt minska fördelarna. Var du bor har också betydelse för processen. Vi går igenom detta närmare här nedan.

Isolering och ventilation

Innan du börjar fundera på att installera bergvärme i ditt hus är det viktigt att du ser över husets eventuella värmeläckage.

Hur bra isolering din bostad har brukar mätas med ett så kallat u-värde. Ju lägre u-värde ditt hus har, desto bättre fungerar isoleringen. Om ditt hus har bra isolering innebär det att huset har ett bra klimatskal. Dörrar, fönster, golv och väggar har då optimerats för att hålla värmen inne i huset.

Framför allt äldre hus kan läcka mycket värme vid fönster och dörrar. Om dina fönster har tvåglas eller treglas kommer att påverka det värmeläckaget. Detsamma gäller om du har lister runt dörrar och fönster eller inte. Tätningslister finns att köpa i de flesta byggvaruhus och är enkelt att applicera på egen hand.

Illustration på någon som tänker

Du kan ofta märka vilka rum som har bra respektive dålig isolering bara genom att vistas i dem. Om ett rum är kallare än övriga, trots samma typer av värmekällor, innebär det inte sällan att det rummet kan ha bristande isolering i väggar eller golv. Du kan också känna efter på väggar och golv för att se om du upptäcker någon värmeskillnad.
Glöm inte att även kontrollera hur en eventuell vindsisolering ser ut. Med en bra och välisolerad vind hålls värmen kvar i huset på ett mer effektivt sätt.

Om du bestämmer dig för att investera i bergvärme kan det också vara värt att vidta några enkla åtgärder för att optimera isoleringen i huset. Det du kan göra själv är alltså att:

 • Applicera tätningslister runt dörrar och fönster
 • Tilläggsisolera kyligare rum och partier
 • Kontrollera isoleringen på vinden

Nuvarande värmesystem

Om du bor i ett hus med en murstock brukar den anses vara en väsentlig del av bostadens ventilationssystem. Det kallas för självdragsventilation. Om du tidigare har använt ved, olja eller pellets som uppvärmning kommer murstocken inte längre att värmas upp. Resultatet kan bli sämre ventilation. Beroende på vilka förutsättningar just ditt hem har kan det bli aktuellt med en så kallad frånluftsfläkt. Den installeras då i samband med bergvärmen för att säkerställa god ventilation i brist på självdrag.

Om du eldat med panna i källaren kommer en värmekälla att försvinna därifrån i samband med att du installerar bergvärme istället. Räkna i så fall med att du kan behöva installera en ny värmekälla där. Det kan till exempel handla om något så enkelt som ett element.

Tillstånd för borrning och installation av bergvärme

Bergvärme hämtar sin energi från berggrunden via en energibrunn. De flesta borrhål för energibrunnar har en diameter på 115 eller 140 millimeter. Djupet varierar beroende på hur stort värmebehovet är.

Anmäl borrningen till din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor. Gör det i god tid för handläggningen kan ta flera veckor. I vissa fall krävs det dessutom särskilda tillstånd för borrning av bergvärme. Det ska du vara vaksam på om du bor i ett vattenskyddsområde för där finns det särskilda skyddsföreskrifter att ta hänsyn till.  Om du ska installera en värmepump där kommer det att finnas krav på extra försiktighetsåtgärder.

Kom ihåg att det kan behövas bygglov för bergvärmeanläggningar (det beror på vilken kommun du bor i), och ibland kan du även behöva installera en mellanvärmeväxlare. Det görs för att kommunen vill försäkra sig om att värmesystemets kemikalier inte kan läcka ut och förorena grundvattnet.

Hur anmäler jag borrning av bergvärme?

Hur du går tillväga för att anmäla eller ansöka om att få borra varierar beroende på var i landet du bor. Det enklaste tipset är att ringa till ditt närmaste miljö- och hälsoskyddskontor. Av dem får du reda på exakt vad som krävs för att du ska få installera bergvärme i ditt hus. Du kan också få goda råd av leverantören av bergvärme. De brukar ha koll på vad som gäller i de områden där just deras företag är verksamma.

Installation av bergvärme där du bor

Beroende på var i Sverige du bor krävs olika borrdjup för att få bäst värmefaktor. Att borra djupt kostar förstås mer än att borra grunt. I södra och mellersta Sverige kan det räcka att borra mellan 90 – 150 meter för att få god effekt av bergvärmesystemet. För dig som bor i Norrland krävs det oftast att borrningen går längre ner än så. Ibland kan installatören behöva borra så djupt som 300 meter ner i marken för systemet ska fungera optimalt.

Hus med bergvärme

Att tänka på vid offertförfrågan

När du ska beställa offerter på bergvärme kan det kännas skönt att ha några bra tips och råd i ryggen. Som vi nämnde högst upp på den här sidan är det inte alltid så enkelt att hålla koll på vad som ska ingå i varje offerter, liksom vilka frågor du bör ställa till leverantörerna efter mottagen offert. Här får du en snabb guide till vad du ska tänka på när du begär offert på bergvärme.

Var beställer du offert på bergvärme?

Du kan be om offerter på bergvärme direkt hos leverantören, men vi kan också hjälpa dig om du vill det. Du tar enkelt in offerter här och det finns inga krav på att du måste anlita företagen som skickar ut offerter. Ju fler offerter på bergvärme du tar in, desto bättre prisjämförelse kan du göra.

Hur många offerter på bergvärme bör du ta in?

Det är ett ganska tidskrävande jobb att läsa igenom och ta ställning till offerter. En bra tumregel är att välja ut tre leverantörer som du är intresserad av att anlita. Läs offerterna noga och jämför deras olika erbjudanden.

Vad ska offerten på bergvärme innehålla?

Information som normalt sett ingår i en offert på bergvärme är följande:

 • Materialkostnad och arbetskostnad

Den ekonomiska beräkningen av materialkostnad och arbetskostnad bör alltid ingå i en offert på bergvärme.

 • Jämförande energibesparingskalkyl

En specifikation över hur mycket just ditt hushåll kan spara genom att installera bergvärme bör ingå i offerten.

 • Garanti

Hur garantin ser ut och hur lång den är kan vara bra att veta redan i ett tidigt skede, eftersom det är en sådan faktor som påverkar säkerheten kring investeringen.

 • Leverans, drift och service

Se till att få en detaljerad beskrivning av villkoren för allt som rör leverans, drift och service.

 • Injustering och igångkörning

Hur stor den sista kostnaden för igångkörning och injustering blir är en viktig del av offerten på bergvärme.

Är det något du är osäker på? Kartlägg vad du behöver för att kunna ta ett genomtänkt beslut och be sedan respektive leverantör att återkomma med den informationen.

Tips när du ska välja leverantör av bergvärme

När du har tagit emot offerter från flera företag som arbetar med installation av bergvärme är det dags att göra det slutgiltiga valet. Din leverantör av bergvärme ska vara någon du litar på och känner dig trygg med.

Jämför priser

Den viktigaste anledningen till varför du ska ta in offerter från flera olika leverantörer är för att du ska ha möjligheten att jämföra priser. Om du bara tar in en offert från ett enda företag är det svårt att veta om priset är rimligt i förhållande till resten av marknaden. Jämför istället flera olika offerter och se vilka som erbjuder en bra ekonomisk lösning. Verkar något för bra för att vara sant? Då är det oftast det. Var noggrann med att kontrollera exakt vad det är som ingår i varje offert för det är inte säkert att samma punkter ingår i alla offerter.

Ställ många frågor

För att du ska kunna ta ett väl avvägt beslut i valet av leverantör är det viktigt att lägga alla kort på bordet. Tveka inte att fråga om information som förvirrar eller belopp som verkar orimliga. Kanske ingår fler tjänster i en offert jämfört med en annan? Kom igång att den som installerar bergvärmen som är expert på just bergvärme, ta chansen att samla så mycket information du kan om din framtida energilösning.

Några frågor som du kan ställa när du har fått in offerten:

 • Utomhustemperatur

Har leverantören räknat på utomhustemperaturer utifrån ett förhållandevis kallt eller förhållandevis varmt år? Se också till att dessa är relevanta för just ditt hus. Den genomsnittliga utomhustemperaturen skiljer sig mycket åt mellan olika platser i Sverige.

 • Övrig elförbrukning

Ingår hushållets övriga elförbrukning i offerten?

 • Spetsvärme

Under extra kalla dagar ökar behovet av värme. Då kan du behöva ta in så kallad spetsvärme. Ingår det i beräkningarna i den aktuella offerten?

 • Procentuell täckning av energibehovet

Be leverantören specificera med hur stor procentandel värmepumpen kommer att täcka hushållets energi- och effektbehov.

Sammanfatta sedan priset och vad som ingår så kan du snart sätta igång med installationen. Hela installationsprocessen från borrning till färdig installation tar vanligen mellan en till två veckor.

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Beskriv uppdraget

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress

(Adressen där uppdraget ska utföras)

När du klickar på ‘Skicka förfrågan’ skapar vi ett HelpHero konto åt dig. Med det godkänner du att relevanta företag kontaktar dig för att lämna offerter.

Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om uppvärmning
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Att välja ut en luftvärmepump är inte det enklaste, det finns många olika typer att välja bland, priser att ta hänsyn till och givetvis dina egna förutsättningar att förhålla dig till. För att du ska bli nöjd med din nya luftvärmepump är det många saker du måste se över och tänka på, blan...
Läs mer om
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Installera sjövärme – enkel checklista
Installera sjövärme – Enkel checklista Sjövärme är, precis som namnet antyder, värme som tas från en närliggande sjö. Ju närmare sjön ligger, desto bättre. Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan du bestämmer dig för att använda sjövärme som energikälla till din värmepump. Check...
Läs mer om
Installera sjövärme – enkel checklista
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Det finns både fördelar och nackdelar med bergvärme som är bra att känna till. Generellt uppväger fördelarna samtliga nackdelar, vilket är en av huvudanledningarna till att bergvärme är en populär och uppskattad metod för att värma upp ett hem. Bergvärme är i princip endast aktuellt för u...
Läs mer om
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.