Därför är bergvärme populärt i Sverige

När värmepumpen introducerades på den svenska marknaden 1948 var det ingen omedelbar succé. Kanske berodde det på att det var en ny teknik som var relativt oprövad vid tidpunkten; kanske berodde det på att det ansågs mer lönsamt att hålla fast vid oljepannorna. På sjuttiotalet när oljepriset steg och vi blev allt mer miljömedvetna började åtminstone ett större antal svenska hushåll att undersöka om de skulle byta till en värmepump, men det var inget självklart val.

Jan-Erik Nowacki, tidigare forskare på KTH i Stockholm där han experimenterade med värmepumpar, förklarade för Sveriges radio att det dels var en kostnadsfråga, men också en fråga om kvaliteten på värmepumparna. På den tiden trodde man att värmepumparna endast skulle hålla i två år. Vilket delvis var rätt, berättade Nowacki.

”De värmepumpar som fanns då var ju ganska usla.”

En illustration som ska visa hur värmepumpen utvecklades tills den till sist fick en plats i det moderna hemmet.

Visste du att: Den mexikansk-schweiziske ingenjören Heinrich Zoelly fick patent på en eldriven värmepump som hade marken som energikälla redan år 1912? I Sverige dröjde det dock till 1978 innan geoteknik började användas på det sättet. Den första ansatsen att använda bergvärme som energikälla kallas för Sunstore-projektet. Idag krävs det endast ett borrhål för utvinna bergvärme, men på den tiden krävdes det hela 42 stycken. Detta gjorde att ett större enfamiljshus kunde förses med värme.

Utvecklingen gick dock framåt. På 80-talet installerades en värmepump i Drottningholms slott. Sjövärme, var det som efterfrågades. Drygt tio år senare, när ekonomin hade kollapsat och det rådde en stor osäkerhet inför framtiden, ville svenska hushåll spara pengar. Frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar som kunde producera värme från förnyelsebara källor började då installeras i allt högre grad.

Vi började älska värmepumpar – men varför är bergvärme så vanligt?

Sedan mitten av 90-talet har försäljningen av värmepumpar ökat med cirka 35 procent varje år. Enligt polarpumpen hade närmare 60 procent av alla svenska småhus en värmepump 2018. Populärast? Bergvärmepumpen.

Anledningen till detta kan givetvis variera, men när frågan kommer upp brukar saker som hög verkningsgrad även under vintern och billigt pris på el nämnas.

Det finns många fördelar med bergvärme

Eftersom att klimatet i Sverige är växlande är det fördelaktigt att ha en bergvärmepump som inte påverkas nämnvärt av temperaturväxlingar. Bergvärme är dessutom extra tacksamt i Sverige eftersom att berggrunden här till stor del består av urberg. Vad är då elpriset med bergvärme att göra? Jo, precis som mycket annat i samhället drivs värmepumpen av el-ström. Eftersom att Sverige historiskt sett har haft ett lågt el-pris har det därför varit smart rent ekonomiskt att investera i en bergvärmepump.

I dag går det till och med att kombinera värmepumpar med solceller. Då används helt sonika solelen till att driva värmepumpen som i sin tur hämtar värme från exempelvis berggrunden.

En av världens främsta uppfinningar

När Tekniska museet skulle utse de 100 främsta uppfinningarna i modern tid kom bergvärme med på listan. Detta tack vare Sten Engwall von Scheele som uppfann den så kallade avanti-metoden vilket gjorde att värmebrunnar för bergvärme kunde borras snabbare och billigare. Värt att nämna är att uppfinningar som penicillin och Spotify även var med på listan.

Dagens moderna bergvärmepumpar

Visste du att: Den första värmepumpen som installerades i Sverige 1948 använde värme från en ladugård och kallades ”Kovärmeanläggning”? På den tiden kunde man ännu inte borra efter bergvärme på ett effektivt sätt. Då använde man en lina med en vikt som hissades upp och släpptes ner. Det kunde ta flera månader att borra ett hål.

En samling rubriker (om bergvärme) som har publicerats i svenska medier.Nu för tiden har en bergvärmepump en livslängd på 15 till 20 år. I de allra flesta fallen krävs det endast ett borrhål för att värma upp ett hus – ibland är det till och med möjligt att dela borrhål med grannen. Vanligen krävs det ett aktivt borrdjup på mellan 100 och 200 meter.

Ska du investera i bergvärme? Om du har frågor om vilken bergvärmepump som är bäst kan du alltid ställa den till installatören när du gör en offertförfrågan. De hjälper dig att se till att bergvärmepumpen blir rätt dimensionerad för ditt hus.  

Hus från 90-talet? Då kan det vara dags att byta värmepump

Tiden går fort. Om du köpte en bergvärmepump på 90-talet kan det därför vara läge att se över om det är dags att byta den till en mer modern värmepump med bättre prestanda. Idag får du räkna med att en ny värmepump kostar mellan 70 000 till 100 000 kronor beroende på modell. Bergvärme är alltså en långsiktig investering. Med dagens moderna bergvärmepumpar kan du räkna med att kostnaden för installation + värmepump är återbetald inom 10 år.

Internet of things – Idag är det lätt att styra värmepumpen

Om du köper en ny bergvärmepump kommer den garanterat att vara uppkopplad mot internet. Det gör att du kan hålla koll på din värmeproduktion oavsett var du befinner sig. Allt du behöver är en mobil. Detta är särskilt bra om du ofta är på resande fot eller om du har ett semesterhus med bergvärme.

Den miljövänliga värmepumpen

Sedan värmepumpen introducerades i slutet av 40-talet har den lyfts fram som den nya moderna lösningen. En fördel: Värmepumpen är miljövänlig eftersom att den använder sig av solenergi. Men elen då? Värmepumpens miljöpåverkan styrs i stor del av vilken typ av el den drivs av. Ur miljösynpunkt är det därför bäst att köpa grön, miljömärkt el från Sverige. Dagens värmepumpar är dessutom betydligt mer miljövänliga än de som producerades det förra seklet. Nu är det möjligt att använda 70 till 80 procent närproducerad energi från din egen tomt. Och utvecklingen går fortfarande framåt.

Källor: CTC , UNT , Geoenergicentrum

Gör en gratis prisförfrågan

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Uppgifter om uppdraget
Beskriv uppdraget

Uppdraget
Kontaktuppgifter
Skickad
Kontaktuppgifter
Installationsadress

(Adressen där uppdraget ska utföras)

När du klickar på ‘Skicka förfrågan’ skapar vi ett HelpHero konto åt dig. Med det godkänner du att relevanta företag kontaktar dig för att lämna offerter.

Tjänsten är helt gratis och fungerar i hela Sverige.
Kunskap är lätt att bära på
Relaterade artiklar om uppvärmning
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Att välja ut en luftvärmepump är inte det enklaste, det finns många olika typer att välja bland, priser att ta hänsyn till och givetvis dina egna förutsättningar att förhålla dig till. För att du ska bli nöjd med din nya luftvärmepump är det många saker du måste se över och tänka på, blan...
Läs mer om
Saker att tänka på när du väljer luftvärmepump
Installera sjövärme – enkel checklista
Installera sjövärme – Enkel checklista Sjövärme är, precis som namnet antyder, värme som tas från en närliggande sjö. Ju närmare sjön ligger, desto bättre. Det finns många faktorer att ta hänsyn till innan du bestämmer dig för att använda sjövärme som energikälla till din värmepump. Check...
Läs mer om
Installera sjövärme – enkel checklista
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Det finns både fördelar och nackdelar med bergvärme som är bra att känna till. Generellt uppväger fördelarna samtliga nackdelar, vilket är en av huvudanledningarna till att bergvärme är en populär och uppskattad metod för att värma upp ett hem. Bergvärme är i princip endast aktuellt för u...
Läs mer om
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Skapa en gratis prisförfrågan härTjänsten fungerar i hela Sverige.